Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Doğal Denge konulu sorular S-1-Doğal denge nedir? Yeryüzünde birçok canlı yşamını sürdürür.Bu canlılar beslenme , barınma ihtiyaclarını bu doğadan karşılarlar.Doğada canlılar ve cansızların sürekli etkileşimlerine

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Doğal Denge ile ilgili soru ve cevapları, Doğal Denge sorularının cevapları

  Sponsorlu Bağlantılar
  Doğal Denge konulu sorular


  S-1-Doğal denge nedir?
  Yeryüzünde birçok canlı yşamını sürdürür.Bu canlılar beslenme,barınma ihtiyaclarını bu doğadan karşılarlar.Doğada canlılar ve cansızların sürekli etkileşimlerine doğal denge denir.
  S-2-Canlılar arasında doğayı en cok etkileyen ve ona zarar veren nedir?Etkilerini ve zararlarını bır örnekle açıklayınız.
  Doğaya en çok zarar veren şey insan dır.Örneğin;ormanlar,tarla açmak,bina yapmak amacıyla veya yangınlarla yok ediliyor.
  S-3-Hepimize büyük yararlar sağlayan doğal çevremize karşı görevlerimiz nelerdir?
  Hepimize büyük yararlar sağlayan doğal çevremize karşı görevimiz onu yok etmek değil,onu korumak,geliştirmek ve verimlileştırmektir.Bunu da ancak doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanarak gerçekleştiririz.
  S-4-Hayatımızı sürdürmek için nelerden faydalanırız?Bunlar biter mi,bitmez mi açıklayınız.
  Yaşamımızı sürdürmek için doğal kaynaklardan yararlanırız.Hava,su,toprak,bitki örtüsü,madenler ve hayvanlar doğal kaynaklarımızı oluşturur.Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar,insanların bilinçsizce davranışısonucu hızla azalmaktadır.Oysa görevimiz bunları yok etmek değil,korumaktır.
  S-5-Doal kaynaklardan havanın kirletilmesi ve tüketilmesi ile neler olabileceğini açıklayınız.
  Bitkiler ve hayvanlar yaşamları için gerekli oksijeni havadan alırlar.Havanın çeşitli şekillerde kirletilmesi ,bu kirliliğin yağmur suları ile yeryüzüne inerek akarsu,yer altı suları ve topra ğa karışması,orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler.Onların türlerinin azalmasına veya yok olmasına neden olur.Çünkü doğadaki canlıların zenginliği sağlıklı bir çevrenin var olmasına bağlıdır.
  S-6-Doğal kaynaklardan suyun kirletilmesi ve tüketilmesi ile neler olabileceğini yazınız.
  Su , sağlıklı bir hayatın devamı için,canlıların ihtiyaç duyduğu bir kaynaktır.Dünya'nın dörtte üçü sudur.Canlılar bir çok alnda sudan yararlanır.Bu yüzden canlı yaşamında suyun önemi büyüktür.Ancak insanlar yıllarca deniz,göl ve akarsularımızı kirletmiştir.Su hayatımız için önemli olduğundan suyun kirletilmesine engel olmalıyız.Fabrikalardan çıkan tüm atıklar denizlere akıtılıyor.Burada dikkat edilmesi gereken konu suyun yeterince kullanılması ve çevrenin kirletilmemesidir.
  S-7-Doğal kaynaklardan ormanların tükatilmesi ile neler olabileceğini açıklayınız.
  Aynı şekilde doğal kaynaklarımızdan olan ormanlarında sayılamayacak kadar bir çok yararı vardır.Ormanlardan gelecek kuşaklarında yararlanması için ormanları korumalıyız.Artan nüfusla ormanlar bilinçsizce tüketilmektedir.Bu da doğayı felâkete sürükler.
  S-8-Doğal kaynaklarımızdanyer altı kaymnaklarının tüketilmesi ile neler olabileceğini açıklayınız.
  Yer altı kaynaklarımızın biliçsizce kullanımı sayesinde bu kaynak iyice azalmaktadır.Yapılan araştırmalara göre petrol,kömür ve doğal gaz gibi önemli madenlerde yeni yataklar bulumazsa kısa bir zamanda tükeneceği belirtilmektedir.Bu yüzden yer altı kaynaklarımızı bilinçli kullanmalı,onları korumalıyız.
  S-9-Doğal kaynaklardan toprak kirletiliğinde neler olabileceğini açıklayınız.
  Toprağa bırakılan zararlı katı ve sıvı maddeler zamanla toprağın verimini kaybettirir.Verimini kaybeden toprak üstündekileri taşıyamaz,yaşatamaz hâle gelir.Ve sularla deniz ve göllerin içini doldurur.
  S-10-Savaş iyi midir?açıklayınız.
  Savaş canlılar üzerinde olumsuz etki bırakan bir felâkettir.Savaş pek çok nedenle çıkabilir ve birçok insanın yaralanmasına ve ölmesine neden olur.Savaş bazı yönleri ile iyi,bazı yönleri ile kötüdür. İyi yönleri savaşarak kendi toprağımızı kendimiz kazanmamız,kötü yönü ise birçok kişinin hayatı ve canı...
  S-11-Savaş ile açlık arasnda bir bağ var mıdır?Açıklayınız.
  Savaş ile açlık arasında doğrudan bir bağ bulunur.Öncelikle,silâhlanmaya nerilen yatırım doğrudan açlığı getirmektedir.Doğaya verdiği zarar ile besin kaynakları tükenir.
  S-12-Dünya'da açlık görülür mü?Neden?
  Dünyadaki besin kaynaklarının dağılımında büyük farklılıklar varrdır.Bu kaynaklar,bazı ülkelerde çok bol iken,bazılarında azdır.Dünyada açlığa karşı mücadele etmek amcıyla kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO)na göre 450milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır.
  S-13-İsraf nedir?Hangi konularda israf yapılıyor?Önlemekiçin neler yapılmalıdır?
  İsraf her türlü maddenin bilinçsizce kullanımıdır.İsraf sadece besin tüketiminde değil,aynı zaman da insan ve beyin gücündede yaşanır.Bu alndaki israf nedeniyle Türkiye,dünya ülkeleri içerisinde ön sıralarda yer almaktadır.İsrafın önüne geçilebilmek için her alnda tutumlu olmak gerekir.Gerksinimimiz olan maddeleri,zamanı,gücümüzü tasarrflu kullanmaktır.
  S-14-Nükleer,biyolojik,kimyasal silahlar ile mayınlar kullanılmalımıdır?Neden?
  Kitle imha silahları atıldığı bölgede kalmaz,yayılır.Bu yüzden sadece karşımızda ki ülkeye değil kendimize de zarar vermiş oluyoruz.Karşı ülkeye atılan virüs yayılarak kendi ülkemizide sarar.Zaten bu silâhlar çeşitli yerlerde yasaklanmasına rağmen hâlâ bu silâhların yapımına devam edilmektedir.
  S-15-Başlıca bulaşıcı hastalıkları yazınız.
  Her hastalıklar önemlidir.Ancak insanların ölümüne yol açan hastalıkların toplum açısından ayrı bir önemi vardır.İşte bu hastalıkların başında AIDS ve HEPATİT B gelmektedir.Bu hastalıklar kan ve cinsel temas yolu ile bulaşır.
  S-16-Çağımızda insanlığı tehdit eden en önemli hastalık hangisidir?Neden?
  Çağımızda insanlığı tehdie eden en önemli hastalık AIDS tir.Bu hastalık virüsü insanın içine girdiğinde diğer hastalıklara karşı direncini kırar ve ölümlere sebep olur.Bu hastalık kan ve cinsel temas ile,temizlenmemiş hastahane aletleri ile geçebilir.
  S-17-Nükleer enerji nasıl elde edilir?
  Atom çekirdeğinin parçalanması yada bölünmesi ile meydana gelir.Bu enrjiye aynı zamanda atom enerjiside denir.
  S-18-Bazı ülkeler nükleer enerji üretiminden kaçınmaktadır?Neden ?
  *Nükleer enerji elde edilirken çevreye yayılangaz ve sıvı haldeki atıklar önemli çevre sorunları yaratmaktadır.
  *Bu atıkların suya,toprağa,havaya yayılması ,insan sağlığını olumsuz yöndev etkiler.
  *Meydana gelen nükleer kazalar tüm dünyada radyasyonkorkusunu güçlendirmişti.
  *Nükleer santrallerin kurulması,atıkların saklanması yada depo edilmesi oldukça pahalı bir iştir.
  *İnsan sağlığına zarar vermeyen daha güvenli,ucuz ve temiz enerji kaynaklarının varlığıortaya koyulmuştur.
  S-19-Uzayın keşfi ile insanoğlunun hayatında hangi önemli değşiklikler olmuştur?
  *Uzay bilmi demek olan astronomi sadece gözlemlere dayalı iken deneysel bir bilim haline geldi.
  *Güneş,gezegnler ve diğer gök cisimleri hakkında gerçekçi bilgilerelde edildi.
  *Uzaydan çekilen uydu fotoğrafları ile dünyanın gerçek boyutları ölçüldü.
  *Uydu fotoğraflarından yararlanarak meteorolojide hava tahminleridoğru olarakyapılmaya başlanmıştır.
  *İletişim ve ulaşım teknolojilerinde büyük gelişme ve kolaylıklar sağlandı.
  S-20-Doku ve organ nakli neden yapılır?
  Bazı hastalıklar ve kazalar,insan vücudun çeşitli doku ve organlarında bozukluklar meydana getirirBu organlar insan sağlığını tehdit eder bu bakımdan bu organların yerine yenilerinin sağlanması gerekir.Bu olaya doku ve organ nakli denir.Bu olay ancak hastanın kendi dokularından yada doku ve organını bağışlayan kişiden alınabilir.Ancak doku ve organ nakli anayasada bir kaç esasa bağlanmaktadır.Bunlar,doku ve organ bağışını gerçekleştirecek kişi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.Küçükse ailesinden izinli bir belge almalıdır.Bağışı yapan kişinin akli dengesi yerinde olmalıdır.Bağış yapacak kişi iki tanıkla birlikte yetkilikurunlara gider bir belge imzalar ve teslim eder.Eğer daha sonra bu kararlan vazgeçerse bu belgeyi iptal ettirir.
  S-21-Doku ve organ nakli önemlidir.Neden?
  Yardımlaşma ve dayanışma insanoğlunun erdemlerindendir.Bu olayın örneğini 17 Ağustos ve 12Kasım tarihlerinde halkımız açık bir şekilde göstermiştir.Biz de doku ve organ naklinde hiç bir yardımdan kaçınmayarak doku ve organ bağışında bulunmalıyız.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Doğal Denge Nedir Kısaca
 3. Doğal Denge Nasıl Korunur
 4. Kimyasal Denge Konu Anlatımı, Kimyasal Denge nedir
 5. Doğal Denge İle İlgili Sorular, Doğal denge ile ilgili soru ve cevaplar
 6. Denge ile ilgili sözler, denge itidal ölçü ile ilgili sözler,denge ile ilgili güzel sözler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş