Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Ey nefis! Namaz neden seni usandırıyor? Bismillahirrahmanirrahim Bir zaman sinnen , cismen , rütbeten büyük bir adam bana dedi: “ Namaz iyidir. Fakat hergün ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Unhappy Ey nefis! Namaz neden seni usandırıyor?

  Sponsorlu Bağlantılar
  Ey nefis! Namaz neden seni usandırıyor?
  Bismillahirrahmanirrahim  Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi:
  “Namaz iyidir. Fakat hergün, hergün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor.”
  O zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra, nefsimi dinledim. İşittim ki, aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki, tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım: O zat o sözü bütün nüfus-u emmârenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim: Madem nefsim emmâredir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyle ise nefsimden başlarım.
  Dedim: Ey nefis! Cehl-i mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil, Beş İkazı benden işit.
  BİRİNCİ İKAZ
  Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir? Hiç kat’î senedin var mı ki, gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın?
  Sana usanç veren, tevehhüm-ü ebediyettir. Keyif için, ebedî dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faidesiz gidiyor; elbette onun yirmi dörtten birisini, hakikî bir hayat-ı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddî bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur.
  İKİNCİ İKAZ
  Ey şikemperver nefsim! Acaba, hergün hergün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin; sana onlar usanç veriyor mu?
  Madem vermiyor; çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil, belki telezzüz ediyorsun. Öyle ise, hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun âb-ı hayatı ve lâtife-i Rabbâniyemin havâ-yı nesîmini cezb ve celb eden namaz dahi seni usandırmamak gerektir.
  Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptelâ ve nihayetsiz telezzüzâta ve emellere meftun ve pürsevda bir kalbin kut ve kuvveti, herşeye kadîr bir Rahîm-i Kerîmin kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir.
  Evet, şu fâni dünyada kemâl-i sür’atle vâveylâ-yı firakı koparan giden, ekser mevcudatla alâkadar bir ruhun âb-ı hayatı ise, herşeye bedel bir Mâbûd-u Bâkînin, bir Mahbûb-u Sermedînin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir.
  Evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezelî ve ebedî bir Zâtın âyinesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letâfetli bulunan zîşuur bir sırr-ı insanî, zînur bir lâtife-i Rabbâniye, şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahvâl-i dünyeviye içinde, elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. (Sözler 21. Söz)
  Bediüzzaman Said Nursi
  LÜGAT:
  Âb-I Hayat : Hayat Suyu
  Ahvâl-İ Dünyeviye : Dünyanın Halleri
  Âyine : Ayna
  Bedbaht : Talihsiz
  Cehl-İ Mürekkep : Bilmediğinden Habersiz Kimsenin Cehaleti
  Cenah : Kanat, Yön
  Cezb Ve Celb Etmek : Çekmek
  Çeşme-İ Rahmet : Rahmet Çeşmesi
  Ebedî : Sonsuz
  Ekser : Pek Çok
  Elem : Acı, Sıkıntı
  Emel : Arzu, İstek
  Emmâre : Kötülüğü Emreden
  Ezelî : Başlangıcı Olmayan, Sonsuz
  Fâni : Gelip Geçici, Ölümlü
  Fıtraten : Yaratılış İtibarıyla
  Gaflet : Duyarsızlık, Mânevî Sorumluluklarından Habersiz Davranma Hali
  Hakikî : Gerçek, Doğru
  Halk Olunmak : Yaratılmak
  Hane-İ Cisim : Beden, Cisim Evi
  Havâ-Yı Nesîm : Hoş Ve Hafif Rüzgar Havası
  Hayat-I Ebediye : Sonsuz Hayat
  Islah : İyileştirme, Düzeltme
  İltihak Etmek : Katılmak
  İştiyak : Çok Kuvvetli Arzu Ve İstek
  Kadîr : Her Şeye Gücü Yeten
  Kâr-I Akıl : Akıl Kârı
  Kasavetli : Üzüntülü, Sıkıntılı
  Kat’î : Kesin
  Kemâl-İ Sür’atle : Çok Hızlı
  Kut : Gıda
  Külfet : Yük, Zorluk
  Lâtife-İ Rabbaniye : İlâhî Hakikatleri Hisseden Ve Mânevî Zevkleri Alan His, Duygu
  Letâfetli : Güzel, Hoş
  Mâbûd-U Bâkî : İbadete Lâyık Olan Ve Varlığı Hiçbir Zaman Son Bulmayan Allah
  Mahbûb-U Sermedî : Varlığı Sonsuz Sevgili Allah
  Maruz : Tesiri Altında Kalmak
  Medar : Vesile, Dayanak
  Meftun : Düşkün, Tutkun, Bağımlı
  Meşakkat : Güçlük, Sıkıntı
  Mevcudat : Varlıklar
  Mukabil : Karşılık
  Muztarip Olmak : Iztırap Çekmek
  Müptelâ : Düşkün, Bağımlı
  Nazik : İnce, Zarif
  Nefis : Kişinin Kendisi; İnsanı Daima Kötülüğe, Yasak Zevk Ve İsteklere Teşvik Eden Duygu
  Nihayetsiz : Sonsuz
  Niyaz : Dua, Yalvarma
  Nüfûs-U Emmâre : Kötülüğü Emreden Nefisler
  Pürsevda : Sevgiyle Dolu
  Rahîm-İ Kerîm : Rahmet Ve İkram Sahibi Allah
  Saadet : Mutluluk
  Sırr-I İnsani : İnsanın Mânevî Duygusu
  Sinnen : Yaş İtibarıyla
  Şikemperver : Boğazına Düşkün
  Tahrik : Harekete Geçirme
  Tasavvur : Zihinde Şekillendirme, Tasarlama
  Teessürat : Üzüntüler
  Tekerrür : Tekrarlanma
  Telezzüz : Lezzet Alma, Lezzetlenme
  Teveccüh : Yönelme
  Tevehhüm-Ü Ebediyet : Sonsuza Kadar Yaşayacağını Sanmak
  Vâveylâ-Yı Firak : Ayrılık Feryadı
  Zînur : Nurlu
  Zîşuur : Şuur Sahibi
  Zulümatlı : Karanlık


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Niçin namaz kılarız, namaz neden kılınır
 3. Namaz neden önemlidir?
 4. Kötülüklerden alıkoymayan namaz geçerli değil midir? Namaz sizi kötülüklerden alıkoymuyors
 5. Namaz nedir ve niçin kılınır, Neden namaz kılınır
 6. Nefis ile ilgili sözler, nefis ile ilgili özlü sözler,nefisle ilgili sözler,nefis üzerine
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş