Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Kitle Davranışı Test Soruları - Aöf Sosyoloji Dersleri kitle davranışının tanımı - kitle davranışları tanımı - kitle davranışları ile ilgili test soruları ve cevapları 1.

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Kitle Davranışı Test Soruları - Aöf Sosyoloji Dersleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Kitle Davranışı Test Soruları - Aöf Sosyoloji Dersleri
  kitle davranışının tanımı - kitle davranışları tanımı - kitle davranışları ile ilgili test soruları ve cevapları

  1. Aşağıdakilerden hangisi kitle davranışını tanımlayan özelliklerden biri değildir?

  a. Davranışa rehberlik edecek önceden belirlenmiş normların olmaması
  b. Önceden belirlenmiş bir liderin olmaması
  c. Üyeler arasında kurulu bir iletişim ağının olmaması
  d. Kitledeki herkesin aynı anda aynı davranışı göstermesi
  e. Kararların demokratik tarzda oylanarak alınması

  2. Kitle davranışını açıklamada “grup zihni” kavramını kullanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Beliren norm kuramı
  b. Birleşme kuramları
  c. Le Boncu yaklaşım
  d. Sosyal kimlik kuramı
  e. Gestalt psikolojisi

  3. Aşağıdakilerden hangisi kitle davranışını açıklamada “bireyselci yaklaşım”ı temsil etmez?

  a. Grup ya da kitle yoktur, birey vardır.
  b. Kitle bir araya gelmiş bireylerden ibarettir.
  c. Kitlenin davranışı, onu oluşturan bireylerin özellikleriyle açıklanabilir.
  d. Grup zihni diye bir olgu yoktur.
  e. Kitledeki bireyin bilinçli kişiliği yok olur.

  4. Kimliksizleşme yaklaşımına ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a. Kimliksizleşme yaklaşımı, kitle davranışının normsuz bir süreç olduğunu ima eder.
  b. Kimliksizleşme yaklaşımı, bireyin, kitlede bireysel kimliğini kaybedip sosyal kimlik kazandığını ileri sürer.
  c. Kimliksizleşme kavramı, Le Bon’un anonimlik kavramından çok farklı değildir.
  d. Kimliksizleşme sonucu birey, antisosyal davranışlar gösterir.
  e. Kimliksizleşme, kitle davranışını mantık dışı olarak görür.

  5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kitle davranışının belirli birtakım normlarla yönlendirildiğini ileri süren kuramsal yaklaşımlar birlikte verilmiştir?

  a. Kimliksizleşme- Le Boncu yaklaşım
  b. Sosyal kimlik kuramı- Birleşme kuramları
  c. Beliren norm kuramı- Kimliksizleşme
  d. Birleşme kuramları- Le Boncu yaklaşım
  e. Sosyal kimlik kuramı- Beliren norm kuramı

  6. Sosyal kimlik yaklaşımı çerçevesinde kitle davranışı ile ilgili aşağıdaki saptamalardan hangisi yanlıştır?

  a. Kitle davranışı mantık dışı ve kontrolsüzdür.
  b. Kitle davranışı normlar tarafından yönlendirilir.
  c. Kitle davranışı anlamlı bir sosyal süreçtir.
  d. Kitle davranışı, sınırları kitlenin kendisi tarafından çizilen bir süreçtir.
  e. Kitle davranışı gruplar arası bir davranıştır.

  7. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi, kitlenin anlamlı bir sosyal süreç olduğu fikriyle ters düşer?

  a. Kitleyi oluşturan bireyler, kendilerini “biz” kategorisine koyarlar.
  b. Kişiler bireysel özellikleri temelinde değil, grup üyelikleri temelinde davranış gösterirler.
  c. Kitle davranışı her zaman yıkıcıdır.
  d. Kitlesel süreç sonunda, kitlede yer alan bireyler psikolojik bir değişim yaşarlar.
  e. Kitle, sadece sosyal kimlik çerçevesinde meşru görülen davranışlar gösterir.

  8. Kitlenin saldırgan davranış göstermesi ile ilişkili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a. Sosyal kimlik kuramına göre, kitleler sadece meşru gördüklerinde saldırgan davranırlar.
  b. Le Bon’un kuramına göre, kitleler her zaman ve her yerde saldırgan ve yıkıcıdır.
  c. Birleşme kuramlarına göre, kitlenin saldırgan davranışları, kitle üyelerinin saldırgan kişiliklere sahip olmalarından kaynaklanır.
  d. Beliren norm kuramına göre kitleler hiçbir zaman saldırgan davranış göstermezler.
  e. Yapılan araştırmalara göre, kimliksizleşme her zaman saldırgan davranışa yol açmaz.

  9. Aşağıdaki saptamalardan hangisi beliren norm kuramı ile uyuşmaz?

  a. Kitle davranışını yönlendiren normlar, kitlesel eylem başlamadan belirlenir.
  b. Kitle gerçekte bir örnek davranış sergilemez, bu bir yanılsamadır.
  c. Kitlede norm oluşumu, kişiler arası iletişimi gerektirir.
  d. Kitle davranışı anlamsız ve patolojik değildir.
  e. Kitle davranışı, norma göre yıkıcı veya yapıcı olabilir.

  10. Kitle davranışında, birey-grup ikilemine ilişkin olarak aşağıdaki saptamalardan hangisi doğrudur?

  a. Bazı bilim insanları, gözlenememesi nedeniyle “grup zihni” kavramını bilim dışı görmekte ve reddetmektedirler.
  b. Sosyal kimlik kuramı, bireyden ayrı bir grup psikolojisinin var olduğunu kabul etmez.
  c. Birleşme kuramları, grup (kitle) davranışının sadece grup düzeyinde anlaşılabileceğini iddia eder.
  d. Allport’a göre, tek psikolojik gerçeklik gruptur (kitledir).
  e. Beliren norm kuramı, kitle davranışına ilişkin bireyselci bir yaklaşımı temsil eder.


  Cevap Anahtarı:

  1. e

  2. c

  3. e

  4. b

  5. e

  6. a

  7. c

  8. d

  9. a

  10. a


  alıntı

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. AÖF Sosyoloji Bölümü Dersleri AÖF Sosyoloji Bölümü Dersleri - AÖF Sosyoloji Bölümü - Açıkö
 3. Hukuk Sınavı soruları HuKuk Deneme sınav soruLarı - Hukuka Giriş Dersi Test Soruları - Huk
 4. İç Girişimcilik – Test Soruları girişimcilik test soruları ve cevapları - girişimcilik str
 5. Kitle Davranışı Özet - Aöf Sosyoloji Dersleri
 6. Kitle Davranışı - Aöf Sosyoloji Dersleri kitle davranışı nedir - kitle kavramı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş