Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Türk Dili Bütünleme Sınavı 2 Aöf Sosyoloji Dersleri - Aöf uluslarası ilişkiler dersi - Türk dili dersi soru ve cevapları 1-) Konuşma diline ilişkin aşağıdaki

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Türk Dili Bütünleme Sınavı ikinci bölüm

  Sponsorlu Bağlantılar
  Türk Dili Bütünleme Sınavı 2
  Aöf Sosyoloji Dersleri - Aöf uluslarası ilişkiler dersi - Türk dili dersi soru ve cevapları

  1-) Konuşma diline ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Kişiden kişiye farklılıklar gösterir.
  B) Sese dayanan bir eylemdir.
  C) El yüz hareketleri konuşmaya doğallık katar.
  D) Dil kurallarına uyulması zorunludur.
  E) Dilin gelişimine temel oluşturur.


  2-) Dile ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Ortak diller, eski başkent ağızlarının yaygınlaşması sonucunda oluşur.
  B) Bilim dili ile argo arasında, özel dil olmaları bakımından bir benzerlik vardır.
  C) Bireylerin toplumla olan bağlarını güçlendiren öğelerden biri de ana dilidir.
  D) Konuşma organları, ana dilin ses özelliklerini yansıtacak biçimde gelişir.
  E) Lehçe ve ağız, bir dilin değişikliğe uğramış türleridir.


  3-) Sözcük ve ek başı /s/ foneminin, /h/’ye dönüştüğü Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Başkırt Türkçesi
  B) Karay Türkçesi
  C) Çuvaş Türkçesi
  D) Yakut Türkçesi
  E) Hakas Türkçesi


  4-) Aşağıdakilerden hangisi “mecaz”ın bir özelliğidir?
  A) Sözcüğün temel anlamıyla ilişkili olması
  B) Cansız varlıkları canlıymış gibi göstermesi
  C) Deyimlerin ve atasözlerinin oluşumunda görev alması
  D) Dilin kullanım olanaklarını zenginleştirmesi
  E) Şaşırtma amacı güdülen durumlarda çokça başvurulması


  5-) Aşağıdaki türemiş sözcüklerden hangisinin aldığı yapım eki farklıdır?
  A) Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama
  B) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
  C) Dibi görünmeyen suya girme
  D) Ateş düştüğü yeri yakar.
  E) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.


  6-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirmeli niteleme sıfatı vardır?
  A) Gelecek yıl yaz tatilini Köyceğiz’de geçireceğiz.
  B) Sanatçı, ilk filmini çekmenin gururunu yaşıyordu.
  C) Önümüzde upuzun bir yol vardı.
  D) Sonuca doğru emin adımlarla ilerliyoruz.
  E) Hepimizle dostça vedalaştı.


  7-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşula bağlı olma anlamı vardır?
  A) Mustafa evdeyse çağırınız.
  B) Gözlerini kuru elleriyle iyice ovdu.
  C) Ceviz ağaçlarında bir tek yaprak kalmamıştı.
  D) Zeynep geldi, derken Gül de geldi.
  E) Kendine saray gibi bir ev yaptırmış.


  8-) Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
  A) Sanki çok param var da bir de sana vereceğim!
  B) O, verdiği sözlerin hiçbirini tutmaz ki!
  C) Köyden kente göç etmeyi o da istemiyor değil.
  D) Bu konuda henüz bir karara varılmış değil.
  E) Evde yiyecek hiçbir şey yoktu.


  9-) “Özellikle hoşgörü konusunda Yunus, eşsiz bir örnektir.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Basit-olumlu-kurallı (düz)-ad
  B) Birleşik-olumlu-düz-ad
  C) Basit-olumsuz-düz-eylem
  D) Birleşik-olumlu-düz-eylem
  E) Basit-olumlu-düz-eylem


  10-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  I. Adı adsız olan bir anadolu tepesiydi bu.
  II. Düşmanı 2 Eylül’de yendik.
  III. Mayıs ayının 3. haftasında görüşebiliriz.
  IV. Olimpiyatlar Temmuz’da başlıyor.

  A) I - II
  B) I - IV
  C) II - III
  D) II - IV
  E) III - IV


  11-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  A) Babasının önerisini göz önünde bulunduruyordu.
  B) Birden bire küçük çocuk caddeye doğru koşuverdi.
  C) Konudan söz etmeme gerek kalmadı.
  D) Birden bütün sorunlar üst üste geliverdi.
  E) Oysaki sanat bakımından hiçbir değeri yoktu.


  12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ( ) işaretli yere soru işareti (?) konması yanlıştır?
  A) Evde kalmayı kabul eder mi dersiniz ( )
  B) Bana gelmiş miydin, gelmemiş miydin hatırlamıyorum ( )
  C) Deniz ufkunda bu top sesleri mi kulakları sağır eden ( )
  D) Bir çocuğun yüzüne dikkatle baktın mı hiç ( )
  E) İnsanlar farklılıklara anlayışlı mı gerçekten ( )


  13-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
  A) Nereye giderseniz gidin, en çok o yazarın okunduğunu göreceksiniz.
  B) Süt satan yaşlı adam, parayı tek tek saydıktan sonra cebine koydu.
  C) Boyacı, çocuğa sordu gideceği yeri.
  D) Zamanın varsa biraz görüşelim, dedi.
  E) Liseyi bitirince, 19 yaşında, Ankara’ya geldim.


  14-) “Kasiyer kız, bir yandan para, bir yandan da paket yapıyordu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) “De” bağlacı “para” sözcüğünden sonra getirilmelidir.
  B) “Para” sözcüğünden sonra “alıyor” kelimesi getirilmelidir.
  C) “Bir yandan” söz grubu cümleden çıkarılmalıdır.
  D) Cümlenin öznesi çoğul hale getirilmelidir.
  E) Cümlenin yüklemi çoğu hale getirilmelidir.


  15-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Bu şiiri senin okuduğundan daha güzel okuyabilirim.
  B) Söylemek istediklerimi söyletmediniz bana.
  C) Bu güzel havada kıra gitmeyi kim istemez!
  D) Ahmet, müziği benden çok sever.
  E) Geçirdiği ağır hastalık onu yatağa düşürmüştü.


  16-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Kamyon şoförü kırmızı ışıkta durmadan hızla geçti.
  B) Dün gözlüğümün camını değiştirdim.
  C) Okul müdürü güzel havalarda bahçede sık sık dolaşır.
  D) Aldığımız evin oturma odası güneye bakıyor.
  E) Yarışma sonunda üç başarılı öğrenciye ödülleri verildi.


  17-) (I) Geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden ve bunlara dayanan düşüncelerden doğmuşlardır. (II) Tanrı ve Peygamber sözleri gibi, ruha işleyen bir etki taşırlar. (III) Bizim gelenekle yerleşmiş, bir atalarsözü anlayışımız vardır. (IV) Ulusun ortak düşünce, kanış ve tutumunu belirtir, bize yol gösterirler. (V) Bu anlayışa göre atasözleri, ulusal varlıklardır.
  Karışık olarak verilen bu paragraftaki düşünsel düzenin bütünlüğü aşağıdakilerin hangisinde en doğru olarak verilmiştir?
  A) I, II, IV, III, V
  B) II, I, IV, V, III
  C) IV, V, III, II, I
  D) III, V, II, I, IV
  E) I, III, IV, V, II


  18-) “Köşenin başında durup bakarsanız her pencerede kırmızı toprak saksılar, kararmış gaz sandıkları görürsünüz. Saksılar al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçeği, karanfil; gaz tenekeleri de öbek öbek yeşil fesleğen dolu.”
  Bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
  A) Öyküleme
  B) Tartışma
  C) Karşılaştırma
  D) Açıklama
  E) Betimleme


  19-) “Bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla hazırlanan, yazarın kişisel görüşlerini de yansıttığı, gazete ve dergilerde yayımlanan yazılardır.”
  Yukarıda açıklaması verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Şiir
  D) Roman
  E) Öykü


  20-) Aşağıdakilerden hangisi resmi yazışma türlerinden değildir?
  A) Öz geçmiş
  B) Telgraf
  C) Dilekçe
  D) Rapor
  E) Tutanak  Cevaplar


  1-) D
  2-) A
  3-) A
  4-) D
  5-) B
  6-) C
  7-) A
  8-) C
  9-) A
  10-) C
  11-) B
  12-) B
  13-) C
  14-) B
  15-) E
  16-) E
  17-) D
  18-) E
  19-) A
  20-) B


  alıntı

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Türk Dili Final Sınavı Birinci Bölüm
 3. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı ikinci bölüm
 4. Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı Birinci Bölüm
 5. Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı ikinci bölüm
 6. Türk Dili Bütünleme Sınavı Birinci Bölüm
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş