Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

işkur kosgeb girişimcilik eğitimi kursları , işkur kosgeb işkur kosgeb , Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın işkur kosgeb hibe işkur kredi başvurusu 2018 nereye yapılıyor
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar


  işkur kosgeb girişimcilik eğitimi

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar

  GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Kapsam
  MADDE 2 - (1) Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere, girişimcilere ve işletici kuruluşlara yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Girişimcilik Destek Programına ilişkin esasları kapsar. Dayanak
  MADDE 3 - (1) Bu program, 15.06.2018 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu programda yer alan; a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı, b) Destek Programı: Girişimcilik Destek Programını, c) Geri Ödemeli Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağlanan desteği, ç) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği, d) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri, e) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ), f) İŞGEM: Kurulma kriterleri ve nitelikleri Başkanlıkça belirlenen ve KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış İş Geliştirme Merkezlerini, g) İşletici Kuruluş: İŞGEM’i yönetmek üzere kurulan tüzel kişiliği, ğ) İş Planı: İşletme ve İŞGEM’in nitelikleri ve hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için izleyeceği yol ve gerçekleştireceği faaliyetlerin açıklandığı stratejik dokümanı, h) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni, ı) KOSGEB Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri, i) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin, meslek kuruluşlarının ve işletici kuruluşların kayda alındığı veri tabanını, j) Kurul: İŞGEM ve destek başvurularını değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulunu,k) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini, l) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmenin veya işletici kuruluşun KOSGEB’e verdiği idari, mali ve hukuki taahhüdü içeren belgeyi ifade eder. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş