Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Mizah Kavramı Nedir Mizah Kavramı Hakkında Bilgi Komik , eğlendiren , hareket veya ifade , kisinin hosça vakit geçirmesine k atkı da bulunan her sey

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Mizah Kavramı Nedir Mizah Kavramı Hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Mizah Kavramı Nedir

  Mizah Kavramı Hakkında Bilgi

  Komik, eğlendiren, hareket veya ifade, kisinin hosça vakit geçirmesine
  katkıda bulunan her sey, gülmeyi olusturan nesne, yapılan mizah
  tanımlamalarındandır. Mizah duygusu, hayatın komik ve anlamsız taraflarına iliskin
  değerlendirme yetisidir. iyi gelistirilmis bir mizah değerlendirmesi için yaratıcı
  ustalığa sahip olunması gereklidir.
  Gelisen teknoloji ve yasam sartları, farklı mizah çesitlerinin ortaya
  çıkmasına sebep olmustur. Basının gündelik yasamda yerini almasıyla insanlar
  yazılı mizahla tanısmıslar. Sözlü mizah ise ikinci plana itilmisti.Yazılı mizahla
  taklitçi tipler, gülünç hareketlerle eğlenen topluluklar islevlerini yitirmis, mizahçılar
  yazar ve çizer olarak basın yayın organlarında çalısmaya baslamıslardır. Karikatür
  basının toplumda yaygınlasmasıyla zaman ve mekâna göre çok farklı tanımlamalar
  yapılmıs ve bu tanımlamalar farklı anlayısların farklı sanat kuramlarının kaynağı
  olmustur.
  Yazılı mizah yasanılan çağ ile paralel olarak gelisim gösterirken
  görsel mizah ürünleri ise resim, heykel, karikatür ve grafik sanatları içine
  alarak aynı doğrultuda yasanılan çağın aynası olmuslardır.

  Mizahın Tanımı
  “Mizahın uzun ve üstünde çok tartısılmıs bir tarihi vardır. Aristotales,
  Platon, Darwin, Descartes, Kant, Hobbes, Freud ve Twain gibi büyük
  düsünürler, mizahı açıklamaya çalısmıslardır. Latince de “humere” olan
  mizah, nemli anlamına gelmektedir. Đsim hali “umor”, nemli ya da sıvı
  anlamındadır. Bu iki kelime, akıcı ve ıslaklık anlamında olan Yunancada
  hygros kelimesinden türemistir” (Cavanaugh, 2002: 14).
  Ana Britannica’da mizah, dilimize Arapçadan girmis bir
  sözcüktür ve olayların gülünç, alısılmadık, çeliskili yönlerini
  yansıtarak insanı söz konusu olaylar üzerinde düsündürme,
  eğlendirme, yada güldürme sanatı olarak aktarılmaktadır. Türkçe karsılığı
  ise güldürüdür. “Bir kısım arastırmacılar ise mizahın tanımında esdeğer
  fikirde olmamalarına rağmen, gerçekte mizahın tanımlanmasının mümkün
  olabileceğinde birlesmektedirler” (Khramtsova, 1996: 7). Buradan mizahın
  tanımlanması ve ölçülmesi zor bir kavram olduğu sonucu
  çıkarılabilmektedir. Modern psikologlar, mizahı çesitli sekillerde
  tanımlamıslardır.
  Adams’a göre; komik veya eğlendiren hareket veya ifade, kisinin
  hosça vakit geçirmesine katkıda bulunan her sey, gülmeyi olusturan nesne,
  yapılan mizah tanımlamalarındandır. Çoğu insana mizahın ne olduğu
  sorulduğunda, muhtemelen kendilerini güldüren bir sey olarak anlatırlar.
  Mizah, genel olarak komik bir dürtüyle baslayan, gülümseme veya gülme
  gibi bir tavırla biten, genelde hosnutluk veren bir deneyim olarak
  görülmektedir (Susa, 2002: 45). Ayrıca mizah, “Eğlendirmek, güldürmek
  ve birine bir davranısı kırmadan takılmak amacını güden ince alay” olarak
  tanımlanarak, kökeninde eğlence ve hosgörünün yer aldığı seklinde de tarif edilebilinir.” Hemen hemen bütün toplumlarda mizah bu iki unsur sayesinde
  sekil kazanabilmis ve temel gelisimini sürdürebilmistir.
  Toplumların geçmisten getirerek biriktirdikleri, gelenek ve
  görenekler, yasam tarzları, tarihleri ile manevi değerleri arasında mizah da
  vardır ve önemli bir yere sahiptir. Türk toplumu için, Karagözle Hacivat,
  Nasrettin Hoca gibi mizah ustaları ve mizah oyunları, yüzyıllardır değerini
  korumaya devam etmektedir. Bugüne kadar pek çok düsünür, mizahın ne
  olduğu konusunda açıklamalarda bulunmaya çalısmıslar, ancak kesin bir
  anlasmaya varamamıslardır. Aziz Nesin’e göre mizah, toplumlara, sınıflara,
  uluslara hatta kisilere göre ayrılıklar gösteren bir kavramdır. Bu durum
  mizahın pek çok tanımının yapılmasını haklı çıkarmaktadır. Çünkü herkes
  kendi anlayacağı mizahı tanımlamaktadır. Bilim adamları, filozoflar yada
  mizahçılar kafa karıstırıcı yönüne dikkat çekseler de mizah, beğeniyi ve
  sorun çözmenin vereceği hazzı insanlara vermektedir. “Binlerce yıldır
  mizah insan hayatının önemli bir parçası olmustur. Bu önemini geçmiste
  koruduğu kadar gelecekte de koruyacağı düsünülmektedir” (Fry, 1987: 70).
  Mizah, hayatın komik ve anlamsız taraflarına iliskin değerlendirme
  yetisidir. Mizah, noksanlıklarda ve zayıflıklarda dahi gülmenin olusmasını
  sağlayabilir. Đyi gelistirilmis bir mizah algısı için yaratıcı ustalığa sahip
  olunması gereklidir. Bazen karsıdaki kisinin eksik yönü anlatılmak
  istendiğinde de mizaha basvurulmaktadır. Burada karsılıklı hosgörünün de
  olması gerekmektedir. Bir isçinin isverenine yaptığı espriler, komedyenlerin
  siyasetçileri hedef aldığı parodiler ya da karikatürler, karsı tarafın mizah
  anlayısına sığınılarak yapılmaktadır.

  Mizahın Tarihçesi
  Batı kaynaklı görüsler, mizahın fonksiyon ve tipolojisinin M.Ö. 4.
  ve 5. yy.da Yunanistan’a kadar uzandığından bahsetmektedirler. Bu
  görüsler eski Yunan’da insan vücudunda dört sıvının olduğunu ve bu sıvının
  ya da mizahın insan sağlığını etkilediğini göstermistir. Bu inanıs Ortaçağ ve
  Rönesans’a kadar devam etmistir. Sarı sıvı, siyah sıvı, kan ve balgam. Bu
  dört sıvı öfke, melankoli, güven, duyarsızlık ve saygı eğilimlerini
  olusturmaktadır. Mizah, toplumsal sevinçlerin dısa vurulus sekli olarak göze
  çarpsa da ilk toplu eğlencelerde ve mizah örneklerinde değismeyen bir çatı
  gözlenmektedir. (Health, 1998: 3).
  Hititlerde Purilli ayinleri, Eski Yunan’da Dionysos senlikleri mizah
  içeren eğlencelerdir. Eski toplumlarda iyi ile kötü sürekli çatısma
  halindedir. Đyinin sonunda kötüyü yenmesinden dolayı eğlenceler
  düzenlenmistir. Kötü güçlerin insanlar üzerindeki bıraktığı yılgınlık ve
  korkunun yerini, olumsuz durum ortadan kalkınca mizah almıstır. Mizah,
  kötünün taklidini yaparak nese sağlamıstır. Örneğin, kötü olarak sembolize
  edilen yılana sarap içirilerek onun sismesi sağlanır ve böylelikle yılanın deliğine girememesi mizahı olustururdu. Đnsanlar bunu dinleyerek
  basarılarını eğlenerek kutlarlar, bağımsız ve güvende olduklarını
  düsünürlerdi. “Anadolu’da da buna benzer hikâyeler anlatılmıs ve nesilden
  nesile aktarılmıstır. Farenin kilerde çok peynir yiyerek sismanlaması ve
  deliğine girememesi, ev sahibinin onu yakalaması fıkraya dönüsmüs,
  binlerce yıl unutulmamıstır” (Öngören, 1998: 17). Dokümanlarda mizahın
  kullanımı mitolojik Yunan kahramanı olan Oedipus ve Theseus’a kadar
  gitmektedir. Sadece mizahın kullanımı dokümanlarda değil, günlük yasamın
  her anında kullanıldığı belirtilmektedir. Oedipus ve Theseus’un yasadığı
  yıllarda, bilmeceler, mizahla beraber diğer insanları ikna etmek için
  kullanılırdı. Böylelikle bilgiye ulasma ve onu kavramaya çalısılırdı. “20.
  yy.’ ın ortalarına kadar mizah, bilgi verme, ikna etme, öğretme ve basarılı
  olmayla ilintilendirilmistir. Ayrıca kisiler arası iletisimde basarılı olmada
  etkili olduğu savunulmustur” (Williams, 1997: 54).
  Đlk insanın ne zaman güldüğü veya gülümsediği kesin olarak
  bilinmemektedir. Arastırmacılar arasında da insanların ne zamandan beri
  gülme davranıs biçimini kullandığı konusunda anlasmazlık vardır.
  Đnsanoğlu var olduğundan beri çesitli gülme eylemini kullandığını iddia
  ederken, bazılarıysa bu davranıs biçiminin dilin gelismesiyle ortaya çıktığını
  savunmaktadırlar (Williams, 1997: 53). Darwin’in primat olarak
  adlandırdığı ilk insanlar, orangutanlar ve sempanzeler basitçe gülümser
  davranıslarda bulunmuslar ve dislerini göstermislerdir. Đlk çağ boyunca,
  oyunun, zıtlıkların ve gülmenin örneklerinin gelistirildiğine ve bunun 6,5
  milyon yıldan fazla zaman sürdüğüne inanılmıstır. Đlk insanların ne zaman
  güldüğü bilinmese de, gülme sebebinin mizah olduğu arastırmacılar
  tarafından düsünülmekte ve tartısılmaktadır. (Manning, 2004: 11). Mc
  Hovec ise ilk insanların konusmadan önce güldüğünü öne sürmüstür.
  Davranısları komik ve kaba olduğundan, çıkardıkları konusmaya benzer
  sesler de homurtulu gelmektedir. Đlk insanlar muhtemelen düsmanları veya
  çatıstıkları kisilerin farklılık, zayıf yönleri ve çirkinlikleriyle eğlenmisler,
  alay ve taklit etmislerdir. Buradan da bu insanların ilk gülüslerinin sözsüz,
  mimiklere dayalı ve taklitle olustuğu düsünülmektedir.
  Ortaçağ döneminde mizah, kilisenin iznine bağlı olarak
  kullanılmıstır. Ortaçağda inanılan bazı tek tanrılı dinler, mizaha karsı
  çıkmıs, mizahın istenilen yerde ve sekilde kullanılmaması için yasaklar
  koymustur. Ortaçağda mizaha yapılan baskı, tek tanrılı dinlerin savunduğu
  dünya görüslerinden kaynaklanmaktadır. Đyi, tek ve sürekli olarak üstün
  görülmekte, kötü ise her zaman olumsuz düsünülmektedir. Bu kalıpların
  dısına çıkılmamakta, özgür bir düsünce gelisememekte, dolayısıyla bu da
  mizaha etki etmekteydi. “Ortaçağda bu kalıplar içinde kalan toplumlar,
  kendilerine özgü bir mizah anlayısı gelistirememisler, bunun yerine
  kendilerine miras kalan örnekleri benimsemislerdir” (Öngören, 1998: 20).
  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Edebiyatta Mizah Nedir Edebiyatta Mizah Hakkında Bilgi
 3. Sanatta Mizah Nedir Sanatta Mizah Hakkında Bilgi
 4. Mizah Teorileri Nedir Mizah Teorileri Hakkında Bilgi
 5. Mizahın Tanımı - Mizah Hakkında - Türk Mizah Ustaları - Tür Edebiyatında Mizah Hakkında
 6. Mizah Nedir? Edebiyatta Mizah - Türk Edebiyatında Mizah
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  Manning’e göre, Rönesans döneminde iktidar sahipleri; kamburlar, cüceler
  ve sekil olarak deforme olmus insanlar tarafından eğlendirilmekteydi.
  Günümüzdeki anlamıyla mizah, Rönesans hareketiyle belirmistir. Günlük
  hayata uymayan mantık, Rönesans için zengin bir mizahın olusumuna yol
  açmıstır. Kilise ve papazlara karsı çok zengin bir mizah anlayısı gelismeye
  baslamıstır. Sosyal, ekonomik ve politik yönden çökmüs ve mantık yapısı
  günlük yasantıya uymayan Ortaçağ, mizahın gelistiği dönemdir. Bu
  devirde,mizah, belirli kitleleri hedef almaya baslamıstır. Mizahçı, soylularla
  sosyal değerler için savasırken arkasına halkın desteğini almaktadır. Moliere
  ve Cervantes’in eserleri o dönem için bulunmaz bir ortam yaratmaktadır.
  Hosgörü çatısı altında politik ve ekonomik mücadeleler de mizahla
  verilmektedir. “Basının ortaya çıkarak etkinliğinin artmasıyla, mizah bir güç
  haline gelmeye baslamıstır. Böylece, sözlü mizahın yanında yazılı mizah da
  etkisini artırmıs, hatta sözlü mizah ikinci plana itilmistir. Özellikle
  karikatürler ve mizah hikâyeleri ilgi çekici olmaya baslamıstır” (Öngören,
  1998: 20–22).
  Mizahın akli bir unsur olduğu ilk olarak 15. yy. da kabul edilmistir.
  Ancak nasıl kullanıldığı 16. yy.a doğru arastırılmaya baslanmıstır. 18. yy.
  da mizah yapanlar, sanatsal ve edebi metinlerde mizahı kullanmaya
  yetenekli kisiler olarak görülmektedir. Böylelikle mizah yavas yavas
  günümüzdeki anlamına yaklasmıstır. Bu dönemde mizah, zekâ ve
  maskaralığı da içine alan bir terim olarak kullanılmaya baslanır.
  “Mizahın iyilestirici gücünün olduğu düsünülmüs, karakteristikleri ve
  yapısının anlasılması 20. yy.a doğru olmustur. Mizah böylece 15. yy.dan
  farklı bir anlamda kökenini bulmus ve bu anlamıyla yükselmeye
  baslamıstır” (Wickberg, 1998: 18). Mizahın tarihte sağlık açısından da
  önemli olduğu düsünülmüstür. Mizah, 13. yy.da cerrahi müdahaleler için
  anestezi olarak kullanılırken, 16. yy.da depresyon hastalarını tedavi etmek
  için tavsiye edilmektedir. Ortaçağda mizahın, sindirime yardımcı olduğu
  düsünüldüğünden saray soytarıları soyluları büyük yemek salonlarında,
  yemek sırasında eğlendirmektedir (Hefferin, 1996: 42). Mizahın fiziksel
  sağlık açısından yararlı olduğu düsüncesi yeni değildir. “Saka, kalbe ilaç
  kadar faydalıdır” benzeri atasözleri, Yunanlıların hastaları tedavi etmek için
  komedyenleri hasta evlerine göndermeleri, Klein’nin 1999 tarihli mizahın
  iyilestirici gücü adlı yazısına göre; Amerikan yerlilerindeki kabile
  doktorunun hastaları iyilestirmek için maskaralık yapması bilinen eski
  örneklerdendir.
  Yeni teknolojiler geliserek toplumsal iliskileri de değistirmeye
  baslamıstı ve modern eğlence kültürleri üzerinde belirleyici bir etki
  olusturmuslardı. “Đkinci Dünya Savası sıralarında eğlence fırsatları ortaya
  çıkaran radyo ve televizyonun eğlence kalıpları üzerindeki etkisi büyük
  olmustur. Savas sonrası dönemde ise televizyon baslıca ev eğlencesi olarak radyonun yerini almıstır” (Philips ve Tomlinson, 1992:16). Bunda süphesiz
  görüntünün de etkisi büyüktür. Đnsanlar radyoda konusulanları hayal
  güçleriyle canlandırırken, televizyon sese görüntüyü de ekleyerek olayları
  olduğu gibi vermeye baslamıstır. Kitleler, böylece iletisim araçlarında
  yalnızca sesli mizahı değil, görüntüsel mizahı da tanımıslardır.
  “Mizahın Türk toplumunda uzun bir geçmisi vardır. Mizah tarihini
  dönemlere ayırmada farklı yaklasımlar mevcuttur” (Özcan, 2002: 21). Ferit
  Öngören Türk mizahını; Antik Anadolu Mizahı, Selçuki Mizahı, Osmanlı
  Mizahı, Cumhuriyet Öncesi Anadolu Mizahı olarak bölümlendirmistir.
  Aziz Nesin ise; Eski Türk Mizahı Dönemi, Nasrettin Hoca Dönemi, Đki
  Koldan Yürüyen Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatında Mizah, Diyojen ve
  Süreği olan mizah gazeteleri Dönemi, Đkinci Mesrutiyet Mizahı Furyası
  Dönemi, Son Dönem, olarak ayırmıstır.
  Nesin’e göre; Mizahın farklı dönemlere ayrılmasında sosyal, siyasal
  ve ekonomik nedenler rol oynamıstır. Mizah hem egemen sınıfların
  baskısıyla doğar, hem de kendisinin doğuran egemen sınıfların baskısını
  çağırır. Tarihte görülmüstür ki, egemen sınıflar mizahı yapan ve kendini
  elestirenleri yok etseler de, sonunda yine mizah kazanmıstır. Đlk çağlardan
  bu yana toplumda var olan düzensizlikler, haksızlıklar, kötülüklerle beraber
  mizah da görülmüstür.
  Toplumsal yasamın değisimiyle beraber mizah anlayısı da
  gelismistir. Anadolu’da doğmus ama ünleri tüm dünyaya yayılmıs Noel
  Baba, Ezop’un mizah öyküleri nesilden nesile aktarılmıstır (Özcan, 2002:
  20). Ezop Anadolulu olduğu halde Batı mizahına kaynaklık etmistir. Ancak
  Antik Anadolu döneminde yer alan Ezop, Batı mizahının çekirdeğinde yer
  alsa da, bu dönemin ardından gelen Selçuklu mizahında etkisi
  görülmemektedir. Ezop ile Nasrettin Hoca arasındaki mizah anlayısı
  bakımından bir benzerlik yoktur. Bu durumun temel sebeplerinden biri
  Antik Anadolu kültürü çiftlik ve bağcılık kültürüne dayanırken,
  Selçuklularda çobanlık yapılmasıydı. Đki dönem insanının farklı yasamları
  ve geçimini sağlama sekilleri mizah anlayıslarına da yansımıstır. Bir diğer
  etken, Antik Anadolu çevre kültürlerin bir sentezine ulasabildiği
  dönemlerde çok parlak bir yükselis göstermis, bunun dısındaki zamanlarda
  gerilemistir. Ancak Selçuklu mizahı baska toplumlardan etkilenmeden ve
  baskı altında kalmadan kendini gelistirmistir (Öngören, 1998: 43).
  Dede Korkut ve Keloğlan masalları, Nasrettin Hoca fıkraları,
  Selçuklu döneminin önemli mizah örneklerindendir. Keloğlanın padisahın
  kızını istemesinde, Nasrettin Hoca’nın göle maya çalmasında, Karagözle
  Hacivat’ın saf ve dürüstlüğü Türk halkının özelliklerini, mizah anlayısını
  yansıtmaktadır. Osmanlı mizahı, imparatorluğun matbaa ve basın öncesi
  mizah çesitlerini kapsamaktadır. Osmanlı mizahı, durgun ve değismez bir
  yapıya sahiptir. Osmanlı kültür değerleri içinde halk edebiyatı ve divan
  edebiyatı yer almakta, Karagöz ile Hacivat, Pisekâr ile Kavuklu iki kültürün temsilcisi olarak ortaya çıkmaktadır.(Öngören, 1998: 51–52). Osmanlılar
  mizahında Đslam geleneğinin miras bıraktığı gülme etik ve estetiğini
  devralmıslardır. Mizah sözlüğünde yer alan kelimelerin neredeyse tamamı
  Arapça-Farsça kökenlidir. 19. yüzyıl sonuna doğru mizah basınının ortaya
  çıkması farklı anlayısları ve sorunları ortaya çıkarmıstır. 1830’lardan
  itibaren matbaanın yaygınlasması, mizahın gelismesini sağlamıstır. Đçlerinde
  Nasrettin Hoca’nın fıkralarının da bulunduğu pek çok fıkra ve hikâye
  basılmaya baslanılmıstır. Matbaanın gelmesi ve kullanılması, mizahın
  gücünü de artırmıstır. Mizah gazeteleri halkın bildiği, sevdiği Nasrettin
  Hoca’dan, Ortaoyunu’ndan, Karagöz temsilinden birçok unsur alıp
  kullanmıstır. O dönemlerde yeni baslayan modernlesmenin tüm isaretleri
  mizah malzemesi olarak kullanılmaktaydı. Buharlı gemiler, fotoğraf
  makineleri, tiyatrolar, demiryolları eski ve yeninin çatısmasında yer
  almaktaydı. Đkinci gülme unsuru, modernlesme unsurlarının kötü islenmesi
  ya da hiç islenmemesidir. Çizilen trenleri atlar geçmekte, bozulan vapurları
  kayıklar çekmekteydi (Georgeon, 2000: 90–92).
  1870 yılında ilk mizah dergisi Diyojen Đstanbul’da yayınlanmıstır.
  Namık Kemal ve Teodor Kasap’ın çıkardıkları bu dergi, büyük yankı
  uyandırmıstır.
 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş