Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Halk Biliminin Tanımı ve Amacı Türkiye’nin modernleşme tarihinde özel bir yeri ve önemi olan sosyal ve beşeri bilimlerden biri de “halk kültürünün incelenmesi” konularına odaklanmış

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Halk Biliminin Tanımı ve Amacı

  Sponsorlu Bağlantılar
  Halk Biliminin Tanımı ve Amacı

  Türkiye’nin modernleşme tarihinde özel bir yeri ve önemi olan sosyal ve
  beşeri bilimlerden biri de “halk kültürünün incelenmesi” konularına odaklanmış
  olan halk bilimi disiplinidir Batı’daki kökleri 18 yüzyıl sonlarında biçimlenen bu
  disiplinin, Türkiye’de özgün bir araştırma alanı olarak gündeme gelişi 20 yüzyılın
  başlarına rastlar
  Halk bilimi, doğumdan ölüme kadar insanın yaşantısında yer alan maddi ve
  manevi bütün kültür ögelerini bilimsel olarak derleyen, sınıflandıran, değerlendiren
  ve bunların sistematik bir açıklamasını yaparak halk kültürünün genel gelişme ve
  değişme kurallarını inceleyen, kültürler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları
  belirleyip ortaya koyan, gerektiğinde elde ettiği sonuçları halkın yararına olacak
  biçimde düzenleyip halka aktaran ve birtakım uygulamalar öneren bir bilim dalıdır
  Halk bilimi alanında çalışmaları bulunan Sedat Veyis Örnek, halk biliminin
  görevini şöyle açıklamaktadır: “Bir ülkenin, bir yöre halkının, bir etnik grubun
  yaşamının bütününü kapsayan ve temelinde o halkı oluşturan insanların ortak ve
  yaygın davranış kalıplarını, yaşama biçimini, belirli olaylar ve durumlar
  karşısındaki tavrını, çevresini ve dünyayı algılayışını açıklamada; geleneksel ve
  törensel yaşamı düzenleyen, zenginleştiren, renklendiren bir dizi beceriyi, beğeniyi,
  yaratıyı, töreyi, kurumu, kurumlaşmayı göz önüne sermede; bir ucuyla geçmişe, bir
  ucuyla zamanımıza uzanan gelenekler, görenekler, âdetler zincirini saptamada; bu
  zincirin köstekleyici ya da destekleyici halkalarını tek tek belirlemede; halk
  kültürünün atar damarlarını yakalayarak bunlardan özgün ve çağdaş yaratmalar
  çıkarmada halk biliminin rolü ve önemi birinci derecededir”2
  Tüm zamanları, toplumları ve kültürleri içerecek kapsamlı, geçerli ve
  üzerinde uzlaşılmış bir halk bilimi tanımı yapmanın güçlüğü ortadadır Nitekim
  Amerikalı halk bilimci Alan Dundes’in “Folklor Nedir?”3 adlı makalesinde de
  belirttiği gibi halk biliminin ilgi alanına giren konularına işaret etmek daha uygun
  olacaktır Bu bağlamda halk bilimi kültürün; mitler, efsaneler, masallar, halk
  hikâyeleri, tekerlemeler, atasözleri, bilmeceler, deyimler, argo sözler, alkışlar,
  kargışlar, şakalar, incitmeler, atışmalar, alaylar, selamlar, vedalaşma sözleri, kişi,
  hayvan ve yer adları ile mâni, ninni, ağıt gibi halk şiiri ürünlerinden oluşan sözlü
  anlatımlarını; doğum, evlenme, ölüm, bayram, kutlama, şenlik ve anma günleri, yıl
  dönümleri gibi toplumsal uygulamalarını; halk müziği ve çalgıları, çocuk oyunları ve
  sportif etkinliklerle, seyirlik oyunlar, meddah, karagöz, orta oyunu, kukla gibi
  gösteri sanatlarını; halk hekimliği, halk mimarisi, halk hukuku, halk mutfağı, halk
  takvimi, halk botaniği, halk matematiği, halk veterinerliği gibi halk bilgisini; giyim
  kuşam, süslenme ile eğercilik, semercilik, keçecilik, çitçilik, urgancılık, bakırcılık,
  kalaycılık, yemenicilik, yazmacılık, dokumacılık, oyacılık gibi geleneksel el
  sanatlarını, bunların günümüze gelen değişim ve dönüşümlerini konu edinen,
  1 Atatürkçülük 1 Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri, MEB Yayınları, İstanbul, 1997, s349
  2 Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, s16
  3 Alan Dundes, The Study of Folklore, Londonrentice-Hall, 1965, s1-3’te yer alan makalenin Türkçe çevirisi Folklora
  Doğru (Kasım 1983, Sayı:55, s15-18) dergisinde yayımlanmıştır
  7
  bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen, sınıflayan, çözümleyen, yorumlayan ve
  son aşamada bir bireşime vardırmayı amaçlayan bilim dalıdır..


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Tarih Biliminin Amacı Ve Yararları
 3. Halk biliminin inceleme alanları
 4. Halk biliminin kaynakları nelerdir
 5. Halk biliminin sözlü kaynakları
 6. Paylaş Facebook Twitter Google


 7. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş