Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Burs , Öğrenim Kredisi , K atkı Kredisi Bilgi Burs Nedir? Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciye karşılıksız olarak verilen nakit öğrenim yardımıdır. Öğrenim Kredisi Nedir?

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Burs, Öğrenim Kredisi, Katkı Kredisi hakkında Bilgi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Burs, Öğrenim Kredisi, Katkı Kredisi Bilgi

  Burs Nedir?
  Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciye karşılıksız olarak verilen nakit öğrenim yardımıdır.


  Öğrenim Kredisi Nedir?
  Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden destekleme, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğ*retim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.


  Katkı Kredisi Nedir?
  Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile beslenmelerine katkıda bulunmak için her yılBakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlarda katkı payı almaktadır.
  Katkı Kredisi, katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç kaydedilip, yüksek öğretim kurumlarına ödenen paradır.
  Ayrıca, Bakanlar Kurulu kararına istinaden 1996 -1997 öğretim yılından bu yana üniversitelere yeni kayıt yaptıracak olanlardan katkı kredisi almak için başvuranlar, öğretim kurumlarına kayıt esnasında katkı payı ödemeksizin kayıt yaptırabilmektedirler.  YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDEN BURS,
  ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI KREDİSİNDEN
  YARARLANABİLECEK OLANLAR


  a) Burstan(*) yararlanabilecek olanlar;
  Önlisans öğrencileri,
  Lisans öğrencileri,
  Açık Öğretim öğrencileri, (Yalnız öncelikli olanlar)
  iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü
  sınıfına ara vermeden intibak yaptıran öğrenciler,
  (intibak programı süresi hariç)
  Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki yüksek lisans öğrencileri,
  Vakıf üniversiteleri öğrencileri,
  ikinci öğretim öğrencileri,
  b) Öğrenim Kredisinden yararlanabilecek olanlar;
  Önlisans öğrencileri,
  Lisans öğrencileri,
  Açık Öğretim öğrencileri, (Yalnız öncelikli olanlar)
  iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü
  sınıfına ara vermeden intibak yaptıran öğrenciler,
  (intibak programı süresi hariç)
  Hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki yüksek lisans öğrencileri,
  Vakıf üniversiteleri öğrencileri,
  ikinci öğretim öğrencileri,
  c) Katkı Kredisinden yararlanabilecek olanlar;
  Önlisans öğrencileri,
  Lisans öğrencileri,
  Açık Öğretim öğrencileri, (Yalnız öncelikli olanlar)
  iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü
  sınıfına ara vermeden intibak yaptıran öğrenciler,
  (intibak programı süresi hariç)
  (*) Burs Yönetmeliğimizin 9’ncu maddesi uyarınca Kurumumuzdan öğrenim kredisi alan öğrencilere aynı zamanda burs verilmemektedir.  YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDEN BURS,
  ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI KREDİSİNDEN
  YARARLANAMAYACAK OLANLAR


  a) Burstan yararlanamayacak olanlar;
  Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  5102 sayılı Kanun'un 2’nci maddesi kapsamında yer alan kamu
  kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret
  düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire
  sahip öğrenciler,
  Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibari ile bir
  öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  Yabancı uyruklu öğrenciler,
  Polis Akademisi ile Askeri Okul öğrencileri,
  Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim
  gören öğrenciler,
  Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli
  bulunmayan öğrenciler,
  b) Öğrenim Kredisinden yararlanamayacak olanlar;
  Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret
  düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire
  sahip öğrenciler,
  Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,
  Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle
  intibak programına başlayan öğrenciler,
  Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan
  öğrenciler, (intibak programı süresince)
  Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim
  kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
  Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan
  öğrenciler,
  Anarşi ve terör olaylarına karışanlar,
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,


  Yabancı uyruklu öğrenciler,
  Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre, kredi almaya
  yeterli bulunmayan öğrenciler,
  c) Katkı Kredisinden yararlanamayacak olanlar;
  Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret
  düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire
  sahip öğrenciler,
  Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,
  Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle
  intibak programına başlayan öğrenciler,
  Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan
  öğrenciler, (intibak programı süresince)
  Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim
  kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
  Kurumdan daha önce katkı kredisi almış olan öğrenciler,
  Anarşi ve terör olaylarına karışanlar,
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  Yabancı uyruklu öğrenciler,
  ikinci Öğretim ve özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler
  ile yüksek lisans öğrencileri,
  Katkı Kredisi yönetmeliği hükümlerine göre, kredi almaya
  yeterli bulunmayan öğrenciler.  BURS, ÖĞRENİM VE / VEYA KATKI KREDİSİ
  MÜRACAATINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN
  YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER  1. Burs, kredi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi, anne baba maaş belgesi istenecektir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler alınmayacak olup ancak, kontrolleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından manyetik ortamlarda sorgulanmak suretiyle yapılacaktır. İstenilen belgeler öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılacaktır.

  Öğrenciler kendilerinden istenilen belgeleri ilgili Kurumlardan alarak, belirlenen süre içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine, Bölge ve Yurt Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise Kurumun “Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci-ANKARA” adresinde Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile gönderecekler veya elden teslim edeceklerdir.
  2. Öğrenciler, belgelerini hem yurt aynı zamanda hem de burs,
  öğrenim veya katkı kredisi için kullanacaklar ise fotokopi ile çoğal*
  tarak Yurt Müdürlüklerine belgelerin aslı ile birlikte teslim edeceklerdir.
  3. Belgeleri ile beyanları arasında farklılık bulunan öğrencile*re burs, kredi tahsisi yapılmayacak ve kendilerine bilgi verilmeye*cektir.
  4. Öğrencilerin belge vermiş olmaları kendilerine mutlaka
  burs, kredi tahsis edileceği anlamına gelmemektedir. Yapılacak inceleme ve kontroller sonucunda beyanları ile belgeleri uygun olanlar değerlendirmeye tabi tutulacak değerlendirme sonucunda burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilere ait listeler yine öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, burs veya kredi kazanan öğrencilerden Burs, Kredi Taahhüt Senedi yaptırmaları istenecektir.
  5. En az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalışanlara
  ilgili mevzuat gereği burs, öğrenim ve katkı kredisi tahsisi mümkün
  olmadığından, bu öğrenciler belgelerini tanzim ettirmeyeceklerdir.


  6. Burs, kredi tahsisi yapılan öğrencilerin listeleri ve adlarına
  hazırlanmış Burs, Kredi Taahhüt Senetleri öğretim kurumlarına
  gönderilecek, öğrenciler Burs, Kredi Taahhüt Senetlerini öğretim
  kurumlarından imza karşılığında teslim alacaklar, notere tanzim ve
  tasdik ettirdikten sonra belirlenen süre içerisinde 1. madde de be*lirtilen yerlere teslim edeceklerdir.
  7. Burs, Kredi Taahhüt Senedini noterde tanzim ve tasdik et*tirmeyenler ile belirlenen süreye kadar Kuruma vermeyenlere burs
  ve kredi verilmeyecek, ayrıca bildirim de yapılmayacaktır.
  8. 9-18 yaşından küçük olanlar Burs, Kredi Taahhüt Senetlerine velileri ile birlikte imza atacaklar ve muvafakatname düzenleye*ceklerdir. 18 yaşından büyük olanlar ise kendileri imzalayacaklar*dır.
  9. Kuruma gönderilen Burs, Kredi Taahhüt Senetleri incele*nerek, eksiklik veya yanlışlık görülmediği taktirde öğrenim kredi*
  si veya bursu ilgili banka şubesine, katkı kredisi ise öğretim kuru*munun hesabına ödenecek, burs veya kredi almaya hak kazanan
  öğrencilerin adını, soyadını ve banka şubesini belirten listeler öğretim kurumlarında ve Kurumun www.kyk.gov.tr. internet adre*sinde ilan edilecektir.
  10. Adına burs veya kredi ödemesi yapılan öğrenci ilgili ban*ka şubesine müracaat edecek ve adına düzenlenmiş olan BANK-
  KART'ını alarak burs veya kredisini T.C. Ziraat Bankası'nın her*
  hangi bir ATM'sinden süre tahdidi olmaksızın istediği zaman,
  ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Ban*
  kası Şubesinden masraf ödemeden tahsil edebileceklerdir.
  Burs ve krediler, 01.01.2005 tarihinden itibaren, her ayın 7'sinde aylık olarak ödenmektedir.  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Öğrenim Kredisi Nedir Kimlere Verilir
 3. Konut kredisi kapatmada fek bedeli
 4. işkur 27 bin hibe kredisi
 5. Bilgi Burs Veren Vakıflar 2018 (Hangi vakıf ne kadar burs veriyor?)
 6. Öğrenim kredisi ve burs miktarı 240 liraya çıkarıldı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş