Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Görsel Sanatlarda Mizah Nedir Görsel Sanatlarda Mizah Hakkında Bilgi Yazılı mizah yasanılan çağ ile paralel olarak gel isim gösterirken görsel mizah ürünleri ise resim ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Görsel Sanatlarda Mizah Nedir Görsel Sanatlarda Mizah Hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Görsel Sanatlarda Mizah Nedir

  Görsel Sanatlarda Mizah Hakkında Bilgi

  Yazılı mizah yasanılan çağ ile paralel olarak gelisim gösterirken görsel mizah ürünleri ise resim, heykel, karikatür ve grafik sanatları içine alarak aynı doğrultuda yasanılan çağın aynası olmuslardır. Görsel mizah türleri içinde mizahın olmazsa olmaz bir kosul olarak içinde
  barındırdığı en önemli türlerden biri karikatürdür. Karikatür mizahın
  çizgiyle yapılan biçimidir. Mizaha iliskin pek çok tanım olduğu gibi
  karikatüre ait de pek çok tanım yapılmıstır.

  Resim – Grafik
  Resim sanatı, kullanılan gereçler, uygulama yöntemleri ve
  uygulama yüzeyleri açısından çok fazla çesitliliğe sahip ve sanat disiplinleri
  içerisinde en eski olan alandır. Resim sanatında mizahtan bahsetmek için
  karikatür kelimesi açıklanabilir.

  Karikatür adı “Đtalyanca yüklemek veya sorumlu tutmak anlamına
  gelen caricare- sözcüğünden türemis olup, ilk defa Đngiliz Doktor Sir
  Thomas Browne'un 1716 yılında yayımladığı “Christian Morals” adlı
  kitapta geçmistir. Buna göre karikatür anlam yüklenmis resim manasına
  gelmektedir” (Preston O. 2006: 32).

  Paleolitik, mezolitik ve neolitik dönemlere ait çesitli mağara ve
  kayalara yapılmıs resimlerin olduğu bilinmektedir (Bkz. Resim 10. Topuz
  H.1997,15), Hıfzı Topuz, Baslangıcından Bugüne Dünya Karikatürü adlı
  kitabında eski dönemlerde kutsallık amaçlı yapılmıs çesitli resimlerin
  günümüzde insanları güldürdüğüne dikkat çekerek çesitli mağara resimleri
  ve freskleri resimde mizaha örnek göstermistir.

  Karikatürde insanları veya tipleri hicivli olarak canlandırma sekli
  ilk olarak 16. yüzyılda olmus ve Agostino Carracci tarafından ele alınmıstır.
  Giuseppe Arcimboldo adı yüzyıllarca duyulmamıs, ama “30’lu yıllarda
  sürrealizm’ le beraber ressamlar tarafından tekrar kesfedilmistir” (Topuz
  H.1997: 38).

  18. yüzyılda yasamıs Đspanyol ressamı Goya ve Đngiliz ressam
  William Hogarth çalısmalarında karikatürlere yer vermislerdir.
  Matbaa’nın icadı ile birlikte yazılı ve grafik basın araçlarının
  artısıyla karikatür daha genis kitlelere ulasılmıstır. “Gazeteciliğe karikatürü
  ilk defa Fransız ressam Charles Philipon getirmis ve 1831'de Paris'te “La
  Caricature” gazetesini kurmustur” (Alsaç Ü.1994: 35).

  Ondan sonra Đngilizler ve Almanlar da karikatürü gazetecilikte
  kullanmaya baslar. Đngiltere'deki ünlü siyasi mizah dergisi “Punch” bu
  çığırın kısa zamanda gelismesine yol açar. Günümüze değin gelisen resimle
  karikatür sanatı’da gelisme göstermektedir. Bu noktada Honore Daumier
  ismi günümüze değin gelisen karikatür sanatına katkıda bulunanlardan
  biridir. “Daumier “La Caricature isimli karikatür dergisini yayınlamaya
  baslar ve bu derginin kadrosunda yer alır. Daumier burada burjuvaların
  zaaflarını, adaletteki çürümeyi, sürekli hatalar yapan hükümetin
  yetersizliğini hicvettiği çizim kariyerine basladı” (Topuz H.1997: 53).

  Daumier, mizahın resim sanatına dâhil olmasında 4000’in
  üzerinde yaptığı çalısmasıyla hatırı sayılır bir yere sahiptir. Resim sanatının
  devleri; Rembrandt, Leonardo da Vinci, Goya, Daumier, Van Gogh ve
  Picasso gibi sanatçılar da karikatür çizmisler, kimi sınıflayıcılar bunların bir
  bölümünü deneysel sanat diye adlandırmıslar, kimileri ifadeci sanat
  (Expressionizm) içerisinde göstermislerdir. Bununla beraber “Dadaizm ve
  sürrealizm’de resim sanatı ve karikatürün gelisimini etkiler” (Roukes N.
  2003: 12).

  Heykel
  Plastik malzemelerle üç boyutlu biçimler yaratma sanatı olarak
  tanımlanan heykel, genel olarak “hacim” sanatı olarak görülmektedir. Sanat
  kavramları ve terimleri sözlüğünde heykel söyle tanımlanmaktadır: “Estetik
  yasantı olusturması amaçlanan üç boyutlu nesne yapıt. Sözcük, bu amacı
  güden her büyüklükteki, hangi malzemeyi ve tekniği kullanırsa kullansın,
  tüm yapıtların genel adıdır” (Sözen, Tanyeli, 1994: 104).

  Heykel yapımında oyma, yontma, birlestirme ve döküm gibi teknikler
  kullanılır. Bu bilgiler heykel sanatının üretim asamasında malzeme ve
  teknik zorlamasının olmayısına dikkat çeker niteliktedir. Antik Sümerden
  günümüze kadar mizah ve hiciv unsurları çesitli sekillerde gözler önüne
  serilmistir bunlardan biri de heykel sanatındaki uygulamalardır. Bes
  heykelleri dikkat çekenlerdendir. “Bes, Bisu olarak da adlandırılır dans,
  müzik ve savas(isyan) tanrısıdır, cüce olarak tasvir edilir” (Wilkinson
  Richard H.2003: 18).

  Her ne kadar bes karakteri vb. karakterlerin geneline atıfta
  bulunmak veya tapınma amaçlı yapılmıssa da “karikatür sanatının üç
  boyutlu olarak düsünülmesi hangi zamanda olmustur bilinmemektedir”
  (Aygün. 2007: 18). Ancak resim sanatındaki mizahın kullanımı gibi abartılı
  olusumlar heykel sanatında da kullanılabilmektedir.

  Antik Yunan döneminde ise “…günümüzde geçerli olan
  oyunculuk anlayısı yoktu ve ifade edilen duygular oyuncuların ellerinde
  tuttukları ve yeri geldikçe yüzlerine koydukları maskelerle belirtilirdi” (Bkz.
  Resim 34. Nutku Ö. 1985: 65). Kullanılan maskeler bir yandan tiyatro
  sanatında bir yandanda heykel sanatında mizahı anlatmakta kullanılan en
  önemli objelerden biriydi.

  Orta Çağ’da ise mitolojik karakterler yerlerini, dinin olusumu ve din
  adamlarının etkisiyle, dini yapılarda kullanılan Gargoyle adı verilen saskın
  veya anlamsız hareketlerle tasvir edilen çesitli yontularda gözlemlenebilir.

  Dönemlere göre çesitlilik gösteren üç boyutlu mizah örnekleri
  yine Honore Daumier’ le önem kazanmaktadır. Çünki “Daumier üretken bir
  tas baskıcı ve ressam olmanın yanı sıra, pismemis kil kullanarak mizah
  yüklü birçok heykel de yapmıstı”( Rey R.1977).

  Heykel sanatının yanı sıra Seramik sanatı tarihinde mizah
  unsurunun islenisi pek fazla çesitlilik göstermez. Çoğu seramik çalısmalar,
  dönemin inanısları ve bunlara bağlı olarak dinsel amaçlı veya Yunan
  komedyasında kullanılan tiyatro masklarında sekillenmis, ancak günümüzde
  bizlere komik gelen eserlerle sınırlanmıstır. Yeni Yunan komedisi
  döneminde “…öncü köle karakteri olarak canlandırılan mask karakteristik
  mimiklerle sekillendirilerek maskeye anlam verilmistir”( Allardyce Nicoll
  M.A. 1963: 29).


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Sanatta Mizah Nedir Sanatta Mizah Hakkında Bilgi
 3. Mizah Teorileri Nedir Mizah Teorileri Hakkında Bilgi
 4. Mizah Kavramı Nedir Mizah Kavramı Hakkında Bilgi
 5. Mizahın Tanımı - Mizah Hakkında - Türk Mizah Ustaları - Tür Edebiyatında Mizah Hakkında
 6. Mizah Nedir? Edebiyatta Mizah - Türk Edebiyatında Mizah
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş