Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Canlıların Çeşitliliği BİTKİLER Çevremizi incelediğimizde pek çok canlı türünün olduğunu görürüz Gözle görebildiğimiz canlılar dışında , göremediğimiz milyonlarca canlı türü de vardırCanlı türleri içinde bitkilerin

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Canlıların Çeşitliliği Nedir, Canlıların Çeşitliliği Hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Canlıların Çeşitliliği


  BİTKİLER
  Çevremizi incelediğimizde pek çok canlı türünün olduğunu görürüz Gözle görebildiğimiz canlılar dışında, göremediğimiz milyonlarca canlı türü de vardırCanlı türleri içinde bitkilerin önemli bir yeri vardır Bunlar içinde de renkleri ve güzellikleri ile dikkati en çok çekeni çiçekli bitkilerdir

  Bitkilerin sınıflandırılması günümüzde hala tartışma konusudur Sistematik bilimindeki güncel eğilim, geleneksel bölümlemenin geçerliliğinin yeniden ele alınmasına kadar gitmese de, en azından basit morfolojik özelliklerden çok, evrimsel akrabalık ilişkilerini göz önünde bulundurarak değerlendirme yapılması yolundadır Gruplar arasındaki akrabalık ilişkilerinin araştırılmasıyla ortak ataların ortaya çıkması amaçlanır

  Çiçekli bitkiler, insanların ve hayvanların hem besin hem de oksijen kaynağıdır Bitkilerden başka mantarlar, bakteriler, hayvanlar ve insanlar olmak üzere birçok canlı türü vardır Her canlı yaşadığı ortama uygun özellikler taşır Canlılar, taşıdıkları bu özelliklere göre benzerlik ya da farklılıklar gösterir

  Bitkiler, çiçekli (tohumlu) ya da çiçeksiz (tohumsuz) olmak üzere iki gruba ayrılır:
  Damarsız- çiçeksiz bitki
  Çiçeksiz (tohumsuz)
  bitkiler Damarlı- çiçeksiz bitki

  BİTKİLER
  Açık tohumlu (kozalaklı) bitki

  Çiçekli (tohumlu)
  bitkiler

  Kapalı tohumlu bitkiler

  Çift çenekli Tek çenekli

  Bitkiler yetiştikleri bölge ya da yerin değişik iklim şartlarına uyar ve varlıklarını korur Hayvanlar gibi yer değiştirmeyen, yaşamları boyunca toprağa bağlı kalan bitkiler; acaba kötü iklim ve ortam koşulları karşısında yaşamlarını nasıl sürdürebiliyor?

  Bitkiler yaşadığı ortama göre uygun özellikler taşır Bu özelliklere göre de benzerlik ve farklılıklar gösterirler

  1Çiçekli Bitkiler:
  Bugün karada yaşayan bitkilerin çoğu çiçekli bitkilerdir Çiçekli bitkilerin yeryüzünün büyük bir bölümüne dağılıp uyum sağlayabilmesi, üreme özelliklerinin üstünlüğü ile açıklanabilir Bitkilerin üreme organı çiçektir

  Çiçekli bitkilerin kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organları vardır Bu organların yapıları gibi görevleri de birbirinden farklıdır

  Besin kaynaklarımızın önemli bir kısmını oluşturan sebze ve meyveler çiçekli bitkilerdendir Ayrıca elma, kayısı, erik, armut, nar, portakal, vişne, kiraz, şeftali, kavun, karpuz gibi meyveler ile; kabak, salatalık, patlıcan, domates, biber, fasulye, patates, soğan gibi sebzeler de çiçekli bitkilerdendir

  KÖK
  Kök, bitkiyi toprağa bağlayan ve toprak altında gelişen kısmıdır Ayrıca, topraktan su ve madensel tuzları emerek gövdeye gönderir Havuç ve pancar gibi bitkilerde ise besin depolama görevi yapar

  Bitki tohumundan çıkan ilk köke ana kök, ana kökten çıkıp yanlara doğru uzanan köklere de yan kök denir Kökler yaşlandıkça uzar, büyür ve kalınlaşır Bu arada ana kökten yan kökler, yan köklerden de daha ince kökler çıkar Ana kök iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak bir kök sistemini oluşturur Ana ve yan köklerin hepsine birden kök sistemi denir Kökte büyüme bölgesini meristem hücreleri oluşturur Kök ucuna yüksük denir

  Kök Çeşitleri
  Saçak Kök
  Kökün gövdeye bağlandığı yerden çıkan ve hepsi aynı boyda olan köklere saçak kök denir Saçak kök, kökün toprakla olan temas ve emme yüzeyini arttırır Soğan, buğday, arpa, yulaf, mısır, pırasa gibi bitkilerin kökleri saçak köktür

  Kazık Kök
  Ana kök çok iyi gelişmiş ve uzamıştır Diğer kökler ise ana kök üzerindedir Böyle bir yapıya sahip köklere kazık kök denir Fasulye, ebegümeci, gelincik, yonca, papatya gibi bitkiler ile yüksek yapılı bitkiler kazık köklüdür

  Depo Kök
  Bazı bitkilerin kazık kökleri besin depo edecek şekilde gelişmiştir Bu tip köklere depo kök denir Turp, havuç, şekerpancarı, kereviz, karahindiba gibi bitkiler depo köke sahiptir

  Bu kök çeşitleri dışında hava, tutunma ve destek kökleri de vardır

  GÖVDE
  Genellikle bitkinin toprak üstünde gelişen, dik durmasını sağlayan, üzerinde yaprak ve çiçekleri taşıyan kısmıdır

  Gövdenin Görevleri
  Bitkini dik durmasını sağlar Yaprak ve çiçekleri üzerinde taşır
  Kök vasıtasıyla alınan su ve suda çözünmüş maddeleri bitkinin diğer kısımlarına taşır
  Bitkinin organları arasındaki bağlantıyı ve madde taşınmasını sağlar Madde taşıma işlemi çift yönlüdür
  Patates ve şeker pancarı gibi bitki türlerinde besin depo eder
  Kaktüs gibi bitki türlerinde su depo eder

  Gövde Çeşitleri

  Otsu Gövde
  Bir yıl yaşayabilen bitkilerin sahip olduğu ince ve zayıf gövde çeşididir Fasulye, buğday, ayçiçeği, mısır, nohut, domates, kabak, ot gibi bitkiler otsu gövdelidir

  Odunsu Gövde
  Çok yıllık bitkilerin sahip olduğu gövde çeşididir Gövde sert ve dayanaklı bir yapıdadır Armut, şeftali, kayısı, ceviz, kestane gibi meyveli ağaçlar ile çam, kavak, söğüt, meşe, çınar, kayın, gürgen gibi meyvesiz ağaçlar odunsu gövdelidir

  Sürünücü Gövde
  Kavun, karpuz, kabak, salatalık, çilek bitkilerinin gövdeleri toprak üzerinde sürünerek gelişir Bu tip gövde çeşidine sürünücü gövde denir

  Yer altı Gövdeleri
  Bu tip gövdeler toprak altında bulunur Bunlara rizom adı verilirPatates ve yer elmasındaki gövdeler yer altı gövdesidir

  Depo Gövde
  Kaktüs gibi sıcak ve kurak iklimlerde yaşayan su depo eden gövdeye, su depolayıcı gövde denir

  Sarılıcı Gövde
  Bazı bitkilerin gövdeleri diğer bitkilerin gövdelerine, dallarına ya da duvar gibi yerlere sarılarak yükselir Böyle gövdelere sarılıcı gövde denir Örneğin; fasulye, asma, yabani çilek ve sarmaşık sarılıcı gövdeli bitkilerdir

  2 Çiçeksiz Bitkiler:

  Çiçeği olmayan bitkilere çiçeksiz bitkiler denir Bu bitkilerin büyük çoğunluğu sporla ürer Çiçeksiz bitkiler iletim borularının olup olmamasına göre iki gruba ayrılır

  Damarsız-çiçeksiz bitkiler
  (Kara yosunları, ciğer otları)
  Çiçeksiz (tohumsuz) bitkiler

  Damarlı-çiçeksiz bitkiler
  (At kuyruğu, kibrit otları, eğrelti otları)

  Kara yosunları
  Damarsız çiçeksiz bitkilerin taşıma sistemi (iletim boruları) yoktur Kara yosunları, ciğer otları bu grubun yaygın örnekleridir Kara yosunlarına nemli duvarlarda, nemli yerlerde, ağaç gövdelerinde, yemyeşil bir örtü halinde rastlanır Kara yosunları incelendiğinde küçük yaprakçıklar ve bu yaprakçıkların dizili bulunduğu bir gövdecik göze çarpar Toprağa köksü yapılarla (rizoid) tutunan klorofilli bitkilerdir


  Su Yosunları
  Sularda pek çok canlı yaşar Bu canlıların bazıları aktif hareket edemez, diğerleri ise kamçıları yardımıyla hareket edebilir Koloniler halinde yaşayanları da vardır Bu canlıların çoğu yeşil renkli su yosunlarıdır Denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilen su yosunları tek hücreliler ve çok hücreliler olmak üzere iki türdür Çok hücreliler, tal denilen birbirine benzeyen hücre topluluğundan oluşurlar

  Eğrelti otları
  Eğreltiler, damarlı çiçeksiz bitkilerdir Genellikle otsudur Rizom denilen, şişkin toprak altı gövdeleri vardır Bu gövdelerden ek kökler çıkar Bunlar bitkinin toprağa tutunmasını ve topraktan suyu emmesine yarar Yaprakları parçalıdır Genç sürgünlerin ucu helezon gibi kıvrıktır Yaşlı yaprakların alt yüzeylerinde kahverengi lekeler bulunur Bunlar spor keselerini taşıyan topluluklardır Sporlar olgunlaşınca yere düşerÇimlenerek ön çim (protal) gelişirAynı protal üzerinde erkek (anteridi) ve dişi (arkegon) organları oluşur Erkek organda gelişen spermler dişi organa giderek dişi hücre(oosfer) ile birleşirBuna döllenme denirDöllenme sonucu meydana gelen zigot (döllenmiş hücre ) gelişerek genç eğrelti otu bitkisini oluşturur O halde eğrelti otu bitkisinde eşeysiz üremeyle eşeyli üreme birbirini izler Buna döl almaşı denir

  Çiçekli Bitkilerle Çiçeksiz Bitkiler Arasındaki Farklar

  Çiçekli Bitkiler
  1Üreme organı olan çiçekleri vardır
  2Kök, gövde ve yaprakları vardır
  3Gövde ve yapraklarında iletim boruları vardır
  4Eşeyli olarak çoğalırlar

  Çiçeksiz Bitkiler
  1Çiçekleri yoktur
  2Kök, gövde ve yaprakları yokturBazı ileri yapılı çiçeksiz bitkilerde kökümsü tüyler vardır
  3Eğrelti otu dışında iletim boruları yoktur
  4Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalırlar

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Canlıların İhtiyaçları, Canlıların Hayatta Kalabilmeleri İçin Nelere İhtiyacı Vardır
 3. Canlıların Adlandırılması, canlıların adlandırılması hakkında bilgi
 4. Canlıların Çeşitliliği Hakkında Bilgi, canlılarda sınıflandırma
 5. canlıların sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilik nedir, canlilarin çeşitliliği ve sini
 6. Hayvanların Çeşitliliği İklim Ve Bitki Örtüsüne Göre Değişirmi, İklim ve Bitki Örtüsüne Gö
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş