Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Makale Türü ve Özellikleri MAKALE Bir gerçeği açıklamak , bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak , desteklemek için yazılan
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Makale Türü ve Özellikleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Makale Türü ve Özellikleri

  MAKALE

  Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir Yani makaleler, Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir fikir veya bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre deliller göstererek, bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve ispatlamak gayesi ile yazılan ilmî gazete ve dergi yazılarıdır
  Bilim, , bilimsel araştırmaların gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmış ; gazete ve dergiler de güç kazanıp gelişmiştir
  Makaleleri “gazete makaleleri” ve “dergi makaleleri” olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir Gazete makalelerinin konusunu sosyal, siyası ve toplumsal sorunlar gibi günlük olaylar oluşturduğu için uzmanlık aranmaz konu ile ilgili bilgisi olan herkes yazabilir Sade akıcı Samimi bir dil kullanıldığı için fıkra türüne yakındır ,
  Dergi makalelerinin konusunu akademik konular oluşturur Uzmanlık gerektirir Ancak o konunun uzmanı olan kişiler yazar daha bilimsel ve alanın gerektirdiği terimlerle yüklü ağırbaşlı bir anlatımı vardır Bu makaleleri , “genel makaleler” ve “bilimsel makaleler” şeklinde gruplama yapanlar da vardır
  Gazetelerin çoğunlukla ilk sayfasında yer alan ve o gazetenin genel fikrî yapısını temsil eden yazılarabaşmakale, bu yazıyı yazan kişiye de başyazar denir

  Özellikleri

  * Amaç bilgi ve fikirleri başkalarına açıklamak olduğu için ağırbaşlı, ciddi , kolay anlaşılır, yalın, pürüzsüz bir dil kullanılır
  *Öne sürülen düşünce ve tez nesnel bir nitelikle ele alınıp birtakım bilgi, belge ve araştırma verilerinden yararlanılarak kanıtlanır
  *Söz oyunlarına baş vurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulurdüşünceler doğrudan aktarılır
  * Sosyal, edebî, sağlık, din, teknik vs olmak üzere her türlü konuda makale yazılabilir
  * Öğretici bilgilendirici fikir yazısı olduğu için daha çok açıklayıcı anlatım biçimi kullanılır
  * Gazete ve dergilerde yayımlanır

  Makalede Plan :

  Her yazıda olduğu gibi makalelerin de belli bir plan dâhilinde yazılması gerekir Doğru planlanmamış bir makale yanlış sonuçlara ulaşacaktır Kaynaklarda klasik makale planı; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur

  Giriş Bölümü : Öne sürülecek sav, görüş ya da düşünce yazının girişinde sergilenir Makalenin en kısa bölümüdür Makalenin geneline göre bir iki, paragrafı geçmez İyi bir giriş makalenin oluşmasını sağlayabilir Giriş bölümünde, yazıdaki fikir gelişiminin hangi yönde olacağı saptanır Okuyucu bilgi ve fikir atmosferine yavaş yavaş sokulur
  Genellikle okuyucu ilk bakışta bu bölümü okur; sararsa, ilgisini çekerse yazıyı sonuna değin okumaya karar verir Bu yönden makalelerde girişin çok ustaca ve özenle biçimlendirilmesi gerekir Bu bölümde konu hiçbir ayrıntıya girmeden ortaya konulur Bunun aşırı dolaylamalara kaçılmadan yapılması gerekir Neyin üzerinde durulacağı, ne hakkında söz söyleneceği bir iki parağraf içinde ortaya konulmalıdır

  Gelişme bölümü: Gelişme bölümünde, giriş bölümünde dile getirilen konu açıklanır, makalenin yazış amacı ve bu amaca yönelik bilgi, belge ortaya konularak tez savunulur, antitezler çürütülür Konu ile ilgili bilgi ve belgelerin ele alınıp işlendiği, konunun genişletildiği ve ortaya konmak istenen fikrin doğruluğuna deliller gösterildiği bölüm, gelişme bölümünü oluşturur (Korkmaz 1995:220) Gelişme bölümü, derlenen, ortaya atılan fikirlerin çeşitli yönlerden genişletilmesi, desteklenmesiyle meydana gelir Bütün fikir yazılarında olduğu gibi makalede de gelişme bölümünde açıklanacak fikirlerin derli toplu olması lazımdır Dile getirilen fikirlerin inandırıcı, iddiacı kesin bir karaktere sahip olması için onları uygun yollarla açıklamak, desteklemek ve yerine göre de ispatlamak gerekir
  Gelişme bölümü makale yazarının inandırıcı olabilmek için tüm gücünü ortaya koyduğu alandır Bu bölümde ileri sürülen görüşlerin doğruluğunu ispatlamak için kanıtlar gösterilir, karşılaştırmalar yapılır, sayılar ve örnekler verilir Öne sürülen sav, görüş ya da düşüncenin açımlanması, kanıtlanması bölümü makalenin gövdesini oluşturur Yazar bu bölümde düşüncelerini açacak, geliştirecek, boyutlandıracaktır Bunun için de tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanıklama, nesnel verilerden yararlanma gibi yollara sık sık başvuracaktır Böylece okuyucuyu söylediklerinin doğruluğuna ve geçerliğine inandırmış olacaktır

  Sonuç Bölümü : Sonuç bölümü; bir bakıma özetleme bölümü sayılabilir Başta ileri sürülen, sonra açıklanan görüş, sonuç bölümünde -genellikle- bir paragrafta yinelenir Ama asıl işlev burada yazının etkisinin doruğa ulaştırılmasıdır Ele alınıp işlenen, geliştirilen konunun hükme varıldığı ve o konunun ana fikrini oluşturan kısım sonuç bölümüdür Bu bölümde yazar söylediklerinin tümünü belli bir sonuca ulaştıracak biçimde bir iki cümle ile sonucu vurgular
  Genellikle makale yazarları seçtikleri konu üzerinde söylediklerini bu bölümde bir yargıya dönüştürerek derleyip toparlarlar Ancak bu bölüm her zaman için gerekli olmayabilir, yazar söylediklerini makalenin gelişme bölümünde iyice aydınlığa kavuşturmuşsa, konuyu dağıtmamışsa, yazısını, ayrıca özetlemeyi amaçlayan bir sonuca bağlamayabilir
  Makalenin etkili olabilmesinde sadece bu planı uygulamak yeterli değildir Makaleye işlenen fikre uygun bir başlık atmak gerekir “Makalelere genellikle kısa ve çarpıcı başlıklar konması gerekir Makalede okuyucunun asıl ilgisini çeken şey, makalenin başlangıç ve sonuç kısımlarıdır Bunun için bu kısımlara anlamlı bir fıkra, çarpıcı bir diyalog veya bir hatıranın yerleştirilmesi makalenin etkili olmasını sağlar
  Makale yazmak uzun bir araştırma ve bilgi toplama aşaması gerektirir Bu yüzden süre olarak sabır ister Yazmaya başlamadan önce, makale yazılacak konu ile ilgili olarak geniş bir araştırma yapmak, tüm kaynakları taramak, bilgi fişleri oluşturmak gerekir
  Batıda çok eski örnekleri bulunan bu tür bizde ilk örneklerini Tanzimat döneminde vermiştir Şinasi’nin Agah Efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete “Tercüman-i Ahval’in ilk sayısında yayınlanan “ Mukaddime “ ( ön söz ) başlıklı yazı bizde ilk makale olarak kabul edilir Ancak bu makale bugünkü anlamda çağdaş makalenin tüm özelliklerine sahip değildir
  Gerek Tanzimat döneminde, gerekse Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati döneminde yazılan makaleler, eleştiri- polemik karışımı ürünler olduğundan gerçek anlamda makale türünden uzaktırlar Bu tür bizde ancak cumhuriyet döneminde çağdaş bir kimlik kazanmıştır bu gün bir çok yazar ve bilim adamı çeşitli konularda ve çeşitli dergi ve gazetelere bu türde yazılar yazmaktadır
  Bu alanda ilk ünlülerimiz ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Hüseyin Cahit, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Peyami Safa, Falih Rıfkı Atay, Halit Fahri Ozansoy,Yaşar Nabi’dir
  Sohbet ile Makale Arasındaki Farklar :
  sohbet ile makale arasındaki farkları üç madde etrafında toplamaktadır:
  1 - Makalenin konuyu derinlemesine incelemesine karşılık, sohbetlerde konu yüzeyden incelenir
  2 - Makalelerde işlenen fikir savunularak ispatlanır Sohbetlerde ise, ispat gayesi yoktur
  3 - Makalelerde daha ciddi ve sağlam ilim dili kullanıldığı halde, sohbetlerde samimi bir konuşma dili kullanılır

  Makaleile Fıkra Arasındaki Farklar:

  1 - Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler
  2 - Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir 3 - Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur Fıkra yazarı isterse ispatlama yoluna gider isterse gitmez, her türlü örneği kul1anabilir
  4 - Makale bilimsel bir yazı olduğu için resmi ve ciddi bir anlatım kul1anılır Fıkrada ise samimi, rahat ve içten bir anlatım vardır

  Makale ile Deneme Arasındaki Fark

  Denemeci özgürce seçtiği bir konu üzerinde kişisel görüşlerini okurlarıyla dostça paylaşırken okuyucuyu düşündürme amacı taşır Yazınsal bir dil kullanarak toplumun geneline hitap eder
  Makaleci ise öğretmeyi, bilgilendirmeyi amaçladığı için bilimsel belge, anket ve istatistikler gibi verilerle savını kanıtlama yoluna gider Bilimsel ve terimsel bir dil kullanarak konuyla doğrudan ilgisi olan sınırlı bir okura seslenir

  Gönül BATTAL


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Deneme Türü Nedir, Özellikleri Kısa Örnek
 3. Makale Örnekleri - Makale - Makale Çeşitleri - örnek makale
 4. Makale Nedir Ve Makale Özellikleri Nelerdir
 5. Makale Nedir - Özellikleri
 6. Haber Yazı Türü ve özellikleri
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  Bir gerçeği açıklamak yada bir konuda görüş ve düşüncelerini öne sürmek ve savunmak için söylenilmiş sözlerdir.Özelikleri ise gazete dergilerde yayınlanması,öğretici ve bilgilendirici olması ve düşünceleri doğrudan aktarılmasıdır. 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş