Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

ALFABETİK LİSTELENMİŞ OLARAK ŞİVELER ACAS:Radyo , televizyon haberleri .Ajanstan türemiş olabilir. AFARLAMAK:Şaşırmak. AĞ:Ak yerine kullanılır. AĞARMAK:Yıkanan elbisenin beyazlaması , herhangi bir şeyin aka yakın renk

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Alfabetik Listelenmiş Olarak şiveler

  Sponsorlu Bağlantılar
  ALFABETİK LİSTELENMİŞ OLARAK ŞİVELER
  ACAS:Radyo,televizyon haberleri .Ajanstan türemiş olabilir.
  AFARLAMAK:Şaşırmak.
  AĞ:Ak yerine kullanılır.
  AĞARMAK:Yıkanan elbisenin beyazlaması,herhangi bir şeyin aka yakın renk alması.
  AĞARTI:Uzakta belirsiz ak görünen cisim.
  AĞIL:Koyun barınağı.
  AĞIP DÖNMEK:Havanın b***nıklığı,bulutlu olması.
  AĞIZ BUĞU:Ağız bunu ,bunalan,sinirlenen kimsenin o andaki sarf ettiği sarf edeceği sözler.
  AĞNANMAK:Eşeğin yerde ve külde yuvarlanması.
  AĞRIMAK:Kuzu koyunların sıcaktan hastalanması.
  AĞRINA GİTMEK:Gücüne gitmek,dokunmak.
  AĞRINI ÇEKMEK:Sorumluluğunu almak, eziyetini yükünü çekmek.
  AKALGAN:Su akıntısı yada su çıkan çamurlu toprak.
  AKLI:Beyaz çamaşır.
  AL:Hile.
  ALAÇAKIR:Yarı olgun yarı ham domates gibi meyveler için söylenir.
  ALAÇIK:Bağ ve bahçelere yapılan çardak.
  ALAŞ:Ala köpek için kullanılır.
  ALAŞA:Goğ götüren,ispiyoncu.
  ALAT SEMET:Bir kattan,işi yukadan,yüzeyden yapmak
  ALAYI:Hepsi,bütünü anlamında.
  ALAZ:Bölge bölge zayıf bitki görüntüsü
  ALGIN:Hastalıklı,hastalık kapan kimse.
  ALIKLI:Akılsız sersem kimse.
  ALIMINI ALMAK:Herhangi bir şeyin,nesnenin huyunu ,verimli verimsiz öğrenmek
  ALLAH HARAZ OLSUN:Allah razı olsun.
  ALLAMAK:Şişen bacak yada kolun yonşa ve kına ile duayla boyanması.
  AN:Vücuttaki kişiye özgü işaretler,yada ek,eklem damar belirtileri.
  ANADUT:Ekin sapı kaldırmaya yarayan alet.
  APIŞMAK:Aksilik halinde,tedbirsiz olunca şaşırmak.
  ARAÇKIN:Kalın yuvarlak hacı şapkasına benzer takke.
  ARAPOCAĞI:Evlerde olan şömine tipi ocak.(-)
  ARBILMAK:Birinin üzerine yaslanmak,ağırlığını vererek yüklenmek.(-)
  ARGIN:Yorgunluk anındaki sinirlilik hali.(+)
  ARIK:Yaşlı ,yenmeyecek durumdaki hayvan eti.(-)
  ARKAÇ:Gece koyunların dağda örümde iken yattığı yer.(+)
  ARNAÇ:Karşılığı,alternatifi anlamında.(-)
  ASTARBig Grinam evlerde tavan için kullanılır.(-,+)
  AŞIR AŞIR:Aşure.(-)
  AVARA:Zayıf cılız kalmış buğday arpa türü kültür bitkisi.(-,+,İt.)
  AVLAĞI:Avlu,ev,ahır kenarını taş duvar örerek çevirme.(-)
  AYAK YOLU:Tuvalet.(-)
  AYAKÇAK:Tırpanla biçilmiş deste mesafesi.(-)
  AYDAŞ:Açlıktan çok zayıflayan,cılız olan kimse.(-)
  AYIN BİYİN OLMA:Beklemedik birini karşısında görünce söylenir. Şaşırmak.(-)
  AYINĞA:Sigara,sarma tütün.(+,er.)
  AZI :Kağnı tekerini eksende tutan ahşap kazık.(+)
  AZITMAK:Çocukları arkadan gelmesin diye başka bir şeyle oyalama.(-,+)
  BAĞIRBig Grinöş,göğüs.(Bağrı yanık,bağrı açık.)(+)
  BAĞIRCAK:Örümde yiğit koyunun beline bağlanan ve çobanın da beline bağlanan ip.(-)
  BAĞIRDAK:Beşiği uzaktan sallamak için bağlanan ip.(-,+)
  BAĞIRTLAK:Yüksek sesle konuşan için,bir de çok ses çıkaran bir kuş türü.(-,+)
  BAŞ DÖNGÜNLÜĞÜ:Acıdan ne yaptığını bilmeyen.(-)
  BAŞARATI BAĞLANMAK:Kişide kafa karışıklığı,nasip eksikliği.(-)
  BAŞI DAĞDAĞALIBig Grinert ve tasadan hiçbir şeyi umursamayan.(-)
  BAŞINI DİRNEMEK:Evlenecek kimsenin bütün ihtiyaçlarını giderek ev yapmak.(-)
  BATALGA:Bataklık yada aşırı çamurlu yer.(-)
  BECEKCİ:Mal alıp satan kişi.(-)
  BEĞLER:Erkek çocuk için söylenir,küçük bey.(-)
  BEKETMEK:Herhangi bir şeyi kapatmak.(-)
  BELERMEK:Hastalıktan dolayı gözlerin normal dışı görüntüsü.(+)
  BERE:Yara anlamında.(-,+)
  BEŞERET:Kötü insan anlamında.(-)
  BIÇIK:Tepe çukuru,dere.(+)
  BILDIR:Bir önceki yıl.(+)
  BINGILDAK:Yeni doğan çocukların kafalarındaki yumuşak doku.(+)
  BOĞARSAK:İneğin kızgınlık anında tosunlar tarafından kovalanması.(-)
  BOLUTongueekmez şırasının aktığı küçük konik oyuk.(-)
  BOZ İNMEK:İnsan ve hayvanlarda gözlerin katarak olması.(-)
  BOZ:Kırsal alan. Sarımtırak insanlar içinde kullanılır.(-,+)
  BOZARTI:Yeşili olmayan sararan kır arazi.(-)
  BOZMA:Kırma,dönme yada melezleşmiş anlamında.(-)
  BOZ***MAK:İnlemek,açı anında insanın çıkardığı ses.(-)
  BÖĞELEK TUTMA:Hayvanların büvelek denen sinek tarafından ısırılınca kaçması.(-)
  BÖĞELENMEK:Tosunun böğürerek deşelenmesi.(-)
  BÖLENMEK:Üzeri kirli şeylerle kirlenmesi,b***şması.(-)
  BÖLMEBig Grinokuz numara saçmadan oluşan tüfek mermisi.(-)
  BÖRTLETMEK:Sebze türlerinin hafiften yapısı değişecek şekilde pişmesi.(-)
  BÖRTÜ:Böcek anlamında ,yiyici böcek.(-)
  BÖTRLEMEK:Aniden yara oluşumu,sulu gıdalarda ani bozulma.(-)
  BUCAK:Köşe anlamında.(+)
  BUCAKLIK:Sergen,tas tabağın dizildiği tahta raf.(-)
  BUDALA MAYMUN ETMEK: İşi eline yüzüne b***ştırmak.(-)
  BUĞ:Buhar.(-)
  BUĞUNAK:Nemli,çok bulutlu hava.(-)
  B***MAÇ:Unla karıştırılarak yapılan çorba.(+)
  B***MAK:Kaynamakta olan sıvıyı sürekli karıştırmak.(-,+)
  BULGUR PÜSKÜRTMESİ:Vücutta çıkan bulgur büyüklüğündeki şişlikler.(-)
  BURC***NMAK:Soğuktan dolayı karın ağrısı.(-)
  BURMAK:Buruşturmak,bükmek.(+)
  BURUNSALIK:Hayvanları bağlamak için burundan geçirilen ip.(+)
  BÜĞEMEK:Suyun önünü kapatmak,kesmek.(+)
  BÜĞSÜKMEKBig Grinuyg***nıp ağlamaksı olmak.(-)
  BÜK:Böğürtlen.(+)
  BÜKLEĞEÇ:Gözleme çevirmeye yarayan düz tahta.(-)
  BÜKMEK:Öküz ve koçları kısırlaştırmak.(-,+)
  BÜRLEMEK:Bir şeyin üzerini kapatmak,örtmek bezle sarmak.(-)
  BÜZMEK:Çuval ağzını bağlayacak şekilde daraltmak,birleştirmek.(+)
  BÜZZÜK:Baldır kısımlar,kalçada kaba etler.(-)
  CAĞILTI:Akarsuyun akarken çıkardığı ses.(+)
  CALLA:Gevşek,kalitesiz et görünümü.(-)
  CANAVAR:Kurt için söylenir.(+,far.)
  CAZĞIRBig Grinurmadan yüksek sesle kötü söz söylemek.(+)
  CAZI:Cadı,kötülük isteyen kadın.(-)
  CEBELLEŞMEK:Aslı olmayan bir olayda,konuda hak aramaya kalkmak,uğraş vermek.(-)
  CELEP:Hayvan alıp satan.(+)
  CEMBER:İnce yemeni,baş örtüsü.(+.Far.)
  CENĞİRDEMEK:Büyüğüne karşı gelerek sürekli konuşmak.(-)
  CENNET KUŞU:Bay kuş.(-,+)
  CEPKİN:Kısa yelek.(-)
  CIBA:Kırkılmış sırtında tüyü olmayan keçi.(-)
  CIBILDAK:İnsan için çıplaklık.(+)
  CIBIR:Kel,sacı tüyü olmayan .(-)
  CIFIT:Bas bas bağıran .Yahudi.(+,ar.)
  CIĞA:Uzun tavuk tüyleri.(-,+)
  CILGA:İnce yol,ayakkabı bağları.(-)
  CIMBILDAMAK:Katı maddenin sıvı hale gelmesi.(-)
  CINGI:En küçük ateş,ışıltı.(+)
  CINIMAK:Mızımak,caymak.(-)
  CIRNAK:Kuş tırnağı,pençesi.(+)
  CIZI:Tarlayı aletle çizmek,ekilecek tohum için çizgi oluşturmak.(-,+)
  CIZLAVIT:Lastik ayakkabı.(-)
  CIZZIKLAMAK:Tavşan sesi çıkarmak.(-)
  CİDMİKTonguearmak ucuyla bir şeyi yuvarlamak yada sıkmak.(-)
  CİNCİK GİBİ:Alınan yada kullanılan eşyanın yeni olması.(+)
  CİNGİL:Nezle,burun akıntısı.(-,+)
  CİPRE:Üzüm salkımının çiğnendikten sonra kalan küspesi.(-)
  CİYNAK:İnce yapraklı tereye benzeyen,yere yapışılı biten ot türü.(-)
  COPLAN:Coplan derede;sarp dik büyük dere anlamında.(-)
  CÖZ BAĞIRSAK:Hayvanın yağlı kalın bağırsağı.(-)
  CULDA:Hastalık anında yüz şekli.(-)
  ÇAĞLI:Sararmış buğdayın hafif yeşilli olması.(-)
  ÇAĞMAK:Tepelerden kayan gün ışığının oluşturduğu hareketler.(+)
  ÇAKAL:Canlıda siyahta beyaz renkli deri,tüy işareti.(-,+,far.)
  ÇAKILDAK:Koyun kuyruk yününe b***şan koyun pisliğinin yuvarlak kuru hali.(+)
  ÇAKIR:Mavi gözlüler için verilen ad.(+)
  ÇAKIRGA:İçli gözleme.(-)
  ÇALGI YOĞURT:Kapta mayalanan yoğurt.(-)
  ÇALGI:Karamuk çalısından yapılan ahır süpürgesi. Eski plaklar içinde söylenir.(-)
  ÇALGIN:Yanık,kalitesi düşük bitki,yada tohumu.(+)
  ÇALPIK:Biçimsiz,düzensiz kenar.(-)
  ÇAMPALANMAK:Kap içindeki sıvının sallanması ile sağa sola çarpması,çalkalanmak.(-)
  ÇAMPAMAK:Kaşıkla sıvıyı düzensiz karıştırmak.(-)
  ÇAMPARA:Tef türü zilleri olan çalgı.(-)
  ÇAMSIMAK:Yenen herhangi bir şeyin tadının ekşimesi yada değişmesi.(-)
  ÇANAK:Çatı kiremidi için kullanılır.(-,+)
  ÇANGAL:Çalı ve ağaçların ince dikenli uçları.(+,Far.)
  ÇAPAR:Yiğit çoban köpeği.(+)
  ÇAR İĞNE:Çatal iğne.(-)
  ÇAR:Başörtüsü,kadınların başını örten herhangi bir başörtüsü.(-)
  ÇARA:İneklerde buzağlamadan önce gelen akıntısı.(-)
  ÇARLANMAK:Çarı,eşarbı kafasına takması.(-)
  ÇATLAĞAN:Küçük boylu,her-dem yeşil ağaç.(-)
  ÇAVMAK:Aşmak,eksenden sapmak,kaymak.(+)
  ÇAVUN:Tosun,koç erkeklik organı.(+)
  ÇAYGARA:Su çıkağı önündeki küçük gölet.(-)
  ÇEBİŞ:Oğlağın büyüğü.(-)
  ÇEĞEL:Elekte üste kalan.(-)
  ÇEĞMEL:Oval,çengel,asa.(+)
  ÇEKEREK:Benzeyerek,benzerliği anlamında.(-)
  ÇEKKELTongueulluk demirinin çamurunu kazımada kullanılan kazıyacak.(-)
  ÇENCİRE:Tencere.(-)
  ÇENE:Koyunların boynuna takılan çan,zil.(-,+)
  ÇENETLERİ AYIRMAK:Bacakları ayırmak.(-)
  ÇENTEBig Grinokuma çoban azık çantası.(-)
  ÇENTİKBig Grinüzenli yapılan işaret.(+)
  ÇEPEL:Ürünün sapı,küspesi.(+)
  ÇEPİN:Çapanın küçüğü.(+)
  ÇERİK:Yarımlağa yarısı.(-)
  ÇETENE:Soy kütüğü yada kayıt tutmak.(-)
  ÇETİN:Çok dik tepe sırtları,sarp alan.(-,+)
  ÇIĞIR:Yol,yol açmak.(Karlı arazide çığır aç)(+)
  ÇIĞIRMAK:Türkü söylemek.(+)
  ÇIĞSIMAK:Çiğsime,hafif yaşartı,ıslaklık.(-)
  ÇIKI:Küçük bohça.(+)
  ÇIKILAMAK:Çıkıyı sarmak düğümlemek.(+)
  ÇIKKIN:Boşanmadan kocasından ayrı yaşayan kadın.(-)
  ÇILINTI:Ağaç dallarının ince dalları.(-)
  ÇIRPI:Kuru yanmaya hazır,yapraklı ince ağaç dalları.(+)
  ÇIVDIRMAK:Çıldırmak.(+)
  ÇIVGIN:Fırtınalı şiddetli yağış.(+)
  ÇİCİKLERİ GEVŞEMEK:İnsanın sinirlerinin gevşemesi.(-)
  ÇİÇ:Bakliyat türü sebzenin kuruyan kabukları.(-)
  ÇİĞİNDİRİK:Yaşken kesilen bir ağacın,kurumuş yapraklarla beraber dallarına denir.(-,+)
  ÇİĞSİME:Çiseleme.(-)
  ÇİLE:İp çilesi,ip bağı,demeti.(-,+)
  ÇİLELENMEK:Şişmanlamak,etlenmek üzerine gelmek.(-)
  ÇİLEMEK:Sermek,serpiştirmek,tuz çilemek.(-)
  ÇİLLENMEK:Bekletilen gıdaların küflenmesi,benek benek (çil çil) leke olması.(-)
  ÇİLTE:Semere yük sarmaya yarayan uzun çiftli urgan.(-)
  ÇİLTİM:Üzüm salkımının küçük demeti.(-)
  ÇİNEĞER:Büyük gözlü elek.(-)
  ÇİNTİ:Kadınların giydiği,desenli şalvar tipi elbise.(-)
  ÇİRK:Hayvan gübresinin yanacak şekilde kuruması.(-)
  ÇİRTMEKTonguearmakla hızlı vurmak.(-)
  ÇİSENTİ:Hafiften atıştıran yağmur,oluşan nemli hava.(-)
  ÇİŞMEK:Ağaç dallarının en ince dal uçları.(-)
  ÇİTEN:Çalı tipi bitkilerle ile avlağı çevirmek.(+)
  ÇİTİ:Sap kağnısında yanlara sap düşmemesi için ip yada telden yapılan koruma.(-,+)
  ÇİTEMEK:Kalın ip,tel gibi malzemelerle,büyük ve geniş dikiş atmak.(-)
  ÇİTİLEMEK:İki parmak arasında bez türü şeyleri birbirine sürterek kirini çıkarmak.(+)
  ÇİTLEMEK:Kuru gevrek şeylerin çit diye ses çıkararak yarılması.(-,+)
  ÇONA:Çoban yardımcısı.(-)
  ÇOR:Kepek,tuz ve su karışımı,koyunlara verilen karışım.(-,+)
  ÇOR:Olmayan dert tasa,bahane, (çorlu: dertli, çile.)(+)
  ÇOT:El yada ayakları tutmayan,sakatlık.(-)
  ÇOTUK:Üzüm kütüğü.(+)
  ÇOTURUM:Sakata çıkan,sakat olan.(-)
  ÇÖÇÜN k****k:Kurutmak,talan etmek.(-)
  ÇÖĞELMEK:Yatarken dikilmek,diz üstüne gelmek,dinelmek,karşı gelmek.(-)
  ÇÖĞMEK:Yük dengesinin bozulması.(+)
  ÇÖĞÜR:Yeni fışkın,yeni çıkan filiz(+)
  ÇÖĞÜRTMEKBig Grinikilecek bağ yada diğer meyve ağacı çubuğu parçası.(-)
  ÇÖKEK:Çökük çukur arazi.(+)
  ÇÖKELGE:Çökük arazi.(+,-)
  ÇÖRDÜK:Küçük armut türü , akça armut.(-)
  ÇÖRPÜ:Kırıntı odun çöpü.(-)
  ÇÖRTEN:Çatıdan akan yağmur suyunun atıldığı oluk.(+)
  ÇUL:Çuval.(-,+,ar.)
  ÇULLANMAK:Birinin üstüne abanmak,yüklenmek.(+)
  DADAK:Tatlı çocuk yiyeceği.(-)
  DADANMAK:Alışkanlık yapmak,istenmeyen olay için kullanılır.(+)
  DAFAR GELMEK:Karşılık vermek,kişi için üstesinden gelmek.(-)
  DAĞLAMAK:Kızgın ateşle ,yarayı yakmak(+,Far.)
  DALAP:Eşek için kızgınlık hali.(-)
  DALGIÇ KEPÇE:Küplerden pekmez almada kullanılan kepçe kaşık.(-)
  DALLAMAK:Sapı samanı biraz öte atmak.(-,+)
  DALYABig Grinalye,ondalık,yüzdelik dilim için söylenir.(-)
  DANGAZ:Çarpık biçimsiz eşya,malzeme.(-)
  DARILTMAK:Başkasını küstürmek.(+)
  DAYAKBig Grinestek.(+)
  DEFERBig Grinefa,bir sefer anlamında.(+)
  DEĞENK:Tevek anlamında,kavun karpuz dalı veya kökü.(-)
  DELİKANLIBAŞIBig Grinüğünlerde oynayan halay çeken delikanlıları disiplin eden bir arada tutan kişi.(-)
  DEPİNGİ:Bağ kazma aracı belde ayağın bastığı ,tepilen yer.(-)
  DESTİMAL:Mendil.(+)
  DEVŞİRMEK:Aklını başına almak,zarar verecek hareketlerden kaçınmak.(-,+)
  DIKIM:Lokma.(-)
  DIKMAK:Kapatmak,hapsetmek.(-)
  DILLIŞ:Sevinç anında söylenir.(-)
  DIMDIK:Çocuğun şımarması.(-)
  DIMIŞKI:İnce uzun,düz teneke yada lama.(-,+)
  DİFTMEK:Keçi koyun yününü kabartma,açma.(-)
  DİĞDİRMEK:Basınçtan dolayı sıvının ince püskürmesi.(-)
  DİĞİR DİĞİR:Vücuttaki ucu sivri şişlikler.(-)
  DİLMEK:Bez türü şeyleri dilim dilim yırtmak,kesmek.(-)
  DİNEĞRİ:Oyun kağıtında karo için söylenir. Bozuk kare,yada dikdörtgen.(-)
  DİNELMEK:Ayakta sabit durmak.(+)
  DİNNİMANLIBig Grininli imanlı dan türeme,yapılan işin yada nesnenin işe yarar kullanışlı olması(-)
  DİP KADİM:İlk önce,evvela.(-)
  DİRECEN:Yük dengesi boz***n tavan,ağaç gibi nesnelere yapılan destek araçları.(-)
  DİRİYATBig Grinirayetli,canlı görünen.(-)
  DİRLİK:Sağlık,geçim durumu.(+)
  DİŞEMEKBig Griniş çıkarmak.(+)
  DİŞİRİCİBig Grinilenci,çarpıcı kimse.(-)
  DİŞİRMEK:Çalmak çırpmak.(-)
  DİVİNMEK:Kendi başına uğraşmak,uğraş vermek.(-)
  DOGU K***KLI:Koyun ve keçilerde kısa ve dik k***klılık.(-)
  DOLAPLAMAK:Kendiliğinden dolanan ip.(-)
  DOMURMABig Grineride yuvarlak şişkinlikler.(-)
  DOMURMAK:Ağaçların tomurcuklanması.(-)
  DOMUŞMAK:Kızma anındaki sıkkınlık hali.(-)
  DONAĞA GİRMEK:İnsanın dış şeklini görüntüsünü değiştirmesi.(-)
  DONÇAĞBig Grinonçulunu üstten tutturmaya yarayan uzun ağaç.(-)
  DONÇULU:Kağnıda saman çekmede kullanılan keçi kılından yapılan çul.(-)
  DÖĞEÇ:Sarımsak dövmede kullanılan ağaç.(-)
  DÖĞÜN ETMEK:Sert yağan yağmurun toprağı dövmesi,pekleştirmesi.(-)
  DÖĞÜNMEK:Sitem edip,kendi kendine yada etrafa zarar vermek.(-)
  DÖKMENLİ:Giyilen elbisenin sallı geniş olması yada göstermesi.(-)
  DÖL:Kuzu topluluğu.(+)
  DÖLENMEKBig Grinüzelmek,düzelmek,istenilen kişiliğe gelmek.(-)
  DÖMBELEK:Tef,davul gibi ses çıkartan çalgılar.(-)
  DÖNELEMEK:Şaşkınlık anında kendi etrafında dönmek.(+)
  DÖREĞEN:Bahçe fidelerini yiyen çekirgeye benzeyen böcek.(-)
  DUHULBig Grinoğumu, doğum tarihi.(-,+,Ar.)
  DULDA:Kuytu,tenha yer anlamında.(+)
  DULUK:Yüzün nefes tutunca şişen kısmı.(+)
  DÜBÜR:Hayvanın anüs organı.(-)
  DÜRMEK:Bez türü şeyleri katlamak,düzeltlemek.(+)
  DÜRÜ:Nişanlılık dönemde oğlan evinden kız evine götürülen çeyizlik hediyeler.(-)
  EBE:Babaanne anneanne için kullanılır.(+)
  EBEM BULGURU:Küçük yapılı dolu,kırcı.(-)
  EFAN:Hafif.(-)
  EFTAL:İlk önce,acil.(-)
  EĞİRMEK:Kirmenle yünü çevirerek ip haline getirmek.(+)
  EĞİŞMEK:Öküzlerin dönmesi için verilen komut.(-)
  EĞLENMEK:Beklemek.(-)
  EĞREK:Büyükbaş hayvanların dağda yattığı yer.(-)
  EĞSİKLİ:Kadınlar erkeklere göre on gün eksik doğduğu için,kadın anlamında.(-)
  EKENEK:Çiftçinin ektiği yada ekeceği tarla veya rençperlik işleri.(+)
  EKMEKAŞI:Ekmek üzerine sıcak su dökülüp üzerine baharatlı terbiye dökülmesi.(-)
  ELCEK:Tırpan kolunda tutmaya yarayan küçük tahta.(-)
  ELEĞİM SAĞMAL:Gökkuşağı.(-)
  ELLİKLEME:Orakla biçimde sapı tutmak için ele geçirilen beşli ağaç.(-)
  EMECEN:Hayvanların kanını emen kertenkele türü.(-)
  EMEĞİ KORUTMAK:Yapılan işin kurtarması,zarar etmemesi.(-)
  EMİŞİK:Kardeş olmayıp aynı memeden emenlerde kullanılır.(-)
  ENTARİ:Eski tip düğünlerde giyilen yelek.(+,ar.)
  ERGİN:Erimiş olan,meyvede fazla olgunlaşma.(-,+)
  ERİNMEK:Üşenmek,işini yapmayan,umursamayan kimse.(+)
  ERKEÇ:İri erkek keçi.(+)
  ERSİN:Küçük kazıyacak.(-)
  ERSİRAN:Tekne kazıyacağı.(-)
  ESEMESİZ:gereksiz yerde gereksiz hareket yapan kişi.(-)
  ESETLEMEK:Başkasını karalamak.(-)
  EVERMEK:Evlendirmek.(+)
  EVLEK:Ürünün olduğu bölge.(mantar evleği)(+,yun.)
  EVRAN:Çok büyük yılan.(-)
  FAK:Sapan.(+,ar.)
  FAR FAR:Fazla fazla harcamak.(-)
  FARÇLANMAK:Çocukların zarar verecek şekilde şımarması.(-)
  FEHMETMEK:Anlama,görme,olaya hakim olmak.(+,ar.)
  FIŞIKMAK:Aşırı şımarmak,azmak,kafasına göre davranmak.(-)
  FIŞKIN:Ağaç kökünden çıkan filizler.(+)
  FİNGİRDEMEK:Yavaşça sürekli gülme.(+)
  FİREK:Anahtar.(-)
  FİRİKTongueiliç.(-,+)
  FİYİLSİZ:Edepsiz adapsız davranan,konuşan.(-)

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Sure İsimleri Alfabetik
 3. Alfabetik Sırayla Eserlerin Yazarları
 4. Kur'ândaki Sıraya Göre Sure isimleri Listesi Alfabetik Siraya Göre Sure Isimleri - Alfabe
 5. Yunan Mitolojisinde Tanrılar Ve Tanrıçalar Alfabetik
 6. Doğu anadolu bölgesinin şivesi, Doğu anadoluda kullanılan şiveler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  GAĞELLEMEK:Çabuk yanan kuru ot ve çöple tandırı yanacak duruma getirmek.(-)
  GAHAM:Akraba,hısım anlamında.(-)
  GAMBAK:Yonga yada ağaçtan yontulmuş parçalar.(-)
  GARAMET ÇALMAK:İftira atmak(-)
  GAREVLEBig Grineriden yapılan altı kösele topuklu ayakkabı.(-)
  GARK OLMAK:İki yada daha fazla maddenin eşit şekilde karışması.(-)
  GAVURGA:Mısır patlağı.(+)
  GAYDALAMAK:Kaymaktan;yılanın çok hızlı otlar arasında gitmesi,kayması.(-)
  GAZEKİBig Grinayanıklı yelek.(+)
  GELEĞİ:Yer sincabı.(-)
  GEN:Uzun süre sürülmeyen arazi.(+)
  GERİLİK:Özel günlerde giymek için katlanıp kaldırılan elbiseler.(-,+)
  GERMEÇ:Bir şeyin önünü kapatmada kullanılan cisimler.(-)
  GERNEŞMEK:Gerilmek,vücudu esnetmek.(-)
  GET:Sıkıştırmaya yarayan küçük yassı parça.(-)
  GEVER:Ark,küçük su kanalı.(-)
  GEZDANBig Grinişi toklunun büyüğü.(-)
  GICIK:Melez koyunlarda kullanılır.(-)
  GIDAKLAMAK:Tavuğun çıkardığı ses .Gizliyi saklıyı söyleme.(+)
  GINDAP:Sicim,yada deriden yapılan ip.(-)
  GIRCILLI:Ala bele renkte olan cisim,elbise renklerine denir.Yada açık mavi gözlülerde de kullanılır.(-)
  GİDİŞMEK:Kaşınmak.(-)
  GOCA:Koca anlamında,ulu,yüce anlamında,evliya,erenler için kullanılır.(+)
  GOĞAK:Kavlamış derinin kıl ve tüydeki görüntüsü.(-)
  GOĞLAMAK:İspiyon etmek,sırrı başkalarına söylemek.(-)
  GOĞZAK:Açıklık olan kapı pencere aralığı.(-)
  GÖCEK:Buğdayın yavr***ması.(-)
  GÖCEN:Tavşan yavrusu.(+)
  GÖĞ KESMEK:Evlenecek çiftler için alınacak çaput,bez ,eşya türü şeylerin anlaşarak alımı.(-)
  GÖĞ:Olgunlaşmamış meyve rengi,koyu yeşil,mavi renk içinde kullanılır.(-)
  GÖĞEM:Küçük yuvarlak ve ekşi meyvesi olan bitki.(-)
  GÖĞERÇİLE:Rutubetten oluşan küfler.(-)
  GÖĞERTİ:Tarladaki yeşillik,yeşil alan.(-,+)
  GÖĞLÜ:Renkli çamaşırlar.(-)
  GÖĞMEN:Mavi gözlü kişi.(-)
  GÖLERMEK:Kendini salma,koyuverme,zora girme,iflas etme.(+)
  GÖMPÜLTongueatates için söylenir.(-)
  GÖPEY:Çok gezen köpek için kullanılır.(-)
  GÖTLEK:Karşısındaki ile ala eden ,dalga geçenler için kullanılır.(-)
  GÖYNÜMEK:İçten içe koku yaparak yanmak.(-)
  GÖZELEME:Tarladaki fideleri seyreltme.(-)
  GUBAŞMAK:Birleştirmek,ortak olmak (iki şahsın hayvanlarını karıştırarak gütmesi).(-)
  GULOPA:Kütük parçası,gambak.(-)
  GURAK GURAK:Küme küme yada art arda giden topluluklar.(-)
  GÜBÜR:Kırıntı yada pislik topluluğu.(+)
  GÜDEK:Sıra,nöbet.(-)
  GÜDÜ:Büyük baş yoz hayvanların,dağda yalnız topluca otlaması.(-)
  GÜDÜKLEME:Kısa değnek anlamında.(-)
  GÜĞÜRDEMEK:Konuşamayan çocuğun çıkardığı sesler. Yada akan suyun sesi.(-)
  GÜLÜ:Hindi.(-)
  GÜME:Avcının gece in başında ,bekleyerek avlanması.(+)
  GÜNEŞ ARNI:Güneş altı güneş altında sıcak alan.(-)
  GÜNÜLEMEK:İkincisi de aynı anda olunca kıskanması,(insan,çocuk için).(-)
  GÜRKE YATMAK:Tavuğun kuluçkaya yatması.(-)
  GÜŞENE:Bakır tencere.(-)
  GÜVEĞİBig Grinamat(-)
  HACAT:Hacet,ihtiyaç olunan malzeme,araç gereç.(+,Ar.)
  HACIMAĞGÜLBig Grinüğünlerde oğlan evinden kız evine götürülen ayakkabı ayna türü eşyalar.(-)
  HAL BERİ:Cümlede;olağan durumu anlatır.(Hal beri derken zaman geçti.).(-)
  HAL HALIN:Cümlede;zamanında yetişemeyen kişilerde kullanılır.(Hal halın gelmedi.).(-)
  HALİ:Boş ıssız hazine arazisi.(-,+,Ar)
  HALK OLMAK:Zararlı haşerelerin türemesi,ortaya çıkması.(-)
  HAMPALAMAKTonguearmaklarlı dolduracak şekilde bir şeyi tutmak.(-)
  HARPIÇ:Kerpiç çamuru.(-)
  HASİDETongueekmez,un,sudan yapılan hamur kıvamı yemek.(-)
  HAVRINI ALMAK:Kişinin cinsel arzusunu gidermek.(-)
  HAVŞE:İki pilastik boruyu ısıtarak bir biri içine s****k.(-)
  HAYAT:Koridor.(-,+)
  HEÇİK:Çatıda direk üstü yassı parça.(-)
  HEĞ: Eşekle üzüm taşınan büyük sepet.(-)
  HEĞBE:Eşekle yük çekmek için bezden yapılan iki gözlü dokuma.(-)
  HERENİ:Bir tür kazan.(-)
  HINZIR:Muzurluk yapanlar için söylenir .Domuz demek.(+,ar.)
  HİĞKİRMEK:Çocukların çıkardığı ince yüksek sesler.(-)
  HİLTER:Kayış demiri ve iple açıklığı dikme bağlama anlamında da kullanılır.(-)
  HOPA:En iri erkek kömüş.(-)
  HORA GEÇMEK:makbule geçmek.(-)
  HORANTA:Çalışmadan yiyen takım,yada her türlü yiyecek.(+,Far.)
  HORTMAK:Kalın geniş düğüm,çıkıntı.(-)
  HOT:Kalça yada kalça bel bağlantısı.(-)
  HOZAN:Kırsal otlak alan.(+)
  HÖĞKÜRMEK:Haykırmak,zikir yapanların çıkardığı yüksek seler.(-)
  HÖRÜKLEMEK:Balık sırtı yüklemek,haddinden fazla yüklemek.(-)
  HUMAYIN:Kaput bezi.(-)
  IDIDIKÇI:Az bir şeyden huylanıp kabul etmemek için bir sürü laf yapma.(-)
  IĞIL IĞIL:Hamur kıvamı.(-)
  IĞILDAMAK:Hamur kıvamında akmak.(-)
  IHMAK:Kişi için düzelmek,yapılan zor işin rayına oturması.(+)
  IHTIRMAK:Eşek deve gibi hayvanları yük yüklenecek şekilde yatırılması.(-)
  IKIŞMAK:Verim artışı,aşırı çoğalma ,aşırı dolmak.(-)
  ILDIR IŞIK:Apaydınlık.(-)
  ILMIK:Çok olgun,yumuşak meyve.(-)
  INŞAMAK:Bir şeyin yerinden oynaması.(-)
  IRAMAK:Uzaklaşmak.(+)
  IRGALANMAK:Sağa sola sallanmak.(+)
  ISLI:Islak bekleyen ürün yada su içindeki ürün.(-)
  ISMARIŞ:Ismarlanan şey.(-)
  IŞMAR:Konuşmadan bir yeri işaret etmek.(+)
  IZVANDUT:İri yarı insan için kullanılır.(-)
  İBİK:Uç.(İbiğinden tut.)(+)
  İCİCİK:Azıcık.(-)
  İCİRİNİ KAÇIRMAK:Haddini aşmak,işin ucunu kaçırmak.(-)
  İFLAKI SÖKÜLMEK:Bütün gücünü,sağlığını,sermayesini kaybetmek.(-)
  İĞ:Uzun ve yuvarlak yün eğirme aracı.(+)
  İĞE:Kaburga kemiği.(-)
  İĞECEN:Kuru ot başağı.(-)
  İHLAK OLMAK:İhya olmak,düzlüğe çıkmak iyi konuma gelmek.(-)
  İKRARINI VERMEKTongueazarlıkta karşı tarafın istediği fiyatı vermek yada öğrenmek.(+,Ar.)
  İLENMEK:Başkasının kötülüğünü istemek.(+)
  İLİĞİ DAĞATİ ÜZMEKBig Grinağati,takati olabilir. Aşırı uzun süre bunalmak.(-)
  İLİKBig Grinüğme.(+)
  İLİŞMEK:Belaya b***şmak.(-,+)
  İMBAL:Çok kısa ve ucu iğneli sopa.(-)
  İNCE DALAN:Vücut yapısı ince olan.(+)
  İNEMEK:Hayvanların k***klarını işaretlemek için hafiften kesmek,Hayvan ayırma izi.(-)
  İNGİN İNMEK:Yüzün suratın hastalanıp şişmesi.(-)
  İNGİN:Alçak yer,düşük kotta arazi.(-,+)
  İRASET:Olgunluğa erme,vaktinin gelmesi,Ömrünün yetmesi.(-)
  İRECEK:Sahur vakti.(-)
  İRİŞKİN:Ermiş kimse,eren ,evliya.(-,+)
  İRKİLMEK:Korkudan geriye doğru çekilir gibi yapmak.(+)
  İRKİNTİ:Biriken.(+)
  İRKMEK:Biriktirmek.(+)
  İRMİYESİCE :İlenme sözü,eremiyesice,***şamıyasıca gibi anlamda.(-)
  İRSEĞİ:Soğuk hissetmek,ayaz,buz kesmek.(elleri irseği gibi).(-)
  İSEĞİ: Yanmakta olan odun tezek parçası .Ateşteki yanıcılar.(-)
  İSSİK:Yoldaki çukurluk.(-)
  İŞLİK:Gömlek.(+)
  İTEĞİ:Hamurun üstüne örtülen bez.(+)
  İTİŞMEK:Bir kişinin başkasıyla sürekli uğraşması,musallat olması.(-,+)
  İTTİRSEĞİ:Vücutta çıkan kızarık ve şişkin yara.(-)
  İVECEN:Acele eden kişi.(+)
  İVET İVET:Acele acele.(-)
  İVGİN:Acele olan iş.(-)
  İVMEK:Acele etmek.(+)
  KAÇGIN:Kaçak anlamında.(-)
  KADAK:Küçük çivi.(-)
  KADERLİK OLMA:Birinin hakkının yenmesi.(-)
  KAĞŞAK:Malzemenin oynaması.(+)
  KAHRINI ÇEKMEK:Başkasının derdini tasasını çekmek,yaşamak.(-)
  KAHRİMEN:Kahır çeken.(-)
  KAKILI-ÇAKILI:Var olan malın malzemenin çok miktarda olması.(-)
  KAKIRDAK:Kuyruk yağının sızdırılıp kalan kuru yağ.(+)
  KAKIŞTIRMAK:Emsalinin yanında bir diğerini kötülemek(-,+)
  KALEMEK:Odunu yanacak şekilde üst üste k****k.(-)
  KALGIMAK:Oynama,zıplama,sürekli sabit yerde hareket etmek.(+)
  KANÇIKMAK:Kesilen hayvan etinde kanlı sopa izi.(-)
  KANDIRAKÇI:Kandıran kimse.(-)
  KANIRTMAÇ:Kanırmaya yarayan uzun ağaç,metal parçası.(-)
  KANMAK:Susuzluk anında içilen suya doymak.(+)
  KAPAMA:Suyun kaynaktan alınırken taştan yapılan örtü.(-,+)
  KAPAŞMAKBig Grineliğin tamamen kapakla kapanması.(-)
  KARADİKİ:Hayvan etinin yağsız eti.(-)
  KARALTI:İnsan,hayvan sureti,gölgesi.(-)
  KARAUYRA:Kara rüya,uykudan uyanamama,kıpırdayamama,nefes alamama.(-)
  KARGIN:Tandır ekmeğinin yanık yada yenilmeyecek kadar pişmemiş hali.(-)
  KARMA:Kepek,arpa kırması ve suyu karıştırarak yapılan hayvan yemi.(-,+)
  KARMAK:Hayvanın yemi fazla yiyip iştahının kesilmesi.(-,+)
  KARPİZİYA:Büyük çivi.(-)
  KARSANBALIK:Kargaşa,karışıklık.(-)
  KARTAĞIMAK:Kartlaşmak.(-)
  KASIK DONU:Külot.(-)
  KAŞBig Grinam çatı uç tarafı,saçak.(-,+)
  KAŞMER:Rezil olan kişi için söylenir.(+)
  KATINCI:Kendi hayvanının yanına,başka hayvan katanlar için söylenir.(-)
  KAV:Az bir kıvılcımla yanmaya hazır kuru ot yada koyun yünü.(-,+)
  KAVİLLEŞME:Sözleşme,anlaşma.(+)
  KAVRAMA:Zayıf buğdayı orakla yolmak.(-,+)
  KAVRAŞMAK:Ateşle odunun tutuşması,iki kişinin kapışması.(-)
  KAVUZ:İri saman.(+)
  KAYAĞAN:Yassı düz taş.(+)
  KAYGANA:Yumurtalı cıvık hamurdan yapılan kızartma.(-)
  KAYIM:Sağlamlık.(-)
  KAYITTongueencere kalıbının takıldığı dış kalıp.(-,+)
  KAYRAK:Bileğe taşı.(+)
  KEHBig Grinoruk.(-)
  KEKREMSİ:Tadı buruk,kisli su.(-)
  KELEP:Saçların sıkı örülmesi,düğümlü örgü.(+)
  KELERMEK:Küçüklerin büyüğüne kafa tutması.(-)
  KELLEYİ KERTMEK:Maddi açıdan belirli bir seviyeye gelmek.(-)
  KEM:Kötü gözler.(+,Far.)
  KEMÇİRMEK:Açı çeken tiki sesi,birine çatan insanın bağırarak konuşması.(-)
  KENER:İnce bir başörtüsü.(-)
  KEPİLDETMEK:Gözünü açıp kapamak.(-)
  KEPİR:Verimsiz kil toprak.(+)
  KERME:Kalıpla dökülen tezek.(-)
  KES:kuru otun saman hali.(-,+)
  KESENE:Karı zararı içinde olan işin sorumluluğunu alma,işi yüklenmek.(+)
  KESME:Bostanda karıklar topluluğu.(-)
  KIĞ:Koyun keçi gübresinin kuruyup dağılması.(+)
  KIĞIŞ:Koyun keçi gübresinin kurumuş hali.(-)
  KILAĞI:Bıçak balta gibi aletlerin keskinliği,keskin kısmı.(+)
  KINDIRGA:Çayırlarda biten ince,diken yapraklı çayır bitkisi.(-)
  KIRAN:Ölümcül salgın hastalık.(+)
  KIRKLIK:Koyun kırkmada kullanılan makas.(-)
  KIRMA:Melez yada kırılmış arpa.(+)
  KIRNA:Kıskanç.(-)
  KIRNAV:Kedilerin kızgınlık zamanı.(+)
  KIRS:Cimri,kıskanç anlamlarında.(-)
  KISIRA ÇALMAK:Sütün yağını almadan yoğurda çalmak.(-)
  KISSIK:Uç noktadaki köşe,dar alan.(-)
  KITSAK ERMEK:Çok önceden olan olayı zar zor hatırlama.(-)
  KIYNAÇ:Tandır pidesi.(-)
  KIYNIZ:Hayvan boynuzu.(-)
  KIZAN:Köpeklerin çiftleşme dönemi.(-,+)
  KIZGAÇ:Tarlada genelde kumlu yerlerin su kaybedip ürünün yanık olması.(-)
  KIZMIK:Hayvanların önünden artan iri saman.(-)
  KİKİRDEMEK:Alçak sesle gülmek.(-)
  KİPİR KİPİR:Gevreklik ölçüsü.(-)
  KİRİMEK:Kendi kendine küsmek.(-)
  KİRK:Gergin kaslı,sıkı yapılı olan.(-)
  KİSBig Grinayanıksız ak kaya,kireç taşı.(-)
  KOCACIK:Semerde urgan sarmaya yarayan çengel demir.(-)
  KODAK:Büyük çuval.(-)
  KODAZ:Çerik yarısı.(-)
  KOLAN:Semeri eşeğin beline tutturmak için bağlanan ip.(+)
  KOLTUK BAŞI:Buğdayın yavr***ması.(-,+)
  KOLTUK:Arazide sırttaki düzlük anlamında.(+)
  KOPTURMAK:Eşeği dört nala koşturmak.(-)
  KOR:Kuvvetli meyve sebze kokusu,araması.(-)
  KOR:Yanan odunun köz hali.(+)
  KORU:Kökü çok kalın meşe.(-,+)
  KORUK:Üzümün olmamış hali.(+)
  KOTARMAK:İşi bitirmek,bir yerden bir yere aktarmak.(+)
  KOYAK:Tepe çukuru.(+)
  KÖM:Kömce ,bütünü, hepsi,tamamı anlamında.(-)
  KÖP:Kağnıda kullanılan kalas.(-)
  KÖPLEME:Kalas tipi damda kullanılan ağaç yada kerpiç hatılı.(-)
  KÖREM:Oğlağın büyüğü.(-)
  KÖRPE:Küçük çok küçük,taze yavru.(+)
  KÖRSEĞİMEK:Işığın ferinin normalden az olması,yada azalarak kesilmesi.(-)
  KÖS KÖS:Uyuşuk uyuşuk yürümek.(+)
  KÖSSEĞİ:Yarı kül yarı ateş .(-)
  KÖSÜREBig Grinoğal bileğe taşı.(-)
  KÖTE:Ekmeğin yanığı.(-)
  KÖTÜRÜM:Kötülemek,zayıflamak.(+)
  KÖYGÖÇÜREN:Taban suyu yüksek arazide yetişen uzun ot.(+)
  KUBARMAK:Büyük insanlarda,başkasına üstünlük sağlar gibi uzaktan görünmek.(+)
  KULLAP:Kapılarda demir kancalı menteşe.(+,ar.)
  KULPLAŞMAK:İki şahsın ortaklaşa tutarak,bir şeyi kaldırması.(-)
  KURNATongueınar musluğu.(+,ar.)
  KURNAMAK:Kedilerin ve köpeklerin yavr***ması .Çoğalmak anlamında da kullanılır.(-)
  KURUM:Bacada duman kalıntısı.(+)
  KUŞANMAK:Herhangi bir kayış,tüfek,gibi asılacak yada takılacak eşyaları,takınmak.(+)
  KUYTU:Rüzgar almayan ,tenha yer.(+)
  KUZ:Kuzey kuzeyde kalan,güneş görmeyen soğuk yer.(+)
  KÜHÜR KÜHÜR:Sıcak havada esen serin rüzgar.(-)
  KÜLLEĞİ:Tandırda alttan hava deliği.(-)
  KÜLLÜKLEĞİ:Kül dökülen yer,küllük.(-)
  KÜLÜNKBig Grinuvar ustalarının kullandığı küçük tokmak.(+,far.)
  KÜLÜSTÜR:İşe yaramaz,eski eşya alet.(+)
  KÜMBÜL:Şişman anlamında.(-)
  KÜN:İnek koyun gübresinin kurursu,gübre olmuş hali.(-)
  KÜPEÇİK:Küpün en küçüğü.(-)
  KÜPEÇTETongueencerede,alt kenarı tutturmaya yarayan demir parçaları.(-)
  KÜRE:Arı kovanı,arı kovanına benzeyen üstü düz uzanan dağ.(-,+,Ar.)
  KÜRNEK:Koyunların sıcakta birbirine sokulması.(+)
  KÜSKÜ:Tandır ateşini karıştırmaya yarayan uzun değnek.(+)
  KÜT DÜŞMEK:Hasta olup iş görememek.(-)
  KÜT:Ayakları tutmayan,yada ateşe düşen ekmek.(-,+)
  KÜYDÜRMEK:Yere yakın atmak,fırlatmak.(-)
  LAF AVURTLAMAK:Konuyu geçiştirmek için başka kon***ra geçmek.(-)
  LIPALIP:Son haddine kadar doldurmak.(-)
  MACAR:Yiğit ve genç tosun yada öküz .Macar tipi inekten gelme.(+)
  MAÇÇALI:Hafiften kötülemek için söylenir.(-)
  MADIRGA:En küçük usta çekici.(-)
  MAFİR:Belli bir zaman sonra .Bir mahir sonra.(-,+,ar.)
  MAĞALLAK:Ortalıkta,boşlukta kalmak.(-)
  MALAMA:Sap samanın dağılması.(+,yun.)
  MALİM OLMAK:Uzaktaki yada olacak olayı hissetmek.(+)
  MAMİRBig Grinüzgün düzenli.(-)
  MANÇBig Griniri pişen yiyecekler için fazla pişip mıcık mıcık olması.(-)
  MANTI:Bıcağın sapsız hali.(-)
  MAYASIR:Basur hastalığı.(+)
  MAYASIZ:Maya katılmadan yapılan sarı ekmek,kete de derler.(-,+)
  MAYISLAMAK:Koyu yeşil ot yiyen hayvanların cıvık dışkısı.(+,it.)
  MAYLAŞMAK:Mayışmak,kendini koyu vermek.(-)
  MAZARAT:Yaramazlık yapan çocuk,zarar veren haşere.(-)
  MEĞERSİMEMEKBig Grineğer vermemek . Meğersimedi;beğenmedi,değer vermedi anlamında.(-)
  MEHEL ALMAK:Kişiyi dikkate almamak,ilgi göstermemek.(-)
  MERES:Köpek yaşı.(-)
  MERTEKBig Grinamlarda kullanılan ince yuvarlak uzun ağaç.(+,er.)
  MEŞOŞ:Saflaşmak,kafa döngünlüğü.(-)
  MEVTAÇ:Muhtaç.(-)
  MEZELEMEK:Başkasının söylediklerini alay ederek tekrarlamak.(-)
  MINCIMAKBig Grinarbeyle ezilen insan eti.(-)
  MİYMANATSIZ:Lüzumsuz,işe yaramaz.(yaptığı hareketle çirkinleşen)(-)
  MÖHLÜZTonguearasız züğürt,uyuz anlamında.(-)
  MUDARA ETMEK:İşi düşülen kişinin istenmeyen davranışlarına hoş görmek.(+)
  MUDARADAN:Yukadan bir kattan ,umursamadan.(-)
  MUHANET:Sevilen kişinin yaptığı,istenmeyen hareketlerde kullanılır.(-)
  MUKUYAT OLMAK:Mukayet olmak,göz k***k olmak,korumak.(-)
  MUSALLAT OLMAK:Hastalık yada tasanın kişiyi bırakmaması.(+,ar.)
  MUSKA:Arazi kenarlarının düzgün olmayışı,muska gibi çapsız oluşu.(-,+,Ar.)
  MUYLU:Kağnı tekerinde eksen başına çakılan ağaç kama.(+,Ar.)
  MÜHİT:Bölge mıntıka.(-)
  MÜRDÜK:Bezelyeye benzer yenen yabani bir bitki.(-)
  NALINBig Grinüğünlerde geline alınan terlik.(+,Ar.)
  NAVRAKSIZ:Yüz şekli çirkin ,kötü görünen.(-)
  NAVRUZ:Susam görünümünde kardelen cinsinden nadide çiçek türü.(-)
  NEŞAĞI:Nasıl ,nasıl yani.(-)
  NODA:Aslı Loda’dır .Samanın savrulmaması için bastırarak toplanması.(+)
  O DEĞİLDEN:Bir bahane ile olayın içine girme,yada salıklanmak.(-)
  OD:Ateş,kor.(+)
  OĞATÇA:Onatça,düzgün anlamında.(-)
  OK ATMA:Taş odun ve bunun gibi malzemeler kullanılarak tarla pay etmek.(+)
  OKLAVAÇ:Hamur açmaya yarayan yuvarlak tahta,oklava.(-)
  OLUK:Çeşmeden akan suyun toplandığı yer.(+)
  OMAÇ:Ekmeğin ufalanmış hali yada ufalanmış ekmekle yapılan yemek.(-)
  ONDURMAK:İyi yönde herhangi bir alanda gelişme.(+)
  ONMAK:İyi duruma gelmek.(+)
  ORDAN AĞRI:Oradan aşağısı anlamında.(-)
  OSMANLI:Gösterişli,gururlu yürüyen kadınlar için söylenir.(+)
  OTURMAKÇI:Misafir.(-)
  OYRAK:Koyunların yayıldığı otlak bölgesi.(-)
  OYULGAMAK:Yamayı dikmek,bezi büzerek dikmek.(-)
  ÖBCELENMEK:İşi doğru yapınca şımarma,cilvelenme(-).
  ÖĞEÇ:Şişeğin büyüğü(-)
  ÖĞÜMEK:Kusarken gırtlakta oluşan kasılmalar.(-)
  ÖĞÜRE GELMEK:İneklerin kızgınlık hali.(-)
  ÖKÇE:Saban demiri ile saban kolunu bağlamaya yarayan metal parça.(+)
  ÖKÜZ HELVASITongueekmez un karışımı helva.(-)
  ÖRME:Elle örülen hayvanlara takılan kalın ip.(-,+)
  ÖRTÜ:Yatılacak yatak.(+)
  ÖRÜM:Çobanların dağda gece koyunlarla kalması.(+)
  ÖTE-BERİTongueazar yada bakkaldan alınan sebze gıda türü yiyecekler.(-)
  ÖTÜREK:İnsan ve hayvanlarda ishal olmak,sulu dışkı.(-)
  ÖZEK:Kalın pim.(-)
  ÖZEMEK:Katı yoğurdu su katıp kaşıkla homojen olacak şekilde karıştırmak.(+)
  PALİKE:Fabrika anlamında kullanılır.(-)
  PARALAMAKTonguearçalamak yırtmak.(+)
  PARPI:Tavan üstüne konan çamurdan yapılan yalıtım.(-)
  PATAVATSIZ:Konuşma ve davranışları ile başkalarına zararı dokunması.(+)
  PAVKIRMAK:Köpek havlaması.(+)
  PEH:Bayır bağlarda su tutması için derin kazılan bağ üstü kanalları.(-)
  PINABig Grineri parçası,sapan da taşı tutmaya yarayan deri parçası.(-)
  PIT PIT:İnce bulgur.(-)
  PİLİT:Meşe palamudu.(-)
  PİNEKLEMEK:Tenha bir yerde durmak takılıp kalmak.(+)
  PİNNİK:Kuytu,loş,dar mekan.(-)
  PİRE ŞUFA:Kıl dokuma pantolon.(-)
  PİŞKİR:Havlu.(-)
  PİYİKTongueantolonda bacak arası kısım.(-)
  PORSUKLAMAK:Su kanalında ağaç kökünün uzun ,ince kökü.(-)
  PÖÇÜK:Koyunların kuyruk ucu.(+)
  PÖĞREK:Çömlek tipi kısa su borusu.(-)
  PÖRTLEMEK:Bir şeyin patlaması,dağılması.(Pörtlüyesice)insan için.(+)
  PÖRTLETMEK:Üzümü toprakla karıştırıp kabarması.(-)
  PÜR:Her dem yeşil ardıç yapısında küçük bitki.(+,far.) 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. SABAHIN ZAHRİ:Çok erken sabah vakti.(-)
  SAÇAYAĞI:Kazanların altına konan üç ayaklı demir.(-)
  SADALAMAK:Aceleci davranarak işi yarım yaylak yapmak.(-)
  SAĞANBig Grinar yemek kabı.(-)
  SAĞMAL:Sağılan hayvanlar için kullanılır.(-)
  SAK:Uykunun sak olması,yani hafif uyku,uyanık,gözü açık olmak.(+)
  SALIKLANMAK:Haber almak.(+)
  SALIM:Salgın hastalık.(-)
  SAPLICAN:Ani başlayan karın ağrısı.(-)
  SARGIN:İki kişinin çok iyi anlaşması.(+)
  SASI:Buruk tat,acı olmayan acılık.(+)
  SATAŞMAKBig Grinalaşmak bela için çatmak.(+)
  SAVAK:Oluk ve göl dolunca suyun akması için alttan açılan delik,zırnık.(+)
  SAVAKLAMAK:Şaşırma anında şafaklayarak bakmak,şaşırma baş döngünlüğü.(-)
  SAVIŞMAK:Sıvışmak,kaçmak,gitmek.(-)
  SAVMAK:Meyve ağaçlarının meyve verimini bitirmesi.(-)
  SAVUŞMAK:Uzaklaşmak,gitmek.(+)
  SAYA:Koyun ağılının ön kısmına yapılan basit duvar yada çalıdan oluşan çiten,çevirme.(+)
  SEFİL SERGEN:Ev işlerinin ve mutfak işlerinin hiç yapılmaması,dağınıklık.(-)
  SEĞİRTMEK:Koşmak.(+)
  SEĞRİMEK:Etin belirli bir bölgesinde titreme.(+)
  SEHİMTonguearça,hisse.(+,Ar.)
  SEKİ:Oturmak için yapılan yüksekçe toprak sedir.(+)
  SELEBig Grinört parmak kalınlığındaki ölçü.(-,+,Ar.)
  SEME:Kafası çalışmayan,saf anlamında.(-)
  SEPETLEĞİ:Kaburga.(-)
  SERPENEKBig Grinam boşluğu,teras kat.(-)
  SIDIRMAK:Yarayı patlatıp iltihabını akıtmak.(-)
  SIĞIR DİLİ:Tandır ekmeği.(-)
  SIKKINCALIK:Kendi kendine sıkkınlık veren.(-)
  SINAKLAMAK:Vuracak gibi eli kaldırmak.(-)
  SINDIBig Grinişleri sındı gibi de;çok sağlam anlamında.(-,+)
  SINMAK:Bozma,bozulma.(+)
  SIRIM:Eti közlenecek şekilde enine yarım kesip yüzeyini genişletmek.(+)
  SITKIYI SIYIRMAK:İlişkiyi alakayı kesmek.(-)
  SIVAZLAMAK:Sırtı el ayası ile sıvamak.(+)
  SIYIRGA:Tönğesiz buğday biçmek,ot biçer gibi dağıtarak biçmek.(-)
  SIZDIRMAK:Kuyruk yağını eritip yağını çıkarmak.(+)
  SİNMEK:Kuytu bir yere,yağmur ve rüzgarda saklanmak veya elbiselerin koku emmesi.(-,+)
  SİNSİNBig Grinüğünlerde,gece ateş yakılıp ,davul eşliğinde oynanan oyun.(-)
  SİRKE:Bitin yavr***ması,çoğalması.(+)
  SİYEK:Erkek hayvanın diğerlerini cinsellikle rahatsız edip akıntısını b***ştırması.(-,+)
  SİYEN SİYEN:Yağmurun çiseleyerek yağması.(-)
  SİYİS:Büyük erkek oğlak.(-)
  SİYMEK:Bir şeyin üzerine idrar yapmak,yada ince akıntı.(+)
  SOKRANMAK:Kabullenilmeyen bir şeyi sessizce dile getirmek.(+)
  SOKU:Çeşmeden akan suyun toplandığı yer.(+)
  SOKUM:Yemek lokması.(+)
  SOYA:Sol soğuk davranan,akrabaya uzak duran kimse.(-)
  SOYKA:Kötüleme sözü;olayların içinde istenmeyen kişi,hayvanlar için kullanılır.(+,Bul.)
  SÖĞENMEKBig Grinökülen toz,sıvı gibi şeylerin döküldüğü yere serpilmesi,kaplaması.(-)
  SÖĞKENMEK:Üst üstte yada art arda gelmek,dola kalmak,yük yada ürünlerde kullanılır.(-)
  SÖLDÜRTongueasaklı iş yapan kişi.(-)
  SÖLPÜK:İş yapmayan yavaş hareket edenler için kullanılır.(+)
  SÖVE:Kapı kasası.(+)
  SÖVEN:Sepet örerken kenar destek ağacı.(+)
  SUÇIKAĞI:Toprak üstündeki yaşartı,nem.(-)
  SUMA:Yüzün şekli,çehresi.(-,+,yun.)
  SUMSUK:Yumruk.(+)
  SUNMAK:Yemeğe başlamak,alınan ilk lokma.(-,+)
  SUSA:Asfalt yada anayol.(-)
  SUSAKBig Grineğirmen ölçeği,yarımlağa onda biri.(-,+)
  SÜNEŞİK:Elinden iş çıkmayan her şeye karışan kimse.(-)
  SÜRĞÜÇ:B***şık yıkamada sünger yerine kullanılan bez.(-)
  SÜT ÇALMAK:Sütü mayalamak.(-)
  SÜYMEK:Çekilen ipin uzaması,sünmesi.(-)
  SÜYÜM:İğneden geçirilen küçük boydaki ip.(+)
  SÜZGÜ:Bulgurluk buğdayın toplu çadır içinde akar suyla yıkanması.(-,+)
  ŞAHSI:İnsanın tipi yüz şekli anlamında.(+,Ar.)
  ŞAK ŞAK:Büyük tesbih.(-)
  ŞAK:Bölünen eşit parçadan birisi.(+,ar.)
  ŞAKLAMAK:Eşit parçaya ayırmak.(-)
  ŞAPLAK:Şamar.(-)
  ŞARLAK:Şelale.(-)
  ŞAŞMAZ:Maşrapa,plastik,su sızdırmayan tas.(-,+)
  ŞEMAL:Şekli,görünüşü anlamında.(-)
  ŞEMEN:Küçük kokulu kavun.(-)
  ŞEMİK:Ayak bileğindeki yuvarlak kemik.(-)
  ŞEVENK:Gece ışığın yansıması.(-)
  ŞILLIK:açık saçık giyinen,saçı başı açık,süslü boyalı bayan.(+)
  ŞİRAZEDEN ÇIKMAK:Kişinin normal davranışların dışında ters davranması.(+,Far.)
  ŞİŞEK:Toklunun büyüğü.(+)
  ŞİVEMEK:Arsız,kızgın kişileri zarar vermesin diye tavlamak.(-)
  TAKAVİT:Tekavüt,emekli demek.(-)
  TALAMAK:Tırtıl yeniği.(+)
  TALAN OLMAK:Soyulmak,sıfıra çıkmak.(+,far.)
  TASVİR:Resim.(+,ar.)
  TAVLANDIRMAK:Hayvanı çilelendirmek,kesime gelecek şekilde etlendirmek.(+)
  TAVSIMAK:Şiddetin geçmesi zayıflaması.(-)
  TEBELLEŞ OLMAK:Olmadık yere başkası ile kötülük için uğraşmak.(+)
  TECE MİLLET:Teşkilat,organizasyon,kalabalığı toplama.(-)
  TEKE KOÇ KARI:Kasımın ilk haftası yağan ve koç katımı zamanı.(-)
  TEMEK:Ahırda hayvan gübresinin atıldığı küçük delik,pencere.(+)
  TEPSERMEK:Yaş olan yerin kuruması.(+)
  TERMEĞİ:Üstü pullu deri hastalığı.(-)
  TESLİK:Hayvan gübresinin toplandığı yer.(-)
  TETİRİ:Eser miktarı,olmayan kalmayan miktarı.(-)
  TEVEKKELE:Şansa bırakılan iş.(-)
  TEVGE:Konuşurken güldürerek konuşmak.(-)
  TEZGİRE:Küçük heğler için kullanılır.(-)
  TIKIRDAK:Kuz***rın boynuna takılan küçük çan.(-)
  TINGIR:Teneke.(-,+)
  TIRSMAK:Sinmek,başkasından çekinmek.(+)
  TIRTAN:Aşırı titiz,çabuk,her şeye kızan kişi.(-)
  TİRİT:Kemikli etin haşlanıp tandır ekmeği üzerine dökülerek yapılan yemek.(-)
  TİVTİK:Keçi yünü.(-)
  TOKAÇ:Çamaşır yıkamaya yarayan ağaç parçası.(+)
  TOKÇALANMAK:Ağlamaklı olmak.(-)
  TOKMALAMAK:Hayvanlar için aşırı yiyip karnının şişmesi.(-)
  TOKUR:Büyük kafalılık.(-)
  TOMBAK:Topak,yuvarlak.(-,+,Fr.)
  TOR TOR:Motosiklet.(-)
  TORTU:Su dibine çökelen katı maddeler.(+,Far.)
  TOVTAŞTIRMAK:İşleri toplamak,yoluna k****k.(-)
  TÖHMET:Zan altında bırakmak.(+,Ar.)
  TÖHMÜRÜK:Balgamlı öksürük,yada balgam.(-)
  TÖKEL:Sökel,hasta anlamında,hasta hayvan.(-)
  TÖNĞE:Buğdayı tırpanla biçerken,dayanıklı otlarla deste toplamaya yarar.(-)
  TÖRSLEMEK:Sinirli kişiye,büyüklerin kızarak,sinirlenmesini engellemek,yatıştırmak.(-)
  TÖZMEK:Zağmak,hızlı gitmek.(-)
  TULKUMAK:şişmek,yüzün bir yanının şişmesi.(-)
  TULUK:Yüz yapısı şiş olanlara verilen lakap yada ad.(-)
  TULUM TALAŞ:Hakkı yenmiş gibi büyüğünün yanında sitem etmek.(-,+)
  TUMMANBig Grinon ,pantolon.(-)
  TUTACAK:Bezden yapılan,kazan tencere tutmaya yarayan,ikili bez.(-)
  TÜNEK:Tavuk kümesi,ahırlarda hayvan gübresinin atıldığı delik.(+)
  UÇKURBig Grinon,çinti bağlamada kullanılan ip.(+)
  UÇUKBig Grinudakta çıkan şişkin yara.(-,+)
  UD:Utanma ,çekinme (Misafire konan yemekte utanmamak için udumuz,ağırlansın denir)(-)
  UDLANMAK:Utanmak.(-)
  UĞRAĞA TUTULMAK:Cin çarpması,akli dengesini kaybetmesi.(-)
  UĞRUN:Gizli .Uğrun uğrun.(+)
  UĞRUNU KESMEK:Yürüyüş halinde büyüklerin önünden geçmek .Terbiyeye aykırı sayılır.(-)
  UĞUT:Uğut olmakBig Grinağılmak .(çimlenmiş buğday kaynatılarak yapılan yemek).(+)
  ***K :Ek.(-,+)
  ***VAÇ:Tandır pidesi.(-)
  UMMAK:Beklemek,beklenti.(-)
  UNRA:Ekmek yapımında hamurun batırıldığı un.(-)
  UYLUK:Yüzülen hayvanın kol ve bacaktan,ayrılan dört parçadan birisi.(+)
  ÜĞÜNMEK:Toz toprağın yüksekten dökülmesi.(-)
  ÜĞÜTLEMEK:Karışık olan bir şeyi parmaklar yardımı ile ayırmak,temizlemek.(-)
  ÜLLÜZ:İnsan için saf,uyuz anlamında.(-)
  ÜNNEMEK:Çağırmak,ismiyle seslenmek.(-)
  ÜTMEK:Ağacı ateşte ısıtarak kabuğunu soymak.(ütülemek)(+)
  ÜVENDERE:Çok uzun ucu iğneli öküz sopası.(-)
  VELHASIL:Gayri,öyle anlamında.(-)
  VEREV:Yanca,yada köşeden katlanacak şekilde virajlı anlamında.(+)
  VETSİZTongueatavatsız acımasız kişi.(-)
  VİRİH OĞUL:Kötü haber karşısında şaşırma.(-)
  YABALDI:Saman atma aleti, yabanın küçüğü .(-)
  YADIRGI:Belli olan bir topluluğa karışan yabancı.(-)
  YAĞAZ(YANAZ):Aksi davranan kimse.(-)
  YAĞLAÇ:Gözleme yağlamada kullanılan tavşan ayağı.(-)
  YAĞLI AVGUNTongueınarlarda su toplama kazanı.(+)
  YAĞRIK:Et kıyılan ağaç.(-)
  YAL:Kepek su karışımı köpek yemeği.(+)
  YALABIK:Çabuk hareket eden için kullanılır.(-,+)
  YALAK:Sıvı şeyleri toplamak için yapılan küçük oyuk.(-)
  YALBIRDAK:Lüzumsuz yere çok konuşmak.(-)
  YALPA:Aksamak,tekerin dengesiz dönmesi.(+)
  YALPAN:Tırpanla buğday biçilirken,tırpanın geniş çalınması.(-)
  YANGILANMAK:Aşırı susamak.(+)
  YANGIN ARDI:Tandır nöbetinde ilk sıra. Kor olur olmaz.(-)
  YANGIN:Sevme,vurulma,kara sevda.(+)
  YANIRBig Grinerinin kalınlaşması yada kalın kabuklu yara.(-)
  YANIRLI:İnsan sırtı,sırtta kaburga kemiği üstü.(-)
  YAREDENDEN:Yaradan dan ,anadan doğma,hiç kalmayan olmayan yada oluşmayan anlamında.(-)
  YARIMLAĞA:16 Kğ. buğday ölçeği.(-)
  YARMA:Buğdaydan yapılan çorba hammaddesi.(-,+)
  YARSIMAK:Yapılan işe,yada görünüşüne hayran kalmak.(-)
  YAŞAMA:Salon(-,+)
  YAŞMAK:Bir tür baş örtüsü.(+)
  YAŞMAK:Kağnıda donçağlarını sabitleyen delikli tahta.(+)
  YAVAN:Yağı alınmış süt ürünü.(+)
  YAVŞAK:Bit .(+)
  YAYMAK:Hayvanları otlatmak.(+)
  YAYNIKMAK:Av hayvanlarının,yuvasının bilindiğini anladığı an terk etmesi.(-)
  YERİNMEK:Ezilmek,içerlemek(+)
  YERMEK:Karalamak.(+)
  YETİK:Yetkin yetişmiş,çocukluktan çıkmış.(-)
  YIĞIN:Sap saman topluluğu.(+)
  YILGIN:Bir işten yılmak,yılan kimse.(+)
  YİDEK:Büyük koyun çenesi,çan.(-)
  YİĞİDİKEN YIKIL:İlenme sözü,yiğitken yıkılmak,gücünü kaybetmek.(-)
  YİKİNMEK:Bir hareketi yapacak gibi hareketlenmek,yapacak gibi teşebbüs etmek.(-)
  YİLELEK:Aceleci,acele davranan.(-)
  YİLGİN:Yelgin,acele eden kimse,hızlı ateşte hızlı pişen yemeğin pişmesi.(-)
  YİRİLMEK:Bez türü şeylerin dilinerek yırtılması.(-)
  YİTİRMEK:Emaneti yerine vermek,verilen işi layıkı ile yapmak.(-,+)
  YİVELMEK:İnsan ve hayvan için zayıfken iyi olmak,üzerine gelmek,kilo almak.(-)
  YOK SALIMA:Yoksa.(-)
  YOL ÖRTMEK-VERMEK: Nişan ve düğünlerde davetiyesini vermek.(-)
  YOLSUZ ÇIKMAKBig Grinüğün dernek gibi toplu ortamlara gitmeyen kişilere verilen ceza.(-)
  YONŞA:Kızıl renkli toprak (boya toprağı)(-)
  YORAZ:Hovarda,hovardalık yapan.(-)
  YOSMA:Süslü kötü kadınlar için kullanılır.(+)
  YOYMAK:Bilerek kaybetmek,uzaklaştırmak,sürmek.(-)
  YOZ:Sağılmayan hayvanlar.(+)
  YUKA:Yüzeye yakın,yüzeysel.(-)
  YÜKSÜNMEK:Üşenmek,işi isteksiz yapmak.(+)
  ZAĞAR:Zağan ,çok hızlı koşan küçük boylu köpek.(+)
  ZAĞMAK:Çok hızlı kaçmak,uzaklaşmak.(-)
  ZAHRA:Hayvanlara yedirilen buğday arpa türü yemler.(-)
  ZEBELLAH:Çok iri yarı insan cüssesi.(-)
  ZEBİLLİK:Etrafın yaş pis olması.(-)
  ZEĞ:Limon tuzu.(-)
  ZELVE:Boyundurukta bulunan,öküz boynuzunun geçtiği küçük değnek parçası.(+,yun.)
  ZILDIRDAMAK:Yoğurt ve benzeri şeylerin köpürerek ekşimesi.(-)
  ZINGILDAMAK:Yerin evin oynaması,deprem oynaması.(-,+)
  ZIPÇIĞI ÇIKIK:Olaylara doğru yaklaşmayan,hal ve hareketleri normal olmayan.(-)
  ZIR:Şımarık,haşarı,gereğinden fazla ses çıkaran insan ve hayvanlarda kullanılır.(+)
  ZIRAVIT:İnsan cüssesinin kaba saba,iri yarı olması.(-)
  ZIRNAŞIK:Zıtlaşarak şımarmak.(-)
  ZIRNIKBig Grinuvar tipi şeylerdeki küçük delik.(-,+,far.)
  ZOBU:İri yarı kimse.(-)
  ZORLAK:Zorlamadan dolayı vücutta oluşan kızarıklıklar,şişlikler.(-)
  ZORP OLUP GİRMEK:Zorla girmek.(-)


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş