Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

doğal seçilim nedir ve örnekleri veriniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Doğal Afetlerin Toplumsal Yaşamı Nasıl Etkilediğini, Yakın Çevrenizden Veya Doğal Afetleri Doğal Seçilim Nedir
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Doğal Seçilim Nedir Ve Örnekler

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  DOĞAL SEÇİLİM HAKKINDA DÜŞÜNCELER VE ÖRNEKLER

  Doğal Seçilim’in tanımını tekrar yapmak gerekirse… Ben doğrudan sözlük gibi bir tanım yapmak istemiyorum. Hayal etmenizi istiyorum: Bir tarla düşünün. Bu tarlada bir tavşan popülasyonu var ve aynı zamanda gökte de tavşanların avcısı olan şahinler bulunuyor. Genellikle verilen siyah tavşan – beyaz tavşan yerine, farklı bir örnek vereyim: Düşünün ki, bu tavşanlardan birinin, genetik bir hastalıktan dolayı (ana karnındaki yumurtanın döllenmesi sırasında bir hata olduğunu düşenebilirsiniz) bu tavşanın koşmasında çok önemli rol oynayan bacak kaslarından biri, belli bir yaştan sonra hızla erimeye ve kaybolmaya başlıyor.

  Şimdi burada size sorarım: Sizce bu tavşan mı hayatta daha kolay kalabilir, onca şahinin arasında, yoksa bacak kaslarında erime olmayan, normal tavşanlar mı?

  Elbette ki cevap, ikincisidir. Genetik problemi olmayan, normal tavşanlar, hayatta kalmakta çok daha başarılı olacaklardır. Evet, belki onlardan da avlananlar olacaktır ama genetik sorundan doğan fiziksel problemli tavşanın avlanma ihtimali, diğerlerine göre kat kat fazladır. Avcı üzerine doğru uçarken kaçamayacak, ani tepkiler veremeyecek, hızlı koşamayacak, zikzaklar çizemeyecektir.

  Peki bu tavşanın daha kolay avlanması ne anlama gelecektir? Daha erken ölen sakat tavşanımız, diğerlerine göre de daha az üreyebilecektir. Bu da, DNA’sındaki genetik bilginin, yavrularına daha az aktarılma şansı demektir. Yani ölü bir tavşan üreyemeyeceği için, genetik bilgisini yavrularına aktarma fırsatı da bulamayacaktır.

  İşte bu genetik sebeplerden doğan (ancak genetik sebeplerden kaynaklanmak zorunda olmayan) ve fiziksel sonuçlar doğuran durumlardan ötürü, bir canlının doğal vahşi hayatta canlılığını koruyamaması sonucu, doğanın dengeleri dahilinde ölerek elenmesine ve yavrularına genetik bilgisini aktaramamasına doğal seçilim denir. Aslında doğal seçilim, bu mekanizmanın adıdır. Ölülerden oluşan kısmına “negatif doğal seçilim”, hayatta kalanlardan oluşan kısmına da “pozitif doğal seçilim” adını verebiliriz. Şimdi bunları örneklendirelim:

  1) Pozitif Doğal Seçilim Örneği: Bir dişi aslan, bir seferde 2-5 arası yavru doğurur. Bir aslan sürüsü, 20 ile 30 aslan arası bir nüfusa sahiptir. Bunların çoğunluğu dişi aslanlardan oluşur. Yani bir sezonda (yılda), yaklaşık 40 yavru aslan dünyaya gelir. Aslanlar 25-30 yıl arası yaşarlar ve 4 yaşından itibaren ürerler. Yani yaklaşık 25 yıl boyunca, her yıl yavrular meydana getirirler. Bu da bahsettiğimiz sürüden yaklaşık 25 yılda 1000 yavru aslan doğmuş olur. Bu sayı, oldukça büyük bir sayıdır. Bu aslanların tabii ki pek çoğu hayatta kalamamaktadır ve pek çok sebeple ölmektedir. İşte bu bile bir doğal seçilim örneğidir, ancak ben daha farklı bir açıdan bakacağım olaya. Bu aslanların tıpatıp aynı olmasını beklemek bir yana dursun, birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Pençe yapıları, ağız-diş yapıları, alışkanlıkları, davranışları, hareketleri, istekleri ve daha pek çok özellikleri bir aslandan bir diğerine farklılık gösterir. İşte bu özelliklerden, örneğin pençe gücü de, elbette farklı olacaktır. Şimdi düşünün ki, bir sebepten dolayı (anne-babası diğerlerinden daha güçlü olabilir, gen aktarımı sırasında değişmeler olabilir, mutasyonlar meydana gelebilir, vb.) bu aslanlardan 3-4 tanesinin pençeleri diğerlerine göre daha güçlü gelişmiş olsun, çünkü genleri, daha güçlü pençeler yetiştirmek üzere kodlanmış olsun. İşte bu durumda, bu güçlü pençeli aslanlar, diğerlerine göre bir avantaj sağlayacaklardır. Çünkü avlarını çok daha kolay zapt edebilecekler, çok daha hızlı koşabilecekler, çok daha atik olacaklardır. Bu da, hayatta kalma şanslarını arttıracaktır. Ve en nihayetinde bu da, daha uzun süre hayatta kalabildikleri için, daha çok yavrulama şansı demektir. Ve bir kere daha, bu da, yavrularına, kendi taşıdıkları bu “daha güçlü pençeleri geliştirme genlerini” aktarabilme şanslarının artması demektir.

  İşte bazı aslanlarda (ya da genel olarak canlılarda), bu hayatta kalma şansını arttırıcı faktörlerin gelişmesi sonucunda, pozitif doğal seçilim işler ve bu nispeten güçlü aslanlar daha çok ürerler. Bu da, o aslan popülasyonunun toplam genlerinde (gen havuzunda), bu “daha güçlü pençe geliştirme geninin” artmasına ve aslan popülasyonunun pençelerinin gittikçe daha da kuvvetli hale gelmesine sebep olacaktır.

  Pek, bunun sınırını merak edebilirsiniz. “Öyleyse her geçen nesilde aslanlar daha da güçlenecekler ve en sonunda karşı konulamaz ölümcüllükte pençelere mi sahip olacaklar?” diye sorabilirsiniz. Bu gayet güzel bir sorudur. Ancak cevabı da çok basittir. Bu “durdurulamaz” ilerlemeye engel olan iki etken vardır:

  Bunlardan ilki, “sınırlı gelişim ilkesidir” (bu tabiri ben uydurdum, literatürde de buna benzer bir adı olsa gerek). Bir canlının (hatta bir makina için de aynı şey geçerlidir), bir özelliğinin belli bir düzeyden sonra iyiye doğru gelişmeye devam etmesi, mutlaka ama mutlaka başka bir özelliğinin kötüye doğru gitmesini tetiklemektedir.

  Örneğin gittikçe kuvvetlenen bir bacak için, gittikçe kuvvetlenen kaslar gerekmektedir. Bu kasların kuvvetlenmesi, içeriğinin hacimce ve kütlece genişlemesini gerektirmektedir. Bu da, gittikçe “şişen bacaklar” anlamına gelir. Bu da, bir noktaya kadar faydalı olsa da, kütlenin belli bir limitin üzerine çıkmasından sonra, bu bacaklar hayvana yarar değil, zarar getirecektir. Bunu insanlarda da düşünebilirsiniz. Belli bir miktar kas, insanı son derece güçlü, sağlık, vb. kılmaktadır. Ancak bir noktadan sonra, artık kaslarınızı şişirmeye devam ederseniz, hareketlerinizde zorlanmalar yaşarsınız, denizde kolayca batarsınız, vb.

  Sorunun cevaplarından ikincisi ise, basitçe, “avların elinin armut toplamaması ilkesidir” (bu tabiri de ben uydurdum ve sizi temin ederim, literatürde buna benzer bir kalıp bulamazsınız). Avcılar bir yandan gelişedursun, avlar da sürekli olarak doğal seçilimden dolayı evrilmektedirler. Bunu da şöyle düşünün, aynı aslan örneğinden: Aslanımızın pençeleri her geçen gün kuvvetlenmektedir ve avı olan ceylanları çok daha kolay bir şekilde yere indirmekte ve öldürmektedir. Ancak bu olaya bir de ceylanlar açısından bakalım. Ceylanlar arasında da fiziksel özellikler açısından pek çok farklılık vardır. Kimi daha çeviktir, kimi daha hızlı, kimi daha uzaktan aslanları fark edebilir, kimi aslanın pençesini yiyene kadar fark etmez, kimi daha yavaş, kimi daha dirençli, kimi daha zayıf, vs. Bunlardan, aslanlara karşı daha zayıf olanlar, ceylan popülasyonu içerisinde, aslanlar tarafından öldürülerek eleneceklerdir. Bu sayede, kendilerine zayıflık katan genleri yavrularına aktaramayacaklardır, çünkü üreyemeyeceklerdir. Bunun aksine, daha güçlü ve dayanıklı olanlar, aslanlardan daha uzun süre kaçabilecek, daha çok yaşayacak, daha çok üreyecek ve kendilerini daha güçlü kılan genleri yavrularına daha çok aktarabileceklerdir. Bu sebeple, ceylanlar da atiklik, hız, dayanıklılık, hisler, vb. konularda sürekli gelişeceklerdir. Ancak tabii, ceylanlar da tıpkı aslanlar gibi, “sınırlı gelişim ilkesi” ile sınırlıdırlar.

  2) Negatif Doğal Seçilim Örneği: Bu örneklere çoğu zaman genetik hastalıklarda ve zararlı mutasyonlarda rastlarız. Çünkü doğanın ve dolayısıyla Evrim’in mekanizması olan doğal seçilimin dinamikleri dahilinde, normal olarak zayıflıkları olanlar elenirler. Budur zaten “doğal seçilim”. Ancak yine de, bahsettiğimiz bu genetik bozukluklar ve zararlı mutasyonlar durumlarında, “negatif doğal seçilimler” görebiliriz. Ayrıca “sınırlı gelişim ilkesinin” sınırlarını zorlamayı da, negatif doğal seçilimin tetiklenmesi için bir örnek olarak verebiliriz.

  Örneğin bir örümcek popülasyonu içerisinde, her geçen nesilde, avları olan sinekleri ve hatta daha büyük ve kuvvetli böcekleri yakalamak için, daha yapışkan ve daha kalın ağlar örmek için evrimleşen örümcekleri düşünelim. Daha güçlü ağlar örebilen örümcekler, daha çok avlanabileceklerdir ve hayatta kalabilecekleri için yavrularına da daha kalın ağ örebilmekle ilgili genlerini aktarabileceklerdir. Ancak daha kalın ağ demek, ağ kütlesinin artması ve ağın yapıtığı yüzeylerde daha çok stres (gerilim) birikmesi demektir. Bu da, ağın gitgide darbelere daha az dayanıklı hale gelmesi demektir. Yani hızlı uçan bir hayvan, ağa yapışsa bile, hızından dolayı ağı parçalayabilecek ve örümceğin avlanmasına engel olabilecektir. İşte bu sebeple, ağın bir noktadan sonra gelişmeye devam etmesi, örümcek için dezavantaj oluşturmaya başlayacaktır çünkü “sınırlı gelişim ilkesi” sınırlarını zorlamaktadır. Bu da, “daha güçlü” ağlar üreten örümceklerin, daha çok ölmesine sebep olacaktır. Bu da, onların doğal olarak elenmesi demektir.

  Diğer bir açıdan bir örnek vereyim. Örneğin bir kartal popülasyonundaki bir kartalın gözlerinin, genetik bir mutasyondan dolayı insanlarda görülen görsel bozukluklardan miyop halini almaya başladığını düşünelim. Kartalın göz şeklinde meydana gelen bu bozukluk, onun avlarını uzaktan görememesi anlamına gelmektedir. Bu da, kartal için açık bir şekilde ölümcüldür. İşte bu sebeple, kartal doğa tarafından elenir; yani beslenemez ve ölür. Bu sebepten dolayı, mutasyonla genetiği bozulan genlerini yavrularına aktaramaz ve kötü olan bu özellik, doğa içerisinde elenmiş olur.


  Kaynak: probablynogod.wordpress.com/2018/10/25/dogal-secilim-hakkinda-dusunceler-ve%C2%A0ornekler/ 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş