Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Bebeklik Döneminde Psikomotor Gelişim Motor Gelişim Sürecine İlişkin Temel Kavramlar Psikomotor yeteneklerle ilgili kavramlar şunlardır: Dikkat , kuvvet , denge , tepki hızı , eş

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Bebeklik Döneminde Psikomotor Gelişim

  Sponsorlu Bağlantılar
  Bebeklik Döneminde Psikomotor Gelişim

  Motor Gelişim Sürecine İlişkin Temel Kavramlar

  Psikomotor yeteneklerle ilgili kavramlar şunlardır: Dikkat, kuvvet, denge, tepki hızı, eş güdüm ve esneklik.

  Dikkat: Dikkat, kelime anlamı ile ‘duygularla düşünceyi, bir olay ve bir nesne üzerinde toplama’ olarak tanımlanır. Çocuk; çoğunlukla ilk yıllardan itibaren çevresini tanıma, keşfetme duygusu içindedir. Çevresinde gördüğü, dokunduğu hissettiği her şeyi algılar. Bebek, önceleri takip eder; sese tepki verir. Annesi yanından ayrılınca ağlar. Sonraları objeyi tanır, algılar ve tanımlar. 9.aydan itibaren dikkatini yoğunlaştırabilir. 2-3 yaşlarında topa tekme atabilir. 3-4 yaşlarda 3 tekerlekli bisiklete binebilir, makasla kesebilir. 4-5 yaşlarda düz çizgi üzerinde yürüyebilir, 6′ya geldiğinde ise topa sopa ile vurabilecek ve tek ayak üzerinde durabilecek dikkat olgunluğuna erişecektir. Ayrıca erken çocukluk döneminde, “okuma yazmaya hazırlık çalışmaları” gibi etkinlikler küçük kas motor gelişiminde kullanacağı birçok psikomotor öğrenme, bir olayın veya işin devamlı ve yoğun bir şekilde dikkatli olarak izlenmesini gerektirir. Çocuklara “dikkat edin” yerine “dikkatle hıkın” demeyi tercih edin. Uyarılmadan çok, model almak önemlidir.

  Kuvvet: Bütün psikomotor davranışların öğrenilmesi bir kuvvet gerektirir, atlama, tırmanma, yürüme hatta bir parmağın kıpırdatılması bile kuvvet ister. Bütün vücudun genel bir kuvvetinin olması gerektiği gibi; gövdenin kol ve bacakların, elin ve parmakların öğrenilecek psikomotor davranışları yapabilecek kuvvete sahip olması gerekir, bir direnci yenebilme, karşı koyabilme becerisi olarak da tanımlanabilir. Motor davranışlarda kas ve sinir sisteminin gelişmesi önemli bir yer tutar. Çocuklarda kas kuvvetinin yoğunlaşması yaşa, cinsiyete, olgunlaşma düzeyine, daha önceki fiziksel etkinlik aşamaları gibi ölçülere bağlıdır. Güce karşı koyabilmek ya da direnci yenebilmek için vücudunu etkin kullanan çocuk; yürüme, koşma, sıçrama, topa vurma, fırlatma gibi hareketleri kuvvetle ilişkili olarak gerçekleştirir. Motor davranışın türüne göre de kuvvet, değişiklik gösterir. 4-5 yaşlarından itibaren el arabası itebilir, halat çekme etkinliklerine katılabilir, kutu ve blok gibi eşyaları kaldırabilir, bunları bir yerden bir yere taşıyabilir.

  Denge: Denge, belli bir yerde bir hareketi veya pozisyonu sürdürme durumunu devam ettirme olarak tanımlanabilir. İlk önemli denge biçimleri, oturma ve ayakta durabilmedir. Çocuklarda motor becerilerde denge, daima önemli bir güdü olacaktır. Vücut kısımlarını, vücudun ağırlık merkezine göre etkili olarak kullanmayı öğrenecektir. Denge; yürüme, koşma ve atlama becerilerinin kazanılmasında da çok önemli bir faktördür.
  Çocuk ileriki yıllarda dengesinin gelişimi ile iki tekerlekli araçların, tekerlekli patenin kullanılması gibi pek çok aktiviteye katılabilecektir. Yapılan araştırmalara göre çocuk iki yaşından önce denge becerisi kazanamamaktadır. Üç yaş civarında tek ayağının üzerinde 3-4 saniye durabilmekte, dört yaşından sonra ise dairesel bir çizginin üzerinde yürüme becerisi kazanabilmektedir. Denge yeteneğinin geliştirilebilmesi için psikomotor etkinliklerde denge ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmelidir.

  Tepki Hızı: İnsanların duyu organlarını harekete geçiren ve insanda bir tepkiye yol açan iç ve dış durum değişikliğine uyarıcı; dışarıdan ya da içeriden gelen uyarıcılara karşı organizmanın gösterdiği davranış tepki olarak tanımlanır. ‘Harekete hazır olma’ şeklinde ifade edilebilecek olan tepki hızı için vücudun, dışarıdan aldığı uyarıcılara karşı tepki göstermeye hazır olması gereklidir; Yani vücudun etkilere karşı tepki göstermeye hazır olması gereklidir, bir etki-tepki sürecidir. Etki ile bu etkiye yapılan tepkinin arasında geçen zaman, reaksiyon zamanıdır. Reaksiyon zamanı ne kadar kısa olursa psikomotor öğrenme de o kadar hızlı olur. Psikomotor öğrenmede genel olarak bütün vücudun tepkiye hazır olması gereklidir. Özellikle kolların, bacakların ve elin tepki yapabilecek olgunluğa ulaşması gerekir. Psikomotor davranışlarının, bir yapılış hızı vardır. Bir davranışın gerektiğinden az yapılması hâlinde organizma tehlikeye girebilir.


  psikomotor
  Güdüm (Koordinasyon): Belli bir amaca ulaşmak için; bilinçli motor hareketlerin devamlılığı, ahenkli ve uyumlu çalışması olarak tanımlanabilir. Psikomotor öğrenmenin pek çoğu birden fazla organnın çalışmasını gerektirir. En yalın bir davranışta bile göz, el, kol ve ayak, gövde ile ayağın veya iki elin bir düzen içinde çalışması oldukça zordur. Öğrenilecek davranışları yapacak organları arasında koordinasyonu kuramıyorsa çocuk, o davranışı öğrenemez. Bu nedenle organlar arasındaki yeterli koordinasyonun gelişimi, bedensel olgunluğa ve alıştırmalara bağlıdır.

  Esneklik: Vücudun gerektiği zaman öne, yana, geriye ve istenen yönlere bilmesi; yani esnek olması gereklidir. İlk çocukluk döneminde, vücut daha da esnektir. Esneklik 5-8 yaşlarda sabit kalır. Özellikle 12-13 yaşlarda doruk noktaya ulaşır. Cinsiyet esneklikte önemlidir. Kız çocuklar, erkek çocuklara oranla daha esnektir. Psikomotor yetenek, bütünlük hâlinde bulunur. Çocuk, doğduğu zaman bu psikomotor yetenekleri ancak kendi gelişimi oranında yapabilir. Bu nedenle ancak bazı becerileri yapabilecektir.

  Motor Gelişim Sürecinde Yürüme ve Kavrama Yürüme:
  Bebeklikte yürüme becerisinin kazanımı, yaşamın ilk iki yılında en önemli değişimlerden biridir. Yürüme becerisi bebeğin yaşadığı çevreyi tanıyarak fiziksel ve hareket bağımsızlığına erişmesine izin verir. Bebeklerin yürüme becerisine ilişkin izledikleri motor gelişim aşamaları şöyledir:

  1. İlk hareketler: Bir aylıkken, bedeninin pozisyonunu değiştirmek için tamamen dışa bağımlı ayrıca başını kaldırma eylemleri gösteremezken birinci ayın sonunda, yüzü koyun yatırıldığında çenesini kaldırabilir ve iki aylıkken arkaya dönebilir.
  2. Oturma: Üç dört aylýkken destekle oturabilirler. Yine dört aylık bir bebek oturur durumdayken başını sabit tutabilir. Bu gelişmeyle çevresini dikkatle inceleme olanağına kavuşur. 5. ayda kucakta oturabilir. Bir ay sonra sandalyeye oturabilir. 7 aylıkken desteksiz oturma gerçekleşir. İzleyen ayda ise ayakta durma çabaları içine girerler ve eşyalara tutunarak ayakta durmayı başarabilirler.
  3. Emekleme: 7. ayda bir dizini içeri doğru çeker ki bu davranış emekleme için önemli bir aşamadır. Ortalama 8-9 aylıkken emekleme becerisi kazanılır. Emeklemeyle dizlerini ileri iterek, bedenini yavaş yavaş kontrol ve koordine etme becerileri gelişir. Bu aşama bebeğin bir şeylere ulaşma, dünyayı anlama ve bilgiyi elde etme konusunda yani bilişsel gelişimi için de çok önemli bir aşamadır.
  4. Destekle Yürüme: 10. aydan sonra bir yerlere tutunarak hareket etme kabiliyeti ve sonrasında dengeyi korumak destek araçlarını kullanabilirler. Elinden tutulduğunda adım atabilir. 11. aydan sonra yardımsız ve desteksiz tek başına ayakta durabilir.
  5. Bağımsız Yürüme: 11- 13. aylar arasında bebeklerin çoğunluğu yardımsız ve bağımsız yürümeye başlarlar. Bu beceri bebeğin hareketlerini tamamen özgürleştirir. 14-15 aylıkken geri geri yürüyebilir ve iki üç ay sonra da yardımsız merdiven çıkabilirler.

  Anne Tutumlarının Tuvalet Eğitimindeki Etkisi: Kuralcı, titiz, katı ise çocuk dışkısını tutmaktan kabız olanı, davranışlarını etkilerse çocuk tutucu bir kişilik geliştirir.

  * Anne baskıcı ise çocuk olur olmaz yerlerde anneyi cezalandırmak için dışkısını boşaltır. İlerde ise eziyet etmeyi seven, dağınık kimlik özelliği geliştirir.
  * Anne teşvik edici ise çocuk dışkılama olayının önemini ve bu konudaki başarılı olduğunu anlar. İleride üretken ve yaratıcı olur.
  * Uyku, yemek gibi alışkanlıklarda olduğu gibi tuvalet için de bir rutin oluşturmak yararlıdır. Sabah kalkınca, yemeklerden sonra ve akşam yatarken tuvalete gitmek bir rutin haline getirilebilir.
  * Tuvalet uygun şekilde kullanıldığında başlarda şeker vermek gibi ufak ödüllendirmeler işe yarayabilir. Aşırı bir ödüllendirmeden kaçınmak, mesela büyük sevinç gösterileri yerine takdir ettiğinizi gösteren bir gülümsemeye çocuğunuzun ihtiyacı olacaktır.
  * Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalı, eğer çocuk eğitime tepkili yaklaşıyorsa ısrarcı olunmamak, tekrar başlanmadan önce bir- bir buçuk ay kadar beklenmelidir.

  Motor Gelişim Sürecinde Taklit: Taklit, bir çocuğun taklit edilen kişinin (modelin) davranışına kendisini uydurmasını gerektirir. Bebekler yaklaşık 18. aydan itibaren taklit ettikleri eylemi zihninde tutabilirler ve gerektiğinde sergileyebilirler. Yaklaşık 8. aydan itibaren taklit yoluyla tepki dağarcığına yeni tepkiler ekler. Bebek 1 yaşından itibaren deneme yanılma yoluyla, başkalarında gözlediği tepkileri çok daha iyi taklit edebilir. Bununla birlikte bu zaman diliminde bile çocuk, tepkiyi tekrarlamaya çalışırken modelin eylemini görme ihtiyacı duyar.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Gelişim Psikolojisi Nedir?,Gelişim Psikolojisi Ne demek,Gelişim Psikolojisi hakkında bilgi
 3. Son Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişim
 4. İlk Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişim
 5. Bebeklik Döneminde Sosyal Gelişim
 6. Okul öncesi çocuk Psikomotor Gelişimi
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  Psikomotor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanır. Doğduğunda sadece refleksif hareketlere sahip olan bebek, yürüme becerisini kazanarak çevrede hareket etmeye bağlar. Ayrıca çevresindeki nesneleri keşfetmek, anlamak ve hareket ettirmek için ellerini özgürce kullanır. Çevresindeki nesnelerle temasıyla, tepkileri edilgenken, nesneleri etkileyen etken duruma gelir. Yürüme ve elle tutma davranışları bebeklik döneminde kazanılmış olur. Bebeklerdeki hareketlerle ilgili bu gelişme motor gelişimi ifade eder. Motor hareket anlamında olup, bebeğin gelişimi boyunca bedenini kontrol altına almasıdır.  Psikomotor Gelişim
  Hareket veya motor becerilerin gelişimi algısal, bilişsel ve sosyal becerilerin gelişimine paralel gelişir. Dil gelişimi ile birlikte, bebek ve yaşamındaki önemli diğer kişiler arasında bir iletişim ve etkilenim biçimi oluşturur. Bebeğin gelişiminin tüm boyutlarına etki eder.
  Çocuk organizmasının en önemli özelliklerinden birisi de sürekli büyüme, gelişim süreci içinde olmasıdır. Bu süreç içerisinde çocuğun gelişimi görünen ve görünmeyen büyüme ile gelişmeyi de kapsar. Dünyaya gelen her birey, daha anne karnında iken fiziksel olarak gelişmeye başlar. Dünyaya geldiğinde de bu gelişim hızlanarak devam eder. Önceleri refleks olan bu hareketlerin bazıları (refleks olarak ömür boyu devam ederken) bazıları da zamanla organların bilinçli olarak kullanılması ile motor becerilere dönüşür.

  Bu beceriler:
  a. Büyük kas motor becerileri (Bedeni kullanma)
  b. Küçük kas motor becerileri (El ve ayağı kullanma) olarak iki kısımda incelenir.

  Büyük kas motor becerileri, aynı zamanda ‘kaba motor beceriler’ veya ‘geniş kasların kullanılması’ diye de anılmaktadır. Emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, salınım, dönme, yuvarlanma, zıplama, denge gibi hareketler üzerideki kontrolü anlatmak için kullanılmaktadır. Küçük kas motor gelişimi ise; aynı zamanda ‘ince devinimsel beceriler’ olarak da adlandırılabilmektedir. Eli ve ayağı kullanma becerileri ile nesne becerilerini kapsar. Tutma, kavrama, yazma, yırtma, çizme, yapıştırma, kesme gibi beceriler örnek olarak gösterilebilir. Insanın gelişimi, sürekli olmakla birlikte bu sürekliliğin hızı her yaşta aynı değildir. Örneğin döllenmeden doğuma kadar olan evrede çok hızlı bir büyüme süreci yaşanır. Her gelişim evresi, diğer evrelerden farklı bir hızda gelişir ve insanın değişik yaşlarını kapsar.
  Çocuk için yaptığı her motor hareket, sözsüz iletişim anlamındadır, Motor davranışlar yolu ile dış dünya ile iletişim kurar. Kazandığı yeni beceri ile de kendi dünyasının genişlemesine ve yeni deneyin yapmasına yardımcı olur. Fiziksel gelişim, psikoflnötor gelişim ile birlikte gitmektedir ve birbirinden ayrı düşünülemez. Bir çocuğun çevresini tanıması ve çevresini yönetme becerisine kavuşma sürecinde ‘motor gelişimi’ son derece önemlidir. Bu süreçte, çocuğun bağımsızlığını tanımasında ve yönetmesindeki rolü de göz ardı edilmemelidir. Bunun yanı sıra çevresine uyum sağlaması ve sosyal faaliyetlerde varlık göstermesi için de ‘psikomotor’ gelişim iyi anlaşılmalıdır. Psikomotor gelişimin sağlıklı olması, fiziksel gelişiminin yanı sıra zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine de önemli katkı sağlar.
  Motor becerilerinde baştan aşağıya ve bedenin merkezinden dışa doğru bir gelişim seyri görülür.

  1. Refleksler: Bebekler geniş refleksler topluluğuyla dünyaya gelirler. Emmeye başlama refleksi, arama refleksi, yutma refleksi, moro refleksi, babinksi refleksi, yakalama refleksi, adım atma refleksi bunlardan bazılarıdır. Bu reflekslerden çoğu doğumdan sonraki 3-5 ay içinde azalarak geçmektedir.

  2. Motor Yeteneklerin Gelişimi: Yeni doğanın hareket yetenekleri fazla etkileyici değildir. Çocuğun ilk kazandığı yeteneğin başını kaldırmak olduğu, bunun ardından el ve kollarını kullanabildiği, nihayet ayak ve bacaklarını kullanmaya başladığı görülmüştür.

  0 ay – Fötal duruşunu sürdürür.

  1. ay – Çenesini kaldırabilir.

  2. ay – Göğsünü kaldırabilir.

  3. ay – Başarısız uzanmalarda bulunur.

  4- ay – Destekle oturur.

  5. ay – Kucağa oturup nesneleri yakalar.

  6. ay – Mama sandalyesinde oturup sallanan nesneleri yakalar.

  7. ay – Kendi başına oturabilir.

  8. ay – Yardımla ayağa kalkabilir.

  9. ay – Sandalyeye tutunarak ayakta durabilir.

  10. ay – Emekler.

  11. ay Eli tutulduğunda yürüyebilir.

  12. ay Bir şeyi tutup kendini çekerek ayağa kalkabilir,

  13. ay Dört ayak üzerinde merdiven çıkabilir.

  14. ay – Kendi başına ayakta durabilir.

  15. ay – Kendi başına yürüyebilir.
  16. ay – Yakalama becerisinde; 6 aylık bebek nesneyi tüm eliyle yakalamaya çalışır, 9 ay civarında yakalama davranışı tüm parmaklar tarafından tutulan yürütülür ve 2 yaşında sadece başparmak ve işaretparmağı ile küçük nesneleri yakalar.

  Motor Gelişimde Olgunlaşma ve Öğrenme: Bebeğin bedenini kontrol edebilmesi hem bedenin yeterli olgunluğa ulaşmasına hem de öğrenmeye bağlıdır. Hareket alanı genişler ve beden üzerinde kontrolü artar. Yürüme, konuşma, mesane ve bağırsak kontrolü, elle tutma ve el kontrolü gibi beceriler olgunlaşmaya bağlı motor becerilerdir. İki temel hareket yeteneği, yürüme ve elle tutma bebeklik döneminde gelişmektedir. Olgunlaşma sürecinin hızlanması ya da geciktirilmesinde ise çevresel koşulların etkili olduğu bilinmektedir. Hareket etmesine yeterince izin verilmeyen, az ilgi gösterilen az oyun oynanan ve zamanını yatağında geçiren bir bebek normalden daha geç yürüyebilirken, bunun zıttı tutumlarla karşılaşan ve zamanını oyun oynayarak geçiren, özgürce hareket etmesine ortam oluşturulan bebeklerin motor etkinlikleri daha hızlı gelişir. Çünkü oturma ve yürüme gibi etkinlikleri bebeklikteki sinir, kemik ve kas sistemindeki gelişime bağlı olmakla beraber, bebeğin bedenine tanınan özgür ortamlarda bu hareketlerin tekrar tekrar denenmesi ve etkinliklerle hızlandırır.
  Motor gelişim olgunlaşma ve öğrenme çerçevesinde 3 temel ilkeye göre gerçekleşir. Bunlar;

  a. Spesifik olarak gerçekleşen harekete geçme: Bebeğin bu dönemde hareketleri sadece bedeninin büyük kasları ile gerçekleşmektedir.

  b. Baştan ayağa doğru gelişim: Kasların gelişimi başa en yakın kaslarla başlar ve bedenin daha aşağısında bulunan kol ve bacak gibi vücuda eklemle bağlı organlardaki kaslarla devam eder. Bebeğin ilk olarak göz kaslarının kontrolü gelişir, daha sonra başını kaldırabilir ve son olarak yürümeyi gerçekleştirebilir.

  c. İçten dışa doğru gelişim: Bebekler bu evrede önce kolunu omuzdan kullanma becerisini geliştirir, sonra bileklerinin ve parmaklarının kontrolünü gerçekleştirir.

  Psikomotor Yetenekler: Psikomotor beceriler ya da yetenekler bir işin yapılması sırasında kullanılan bilinçli zihinsel etkinliğin yönlendirdiği koordineli kas etkinlikleridir. Örneğin el yazısı yazma, daktilo yazma, piyano çalma birer psikomotor beceridir. Motor yetenek, vücudun bir ya da birden fazla organının katıldığı kas hareketi ya da işlemidir. Psikomotor öğrenme, çocuğun doğumundan sonra psikomotor yeteneklerin gelişmesine bağlı kalarak ve yaşı ilerledikçe hızlanarak devam eder. Çocuk doğduğu anda hareket edebilecek ve bazı psikomotor davranışları yapabilecek durumdadır. Hatta ana rahmindeyken bile bazı hareketler yaptığı, dış etkilere karşı bazı yalın tepkiler gösterdiği bilinmektedir. Buna bakarak eğitimciler, eğitim-öğretimin doğumdan önce başladığını söylerler. Doğumdan sonra psikomotor yetenekler hızla gelişir. Psikomotor öğrenme, bu yeteneklerin gelişmesine bağlıdır.
 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. Tek başına merdiven çıkabilir kısmı pek kafama yatmadı doğrusu. Yani 13. ayda dahi olsa, gelişim sürecinde merdivenlerden uzak tutulmaları gerektiğini savunanlardanım. O dönemde en ufak bir kaza dahi, geleceklerini büyük ölçüde etkileyebilir


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş