Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

arkadaş lar ben kadrolu öğretmenim dernek kuramazmıyım lütfen yardım teşekkürler.. Paylaş Facebook Twitter Google

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  dernek kurma

  Sponsorlu Bağlantılar
  arkadaşlar ben kadrolu öğretmenim dernek kuramazmıyım lütfen yardım teşekkürler..


  Paylaş Facebook Twitter Google


 2. Sponsorlu Bağlantılar

  Memurlar Dernek Kurabilir mi veya Derneklere Üye Olabilir mi?  1- ) 1982 Anayasasında Dernek Kurma Hürriyetine ilişkin olarak yer alan hüküm  \"Madde 33 - (Değişik madde: 03/10/2001 - 4709 S.K./12. md.)(*)

  Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Dernek kurma hürriyeti ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hakim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir.

  Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır.\"  2- ) 5253 sayılı Dernekler Kanunununda yer alan hükümler 5253 sayılı Dernekler Kanununun 2. maddesinin (a) bendinde dernek: \"Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını\" şeklinde tanımlanmıştır.  \"Dernek kurma hakkı\" başlıklı 3. maddesinde şu hükümlere yer verilmiştir: \"Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

  Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.\"  3. maddede de görüleceği üzere Dernekler Kanunu fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerin dernek kurabileceğini hüküm altına almış, kamu görevlileri açısında ise özel kanunlarla getirilen kısıtlamaların geçerli olduğu belirtilmiştir. Kanunun diğer maddeleri de bütünlüklü olarak incelendiğinde bu konuya ilişkin ayrıca bir düzenlemeye gidilmediği görülecektir. konuya ilişkin bir benzer düzenlemede \"Dernek Görevlileri ve ücretler\" başlıklı 13. maddenin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde \"Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir\" şeklinde yer almıştır. Bu düzenlemede kamu görevlilerinin başkan veya üye olabilecekleri ancak ücret alamayacakları hüküm altına alınmıştır.  3- ) Yukarıdaki hükümler bağlamında,

  1- Memurlar başta olmak üzere kamu görevlileri, derneklere üye olabilirler.

  2- Ancak kamu görevlilerinin kendi özel kanunlarına (teşkilat yasalarına) bakmaları ve bir sınırlama olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Aşağıda bu konuya ilişkin bazı örnekler verilmiştir. Örneklerden görüleceği üzere polis ve askerler hariç diğer kamu personeli genel olarak derneklere üye olabilirler.  Ayrıca burada >>>DERNEK KURMASI YASAK OLANLAR<<<açık şekilde belirtildiği gibi ;

  Yüksek Mahkeme Üyeleri, Hakim Savcılar, Sayiştay Meslek Mensupları ile Savcı ve Yardımcıları, Mülki İdare Amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar,  Türk Silahli Kuvvetleri ile Genel ve Özel Kolluk Kuvvetleri Mensupları, resmi ve gözel ilk okul, orta okul, lise ve dengi okullar öğretmen ve yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve İller Kuruluşlarında çalışan öğretmenler ile diğer personeli ve özel kanunlarda dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri ile resmi ve özel orta okul ve orta öğrenim öğrencileri .

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 3. Rüyada Dernek Görmek
 4. Denklem Kurma Örnekleri, Denklem Kurma Çözümlü Örnekler
 5. Denklem Kurma Örnekleri, Denklem Kurma Konu anlatımı
 6. Denklem Kurma Problemleri Konu Anlatımı, Denklem Kurma ile ilgili problemler
 7. Anayasamızda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandır


 8. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş