Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Hakkında Bilgiler (..?-11.yy.) 1- SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ: M.S.VIII. yüzyıla gelinceye kadar Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı ,
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Hakkında Bilgiler (..?-11.yy.)

  Sponsorlu Bağlantılar
  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Hakkında Bilgiler (..?-11.yy.)

  1- SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ:

  M.S.VIII. yüzyıla gelinceye kadar Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde edebiyatımızı Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinler etkilemiştir.
  Genel özellikleri:
  1-Bu dönem edebiyatı müzik eşliğinde (“kopuz” adı verilen sazla) dile getirilmiştir.
  2-Ölçü, ulusal ölçümüz olan “hece” ölçüsüdür.
  3-Nazım birimi “dörtlük”tür.
  4-Dönemine göre arı bir dili vardır.
  5-Dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir.
  6-Daha çok doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.
  7-Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügat-it Türk” adlı eseridir.
  Dönemin ürünleri:
  1-Koşuk: “Sığır” denilen sürek avları sırasında söylenen şiirlerdir. Konusu daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitliktir. Bu tür daha sonra Halk edebiyatında “Koşma” adıyla anılmıştır.
  2-Sav: Dönemin özlü sözleridir. Bugünkü atasözlerinin ilk biçimi niteliğindedir.
  3-Sagu: “Yuğ” adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.
  4-Destan: Toplumu derinden etkileyen olaylar sonunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüdür.
  Destanların Özellikleri:
  1. Toplumun ortak görüşlerini yansıtması
  2. Olağanüstü özellikler taşıması
  3. Kişilerinin seçkin olması (Kral, Han, Hakan…vb.)
  4. Milli dilde söylenmiş olması
  5. Milli nazım ölçüsüyle söylenmiş olması
  6. Oldukça uzun olması
  7. Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde sıralanabilmesi
  TÜRK DESTANLARI
  A) Saka Devri Destanları
  1- Alp Er Tunga Destanı: Türk-İran savaşlarında Alp Er Tunga’nın yiğitliklerini ve bu savaşları anlatır.
  2- Şu Destanı: İskender’le Türkler arasındaki savaşı ve Türk hakanı Şu’nun kahramanlıklarını anlatır.
  B) Hun Devri Destanı
  Oğuz Destanı, Hun hükümdarı Mete’yi ve onun yaşamını anlatır.
  C) Göktürk Devri Destanları
  1) Bozkurt Destanı: Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatır.
  2) Ergenekon Destanı: Bir savaşta yenilen ve Ergenekon’a açılan Türklerin orada bir demir dağı eritip intikamlarını almalarını anlatır.
  D)Uygur Devri Destanları
  1) Türeyiş Destanı: Uygurların bir erkek kurttan türeyişi anlatılır.
  2) Göç Destanı: Uygur Türkleri’nin anayurtlarından göçünü anlatır.
  NOT: Destanlar oluşumları bakımından iki grupta incelenebilir.
  a) Doğal Destanlar: Halk arasında ortaya çıkan anon,im ürünlerdir. Bunlar genellikle daha sonra bir şair tarafından derlenip düzenlenmiştir. Bu türe örnek olarak şu destanları sıralayabiliriz.
  İliada, Odysseia – Yunanlıların (Homeros)
  Kalevala – Finlilerin
  Nibelungen – Almanların
  Ramayana, Mahabarata – Hintlilerin
  Cid – İspanyolların
  Chanson de Roland – Fransızların
  Gılgamış – Sümerlerin
  b) Yapma (Suni) Destanlar: Bir olayın doğal destana benzetilerek bir şairce destanlaştırılmasıdır. Yapma destan örneği olarak şunları sıralayabiliriz:
  Virgilius – Aeneit
  Dante – İlahi Komedi
  Tasso – Kurtarılmış Kudüs
  Milton – Kaybolmuş (Kaybedilmiş) Cennet
  Firdevsi – Şehnâme
  2- YAZILI EDEBİYAT DÖNEMİ
  Bu dönemi Göktürk ve Uygur dönemi eserleri olarak iki grupta inceleyebiliriz.
  1) Göktürk (Orhun) Yazıtları (VIII. yy): Bunlarda Çinlilere karşı bağımsızlık savaşı yapan, Türk bütünlüğünü yeniden kurmak için içte ve dışta svaşan Göktürklerin hikayesi anlatılır. Bu abideler 38 harfli olan Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Bunlardan en önemli olanları üç tanedir.
  a) Bilge (Vezir) Tonyukuk Yazıtı (720-725): Dört bakana vezirlik etmiş olan Tonyukuk tarafından yazılmıştır. Daha çok Çinlilerle yapılan savşlar anlatılmaktadır.
  b) Kül Tigin Yazıtı (732): Göktürk hakanı olan Bilge Kağan kardeşi Kül Tigin’in ölümü üzerine bu abideyi dikmiştir.
  c) Bilge Kağan Yazıtı (735): Göktürk hakanı olan Bilge Kağan’ın ölümünden sonra yazdırılmış birabidedir. Son iki yazar daha çok dönemin olaylarından , törelerinden ve Bilge Kağanın ulusuna dilediği iyi dileklerden söz eder.
  “Türk” adının geçtiği ilk yazılı belge ve Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olan Göktürk abidelerindeki yazılar Prof. Thomsen ve Radloff tarafından okunmuştur.
  2) Uygur Dönemi Eserleri: Göktürk devletinin yıkılmasından sonra kurulan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. Daha çok Buddha ve Mani dininin esaslarını anlatan metinlerdir. Bunlar Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Uygurların kağıda kitap basma tekniğini bildikleri anlaşılmaktadır. Dönemden kalma birçok hikayenin yanında “kökünç” denilen bir tür ilkel tiyatro eserleri de vardır. Uygurlar bu eserleri 14 harfli Uygur alfabesiyle yazmışlardır.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Konu Anlatımı
 3. İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı Özellikleri
 4. İslamiyet Öncesi İlk Türk Destanları
 5. Türklerin İslamiyet Öncesi Yaşam Tarzları, İslamiyet Öncesi Türk Aileleri ve Yaşam Tarzlar
 6. İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş