Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Hanif ne demek , Hanif nedir anlamı Hanif : Tek yaratıcıya inanan kimseler. Bu kimseler putlara tapmazlardı. Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Hezaran Nedir, anlamı,
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 69      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Hanif Ne Demek, Hanif Nedir Anlamı

  Sponsorlu Bağlantılar
  Hanif ne demek, Hanif nedir anlamı

  Hanif: Tek yaratıcıya inanan kimseler. Bu kimseler putlara tapmazlardı.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Hezaran Nedir, anlamı, ne demek
 3. Fiğ Nedir? fiğ ne demek fiğ anlamı
 4. Cüz Nedir, Cüz Ne Demek, Cüz Anlamı
 5. Behlülün Anlamı Nedir, Behlül İsminin Anlamı Nedir, Behlül Ne Demek
 6. Hanif Nedir - Hanif Ne Demek
 7. Paylaş Facebook Twitter Google

 8. Kayıtsız Üye

  Sponsorlu Bağlantılar
  İbrâhim aleyhisselâmın dînine verilen ad. Hanîf kelimesinin sözlük mânâsı istikâmet (doğruluk) demektir. Dînî terim olarak; İslâmiyetten önce putlara tapmayan ve İbrâhim aleyhisselâmın dîni üzere bulunan kimselerdir. Hanîflik, müşrikliğin (Allahü teâlâya ortak koşmanın) zıddıdır. İslâmiyetten önce Arabistan’daki hatiplerin meşhûrlarından olan ve herkesi İbrâhim aleyhisselâmın dînine çağıran Kus bin Sâide ve yine Peygamber efendimizin bütün baba ve dedeleri hanîf dîninde idiler.

  Kur’ân-ı kerîmde hanîf kelimesi zikredilmiş olup, İbrâhim aleyhisselâm için hanîf buyurulması, onun Hakk’a yönelmesi sebebiyledir. Zîrâ İbrâhim aleyhisselâm, Keldânî kavminin taptığı putlara aslâ tapmayıp, onları tahkir edip (aşağı tutup), sâdece Allahü teâlâya îmân ve ibâdet etmiştir. Dinde istikâmet (doğru yol) üzere olup bu yolda yürümüştür.

  Bundan başka hanîf kelimesi, Kur’ân-ı kerîmde; tek başına söylendiğinde “müslüman olan” müslim kelimesi ile berâber geçtiğinde “hac yapan”, bâzan da dinde istikâmet (dosdoğru) üzere olmayı kuvvetlendirmek için zikredilmiştir.

  Hanîflik İbrâhim aleyhisselâmın dîninin esas vasfı olmakla birlikte yalnız ona mahsus değildir. Bütün peygamberlerin bildirdikleri tek bir îmânın yalnız Allahü teâlâya îmân ve ibâdetin adı da “hanîflik” tir. Hanîf ise, şirk olan bütün bâtıl (bozuk) inanışlardan uzak durmayı şiâr edinen sâdece Allahü teâlâya imân ve ibâdete çağıran kimsedir.

  ************************************************** ***
  Haniflik İslamdan ayrı ve üstün bir din midir - Haniflik - Haniflik Hakkında soru ve cevaplar
  Haniflik nedir?
  Haniflik, şirk karşıtlığıdır. Gerçek ve geçerli Müslümanlığın olmazsa olmazıdır. Lailahe illallah’ın çerçevesidir.
  Haniflik birçok Kur’an ayetiyle Son Resulümüz Hz. Muhammed dahil hepimize apaçık bir Allah emridir. (Yunus Suresi 105, Enam Suresi 79, Enam Suresi 161, Nahl Suresi 123, Ali İmran Suresi 67, Ali İmran Suresi 95, Hacc Suresi 31)

  Haniflik, Müslümanlıktaki çıkar tek yöndür.  Haniflik, vahiy odaklı din ve Allah odaklı yaşam anlayışıdır. Elçileri ve ruhban edinilenleri Allah’a ve onların sözlerini, yorumlarını vahye ortak etmeme duruşudur. Ortaksız ilah, ortaksız kitap…

  Haniflik mayamızdaki Tanrıyı bilme ve birleme kodudur. Bu kod manevi genlerimize daha biz doğmadan işlenmiştir. (Rum Suresi, 30)


  Haniflik İslamdan ayrı ve üstün bir din midir?

  Hayır. Haniflik bir din değil hakk din içinde var olan bir özelliktir. Dinimizin adı İslamdır.

  Özünde şirk karşıtlığı, birleyicilik mevcut olan, yalnız Allah’a özgülenen dinin yani bünyesinde haniflik barınan dinin adıdır İslam.


  Müslümanlık varken neden haniflik?

  Haniflik Müslümanlığın rakibi yada üstünü değildir, sadece olmazsa olmaz bir özelliğidir.

  Haniflik bizim adımız değil duruşumuzdur. Adımız bellidir, onu bize Allah vermiştir;müslüman.

  İslam hanif bir dindir. Onun üyesi olanlar da hanif ahlakı benimsemek zorundadırlar.


  Haniflik bir mezhep midir?

  Hayır. Mezhepler dinleştirilmiş yorumlar bütünü ise haniflik bir mezhep değildir. Çünkü o katışıksızdır, saftır, arı-durudur. Bu yolu, şirksiz iman yolunu çizen ve tarifleyen Allah’tır.


  Haniflik miadını doldurmuş bir din midir?

  Hayır. Haniflik ne bir dindir ne de miadını doldurmuştur. İnsanların bütününe hitab eden Allah emirleri miadını, süresini doldurmaz. İlahi emirlerin son kullanma tarihi olmaz.


  Haniflik bidat yani türedi bir olgu mudur?

  Hayır. Allah’ı bilme ve birleme ilk insanla doğan bir olgudur. Özün özüdür. İnsanın varlık amacı ve yaratılış gerçeğidir. Yüce Allah’ın mesajındaki çağları aşan buyruğudur. Şirksiz iman emri ilk insandan son insana kadar geçerlidir.


  Haniflik İbrahim Peygamberin dini midir?

  Hayır. Allah katında İslam’dan başka bir din yoktur. Hz. İbrahim’in de adı Müslüman, dini İslamdır. İslam, İbrahim’in hanif milletinin yolunun adıdır.


  Haniflikte neden Hz. İbrahim’in adı öndedir?

  Hz. İbrahim üç semavi dinde ortak atadır. Mesajı ortak sözdür. Yüce Allah onun ismini öne çıkararak, haniflikte onu sembol isim olarak tanıtarak bu din mensuplarını şirksiz imana davet etmektedir. (Ali İmran Suresi, 64)

  Yoksa haniflik Hz. Adem’le başlamıştır, Hz. İbrahim’le değil. Yoksa her Elçimiz haniftir, yalnız Hz. İbrahim değil.


  Hz. Muhammed’de hanif midir?

  Evet, elbette. Allah elçileri, Hakk dinin başöğretmenleri hanif ol(a)mayacak da kimler hanif olacak? Yüce Allah elçi seçiminde bu kadar özensiz davranır mı hiç?


  Haniflik sizin tekelinizde midir?

  Hayır, kesinlikle. Haniflik kimsenin tekelinde değildir. O hepimize apaçık bir Allah emridir.

  ************************************************** **

  HANÎF NEDİR?

  Meyletmek anlamındaki "h-n-f." kökünden türeyen hanîf kelimesi sözlükte; dalâletten istikâmete meyleden kimseye; din ıstılahında ise Hz. İbrahim (a.s.)'ın tebliğ ettiği hak din üzere olan ve Allah'ın birliğini kabul eden mü'minlere denir. Çoğulu hunefâdır. Hz. Muhammed (a.s.)'in Peygamber olarak gönderildiği Hicâz bölgesinde, Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin dışında az da olsa hanîfler vardı. Bunlar, putlara tapmıyorlar, Allah'ın birliğine inanıyorlardı.
  Kur'ân'da "hanîf" kelimesi ikisi çoğul şekli olmak üzere 12 âyette geçmiştir. Kur'ân'da İbrahim (a.s.)'ın dininin hanif (Bakara, 2/135; Âl-i İmrân, 3/95), kendisinin de müslüman bir hanif (Bakara, 2/135; Nahl, 16/120) olduğu bildirilmiş, İbrahim'in dinine uyanlar ve "hanîf" vasfını kazananlar övülmüştür (Nisâ, 4/125; En'âm, 6/101). Hz. Muhammed (a.s.)'in tebliğ ettiği hak din İslâm da, İbrahim (a.s.)'ın tebliğ ettiği hanîf din de tevhîd esasına dayalı dosdoğru yol, dosdoğru dindir. "(Ey Rasûlüm!) De ki; Rabb'im beni sırat-ı müstakime (dosdoğru yola=İslâma) dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti." âyeti bu gerçeği ifade etmektedir (En'âm, 6/161). Hanîf esasına dayalı din, fıtrat dinidir. Allah, bütün insanları bu din üzerine yaratmıştır: "Sen yüzünü/özünü Allah'ı birleyici (hanîf) olarak dine, Allah'ın dinine çevir ki Allah insanları bu din üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmez." (Rûm, 30/30) Kur'ân'da Allah'a ortak koşmadan hâlis olarak Allah'ı birleyenler (hunefâ) olunması (Hac, 22/31), hanîf olarak, hak dine yönelinmesi (Yûnus, 10/105) ve ibâdet edilmesi (Beyyine, 98/4) emredilmiştir. (İ.K.)

  ************************************************** *************************

  Hanif kelimesi tertemiz, arıduru, pak anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da bu kelime insanın, Allah'ın yanısıra başka bir güç ve hakikat kaynağı tanımadan, sadece bir olan Allah'ın yoluna en saf ve duru olarak kendisini teslim etmesi olarak tanımlanır[1]. Hanif, bir Kur'an kavramı olarak tanımlandığında 'evrenlerin tek hakimi olan yaratıcıya duru olarak inanıp güvenen' anlamı taşır. Böylece başka ilahların varlığını reddeden kişi aynı zamanda kendi kişiliğini bulmuş ve şeytanlardan korunmuş olur. Bu kelime Kuran'da Allah'ın peygamberleri içinde ilk olarak İbrahim için kullanılmış ve her şeyi yaratan bir yaratıcı inancının nasıl gerçekleştiğini onun şahsında net olarak özetler. Sadece bir olan Allah'a inanmak aynı zamandan diğer tanrıları kabul etmemeyi zorunlu kılar. Bu nedenle kaynaklara göre[2], Kur'an henüz insanlara ulaşmadan önce tek tanrı inancını taşıyan kişilere Arapça hanif adı verilirdi. Bu kişiler İbrahim peygamberin yolunda oldukları için bu isimle anılırlardı.

  Saf ve duru (Hanif) olarak inanmak ve yaşamak ve bu şekilde tek olan Allah'a ve onun Kuran'da gösterdiği yolda yürümek yani yaşamaktır. Kuran'da bir olan Allah'ın yoluna saf ve duru olarak kendini adayan kişilere 'duru bir şekilde Allah'a teslimiyet gösteren' anlamında (hanifen müslima) denilmiştir[3]. Ayrıca Allah yolunda teslimiyet gösterene Müslüman denilir. Müslüman kelimesi, saf ve temiz (Hanif) kelimesiyle bu bakımdan yakınlık gösterir. Bir anlamda müslümanlık 'hakikatin kaynağı yalnızca bir olan Allah ve O'nun kitabıdır' demektir.

  Saf ve duru yaşam tarzı "haniflik", Allah'a şirk koşmamak demektir. Hanif olmak aynı zamanda insan yada Âdem soyuna Allah tarafından çizilen yaşam biçimidir. İslam kelimesi, Türkçe, "teslim olmak" demektir. İnsanoğlu tek yaratıcıya olan bu teslimiyeti, İbrahim peygamber gibi, aklını ve duygularını kullanarak elde etmiştir. Yaratıcıya teslim olmak yani inanmak, akıl ve duygu aracılığı ile ve büyük bir güvenle olur.
  Kuran'da Hanif kelimesi

  Ben kendi varlığımı (yüzümü) gökleri ve yeryüzünü var edenin varlığına (yüzüne) tertemiz olarak (hanifen) yönelttim. Kişileri veya eşyayı O´nunla eş tutanlardan (müşriklerden) değilim. En’âm; 79

  "Sen kendi varlığını (yüzünü) tertemiz olarak bu yola (dine) yönelt.

  Allah'ın doğasına (fıtrat Allah).
  O bütün insanları yaratandır.
  Allah'ın yaratışında değişme yoktur.
  Doğru yol (din) işte budur.
  Fakat insanların çoğu bunu bilmezler." Rum; 30/30
  "Din olarak kendi varlığını Allah'a teslim edenden daha iyi kim olabilir;
  Ve o iyi bir kişiliktir.
  Ve o kişi tertemiz olarak (hanifen) İbrahim'in yoluna uymaktadır.
  Ve (çünkü) Allah, İbrahim'i kendisine dost edinmiştir." Nisa; 4/125

  1 ^ Rum: 30
  2 ^ İslam Ansiklopedisi TDV
  3 ^ Âl-i İmrân: 67


  ************************************************** ***************

  Haniflik ne demektir?

  Toplumdaki yanlış inancın aksine haniflik dini diye bir din yoktur. Hz. İbrahim (a.s.)'in dini de haniflik değil Müslümanlıktır. Haniflik İslam'dan ayrı bir din değil Müslümanlık içinde, mutlaka var olması gereken bir özelliktir. Allah'ı birlemek, yalnızca bir ve tek olan Allah'a iman etmek, İslam dininin olmazsa olmaz şartıdır. Bir ayette şöyle buyrulur:

  "İbrahim, ne Yahudi idi, ne de Hristiyandı: ancak, O hanif (muvahhid) bir Müslümandı, müşriklerden de değildi." (Ali İmran Suresi, 67)

  Haniflik Allah'a ortak koşmamak, müşrik olmamaktır. Allah'ın seçtiği elçilerin kendilerine vahiy geldikten sonra O'na ortak koşmaları mümkün değildir. Dolayısıyla peygamberliğin en temel özelliği hanifliktir. Dolayısıyla tüm resuller haniftir. Bu mutlak bir zorunluluktur. Resuller insanları da şirksiz bir imana yani hanifliğe davet etmişlerdir. Dolayısıyla bu davete uyan ve gizli-açık her türlü şirkten kaçınan tüm Müslümanlar da haniftirler. Şirk koşmadan iman eden tüm Müslümanlar da insanlar içinde Hz. İbrahim'in hanif karakterine en yakın olanlardır.

  ************************************************** ************************* 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. Misafir Üye

  teşekkür ederim aradığım konuyu buldum...


 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş