Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Ev Ve Süs Hayvanı Yetiştirme , Bulundurma , Sahiplenme Şartları Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve Ev ve Süs Hayvanı Satan Kişilere Verilecek Eğitim BİRİNCİ BÖLÜM

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Ev Ve Süs Hayvanı Yetiştirme, Bulundurma, Sahiplenme Şartları

  Sponsorlu Bağlantılar
  Ev Ve Süs Hayvanı Yetiştirme, Bulundurma, Sahiplenme Şartları

  Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve Ev ve Süs Hayvanı Satan Kişilere Verilecek Eğitim

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Ev ve Süs Hayvanı ve Kontrollü Hayvan Sahiplenilmesi ve Bulundurulması

  Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan bulundurma ve sahiplenilmesi şartları

  MADDE 12 –

  (1) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvanı bulunduran veya yeni hayvan sahipleneceklerde aşağıdaki şartlar aranır:

  a) Ev ve süs hayvanlarını, onaltı yaşından küçükler sahiplenemez.

  b) Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez, üretilemez ve satılamaz.

  c) Sahipli hayvanlarda kısırlaştırma esastır. Hayvan sahipleri, hayvanlarını yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları belediyeye bildirerek kayıt altına aldırmak suretiyle bakar ve/veya dağıtımını yapar.

  ç) Ev ve süs hayvanlarından kedi ve köpek sahibi kişiler, sahip olduğu hayvanı bağlı bulunduğu belediyeye, en geç otuz gün içerisinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Kayıtların ticarî amaçla kullanılması yasaktır.

  d) Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.


  İKİNCİ BÖLÜM

  Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara ve Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine Verilecek Eğitim ile İlgili Düzenlemeler

  Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara verilecek eğitim ile ilgili esaslar

  MADDE 13 - (1) Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, sertifika almakla yükümlüdürler. Bunlar eğitim sertifikasını aldıktan sonra, 28.4.2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında ruhsat alarak işyerini açarlar. Ev ve süs hayvanları satış yerleri açılması durumunda; il tarım müdürlükleri tarafından, ruhsatın bir örneği il müdürlüğüne ve bölge veteriner hekimler odasına gönderilir. Ev ve süs hayvanı satışı yapılan iş yerlerinde işyeri sahipleri, bulundurdukları kedi ve köpek gibi mikroçip takılması uygun hayvanlara veteriner hekimlere mikroçip taktırarak kayıt altına alırlar. Ev ve süs hayvanı satışı yapan kişiler, hayvanları satın alan kişileri, hayvan bakımı konusunda bilgilendirirler.

  Eğitim kurslarında eğitici olarak görev alacak personelde aranacak şartlar

  MADDE 14 –

  (1) Ev ve süs hayvanı satan kişileri eğitmek üzere açılan kurslarda;

  a) Konu ile ilgili üniversitelerin öğretim elemanları,

  b) İl müdürlüğünde konu ile ilgili uzman personel,

  c) Gerektiği hallerde Genel Müdürlükte konu ile ilgili uzman personel,

  ç) Tarım il ve ilçe müdürlüğünden ve gerektiğinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili uzman personel,

  d) Belediyelerde konu ile ilgili uzman personel eğitici olarak görev alır.

  Ev ve süs hayvanı satan kişilere verilecek eğitim programı

  MADDE 15 –

  (1) Ev ve süs hayvanı satan kişilere verilecek eğitim programı aşağıdaki konulardan oluşur:

  a) Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi.

  b) CITES Sözleşmesi.

  c) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik.

  ç) Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin; Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği.

  d) Hayvan ekolojisi.

  e) Hayvan davranışı.

  f) Hayvan bakımı ve beslenmesi.

  Yerel hayvan koruma görevlilerinin seçimi

  MADDE 16 –
  (1) Yerel hayvan koruma görevlileri, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu tarafından bir yıl süre ile seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında kimlik kartlarını taşımak zorundadırlar. Yılsonunda hayvanların korunması kapsamında olumlu faaliyetleri tespit edilen kişilerin kimlik kartları yenilenir. Yerel hayvan koruma görevlileri, hayvanların korunması kapsamında görevlerini kötüye kullanmaları durumunda belgeleri iptal edilir.

  Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim ile ilgili esaslar

  MADDE 17 –

  (1) Yerel hayvan koruma görevlileri, sahipsiz hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak; il hayvan koruma kurulunun kararı doğrultusunda yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılırlar. Eğitime tâbi tutulduktan sonra bu kişilere yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartı belgesi verilir. Yerel hayvan koruma görevlileri, ikamet ettikleri il dışında diğer bir ilde yerel hayvan koruma görevliliği hususunda başvuruda bulunamaz. Görevine (bilgi yelpazesi.net) uygun faaliyetlerde bulunmadığı, il hayvan koruma kurulu tarafından tespit edilenlerin yerel hayvan koruma görevliliği kimlik kartları iptal edilir.

  Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim kursunda görev alacak personelde aranacak şartlar

  MADDE 18 –

  (1) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim kursunda;

  a) Konu ile ilgili üniversitelerin öğretim elemanları,

  b) İl müdürlüğünde konu ile ilgili uzman personel,

  c) Yerel yönetimlerin konu ile ilgili uzman personeli,

  ç) Tarım il müdürlüğünde konu ile ilgili uzman personel,

  d) Bölge veteriner hekimler odasınca görevlendirilecek konu ile ilgili veteriner hekimler eğitici olarak görev alır.

  Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim programı

  MADDE 19 –

  (1) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim programı aşağıdaki konulardan oluşur.

  a) Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi.

  b) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik.

  c) Hayvan davranışı.

  ç) Hayvan bakımı ve beslenmesi.

  d) Hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgiler.

  e) Hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi ile ilgili genel bilgiler.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Toplumlar Neden Tarihi Araştırma Ve Tarihçi Yetiştirme İhtiyacı Duyarlar
 3. Dünyanın En Büyük Hayvanı,Dünyanın En Büyük Hayvanı hangisidir,Dünyanın En Büyük Hayvanı R
 4. dünyanın en hızlı hayvanı, dünyanın en hızlı hayvanı hangisidir
 5. Saksıda çilek yetiştirme
 6. yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı almak için gerekli belgeler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş