Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı 4 Aöf Davranış Bilimlerine giriş Vize Soruları - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soruları ve Cevapları - Aöf Sosyoloji Dersleri 1.
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Dördüncü Bölüm

  Sponsorlu Bağlantılar
  Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı 4

  Aöf Davranış Bilimlerine giriş Vize Soruları - Aöf Davranış Bilimlerine Giriş Soruları ve Cevapları - Aöf Sosyoloji Dersleri

  1. Çalışma ortamındaki sıcaklık derecesinin, çalışanların verimlilik düzeyi üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çalışanların verimlilik düzeyi
  B) Çalışma ortamının sıcaklık derecesi
  C) Çalışma ortamının düzeni
  D) Çalışanların uyumu
  E) Çalışanların tecrübesi

  2.Aşağıdakilerden hangisi Weber'in ilgilendiği konuları anlamada yararlandığı kavramlardan biridir?
  A) Tarihi analiz
  B) Üst yapı
  C) Sembolik etkileşim
  D) Toplumsal bilinç
  E) Proleterya

  3. Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş bir statüdür?
  A) Araştırmacı gazeteci olmak
  B) Başbakan olmak
  C) Milletvekili olmak
  D) Kraliçe olmak
  E) Rektör olmak

  4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının parçalarından biri değildir?
  A) Sağlık
  B) Statü
  C) Rol
  D) Sınıf
  E) Grup

  5. Kültürü oluşturan parçaların herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına ne ad verilir?
  A) Kültürel relativizm
  B) Kültürel çatışma
  C) Kültürel birleşme
  D) Kültürel yayılma
  E) Kültürel ayrılık

  6. Bireyin başkalarının beklentilerine uyum göstermesinin ve davranışlarını buna göre ayarlamasının, toplumsallaşmanın önemli bir sonucu olduğu görüşünü savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Davis
  B) Mead
  C) Freud
  D) Cooley
  E) Dewey

  7. Bireyde kişiliğin temelini oluşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Başkalarının tepkileri
  B) Zeka
  C) Benlik
  D) Tekrar
  E) Taklit

  8. Birincil gruplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Üyelerinin uyumunu kolaylaştırır.
  B) Toplumsallaşma sürecine katkı sağlar.
  C) Birincil ilişkilerin en saf biçimi ailede görülür.
  D) Bireye duygusal destek sağlar.
  E) Her zaman büyüktür.

  9. Aşağıdakilerden hangisi boşanmaların toplumsal nedenlerinden biri değildir?
  A) Evlenmeden birlikte olma olasılığının artması
  B) Refah dönemlerinde aile düzeninin sarsılması
  C) Erken yaşta evlenilmesi
  D) Boşanma konusundaki değer ve tutumların değişmesi
  E) Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları

  10. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi toplumsal tabakalaşma konusunda sosyolojiye katkıda bulunmamıştır?
  A) Lenski
  B) Marx
  C) Dahrendorf
  D) Freud
  E) Weber

  11. Toplum içerisinde her bireyin veya pozisyonun geçerli birtakım ödüllere dayalı olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Meritokrasi
  B) Demokrasi
  C) Burjuvazi
  D) Bürokrasi
  E) Teokrasi

  12. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme ile ilgili temel sayıltılardan biri değildir?
  A) Değişme gereklidir.
  B) Değişme benzerlikler gösterir.
  C) Değişmenin önüne geçilemez.
  D) Değişme doğal olmayan bir olgudur.
  E) Değişme süreklidir.

  13. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin altdallarından biri değildir?
  A) Gelişim psikolojisi
  B) Antropolojik psikoloji
  C) Sosyal psikoloji
  D) Fizyolojik psikoloji
  E) Uygulamalı psikoloji

  14. Korelatif araştırmalar psikoloji biliminin temel amaçlarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
  A) Yordama
  B) Açıklama
  C) Betimleme
  D) Kontrol
  E) Öğrenme

  15. Psikolojide kullanılan "umutsuzluk ölçeği"nin farklı ölçümlerde birbiriyle tutarlı sonuçlar vermesi, bu ölçeğin hangi teknik özelliğini ifade eder?
  A) Konusuna uygun olduğunu
  B) Standart olduğunu
  C) Güvenilir olduğunu
  D) Kapsamlı olduğunu
  E) Geçerli olduğunu

  16. Freud\'un Psikoseksüel Gelişim Kuramı'na göre dört yaşındaki bir çocuk aşağıdaki dönemlerden hangisinin içindedir?
  A) Jenital
  B) Latans
  C) Anal
  D) Oral
  E) Fallik

  17. Çocukların ahlaki ikilemleri nasıl yargıladıkları konusunda araştırmalar yapan ve bu yargıların gelişmesi ile ilgili dönemleri oluşturan bilişsel-gelişimsel yaklaşım kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bandura
  B) Kohlberg
  C) Erikson
  D) Piaget
  E) Freud

  18. Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikologlarının insanın gelişimini inceledikleri temel alanlardan biri değildir?
  A)Fiziksel gelişim
  B) Bilişsel gelişim
  C) Sosyal gelişim
  D) Mesleki gelişim
  E) Kişilik gelişimi

  19. Aşağıdakilerden hangisi sinir sisteminin bölümlerinden biri değildir?
  A) Parasempatik
  B) Periferik
  C) Sempatik
  D) Hipotalamus
  E) Antipatik

  20. Aşağıdakilerden hangisi birincil güdülerden biri değildir?
  A) Cinsellik
  B) Açlık
  C) Faaliyet ve manipülasyon
  D) Susuzluk
  E) Bağlanma

  21. Radyoda çalan bir klasik müzik parçasını işiten ve bu parçanın kendi düğününde çalınan giriş parçası olduğunu fark ederek duygulanan bir kişinin yaşadığı bu sürece ne ad verilir?
  A) Duyum
  B) Algı
  C) ilgi
  D) Dikkat
  E) Öğrenme

  22. Aşağıdakilerden hangisi algılamada yararlanılan monoküler ipuçlarından biri değildir?
  A) Konverjans
  B) Açıklık
  C) Araya girme
  D) Göreli yükseklik
  E) Doğrusal perspektif

  23. Bir işçinin ücretini haftalık olarak alması hangi pekiştirme tarifesine bir örnektir?
  A) Değişken oranlı pekiştirme
  B) Olumsuz pekiştirme
  C) Sabit zamanlı pekiştirme
  D) Değişken zamanlı pekiştirme
  E) Sabit oranlı pekiştirme

  24. Yaşantılar yoluyla davranışlarda meydana gelen uzun süreli değişmelere ne ad verilir?
  A) Sosyalleşme
  B) Olgunlaşma
  C) Yaşantı
  D) Transfer
  E) Öğrenme

  25. Aşağıdakilerden hangisi tepkisel koşullama yoluyla öğrenme sürecinde kullanılan kavramlardan biri değildir?
  A) Koşullu uyarıcı
  B) Koşulsuz tepki
  C) Koşulsuz uyarıcı
  D) Koşullu ceza
  E) Koşullu tepki

  26. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sosyal öğrenme yaklaşımının kurucusudur?
  A) Guthrie
  B) Hume
  C) Skinner
  D) Rotter
  E) Pavlov

  27. Karen Horney\'in kişilik konusunda psikolojiye zandırdığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bilinçdışı
  B) Temel kaygı
  C) Psikoterapi
  D) Fenomen
  E) Superego

  28. Öğrenci yurdunun çalışma odasındaki bir öğrencinin, etrafında çalışan arkadaşlarını görerek, yalnız çalıştığından daha fazla çalışması, grubun birey davranışları üzerindeki etkilerinden hangisine bir örnektir?
  A) Sosyal hızlandırma
  B) Tanık etkisi
  C) Sosyal ketvurma
  D) Uçlara kayma
  E) Özdenetimin ortadan kalkması

  29. Bir trafik kazası sonrası olay yerine toplanan kişilerin ambulans çağırma ya da ilkyardım gibi sorumlulukları başkalarının da taşıdığını düşünerek seyirci kalması, tanık etkisinin hangi temel nedenine bir örnektir?
  A) Değerlendirilme kaygısı
  B) Uçlara kayma
  C) Özdenetimin ortadan kalkması
  D) Sosyal ketvurma
  E) Sorumluluğun yayılması

  30. Aşağıdakilerden hangisi tutum değiştirmede etkili olan hedefin özelliklerinden biri değildir?
  A) Bağlanma
  B) Görüş farkı
  C) Kendilik değeri
  D) Zekâ
  E) Tutumun kuvvet derecesi


  Cevaplar

  1 = A
  2 = A
  3 = D
  4 = A
  5 = C
  6 = B
  7 = C
  8 = E
  9 = C
  10 = D
  11 = A
  12 = D
  13 = B
  14 = C
  15 = C
  16 = E
  17 = B
  18 = D
  19 = E
  20 = E
  21 = B
  22 = A
  23 = C
  24 = E
  25 = D
  26 = D
  27 = B
  28 = A
  29 = E
  30 = B


  alıntı

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Birinci Bölüm
 3. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı ikinci bölüm
 4. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı Üçüncü Bölüm
 5. Davranış Bilimlerine Giriş Bütünleme Sınavı Birinci Bölüm
 6. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş