Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

dünyanın katmanları ile ilgili araştırmalar , dünyanın katmanları ile ilgili araştırma , dünyanın katmanları hakkında bilgi , dünyamızın katmanları hakkında bilgi , yer kabuğunun özellikleri
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 54      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Dünyanın katmanları ile ilgili araştırma

  Sponsorlu Bağlantılar
  dünyanın katmanları ile ilgili araştırmalar, dünyanın katmanları ile ilgili araştırma,dünyanın katmanları hakkında bilgi,dünyamızın katmanları hakkında bilgi,yer kabuğunun özellikleri,4 sınıf dünyanın katmanları,dünyanın katmanları 4 sınıf,dünya katmanları hakkında bilgi,4 sınıf dünyamızın katmanları,dünyamızın katman sıralaması,dünyanın katmanları ile ilgili bilgiler,dünyamızın katmanları ile ilgili araştırma  Dünyanın katmanlar nelerdir? İç yapısı nasıldır? 2018

  » Yazı 05 Nisan 2018 tarihinde eklendi. | Eğitim |Facebook'ta Paylaş
  8

  Coğrafyanın incelediği yerin yapısı konusu yerin üst kısmı ve yerin iç kısmı olarak 2 ye ayrılır. Bugün sizlere yerin iç yapısı nasıldır, yer kabuğunun yapısı katmanları nelerdir onları açıklamaya çalışacağım..
  Yerin İç Yapısı ve Katmanları;
  Yer yüzü, kalınlık, yoğunluk ve sıcaklıkları farklı, iç içe geçmiş çeşitli katmanlardan oluşmuştur. Bu katmanların özellikleri hakkında bilgi edinilirken deprem dalgalarından yararlanılır. Yerin bilinen katmanları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
  - Çekirdek
  - Manto
  - Taşküre (Litosfer)
  • Çekirdek

  Yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünya’nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120-2890 km’ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371-5150 km’ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel karışımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım ergimiş haldedir.
  • Manto

  Litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100-2890 km’ler arasında bulunan mantonun yoğunluğu 3,3-5,5 g/cm3 sıcaklığı 1900-3700 °C arasında değişir. Manto, yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur. Yapısında silisyum, magnezyum , nikel ve demir bulunmaktadır. Mantonun üst kesimi yüksek sıcaklık ve basınçtan dolayı plastiki özellik gösterir. Alt kesimleri ise sıvı halde bulunur. Bu nedenle mantoda sürekli olarak alçalıcı-yükselici hareketler görülür.
  Mantodaki Alçalıcı-Yükselici Hareketler
  Mantonun alt ve üst kısımlarındaki yoğunluk farkı nedeniyle magma adı verilen kızgın akıcı madde yerkabuğuna doğru yükselir. Yoğunluğun arttığı bölümlerde ise magma yerin içine doğru sokulur.
  • Taşküre (Litosfer)

  Mantonun üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmandır.
  Kalınlığı ortalama 100 km’dir.
  Taşküre’nin ortalama 35 km’lik üst bölümüne yerkabuğu denir.
  Daha çok silisyum ve alüminyum bileşimindeki taşlardan oluşması nedeniyle sial de denir.
  Yerkabuğunun altındaki bölüme ise silisyum ve magnezyumdan oluştuğu için sima denir.
  Sial, okyanus tabanlarında incelir yer yer kaybolur.
  Örneğin Büyük Okyanus tabanının bazı bölümlerinde sial görülmez.
  Yeryüzünden yerin derinliklerine inildikçe 33 m’de bir sıcaklık 1 °C artar. Buna jeoterm basamağı denir.

  Yerin İç Yapısı
  Yeryuvarlağının oluşumu doğrudan Güneş sisteminin oluşumu ile ilgilidir. Güneş sistemi ve Dünyamızın oluşumu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar henüz yenidir ve yaklaşık olarak 300 yıllık bir dönemi kapsamaktadır.
  Bilimsel görüşler Güneş sisteminin tek parça olduğu ve daha sonra parçalanarak günümüzdeki şeklini aldığını göstermektedir. Ancak parçalanmanın nasıl olduğu konusunda farklı görüşler ortaya atılmaktadır.
  Güneş sisteminin ve evrenin oluşumu ile ilgili olarak ortaya atılan en son görüş Edwin HUBBLE tarafından 1965 yılında ortaya atılmıştır. BigBang adı verilen bu toriye göre evren büyük bir patlama sonucunda meydana gelmiştir.Patlama ile başlangıçta galaksiler ,yıldızlar ve gezegenler birbirlerinden uzaklaşmaya başlamışlardır. Bu teori Stephan HAWKİNG tarafından daha da geliştirilmiştir.
  YERKABUĞUNUN YAPISI
  1. Yerkabuğu : Yerkabuğunun ortalama kalınlığı karalarda 35-40 km ,denizlerde ise 8-10 km dir. Yerkabuğu yoğunluğu ve kalınlığı farklı iki tabakadan oluşur. Bunlar;
  a) Sial: Üzerinde yaşadığımız katmandır.Katmanı oluşturan taşlar tamamen katılaşmıştır. Yoğunluğu 2,7 gr/cm3 dür. Bu değer yer katmanlarındaki en düşük yoğunluktur.Katmanı oluşturan taşlar daha çok volkanizmanın etkisi ile oluşmuştur. Silisyum ve alüminyum bileşikleri fazla olduğu için bu isim verilmiştir. Sial tabakasının kalınlığı karalarda fazla, denizlerde azdır. Granit , kalker ve kumtaşı gibi hafif olan taşlardan oluşur.
  b) Sima : Sial katmanının altında yer almaktadır. Bu katman henüz katılaşmamış taşlardan oluşur. Yoğunluğu daha fazla olan bazalt türü taşlardan oluşur. Bu kat içindeki yoğunluk 3,3 gr/cm3 dür. Sima katında kalınlık çok fazla bir değişikliği uğramaz . Ancak Sial katmanının tersine kalınlığı karalarda az , deniz diplerinde fazladır.

  2. Manto: Yer kabuğunun altında yer almaktadır ve malzemeler koyu eriyik haldedir. Yer hacminin en büyük bölümüdür (%80).İç kuvvetler enerjisini bu katmandan alır. Volkanizma sırasında yeryüzüne çıkan malzemeler daha çok bu katmandan gelir.Bazaltik haldeki manto hareket halindedir. Örneğin tektonik depemlerin ve volkanizmanın meydana gelmesi mantoda meydana gelen bu hareketlerle ilgilidir.
  3. Çekirdek: Yeryuvarlağının en iç kısmında çekirdek bölümü yer almaktadır. Yoğunluğu ve kalınlığı en fazla olan katmandır. 2890 km derinlikten başlayarak 6371 km ‘ye kadar devam etmektedir. İki bölümden oluşmaktadır.
  a. Dış Çekirdek : Alt mantodan sonra dış çekirdeğe geçilir.Yerin 2890 km ile 5150 km derinlikleri arasında yer alır.
  b. Dış Çekirdek : Yerkürenin merkezinde bulunan katdır. Sıcaklığın 6300 dereceye kadar yükseldiği tahmin edilmektedir.Yoğunluk 13,6 gr/cm3 ‘e kadar ulaşmaktadır. Yoğunluğun fazla olmasından dolayı burada bulunan malzemeler katı haldedir.

  yerin ic yapisi, yer kabuğunun katmanları, yer kabuğu özellikleri, yer küre iç yapısı
  Not : Yeryuvarlağının iç yapısı ile ilgili bilgiler daha çok teorilere dayanmaktadır. Şu ana kadar yerin merkezine doğru açılan en derin kuyu 10 km civarındadır. Yerin merkezi ile ilgili bilgiler şu yöntemlerden yararlanarak elde edilmektedir. Bunlar: Deprem dalgaları, volkanizma sırasında çıkan malzemelerin incelenmesi, taşların incelenmesi, yerkabuğundaki sıcaklık değişimlerinin incelenmesi.
  JEOLOJiK DEVİRLER
  Dünyanın ilk oluşumundan bugüne kadar meydana gelen önemli olayları içine alan zaman dilimlerine jeolojik zamanlar adı verilir. İlk oluşumdan günümüze kadar oluşan olaylar kısaca şu şekildedir:
  İlkel Zaman (Azoik) (Antekambriyen) – 4 Milyar Yıl
  Devirleri: Prekambriyen, Arkeen
  Başlıca Olaylar:
  - Kıtaların çekirdek kısmını oluşturan en eski kıta çekirdekleri oluşmuştur.
  - Su yosunu (alg) türünden ilk bitkiler ortaya çıkmıştır.
  - Devrin sonuna doğru soğuk bir iklim ve buzullaşma görülür.
  1. Zaman (Paleozoik) (Primer) – 370 Milyon Yıl
  Devirleri: Perm, Karbon, Devon, Silür, Kambriyum
  Başlıca Olaylar:
  - Hersinyen ve Kaledoniyen sıradağları oluşmuştur
  - Kıtalar genişlemeye başlamıştır
  - Zonguldak ve çevresinde taşkömürü yatakları oluşmuştur
  2. Zaman (Mezozoik) (Sekonder) – 170 Milyon Yıl
  Devirleri: Kratese, Jura, Trias
  Başlıca Olaylar:
  - İklim bölgeleri kısmen belirgin hale gelmiştir
  - Volkanizma çok zayıftır
  - Tektonik hareketler yok denecek kadar zayıftır.
  - Yerkabuğu kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlamıştır
  - Dinazor cinsi hayvanların ortaya çıkması
  3. Zaman (Neozoik) (Tersiyer) – 80 Milyon Yıl
  Devirleri: Pliyosen, Miyosen, Oligosen, Eosen, Paleosen
  Başlıca Olaylar:
  - Sıcak ve yağışlı iklimler yaygındır. İklimler tekrar belirsizleşmiştir.Çok sayıda deniz ilerlemesi ve gerilemesi volkanik faaliyetler ve depremler görülmüştür.
  - Alporojenizi meydana gelmiştir.
  - Atlas ve Hint okyanuslarının belirmesi
  - Türkiye de linyit,tuz,petrol ve borasit yatakları oluşmuştur.
  - Bugünkü bitki ve hayvan türleri ana çizgileriyle ortaya çıkmıştır.
  4. Zaman (Antropozoik) (Kuaterner) – 2 Milyon Yıl
  Devirleri: Aluviyum (Holosen), Diluviyum (Pleistosen)
  Başlıca Olaylar:
  - Kuzey yarımkürenin önemli bir bölümünde buzullaşma görülmüştür. Bu dönemde Günz,Mindel,Riss ve Würm olmak üzere 4 buzul devri yaşanmıştır.
  - Denizler şimdiki seviyesine ulaşmıştır.
  - Eski medeniyetler ortaya çıkmıştır.
  - Kültüğr bitkileri yetiştirilmeye başlandı,hayvanlar evcilleştirildi
  - İstanbul ve Çanakkale boğazı oluştu
  - Egeid karasının çökmesi sonucunda Ege Denizi oluştu
  - İnsanlar ortaya çıktı  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Dünyanın katmanları ile ilgili bilgi
 3. dünyanın katmanları ile ilgili afiş
 4. dünyanın katmanları ile ilgili slayt
 5. dünyanın katmanları ile ilgili resimler
 6. dünyanın katmanları ile ilgili bilgiler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş