Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Ali Kuşçu hakkında bilgi istiyorum arkadaş lar , hayatı , eserli falan. Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın şevket rado kimdir hayatı ve eserleri kaşgarlı mahmut
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 10      

 1. Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar


  Ali Kuşçu kimdir, hayatı, eserleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar

  Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed (d. 1403, Semerkant - ö. 16 Aralık 1474, İstanbul), Türk.[1] gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci. Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl\'da Semerkant\'ta doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey\'in kuşçusu olduğu için, ailesi \"Kuşçu\" lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, Bursalı Kadızâde Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî\'den matematik ve astronomi dersi aldı. Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman\'a gitti. Burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu, Semerkant ve Kirman\'da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey\'e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu. 1449\'da hacca gitmek istedi. Tebriz\'de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu, Uzun Hasan\'ın sözcülüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed\'in davetiyle İstanbul\'a geldi. Osmanlı - Akkoyunlu sınırında II. Mehmed\'in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu. Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul\'da öldü.

  1 Astronomi Eserleri[1]:  o 1.1. Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey: Süleymaniye, Carullah, nr. 1493, 215 yaprak.  o 1.2. Risâle fî Halli Eşkâli Muaddilil-Kamer li\'l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli Utârid): Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmet, nr. 3843, yaprak 270b-273a.  o 1.3. Risâle fî Asli\'l-HâricYumkin fî\'s-Sufliyyeyn: Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 751/8, yaprak 124b-125b.  o 1.4. Şerh ale\'t-Tuhfeti\'ş-Şâhiyye fî\'l-Hey\'e: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2643, 64 yaprak.  o 1.5. Risâle der İlm-i Hey\'e: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2640/1, 24 yaprak.  o 1.6. el-Fethiyye fî İlmi\'l-Hey\'e[2]: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2733/1, 70 yaprak.  o 1.7. Risâle fî Halli Eşkâli\'l-Kamer: Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 751/7, yaprak 119b-123b.  · 2. Matematik Eserleri:  o 2.1. er-Risâletu\'l-Muhammediyye fî\'l-Hisâb: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2733/2, yaprak 71b-168b.  o 2.2. Risâle der İlm-i Hisâb: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2640/2, yaprak 25b-72b.  · 3. Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:  o 3.1. eş-Şerhu\'l-Cedîd ale\'t-Tecrîd: Süleymaniye, Çorlulu Ali Paşa, nfr. 305, 285 yaprak.  o 3.2. Hâşiye ale\'t-Telvîh: Süleymaniye, Carullah, nr.1438/2, yaprak 13b-20a.  · 4. Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:  o 4.1. et-Tezkire fî Âlâti\'r-Ruhâniyye[3].  · 5. Dil ve Belagat Eserleri:  o 5.1. Şerhu\'r-Risâleti\'l-Vadiyye: Adûduddîn İcî\'nin Fâ\'ide fî\'l-Vad adlı risâlesinin şerhidir (Köprülü, nr. II, 339/1; Râgıb Paşa, nr. 1285/6, 1289/3; Kayseri Raşid Efendi, nr. 1001/4).  o 5.2. el-İfsâh: İbn Hâcib (ö.h.646)\'in Arapçanın cümle yapısı konusunda kaleme aldığı el-Kafiye fi\'n-Nahv adlı eserinin şerhidir. (Raşid Efendi, nr. 9226, Topkapı Sarayı Müzesi, Emanet Hazinesi, nr. 1891, 1892).  o 5.3. el-Unkûdu\'z-Zevâhir fî Nazmi\'l-Cevâhir: Arapça sarf ilmi konusunda kaleme aldığı bir giriş ve üç bölümden oluşan bir eseridir (Süleymaniye, Fatih, nr. 4676, 148 yaprak; Yeni Cami, nr. 1181/1; Laleli, nr. 3030/10; Şehit Ali Paşa, nr. 2576, 2577, 2578). Sultan Selim döneminde Müftüzâde Abdürrahim tarafından şerh edilmiştir.  o 5.4. Şerhu\'ş-Şâfiye: İbn Hâcib\'in sarf ilmindeki eş-Şâfî adlı eserinin Farsça şerhidir (Köprülü, nr. 1598, vr.42-234).  o 5.5. Risâle fî Beyâni Vadi\'l-Mufredât: Kelimelerin bir anlam için konulmasıyla ilgili küçük bir risaledir (Süleymaniye, Şehit Ali Paşa, nr. 2830; Hafit Efendi, nr, 450, vr. 80b-81a; Köprülü, nr. 1610/35).  o 5.6. Fâ\'ide li-Tahkîki Lâmi\'t-Tarîf: Harf-i tarifin bazı özellikleri üzerinde duran tek varaklık bir risâledir (Köprülü, nr. 1593/21; Süleymaniye, Reşid Efendi, nr. 1032/39).  o 5.7. Risâle mâ Ene Kultu: Taftazanî\'nin Telhîsu\'l-Miftâh üzerine yazdığı ve el-Mutavvel diye tanınan şerhte geçen \"mâ ene kultu\" ibaresiyle ilgili olarak yazılmıştır. Risâle fî Beyâni Sebebi Takdîmi\'l-Musnedi İleyh diye de anılır (Süleymaniye, Reşid Efendi, nr. 1032/30; vr. 183-187; Köprülü, nr. III, 704/3; Ragıb Efendi, nr. 374, vr.208-211).  o 5.8. Risâle fî\'l-Hamd: Seyyid Şerîf el-Curcânî\'nin el-Hâşiyetu\'l-Kubrâ\'sında söz konusu ettiği \"hamd\" ile ilgili sözlerin tahkikine dair bir risaledir (Süleymaniye, Fatih, nr. 5384, vr. 68-70).  o 5.9. Risâle fî İlmil-Meânî: İlm-i Meânî konusunda küçük bir risâledir (Süleymaniye, Carullah, nr. 2060, vr. 136-137).  o 5.10. Risâle fî Bahsil-Mufred: Arapçada basit ve mürekkep kavramlar hakkında dil felsefesi ağırlıklı bir risaledir (Süleymaniye, Pertevniyal, nr. 896, vr. 7b-8b; Şehit Ali Paşa, nr. 2761, vr. 63-68).  o 5.11. Risâle fîl-Fennis-Sânî min İlmil-Beyân: Belagat ilimlerinden beyân ilmi hakkında kısa bir risaledir (Süleymaniye, Yazma Bağışlar, nr. 4140, vr. 78a-81a).  o 5.12. Tefsîrul-Bakara ve Âli İmrân: Kehhâle tarafından zikredilen bu eserin herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır[4].  o 5.13. Risâle fî\'l-İstiâre: Bu risâlede hakikat, mecaz, istiare ve kinaye konuları örneklerle incelenmektedir[5].
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş