Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

KOSTA RİKA Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri , Yönetimi , Ekonomisi , Ulaşım ve İletişim Verileri Coğrafi Verileri Konum: Orta Amerika , Karayip Denizi ve

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  KOSTA RİKA Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Verileri

  Sponsorlu Bağlantılar
  KOSTA RİKA Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Verileri


  Coğrafi Verileri
  Konum: Orta Amerika, Karayip Denizi ve Kuzey Pasifik Okyanusu, Nikaragua ve Panama arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 10 00 Kuzey enlemi, 84 00 Batı boylamı
  Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: toplam: 51,100 km²
  kara: 50,660 km²
  su: 440 km²
  Sınırları: toplam: 639 km
  sınır komşuları: Nikaragua 309 km, Panama 330 km
  Sahil şeridi: 1,290 km
  İklimi: Tropikal iklimin etkisindedir; kuru sezon (Aralık-Nisan) ; yağışlı sezon (Mayıs-Kasım); dağlık bölgeler daha soğuktur.
  Arazi yapısı: Dar kıyı şeridi doğuda yükselerek yerini ülkenin belkemiğini oluşturan iç yükseltilere bırakır. Yükseltiler daha geniş bir alan kaplayan Antil Düzlüğüne yumuşak bir biçimde alçalır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Cerro Chirripo 3,810 m
  Doğal kaynakları: Hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma elverişli: %4.4
  sürekli ekinler: %5.87
  diğer: %89.73 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 1,080 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Ara sıra depremler ortaya çıkmakta, Atlas Okyanusu kıyısı boyunca kasırgalar etkindir; yağış sezonu boyunca alçak kısımlarda su baskınları ve toprak kaymaları görülür; volkanik aktivite vardır.

  Nüfus Bilgileri
  Nüfus: 4,253,877 (Temmuz 2009 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %28.3 (erkek 590,261; kadın 563,196)
  15-64 yaş: %66 (erkek 1,359,750; kadın 1,329,346)
  65 yaş ve üzeri: %5.7 (erkek 108,041; kadın 124,667) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.45 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 0.49 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 9.7 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.02 yıl
  erkek: 74.43 yıl
  kadın: 79.74 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.24 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS – hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.6 (2003 verileri)
  HIV/AIDS – hastalıkları taşıyan insan sayısı: 12,000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS – ölümleri: 900 (2003 verileri)
  Ulus: Kosta Rikalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz ırk %94, siyah ırk %3, Amerika yerlileri %1, Çinliler %1, diğer %1
  Dinler: Roma Katolikleri %76.3, Evangestler %13.7, diğer Protestanlar %0.7, Yahova şahitleri %1.3, diğer %4.8, inançsız %3.2
  Diller: İspanyolca (resmi), İngilizce
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %96
  erkek: %95.9
  kadın: %96.1 (2003 verileri)

  Yönetimi
  Ülke adı: Resmi tam adı: Kosta Rika Cumhuriyeti
  kısa şekli : Kosta Rika
  Yerel tam adı: Republica de Costa Rica
  yerel kısa şekli: Costa Rica
  ingilizce: Costa Rica
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: San Jöse
  İdari bölmeler: 7 bölüm; Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon, Puntarenas, San Jose
  Bağımsızlık günü: 15 Eylül 1821 (İspanya’dan)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 15 Eylül (1821)
  Anayasa: 7 Kasım 1949
  Hukuk sistemi: İspanyol hukuku temel alınmıştır
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BCIE, CACM (Orta Amerika Ortak Pazarı), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

  Ekonomik Göstergeler
  Ekonomiye genel bakış: Kosta Rika`nın turizm, tarım ve elektronik ihracatına dayanan sabit bir ekonomisi vardır. Son onbeş sene içinde yoksulluk seviyesi düşürülmüş ve güçlü bir sosyal güvenlik sağlanmıştır. 1996`da %0.9 oranında olan ekonomik büyüme, 199`de %3`e ve 1998`de %5.5`e çıkmıştır. 1995`de %22.5 yükselmiş olan enflasyon ise 1997`de %11.1 ve 1998`de %12`ye düşmüştür. İşsizlik %5.6 oranında sabitlenmiş ancak yüksek seviyedeki bireyin istediği işte çalışamama problemi sürmektedir. Ayrıca, iç borçların geniş faiz ödemelerinin beslediği geniş hükümet açığı, sosyal servislerin kalitesini sağlayacak girişimleri baltalamıştır. Enflasyonu düşürmek, bütçe açığını küçültmek ve kamu sektörünün verimliliğini sağlamak hükümetin en önemli mücadeleleridir.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi – 48.77 milyar $ (2006 verileri)
  GSYİH – reel büyüme: %4.7 (2006 verileri)
  GSYİH – sektörlere göre: tarım: %8.6
  endüstri: %31
  hizmet: %60.4 (2006)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %12.1 (2006 verileri)
  İş gücü: 1.866 milyon (2006)
  Sektörlere göre iş gücü dağılımı: tarım %20, endüstri %22, hizmet %58 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %6.6 (2006 verileri)
  Endüstri: Gıda maddeleri, tekstil ve giysi, yapı malzemeleri, gübre, plastik ürünleri
  Endüstrinin büyüme oranı: %8.4 (2006)
  Elektrik üretimi: 8.4 milyar kWh (2004)
  Elektrik tüketimi: 7.574 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 440 milyon kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 202 milyon kWh (2004)
  Tarım ürünleri: kahve, muz, şeker, mısır, pirinç, fasulye, patates; sığır eti; kereste
  İhracat: 7.931 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: endüstri malları, kahve, muz, tekstil, şeker, tıbbi ürünler, elektronik aletler
  İhracat ortakları: ABD %42.6, Hong Kong %6.9, Hollanda %6.4, Guatemala %4.2 (2005)
  İthalat: 10.88 milyar $ (2006 verileri)
  İthalat ürünleri: hammaddeler, tüketim maddeleri, yatırım malları, petrol
  İthalat ortakları: ABD %41.3, Japonya %5.6, Venezuela %4.8, Meksika %4.8, İrlanda %4.3, Brezilya %4.2, Çin %4.2 (2005)
  Dış borç tutarı: 6.42 milyar $ (2006 verileri)
  Para birimi: Kosta Rika Colonu (CRC)
  Para birimi kodu: CRC
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri
  Kullanılan telefon hatları: 1,388,500 (2005)
  Telefon kodu: 506
  Radyo yayın istasyonları: AM 65, FM 51, kısa dalga 19 (2002)
  Radyolar: 980,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 20 (2002)
  Televizyonlar: 525,000 (1997)
  Internet kısaltması: .cr
  Internet servis sağlayıcıları: 3 (2000)
  Internet kullanıcıları: 1 milyon (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık
  Demiryolları: toplam: 278 km (2005)
  Karayolları: toplam: 35,330 km (2004 verileri)
  Su yolları: 730 km
  Boru hatları: Petrol ürünleri 242 km
  Limanları: Caldera, Golfito, Moin, Puerto Limon, Puerto Quepos, Puntarenas
  Hava alanları: 157 (2006 verileri)

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. KÜVEYT Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Veri
 3. HONDURAS Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Ve
 4. IRAK Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Verile
 5. İRAN Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Verile
 6. İSPANYA Hakkında Nüfusu ve Coğrafya Bilgileri, Yönetimi, Ekonomisi, Ulaşım ve İletişim Ver
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş