Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Desen Teknikleri Hakkında Resim Teknikleri Desen teknikleri içine , desen yaparken kullanılan aygıt ve gereçler ile bunların kullanılış biçimleri girer. PASTEL “Kuru boyama biçimi”olan pastel

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Desen Teknikleri Hakkında

  Sponsorlu Bağlantılar
  Desen Teknikleri Hakkında

  Resim Teknikleri
  Desen teknikleri içine, desen yaparken kullanılan aygıt ve gereçler ile bunların kullanılış biçimleri girer.
  PASTEL
  “Kuru boyama biçimi”olan pastel de, başlangıçta boya beyaz toprak ve öğütülmüş boyalarla yapılan hamura zamk karıştırılarak elde edilir, sonra bu hamur yuvarlanıp biçimlendirilerek kurumaya bırakı lırdı. Ama yarattığı sert etkileri es tompla hafifletip silikleştirmek gerekiyordu (bu nedenle pastel çoğu zaman yağlıboya resme benzetil­miştir: Quentin de La Tour ve Manet’nin tuval üstüne yaptıkları pasteller. Lucas Cranach’ın ve Holbein’in pastelleri üe Degas ve Toulouse-Lautrec’in pastelleriyse iki ya da çokrenkli desenlerdir.
  GRAFİT KALEM
  Grafit kalem, desen alanında XVII. yy’da kullanılmaya başlandı. Önce leri, ham ingiliz grafitinden yumu şak uçlu ve soluk yazan kalemler elde ediliyordu. Günümüzde kullanı­lan kalemi ilk olarak Fransız Nicolas Jacques Conte (1755-1805) bir kil ve toz grafit karışımını pişirerek or taya koydu. Pişme süresi ne kadar uzun olursa ucu da o oranda sert olan bu grafit kalemin çevresiyse, sedir ağacından ve ardıç ağacından yapılıyordu, İngres’in yaptığı desen lerde bu tekniğin etkisine önemli öl çüde raslanır; hattâ İngres bunu sanat araştırmalarının özgün bir öğesi haline getirmiştir.
  LAVİ
  Başlangıçta desen fırçaları sincap kuyruğundan yapılırdı. XVII. yy’dan sonra desen fırçası yapımında oğ lak, kokarca ve porsuk kılından da yararlanılmaya başlandu Fırça ge nellikle tüy kalem, gümüş iğne uçlu kalemle birlikte, bazen de her türlü yöntemden bağımsız olarak kullanı lırdı. Lavi kullanımı başlıca iki tekniğe uygundur. Lavi, deseni gölgelendirmek, bazen de renklen dirmek için kullanılır; ışıklandırma lar da guvaşla gerçekleştirilir. Kâğıda sulandırılmış mürekkep ya da boya sürmekle elde edilen lavi çalışmasında, çini mürekkebinden büyük ölçüde yararlanılmıştır; bu yöntemle çalışan sanatçılar arasın da Dürer, Holbein, Gallot sayıla bilir. Rembrandt, vb. sanatçılar da, ufalanmış kurumdan yapılan laviyi yeğlemişler, XIX. yy’da bunun yeri ni mürekkepbalığından elde edilen sepya almıştır. Lavi önceleri sfumato tekniğine göre yapılmış, içine çok az mürekkep katılmış suyla taramalar yapılarak, duman gibi, yoğunlu ğu gitgide azalan ve renkleri derece derece yumuşayan görüntüler elde edilmiş, bu tekniği, Leonardo da Vinci, Botticelli ve Mantegna gibi ressamlar kullanmıştır. Venedikli lerin etkisiyle teknikten zamanla vazgeçilmiş ve renklerin yumuşatıl ması, mürekkebin az ya da çok miktarda ıslatılıp nemlendirilmesiyle sağlanmıştır. Yalnızca ışıklandır ma araştırmalarına elverişli olan bu yöntem de, özellikle Rembrandt ve Claude Lorrain’in çalışmalarına uy gun düşmüştür.
  FÜZEN
  Füzen ya da kömür kalem kuşkusuz en eski desen tekniğidir. Füzen çu bukları çeşitli boyutlarda olabilir; ince ve sert olanlar daha çok sert çizgiler için, grimsi ve daha kalın olanlar kalın çizgiler için kullanılır. Füzenin tesbiti sanatçılar için uzun süre sorun yaratmıştır. XVI. yy’da Venedikliler uzun süren ve pek de kolay olmayan bir tesbit yöntemi buldular; kâğıdı, içine arap zamkı katılmış su dolu bir kaba yatırıyorlardı. Ama füzeni kısa sürede tesbit yöntemi tam anlamıyla XIX. yy’da bulundu; buna göre bir alkol ve reçi ne solüsyonu füzen üstüne üfleniyor du. Bu alanda, klasik sanatçılar arasında Tintoretto gibi füzen usta larını saymak gerekir.
  METAL UÇLAR
  Eskiçağ’dan başlayarak yazı yaz mak için kullanılan metal uçlar, Giotto’dan Dürer’e kadar sanatçı ların kullandıkları başlıca araç ol du. Gümüş iğne uçlu kalem, kemik tozuyla hazırlanan bir kâğıt kullanıl masını gerektiriyordu. Bu kalemle çizilen çizgiler silinemediği için gümüş uçlu kalem kullanımı güç bir işti: Dürer, Vinci, Raffaello gibi ressamların yeşil, mavi ve fildişi renkli kâğıt üstüne yapılmış çok güzel desenleri vardır. Gümüş uçlu kaleme göre daha mas raflı olan altın uçlu kalem ve Jacopo Bellini’nin kullanmış olduğu çok daha sert olan bakır uçlu kalem için de, aynı biçimde hazırlanmış bir kâğıt gerekiyor, söz konusu metal kalemlerle çok ince, silik ve grimsi çizgiler çizilebiliyordu. Buna karşı lık, daha ucuza mal edilen ve özel bir kâğıt gerektirmeyen, üstelik ko layca silinebilen kurşun uç kullanı mı zamanla büyük ölçüde yaygınlaş tı.
  TAŞLAR
  XV. yy’ın sonlarında sangin ve İtalya taşının kullanılması bir evri min belirtisidir. Gümüş uçlu kalemden çok daha rahat kullanılabilen İtalya taşı ya da arduvazla, pek düz gün olmayan, Ortaçağ inceliklerine ters düşen ama Rönesans ustaları nın hacim araştırma çalışmalarına son derece uygun olan geniş ve sert çizgiler elde edilebiliyordu. Yumuşaklığı öbür maddelere benze meyen ve aşıboyasından ya da demir kırmızısından yapılan sangin, önceleri renklendirme amacıyla kul lanılıyordu. Desen çizmede sanginden ilk olarak Leonardo da Vinci, daha sonra da Michelangelo yarar landı. Fransa’ya Primaticcio tara fından götürülen sangin, İtalya taşı ve tebeşirle karıştırılarak ya da tek başına Watteau tarafından ustalık la kullanıldı; ayrıca Boucher, Greuze ve Fragonard gibi sanatçılar da sık sık sangin kullandılar.
  TÜY KALEM VE MÜREKKEP
  Uçlu kalem ve mürekkep kullanımı na İ.S. ilk yy’larda başlandı. VI. yy’a doğru kamış kalemin yerini kaz tüyünden yapılma tüy kalem aldı. Mürekkep, başlangıçta, mazı kozalağının demir sülfat ve arap zamkıyla kaynatılmasından elde ediliyor du; ama böyle hazırlanmış olan bir mürekkep zamanla bozuluyor, hattâ kâğıtta oksitlenmeye yol açıyordu. Bu nedenle kısa süre sonra yerini, is, jelatin ve kâfurudan yapılan çini mürekkebi aldı; bu mürekkep hem bozulmuyor, hem de kâğıdı bozmu yordu. Pisanello ve Uccello gibi res samlar tüy kalemi büyük bir ustalık la kullandılar; ama özellikle konturlara büyük önem verdiler ve yalnız ca düşey tarama çizgilerinden ya rarlandılar; çapraz taramalar an cak Dürer’le ortaya çıktı. Miche langelo, Callot, Rembrandt ve daha birçok sanatçı da, tüy kalemle yapıl mış desenler bıraktılar. XIX. yy’da tüy kalemin yerini daha dayanıklı olan demir uçlu kalem aldı. Günümüzde uçlu kalemle yapılan desenler yeniden önem kazanmış, metal uçlar öylesine çeşitlenmiş ve nitelikleri öylesine iyileşmiştir ki, sanatçılar ne kadar farklı teknikler de çalışırlarsa çalışsınlar, kendi yöntemlerine uygun araçlar bulabil mektedirler

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. 2018 Örgü yastık kırlent örnekleri desen desen renk renk kırlent modelleri
 3. 2018 Leopar Desenli Aksesuarlar, Leopar Modası, Leoparlı Aksesuar Modelleri, Son Moda Leop
 4. 2018 Leopar Desen Furyası Leopar desen bluzlar, leopar desen ceketler, leopar desen pan
 5. Cam üretim teknikleri hakkında bilgi
 6. Halı Modelleri, carpet models, desen desen halılar, desenli halı modelleri, modern halılar
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş