Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Kutlu Doğum Haftası Nedir Doğum zamanı demektir. Peygamber imizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır. 1989 yılından beri kutlanmakta olan Kutlu Doğum Haftası fikri
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Kutlu Doğum Haftası Nedir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Kutlu Doğum Haftası Nedir

  Doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır.

  1989 yılından beri kutlanmakta olan Kutlu Doğum Haftası fikri nasıl doğdu?


  Sizin de bildiğiniz gibi Peygamberimizin dünyayı teşrifleri olan Mevlid-i Nebeviasırlardır milletimiz tarafından ‘Mevlid Kandili’ olarak kutlanmaktadır. Mevlid Kandili ilk defa 13. asırda Erbil Atabeği Muzafferüddin Gökbörü tarafından iki ay süreyle kutlanmaya başlandı. Mevlid Kandili münasebetiyle ilim adamları bir araya gelip ilmi fikri sohbetler yapıyor halk sokaklarda mevlidi bir bayram havasında kutluyordu.
  Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Vesiletü’n Necat isimli şiirin Mevlid adıyla yüzyıllardır sevinçte tasada doğumda ölümde okuna gelmesi ve bu geleneğin bugün de canlı bir şekilde devam etmesi Peygamber sevgisi etrafında teşekkül eden milli ruhun ifadesidir.
  Yüce dinimiz huzurlu ve mutlu dünyanın en büyük hayat kaynağıdır. Bu noktadan hareketle dini tefekkürü cami dışına taşırmak değerli ilim adamlarımızın araştırmalarını ve düşüncelerini halka aktarabilmek için Mevlid kandilini hayırlı bir vesile telakki eden Türkiye Diyanet Vakfı yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan Mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamıştır. Bu düşünce ile Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan etmiştir.

  Bir gelenek haline gelen Kutlu Doğum Haftasının gayesi nedir?

  Mevlidi Türk kültürünün sağlam bir mesnedi milletimizi birlik ve bütünlük içinde aydınlık geleceğe taşıyacak sağlam bir gelenektir. Hafta dolayısıyla hazırlanan programlar belirlenirken gözetilen gaye hep bu olmuştur.
  Takip ettiğimiz geleneğin gücü ve bunun hâlâ milletimizin gönlünde dipdiri yaşamasıgelecek için bizleri umutlandırmaktadır. Yüzyıllardır görülmüştür ki Türk Milleti inançlıdırhoş görülüdür dinî inançlarını bir kavga konusu olarak değil barış ve huzur kaynağı olarak görmektedir.
  Mevlid’le ifadesini bulan kültür atmosferi bu geleneğin devamıdır. 1989’dan beri icra ettiğimiz programlardan devşirdiğimiz fikir ve kültür iklimi Türkiye Diyanet Vakfı’nın hayırlı bir yolda olduğunu göstermektedir. Unutulmamalıdır ki insanlık için en güzel rehber; bütün güzellikleri bünyesinde toplayan ve güzel ahlâkı tamamlamak için gönderilen Hz. Peygamber model ise Peygamberimizin insanlığa sunduğu modeldir. Çünkü O tam bir anarşi ve kargaşa ortamında insanlık için bir güneş olmuş çirkinlikleri güzelliklere tebdil etmiştir. İnsanlık O’nun getirdiği yüce değerler ve prensipler doğrultusunda büyük medeniyetler kurmuş kaybedilen haklarına kavuşmuş fıtratında var olan yüce değerlerin farkına varmış kadın erkek Allah’ın ve cemiyetin huzurunda eşit olmanın hazzını tatmıştır.

  İslam medeniyeti Kur’an ve Hz. Peygamberin sünnetinden kaynaklanan evrensel ahlak ilkeleri ve insan hakları ile ilmi anlayış üzerine bina edilmiştir. Zira İslam Medeniyetinin esası İslam dininin hikmet ve adaleti üzerine kurulmuş olduğundan ilmi ve irfanı öğretmiş zulmü ve zoru yasaklayarak haksızlıklara karşı koymayı hedef almıştır. Şurası bir gerçektir ki Cenab-ı Hak insanın kendisi ile olan ilişkisini iman ve ibadete bağladığı haldeinsanın diğer insanlar ve eşya ile ilişkilerini ahlak ve hukuk kurallarına bağlamıştır. Kamil bir insan bu ilişkilerini yerli yerince ve dengeli bir biçimde yapan kişidir. İşte Hz. Muhammed bunu sağlayan ve bize örnek olan insandır.

  Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak örnek insan Hz. Muhammed’in evrensel prensiplerini ve insanlığa getirdiği yüce değerleri günümüz şartlarını da dikkate alarak insanlığa ulaştırmak amacıyla Kutlu Doğum Haftası’nı ihdas ettik.

  Bu hafta münasebetiyle gerçekleştirilen faaliyetlerden kısaca bahseder misiniz?

  —Öğrencilerin Sosyal İlimler arasındaki bilgileri müfredat seviyesinde ve doğru olarak öğrenmesi bu alandaki bilgilerin derinleştirilmesi; öğrencilerin ve velilerin "Kutlu Doğum
  Haftası"na ilgilerinin sağlanması ve Hz. Peygamber sevgisinin yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile organizeli olarak Türkiye genelinde Lise ve Meslek Liseleri arasında bilgi yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışmaya gerek öğrencilerin gerek velilerin ve gerekse okul idarelerinin bir hayli ilgi gösterdiği sevinçle müşahede edilmektedir.

  — Yine aynı amaç doğrultusunda ilköğretim çağındaki yavrularımızın da bu haftaya iştirakini sağlamak amacıyla değişik yıllarda resim ve şiir yarışmaları düzenlenmiştir. Yarışmaya iştirakin fazla olması bu haftanın özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımız arasında da ilgi uyandırdığını göstermiştir. Gelen şiir ve resimler çocuklarımızın kabiliyetlerini sergilemelerine imkân vermiştir.

  —İmam-Hatip Lisesi öğrencilerine araştırma yapıp düzgün bir şekilde yazma alışkanlığı kazandırmak; İslam ile aktüel kavramlar arasında irtibat kurup düşünmelerini temin etmek amacıyla Türkiye genelinde İmam-Hatip Liselerindeki öğrenciler arasında düzenlenen kompozisyon hutbe metni hazırlama vb. yarışmalara da ilginin bir hayli fazla olduğu görülmüştür. Çocuklarımızın araştırma ve bir emek mahsulü neticesinde ortaya koydukları eserler bizleri memnun etmiştir.

  — Bu faaliyetlerin önemli bir ayağını da yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz yarışmalar oluşturmaktadır. Her yıl değişik konularda özellikle Türk cumhuriyetleriBalkanlar ve Türk Topluluklarına yönelik Peygamber sevgisi vatan ve millet sevgisi konularında düzenlenen şiir yarışmaları neticesinde edebiyatımıza yeni eserler kazandırılmıştır.

  — İlim adamlarımızın bu haftaya iştirakini sağlamak üzere ilmi inceleme ve araştırmayı teşvik etmek amacıyla 1995 yılından bu yana her yıl İslam Dini ve kültürü alanında yapılan ilmi bir araştırmaya ödül verilmektedir. Bu amaçla açılan yarışma ilim çevrelerinde 4 yıldan beri büyük ilgi uyandırmıştır.

  — Ayrıca dünyanın değişik ülkelerinden ilim adamlarının katılımıyla her yıl değişik bir konuda Uluslararası İlmi Sempozyum düzenlenmektedir. Çok önemli konuların ele alındığı bu sempozyumlarda sunulan tebliğler ve yapılan müzakereler Vakfımız tarafından kitap olarak bastırılmakta ve halkımızın istifadesine sunulmaktadır. Bu bağlamda bu sempozyuma kariyerinde uzmanlaşmış ilim adamları sempozyum konuları hakkında uzun araştırmalar yapmakta ve bu sempozyumda değerli tebliğlerini ilgililerin bilgisine sunmaktadır.
  Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde 1995 yılından itibaren "Bir Dal Gül Ver" kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyanın amacı neydi?


  —Bilindiği üzere gül; edebiyatımızda Peygamber Efendimizin rumuzu olarak kullanılmıştır.
  Vakfımız; hem Peygamberimizi anmak hem de O’nun rahmet ve sevgi peygamberi olduğundan hareketle içinde bulunduğumuz zor günlerde insanları bir sevgi halesi etrafında toplamak amacıyla "Bir Dal Gül Ver" kampanyası başlatmıştır.
  Dünyanın yeni yapılanma ve arayışlar içerisine girdiği; bunalımlardan kurtulmanın yollarını aradığı şu günlerde sıkıntının kaosun huzursuzluğun panzehiri olan sevginin gönüllerde yeşertilmesi bir mecburiyettir. Dünya sevgi üzerine kurulmuştur. Sevgi ve hoşgörü bütün problemlerin yegâne çözüm kaynağıdır. Sevgi en güzel ifadesini Gül’de bulur. Bu manadasevgisi bütün insanlığı kucaklayan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğum yıldönümünde bütün vatandaşlarımızın sevdiklerine bir dal gül vermesinin insanımızın birbirine daha sıcak bakmasına vesile olacağı ve güzel bir hoşgörü ortamı yaratacağı inancındayız.

  —İlki 1996 yılında başlatılan "Kutlu Doğum Aşı" Türk kültürüne uygun bir şekilde icra edilmektedir. Misafir ağırlama bilindiği gibi Türk insanının vazgeçilmez bir özelliğidir. Bu düşünceden hareket eden Türkiye Diyanet Vakfı hazırladığı 3500 kişilik etli pilav ve ayranıKocatepe Camii avlusunda misafirlerine ikram etmektedir.

  — Yine bu hafta münasebetiyle kültür etkinlikleri çerçevesinde Türk Tasavvuf Musiki konserleri düzenlenmektedir. Büyük bir coşkuyla icra edilen konserlere halkımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri sevindirmektedir.
  Takdir edileceği üzere bütün faaliyetlerimizi burada anlatmak mümkün değildir. Bu saydığımız faaliyetler belli başlılarıdır. Bu faaliyetlerin tamamı ve benzerleri tüm yurt çapına yayılmış şubelerimiz tarafından da icra edilmektedir.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kutlu doğum haftasıyla ilgili ilahiler, kutlu doğum haftası ilahileri
 3. Kutlu Doğum Haftası Ne Zaman - Kutlu Doğum Haftası Nedir
 4. Kutlu Doğum Haftası ile ilgili Şiirler, Kutlu Doğum Hakkında Şiirler
 5. Kutlu Doğum Haftası ile ilgili Tiyatro Oyunu, Kutlu Doğum Hakkında Tiyatro Oyunu
 6. Kutlu Doğum Haftası ile İlgili Kompozisyon Örneği-Kutlu Doğum Haftası Konulu Kompozisyon Ö
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  Kutlu Doğum Haftası, İslam peygamberi Hz. Muhammed bin Abdullah'ın en yaygın kabul edilen miladi doğum tarihi olan 20 Nisan tarihini içinde barındıran hafta (Pazartesi'den Pazar'a kadar) 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. Kayıtsız Üye

  Kutlu Doğum Haftası, İslam peygamberi Hz. Muhammed bin Abdullah'ın en yaygın kabul edilen miladi doğum tarihi olan 20 Nisan tarihini içinde barındıran hafta (Pazartesi'den Pazar'a kadar).


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş