Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Polisin Okuması Gereken Okullar Polis olmak Polis Meslek Yüksek Okulları Polis Meslek Yüksek Okulları , Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan Polis Memurlarına mesleki ilk eğitimi vermek
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 20      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Polisin Okuması Gereken Okullar Polis Olmak

  Sponsorlu Bağlantılar
  Polisin Okuması Gereken Okullar

  Polis olmak


  Polis Meslek Yüksek Okulları

  Polis Meslek Yüksek Okulları, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan Polis Memurlarına mesleki ilk eğitimi vermek ve yetiştirmek üzere, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı 2 yıl süreli ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim verilen parasız yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.

  Yüksek okullarda öğretim süresi sınıf geçme esası ile iki öğretim yılıdır. Eğitim-öğretim yılı Ekim ayının ikinci haftası başlar. Öğretime başlama tarihinden önce birinci sınıf öğrencilerine en az 15 gün süreyle intibak eğitimi verilir. Dönemler arasında 2 haftalık sömestr izni verilir. İki öğretim yılı arasında Akademi tarafından belirlenen takvime göre uygulamalı eğitim yaptırılır. Uygulamalı eğitim dışında kalan süre yaz tatili olarak kullandırılır.

  Yüksek okullardaki eğitimi başarı ile bitiren öğrenciler, Emniyet Teşkilatının birimlerine Aday Polis Memuru olarak atanırlar.

  Polis Meslek Yüksek Okullarına Girişte aranacak şartlar 29.08.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "POLIS MESLEK YÜKSEK OKULLARİ GIRIŞ YÖNETMELIĞI" ile belirlenmiştir. (Bkz: Mevzuat/ Yönetmelikler bölümü)

  Adayların polis meslek yüksek okuluna girebilmek için o yılki ÖSS sınavına katılmış ve o yıl için istenen ÖSS puan şartını elde etmiş olması gerekir.

  Polis Meslek Yüksek Okullarıyla ilgili her yıl ilan yapılmakta olup, ilan şartlarını taşıyanlar önce, Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulundan "POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" şeklinde onay alması gerekmektedir. Bu onayı alan öğrenciler yazılı sınava katılma hakkını elde ederler. Yazılı sınav test şeklinde yapılır ve 100 sorudan oluşur. Sınav sonuçları erkek ve bayan adaylar açısından ayrı ayrı düzenlenir.

  Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malullerinin eş ve çocuklarından, haklarında Polis Meslek Yüksek Okulu öğrenci adayı olur kararı verilerek yazılı sınava alınanlar, yazılı sınavında alınan en yüksek puanın en az 1/3 ünü almaları şartıyla başarılı sayılarak asıl aday listesine dahil edilirler.

  Bu yılki sınav ilanı yapılmış olup, başvurular 06 Ağustos 2003 tarihinde sona erecektir. 2003 yılında Polis Meslek Yüksek Okullarına 5225 erkek, 275 bayan olmak üzere toplam 5500 öğrenci alınacaktır.

  Bu yılki ilan metni sitemizin İlanlar/ Genel İlanlar bölümünde yer almaktadır.

  Öğrencilerin istihkakları, özlük işlemleri ve mecburi hizmetleri
  1- Polis meslek yüksek okullarındaki öğrencilerin, iaşe, barınma, sağlık ve yönetmelikle tespit edilecek diğer ihtiyaçları Devletçe ücretsiz olarak karşılanır. Polis meslek yüksek okulu öğrencilerine, harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir. Öğrencilerin statülerinin gerektirdiği iş ve işlemler Başkanlıkça yürütülür.
  2- Fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında lisans, lisans üstü ve ön lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmetle yükümlüdürler.
  3- Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan eğitim-öğretim masraflarının dört katını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

  POLİS KOLEJİ
  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerin Fen Bilimleri Alanı , Sosyal Bilimler Alanı ve Yabancı Dil Alanı müfredatına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, parasız yatılı ve resmi üniformalı bir okuldur.

  Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinde veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyacağı branşlardaki fakültelerde eğitim gördükten sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar.

  Polis Kolejine 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılında sınav ile öğrenci alımı Ocak ayında yapılmıştır.

  Polis kolejine girmek isteyen adaylarda aranacak şartlar aşağıdaki gibidir:
  (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  (2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  (3) İlköğretim okulunu üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
  (4) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
  (5) Yaş yönünden; 2003 Yılında yapılacak sınav için, hazırlık sınıfı okuyanlar için 1987 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak, hazırlık sınıfı okumayanlar için 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak. İlköğretim okulunun beşinci sınıfını bitirdikten sonra herhangi bir sebeple yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerli sayılacak, ilköğretim okulunun beşinci sınıfını bitirmeden önce yaptırılan yaş düzeltmesinde ise düzeltilmiş yaşa itibar edilecektir.
  (6) Öğrenime ara vermemiş olmak,
  (7) Herhangi bir okuldan, ahlaki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak,
  (8) Hazırlık sınıfı hariç, Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
  (9) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  Boy Yönünden
  ERKEKLER için en az;
  13 yaşından gün almamış olanların (1991 doğumlu) 140 cm.,
  14 yaşından gün almamış olanların (1990 doğumlu) 146 cm.,
  15 yaşından gün almamış olanların (1989 doğumlu) 152 cm.,
  16 yaşından gün almamış olanların (1988 doğumlu) 158 cm.,
  17 yaşından gün almamış olanların(1987 doğumlu) 162 cm boyunda olmaları,

  KIZLAR için en az;
  13 yaşından gün almamış olanların (1991 doğumlu) 144 cm.,
  14 yaşından gün almamış olanların (1990 doğumlu) 147 cm.,
  15 yaşından gün almamış olanların (1989 doğumlu) 151 cm.,
  16 yaşından gün almamış olanların (1988 doğumlu) 156 cm.,
  17 yaşından gün almamış olanların (1987 doğumlu) 160 cm boyunda olmaları gereklidir,

  Kilo Yönünden;
  boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ele alındığında, bu rakamlardan 10 (on) kg. fazlalığı, 20 (yirmi) kg. noksanlığı bulunanlar kabul edilir. Örneğin (151) cm. boyunda olan bir adayın en fazla 61 kg., en az 31 kg. ağırlığında olması gerekmektedir.

  Sınavlarda başarılı olan aday öğrenciler, Polis Koleji'nde en çok 20 gün süre ile intibak eğitimine alınırlar. İntibak eğitiminin başlama tarihinden itibaren 3 gün içinde Polis Koleji'ne müracaat etmeyen adayların yerine sırası ile yedek öğrenciler çağrılır. Bu süre içerisinde beslenme barınma ve sağlık giderleri okulca karşılanan öğrencilere, sağlık kurulu raporları aldırılır. Rapor sonucu aranan sağlık şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin kaydı yapılmayarak yerlerine sırası ile yedek adaylar çağrılır. Polis Koleji öğrencisi olacağı tespit edilenler, Yüklenme ve Kefalet senedi vermek şartıyla Polis Kolejine kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

  Ayrıca; Polis Koleji Aday Tespit sınavı sonuçları Haziran ayının ilk haftasından itibaren www.egm.gov.tr , www.poliskoleji.k12.tr , www.meb.gov.tr ve www.egitek.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

  Polis Akademisi

  Akademiye bağlı Fakültenin esas öğrenci kaynağı polis kolejidir. İhtiyaç halinde, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları arasından yönetmelikle belirtilecek şartları taşıyan öğrenciler de fakülteye alınabilirler.

  İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Akademiye kabul edilmeleri Bakanın onayı ile olur.

  Polis Koleji mezunlarından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve açılacak sınavda başarılı olanlar, Polis Akademisine bağlı fakültelere denkliği Bakanlıkça belirlenen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına gönderilebilirler. Bunların eğitim, barınma, iaşe, ulaşım ve sağlık giderleri için Genel Müdürlük bütçesinden, tutarı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenecek miktarda ödenek verilir. Bu öğrenciler mecburi hizmet konusunda Polis Akademisine bağlı fakültelerde okuyan öğrencilerin sahip oldukları hak ve yükümlülüklere tabidir.

  Öğrenciler, Akademi bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatırılır, sağlık giderleri ve yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır.

  Fakülte ve polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ayrıca, harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir.


  Fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında lisans, lisans üstü veya ön lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmetle yükümlüdürler.

  Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarının dört katını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

  Fakülteye evli öğrenci alınmaz ve öğrenciler öğrenimleri süresince evlenemezler.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. ben polis olmak ve katılmak istiyorum
 3. polis olmak istiyorum
 4. Edebiyat öğretmeni olmak için kaç puan ve hangi okullar ?
 5. Polis Nedir, Polisin Tanımı, Anlamı Hakkında Bilgi
 6. Borcu Olanların Okuması Gereken Dua
 7. Paylaş Facebook Twitter Google

 8. METE DEMİR YERLİ

  Sponsorlu Bağlantılar
  Polisin okuması gereken okullar 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş