Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Rubai Nedir Rubainin Özellikleri - Rubai Çeşitleri - Rubai Örnekleri Rubai , ken din e özgü bir ölçüsü olan , 4 dizelik ( mısralık )

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Rubai Nedir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Rubai Nedir

  Rubainin Özellikleri - Rubai Çeşitleri - Rubai Örnekleri
  Rubai, kendine özgü bir ölçüsü olan, 4 dizelik ( mısralık ) bir divan edebiyatı nazım biçimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir.

  İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere “rubai-i musarra” ya da “terane” adı verilir. Rubainin, aruzun hezec bahrinden 24 kalıbı bulunur.

  ÖZELLİKLERİ:

  1. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.

  2. Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi konular işlenir.

  3. Rubai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.

  4. Rubaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. dizede ortaya çıkar.

  5. Genelde mahlasız şiirlerdir.

  6. Rubai edebiyatımıza İran Edebiyatından geçmiştir.

  7. Rubai’nin en büyük şairi İranlı Ömer Hayyâm (XII yy)’dır. Türk edebiyatının en usta şairleri Kara Fazlî, Azmizâde Haletî, Nâbî ve son dönemde de Yahya Kemâl’dir.


  RUBAİ

  Esrârını dil zaman zaman söyler imiş

  Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş

  Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne

  Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş

  Azmizade Haleti  Günümüz Türkçesiyle;

  Gönül, sırlarını zaman zaman söylermiş.

  Gama düştüğü zaman destan söylermiş.

  Âşık olup da ayrılık acısına,

  Ben sabrederim diyen yalan söylermiş.  RUBAİ

  Ol dem ki tecelliyat-ı aşk itdi zuhûr

  Kıldı dil-i bî-kararı fevvâre-i nûr

  Şol âteş-i aşka düşmüşümdür ben kim

  Bir lem'asına tahammül itmez bin Tûr

  Azmizade Haleti


  Günümüz Türkçesiyle;

  Aşkın eserleri ortaya çıktığında,

  Kararsız gönlü o nurun fıskiyesî kıldı.

  Öyle bir aşk ateşine düşmüşüm ki

  Bir pırıltısına bin Tûr dayanamaz.  RUBAİ

  Ya Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla

  Endişemi tezvîr ü riyâdan sakla

  Basdım reh-i vâdî-i rubâîye kadem

  Ta'n-ı har-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla

  Nef'i


  Günümüz Türkçesiyle;

  Ya Rab! Dilimi kusur ve hatadan koru.

  Düşüncemi yalan ve ikiyüzlülükten koru.

  Rubai vadisinin yoluna ayak bastım.

  İki ayaklı anlayışsız eşeklerin ayıplamasından koru.

  RUBAİ

  Ol göz ki yüzün görmeye göz dime ana

  Şol yüz ki tozun silmeye yüz dime ana

  Şol söz ki içinde sanemâ vasfun yoh

  Sen bâd-ı hevâ dut anı söz dime ana

  Kadı Burhanettin  Günümüz Türkçesiyle;

  O göz, yüzünü görmezse ona göz deme.

  Şu yüz, ayağının tozunu silmezse ona yüz deme.

  Ey put kadar güzel sevgili, vasfının olmadığı sözü,

  Değersiz tut, ona söz deme.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Hürriyet Kasidesi ile aynı temayı işleyen divan şiiri örneklerinin (gazel, kaside, rubai,
 3. Arif Nihat Asya Rubai Örnekleri
 4. Rubai Nedir - Rubai Nazım Biçimi, rubai örnekleri, rubai özellikleri
 5. Paylaş Facebook Twitter Google


 6. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş