Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri Edebiyatın Tanımı - Edebiyatın Konusu - Edebiyatın İçeriği Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri

  Edebiyatın Tanımı - Edebiyatın Konusu - Edebiyatın İçeriği
  Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına edebiyat denir. Edebiyat, sözcüğü Arapça ‘’edep’’ sözcüğünden türemiştir. Edebiyat sözcüğü ilk kez Tanzimat döneminde Şinasi tarafından kullanılmıştır. Şinasi’den önce nazım ve nesir türlerindeki eserlere ‘’şiir ve inşa’’ denilmekteydi.

  Bir dil ürünü olan yazılı ve sözlü eserlerin tümü. Bu bakımdan bir gazete haberinden sanat değeri taşıyan hikaye, roman, deneme, fıkra türüne kadar her türlü yazı edebiyat eseri sayılır.


  Edebiyatın Konusu: Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserlerde ele alıp işledikleri her şey, edebiyatın konusunu oluşturur.


  Edebiyatın İçeriği: Dil ürünlerinde kullanılan üslup,tür (hikaye,roman,deneme,fıkra,makale vb.) edebiyatın içeriğini oluşturur.

  Edebiyatın Yöntemi: Dil ürünlerinin tüm özelliklerinin tarihi akış içinde bilimsel olarak incelenmesi de edebiyatın yöntemini oluşturur.


  Edebi Eser Tanımı ve Özellikleri
  İnsanın duygu ve düşüncelerini; özlem ve dileklerini estetik ölçüler içinde anlatan ve okuyucuda güzellik duygusu yaratan dil ürünlerine edebî eser denir.


  Edebî eser okuyanı etkilemelidir.

  Anlatımı güzel düşüncesi sağlam ve özlü olmalıdır.

  Konusu;ait olduğu toplumun ve yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmalıdır.

  Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra toplumca anlaşılıp

  Duygu ve düşünceler belli bir edebî türe uygun olarak anlatılmalıdır.

  Eser estetik ölçüler içinde ,belli bir sanat anlayışıyla yazılmalıdır


  Edebiyat Tarihi ve Önemi
  Bir ulusun çağlar boyu yarattığı sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına edebiyat tarihi denir.Edebiyat tarihi bir ulusun geçmişteki düşünce yapısını, dünya anlayışını, kültür ve uygarlık birikimini yeni kuşaklara aktarır.Böylece kuşaklar arasında köprü kurarak yeni kuşakların daha iyiyi, doğruyu, güzeli bulmalarına yardımcı olur.
  Bizde Tanzimat dönemine kadar edebiyat tarihi tezkirelerden ibaretti.

  Tezkire: Şairlerin hayat hikayelerini anlatan biyografi türünden eserlere denir.

  Başlıca edebiyat tarihi yazarlarımız şunlardır: Ziya Paşa, M. Fuat Köprülü, Agah Sırrı Levend, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nihat Sami Banarlı  Dil Kültür Edebiyat İlişkisi
  Dil, insanların duygu düşünce ve düşlerini; özlem ve isteklerini anlatma aracıdır . Kültür ise;dil,din,ülkü gibi ortak duygu ve düşüncelerin bizde yarattığı değişim ve bileşimdir.Bu nedenle dil bir ulusun temel taşıdır. Dil kültür değerlerimizi geleceğe taşır ve edebiyatın da temel öğesidir.

  Dil, edebiyatın temel öğesi; edebiyat, kültür birikiminin kendisidir. Görüldüğü gibi dil, kültür ve edebiyat birbirinin tamamlayıcısıdır.


  Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
  Edebiyatın temel öğesi olan dil diğer bilim dallarının da anlatım aracıdır. Bundan dolayı felsefe, psikoloji, sosyoloji, hatta tarih, coğrafya, ekonomi vb. diğer bilim dallarıyla yakından ilişkisi vardır.

  Araştırmacılar da edebiyat araştırmalarında yazarın biyografisini yazarken tarih biliminden,yaşadığı ortamı yazarken sosyoloji biliminden,yazarın içinde bulunduğu ruhsal durumu anlatırken ise psikolojiden faydalanırlar.

  Yazarı etkileyen toplumsal,siyasal ve felsefî görüşleri de diğer sosyal bilimlerin yardımıyla ortaya koyarlar.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. 9.sınıf edebiyat dilin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi
 3. Dilin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Yeri Ve Önemi Nedir?
 4. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
 5. Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
 6. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi Hakkında
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş