Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

okul disiplin cezaları nelerdir okul maçlarında olabilecek disiplin cezaları Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Trafik cezaları nereye ödenir Okulu Reddetme, Okul Fobisi, Çocuklarda Okul Sorunları,
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 5      

 1. Misafir
  Sponsorlu Bağlantılar


  Okul Maçlarında Olabilecek Disiplin Cezaları

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  İlköğretim okullarında gerçekleşen disiplin cezaları yönetmeliği MEB tarafından düzenlenir. Bu yönetmeliğe göre:

  Öğrencilere, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışların niteliklerine göre;

  a-) Uyarma- Mahrumiyet- Kınama
  b-) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma
  c-) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma
  ç-) Örgün Eğitimin Dışına Çıkarma,
  cezalarından biri verilir.

  Yönetmeliğin 17. maddesine göre:

  A-) Uyarma- Mahrumiyet- kınama cezası Gerektiren Davranışlar:

  1-) Görgü kurallarına uymamak,
  2-) Okulda başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak,
  3-) Okulu ve çevresini kirletmek,
  4-) Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen ödevleri veya görevleri yapmamak,
  5-) Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymamak,
  6-) Okulda sigara içmek,
  7-) Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almak veya kullanmak,
  8-) Dersle ilgili araç ve gereçleri yanında bulundurmamak, bu konuda uyarılara aldırış etmemek,
  9-) Yalan söylemek,
  10-) Duvarları, sıraları kirletmek,
  11-) Okul içinde kavga etmek,
  12-) Okula geldiği halde özürsüz olarak derslere, törenlere, etütlere, diğer eğitici çalışmalara,
  sınavlara, atölye, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına katılmamak veya katıldıktan ayrılmak
  ve okulu terketmek,
  13-) Okul kitaplığından, laboratuvarlarından, atölyelerden, pansiyon veya spor yurdundan aldığı kitap
  araç ve gereçleri geri vermemek, eksik vermek, kötü kullanmak,
  14-) Okul içinde veya dışında yöneticilere, öğretmenlere, arkadaşlarına ve okulun diğer personeline
  kaba ve saygısız davranmak,
  15-) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
  16-) Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmak,

  B-) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar:

  1-) Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
  2-) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre
  ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak,
  3-) Okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek izinsiz
  gösteri veya toplantı düzenlemek, siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara veya sendikalara
  ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilan broşür ve benzeri propaganda araçlarını dağıtmak,
  4-) Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz dışarıda kalmak,
  5-) Okul demirbaş eşyasına, kendisinin ve arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlak dışı, ideolojik veya
  siyasi amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak, yazılar yazmak,
  6-) Yasaklanmış her türlü yayını okula, okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
  7-) Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri okula yanlış bildirmek,
  8-) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
  9-) Kumar oynamak veya oynatmak,
  10-) Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
  11-) Okulda bulunduğu halde kasıtlı olarak bayrak törenlerine katılmamak,
  özürsüz olarak bayram törenlerine gelmemek

  C-) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Davranışlar

  1-) Hırsızlık yapmak
  2-) Okulla ilişiği olmayan kimseleri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
  3-) Okulca verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmak,
  sahte belge düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak,
  bu belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak,
  4-) Yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini
  dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç ve gereçlerini
  bu amaçlar için kullanmak,
  5-) Okul sınırları içindeki herhangi bir yeri okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim ve öğretim
  amaçları dışında kullanmak ve kullanılmasına yardımcı olmak,
  6-) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz malları tahrip etmek,
  7-) Ders, sınav ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
  8-) Öğretmenlere, yöneticilere, memurlara ve diğer görevlilere hakaret etmek, karşı gelmek, onların
  okulda veya eklentilerinde görevlerini yapmalarına engel olmak,
  9-) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler, silah ve patlayıcı maddeler getirmek veya bunları bulundurmak,
  10-) Zor kullanarak veya tehditle kopya yapmak veya yapılmasını sağlamak,
  11-) Okulda içki içmek, içkili olarak okula gelmek veya uyuşturucu madde kullanmak,
  12-) Türk Bayrağı'na, Sancağı'na kasıtlı olarak saygısızlık yapmak,
  13-) Milli ve manevi değerleri sözle, yazıyla veya başka bir şekilde aşağılamak bu değerlere küfretmek,
  14-) Kendi yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
  15-) Okul içinde siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, ideolojik amaçlı dernek ve kuruluşların
  veya sendikaların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri
  düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin bir biçimde katılmak,
  16-) Herhangi bir kurum, dernek, örgüt ve parti adına üye kaydetmek; para toplamak veya bağışta bulunmaya zorlamak.

  Ç-) Örgün eğitim Dışına Çıkarma Cezası Gerektiren Davranışlar:

  1-) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı,
  kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü toplu eylemlere katılmak,
  2-) Disiplin ile ilgili işleri ve disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya dehditle engellemek,
  3-) Okulda Uyuşturucu madde ticareti yapmak,
  4-) İffetsizliği tespit edilmiş olmak, herhangi bir kimsenin iffet ve namusuna tecavüz etmek,
  5-) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranan kişileri okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak,
  6-) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak,
  dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, çıkarmaya kışkırtmak ve zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
  7-) Okul içinde ve dışında tek veya toplu halde okulun yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer personeline
  karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
  8-) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz malları kasıtlı olarak tahrip etmek,
  9-) Okulun içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet,silah, patlayıcı maddeler kullanmak suretiyle
  herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi ve manevi zarara yol açmak,
  10-) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek, işkence yapmak veya yaptırmak,
  11-) kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak,
  12-) "Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmezliği" ilkesine ve "Türkiye Cumhuriyeti"nin insan haklarına
  ve Anayasa'nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
  niteliklerine aykırı, miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek,
  düzenlenmesine kışkırtmak, düzenlenmiş bu eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak,
  13-) Yol kesmek, adam kaçırmak, haraç almak. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş