Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

K2 Belgesi Muhasebe Kaydı hakkında bilgi Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Ses Kaydı İle İlgili Bilgiler internetten okul kaydı yap Çıkma Belgesi İstek Dilekçesi (Mezuniyet
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 4      

 1. Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar


  K2 Belgesi Muhasebe Kaydı

  Sponsorlu Bağlantılar

 2. Kayıtsız Üye

  Sponsorlu Bağlantılar
  Karayollarının Taşıma Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 25.02.2004 tarihinden önce yurtiçi eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, başvurudaki şartlardan Yönetmeliğin 12 nci maddesinin e) ve f) bentleri ile 13 üncü maddesindeki özel şartlar aranmaksızın 25.02.2006 tarihine kadar yetki belgesi almak zorundadırlar.

  · Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce (25 Şubat 2004)yurt içi eşya taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren ve 25.02.2006 tarihine kadar K1 yetki belgesi almak üzere gerekli şartları sağlayarak başvuran gerçek kişilerden; bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen 25 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt kapasitesine sahip olma şartı ile 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ( e) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etme şartı bu faaliyete devam ettikleri sürece aranmayacaktır.

  · Başvurularda, tüzel kişiliklerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin e) bendinde istenilen mesleki yeterlilik belgesi şartı 30/06/2006 tarihine kadar aranmayacaktır.

  · Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (d) bendi gereği taşıtların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunluluğu; K2 yetki belgeleri için ihtiyaridir. (zorunlu değildir)

  · Yapılacak olan taşıt ilavelerinde ve geçerlilik süresi uzatılan taşıt kartları için, tam ücret olan 50 YTL ücret alınacaktır. Taşıt belgesinden, taşıt düşüm işlemi yapılırken taşıt kartını zayii ettiğini beyan eden ve bununla ilgili gazete ilanını ibraz edenlerin düşüm işlemi yapılacak, herhangi bir müeyyide uygulanmayacaktır. Ancak zayii olduğu beyan edilen taşıt kartının yenisinin talep edilmesi halinde taşıt kartı ücreti, tam ücretin (50 YTL’ nin) % 50 fazlası ile tahsil edilecektir.

  · Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği; yasal mücbir sebepler hariç, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre; iptal edilen, geçersiz sayılan veya süresi sona eren yetki belgelerinin zayii olduğu beyan edilerek iade edilmemesi halinde, işlem sırasında yetki belgesi ve taşıt kartı tam ücretinin %50 fazlası alınarak yetki belgesi düzenlenir.

  · K1 yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını hem kendisine ait eşya/yüklerin taşınmasında hem de ticari amaçla başkalarına ait eşyanın/yükün taşınmasında kullanabilirler. Bu durumda olanlar için ayrıca K2 yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  · Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan ibrazı zorunlu belgelerden; cumhuriyet savcılığından alınmış adli sicil kaydı belgeleri, K2 yetki belgesi talep edenlerden istenmeyecektir.

  · Resmi kurum ve kuruluşların ticari nitelikte olmayan ve herhangi bir ticari gelir elde edilmeyen, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendi taşıtlarıyla yaptıkları taşımalar ve bu amaçla kullandıkları taşıtlar için herhangi bir yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  · Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25.02.2008 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmayacaktır.

  · Yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere K türü yetki belgesi alan/alacak olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgelerine kayıtlı/kaydedilecek taşıtları için 01.01.2009 tarihine kadar yaş şartı aranmayacaktır.

  · K1, K2 ve K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşımalarda kullanabilirler. Bu yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerine sözleşmeli (kiralık) taşıt ilavesi yapılmayacaktır.

  · Taşıtların yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacak, römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmayacaktır. Kamyon tek başına veya trafik tescil belgesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorku ile birlikte, çekiciler ise yarı römorkları ile birlikte bir birim taşıt sayılacak, çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar asgari kapasitenin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

  · Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt zorunluluğu olmakla beraber, Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olanlardan bu durumlarını belgelemeleri halinde 25.02.2006 tarihine kadar Ticaret Odasına kayıt zorunluluğu aranmayacaktır. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş