Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Yunus emre dörtlükleri Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Yunus Emre İlahi Sözleri - Yunus Emre İlahileri Yunus Emre Sözleri Facebook, Yunus Emreden özlü sözler Yunus

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Yunus emre dörtlükleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  BEN YÜRÜREM YANE YANE

  Ben yürürem yane yane, Aşk boyadi beni kane
  Ne akilem ne Divane, Gel gör beni aşk neyledi
  Gah eserem yeller gibi, Gah tozaram yollar gibi
  Gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neyledi
  *** ***
  Akan sulayın çağlaram, Dertli cigerem dağlaram
  Şeyhim anuban ağlaram, gel gör beni aşk neyledi
  Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni
  Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi
  *** ***
  Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem
  Uyanıp melul oluram, gel gör beni aşk neyledi
  Miskin Yunus biçareyem, baştan aşağı yareyem
  Dost ilinden avareyem, gel gör beni aşk neyledi
  *** ***
  Akıl : Akıllı
  Divane : Deli, Meczup
  Melül : Elem


  SEVELİM SEVİLELİM

  Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez
  Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz
  Dünyaya gelen geçer, bir bir şerbetin içer
  Bu bir köprüdür geçer, Cahiller onu bilmez
  *** ***
  Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım
  Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz
  Yunus sözün anlar isen, mani'sini dinler isen
  Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz
  *** ***
  Mani : Anlam


  GÖNÜLLER YAPMAYA GELDiM

  Benim bunda kararım yok, bunda gitmeye geldim
  Bezirganım mataım çok, alana satmağa geldim.
  Ben gelmedim da'vi için benim işim sevi için
  Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim
  *** ***
  Dost eşruğu deliliğim, aşıklar bilir neliğim
  Devşuruben ikiliğim, birliğe bitmeye geldim
  Yunus Emre aşık olmuş, ma'şuka derdinden olmuş
  Gerçek erin kapısında ömrüm harcamaya geldim
  *** ***
  bezirgan: Tüccar
  mata : Mal,erzak
  dav'i : Dava peşinde koşmak,kavga,dava.
  sev'i : Sevgi
  eşruk : Sarhoşluk
  devşuruben : Kaldırıp
  bitmek : Kavuşmak
  maşuk : Allah (aşık olunan)


  DİLSİZLER HABERİN

  Dilsizler haberin kulaksız dinleyesi
  Dilsiz kulaksız sözü, can gerek anlayaşı
  Dinlemeden anladık, anlamadan eyledik
  Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi
  *** ***
  Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk
  Her dem yeni dirlikte, bizden kim usanası
  Miskin Yunus ol veli, yerde gökte dopdolu
  Her taş altında gizli, bin imran oğlu MUSİ
  *** ***
  di˜rlik: Hayat
  imran oğlu MUSİ : MUSA peygamber


  AŞK KİTABIN OKURUZ

  Söylememek harcısı, söylemeğin hasıdır
  Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır
  Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
  Halka müderris ise, hakikatte asidir
  *** ***
  Şeriat haberini şerh ile eydem işit
  Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır
  Ol geminin tahtası her nice muhkem ise
  Deniz mevci kat olsa, tahta uşanasıdır
  *** ***
  Bundan içeri haber işit, eydeyin ey yar
  Hakikatin kafiri, şer'in evliyasıdır
  Biz talib-i ilimleriz, aşk kitabın okuruz
  Calap müderris bize, aşk hod medresedir
  *** ***
  Harcısı : Uygunu
  Has : Güzel
  Şeriat : Kuranın Dışsal, açık anlamı
  Şerh : Açıklama
  Eydem : Söyleyim
  Hakikat : Kuranın gizli anlamlarının bilindiği makam
  Muhkem : Kuvvetli
  Mevc : Dalga
  Kat : Kesme
  Uşanmak : Kırılmak
  Kafir : İnkar eden, gerçeği örten
  Şer'in : Şeriatın
  Evliya : Hak dostu,Hakiki dindar
  Talib-i ilim : İlim öğrenen
  Hod : Kendi, zaten


  NİCE BESLEYESİN

  Nice bir besleyesin, bu kadd ile kameti
  Düştün dünya zevkine unuttun kıyameti
  Dürüs, kazan, ye yedir, bir gönül ele getir
  Yüz KABEden yiğrektir, bir gönül ziyareti
  *** ***
  Uslu değil delidir Halka Salusluk satan
  Nefsin müslüman etsin var ise kerameti
  Yunus imdi sen dahi, gerçeklerden olagör
  Gerçek erenler imiş, cümlenin ziyareti
  *** ***
  Kadd : Boy,pos
  Kamet : Boy
  Dürüs : Toplayıp biraraya getirme
  Yiğrek : Daha iyi
  Salusluk: Hilekarlık
  Keramet : Olağanüstü işler, haller


  BU BİR ACAİB HALDİR

  Bu bir acaip haldir bu hale kimse ermez
  Alimle davi kılar, Veli değme göz görmez
  İlm ile hikmet ile, kimse ermez bu sırra
  Bu bir acaib sırdır, ilme kitaba sığmaz
  *** ***
  Alem ilmi okuyan, dört mezhep sırrın duyan
  Aciz kaldı bu yolda, bu aşka el uramaz
  Yunus canını terk et, bildiklerini terk et
  Fena olmayan suret, şahına vasıl olmaz
  *** ***
  Davi : Savunulan sey
  Veli : Amma lakin
  Fena : Benliği terkedip yokluk halinde olma


  AŞK MAKAMI

  Aşk makamı al˜ ır, aşk kadim ezelidir
  Aşk sözünü söyleyen, cümle kudret dilidir
  Diyen o, işiten o, gösteren o
  Her sözü söyleyen o, suret can menzilidir
  *** ***
  Suret söz kanda buldu, söz sahibi kaçan oldu
  Surete kendi geldi, dil hikmetin yoludur
  Bu bizim işretimiz, oldur bu lezzetimiz
  İçip esridiğimiz, aşk şerbeti gölüdür
  Yunus sözünde yalan, görmedi mumin olan
  Ömrün zülmete salan, marifet yoksuludur
  *** ***
  Ali : Yüksek,yüce
  Menzil : Ulaşılacak yer
  İşret : Eğlence
  Eşrimek: Sarhoş olmak
  Zülmet : Karanlık
  Marifet: Tasavvufta üstün bir makam


  HAK BİR GÖNÜL VERDİ

  Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur
  Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur
  Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez
  Bir dem cehalette kalır, nesne bilmez nadan olur
  *** ***
  Bir dem dev olur ya peri, viraneler olur yeri
  Bir dem uçar BELKIS ile sultan-ı ins u can olur
  Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere
  Bir dem varır deyre girer, incil okur ruhban olur
  *** ***
  Bir dem gelir İSA gibi ölmüşleri diri kılar
  Bir dem girer kibr evine, Firavn ile Haman olur
  Bir dem döner CEBRAİLE rahmet saçar her mahfile
  Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur
  *** ***
  Hayran : Şaşkın
  Şadan : Sevinçli
  Giryan : Ağlayan
  Beşaret: Mujdelenmek
  Şerh : Açıklama
  Nadan : Cahil
  Deyr : Kilise
  Ruhban : Rahip
  Mahfil : Toplantı yeri
  Gümrah : Sapmış


  AŞKIN ALDIN BENDEN BENİ

  Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni
  Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni
  *** ***
  Aşkın aşıklar öldürür,Aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur,bana seni gerek seni
  Aşkın şarabından içem,Mecnun olup yola düşem
  Sensin dün ü gün endişem, Bana seni gerek seni
  *** ***
  Sufilere sohbet gerek, Ahilere ahret gerek
  Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni
  Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar
  Toprağım anda çağırır, bana seni gerek seni
  *** ***
  Cennet dedikleri ne ki, bir kaç köşkle birkaç huri
  İsteyene ver onları, bana seni gerek seni
  Yunus-durur benim adım, gün geçtikce artar ödüm
  İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni
  *** ***
  Tecelli: Allah eserlerinin mevcut olanda görünmesi
  Sufi : Derviş
  Maksud : Amaç


  BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE

  Bir kez gönül yıktın ise
  Bu kıldığın namaz değil
  Yetmişiki millet dahi
  Elin yüzün yumaz değil
  *** ***
  Yol odur ki, doğru vara
  Göz odur ki, Hakkı göre
  Er odur ki alçak dura
  Yüceden bakan göz değil


  İLİM İLİM BİLMEKTİR

  İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
  Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır
  Okumaktan mani ne, kişi Hakkı bilmektir
  Çün okudun bilemedin, ha bir kuru emektir
  *** ***
  Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme
  Eri hak bilmez isen, abes yere yelmektir
  Dört kitabın manisi, bellidir bir elif te
  Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir
  *** ***
  Yunus der ki Ey hoca
  Gerekse var bin Hacca
  Hepisinden iyice
  Bir gönüle girmektir
  *** ***
  Taat : İbadet
  Abes : Boş yere, boşuna
  Yelmek : Ardından gitmek
  Manisi : Anlamı


  EY BENİ AYIPLAYAN

  Ey beni ayıplayan, gel beni aşktan kurtar
  Elinden gelmez ise, söyleme fasid haber
  Hiç kimsene kendinden, halden hale gelmedi
  Cümlemizin halini, maşuk eder mukarrer
  *** ***
  Aşıkların her hali, Maşuk katında biter
  Sözün var ona söyle, benim elimde ne var
  Her kim aşk kadehinden,içti ise bir cura
  Ona ne yad ne biliş, ona nesrik ne humar
  *** ***
  Dost yüzünden nikabı, her kim giderdi ise
  Hicap kalmadı ona, ayruk ne hayr u ne şer
  Şeriat edebinden korkaram söylemeye
  Yokise eydeyidim daha ayrıksı haber
  Dost kılıçından Yunus ölürse gam değil
  Dost göğünden uyanan, Maşuk burcundan doğar
  *** ***
  Fasid : Bozucu, fesat
  Mukarrer : Kararlaştırılmış
  Cur'a : Yudum
  Yad : Yabancı
  Biliş : Tanıdık
  Humar : İçkinin verdiği başağrısı
  Nesrik : Sarhoş
  Ayrıksı : Aykırı
  Nikap : Perde, yüz örtüsü


  HABER EYLEN AŞIKLARA

  Haber eylen aşıklara, Aşka gönül veren benem
  Aşk bahrisi oluban denizlere dalan benem
  Gördüm göğün meleklerin, her biri bir işteymis
  Hak Calabın zikrin eden İNCİL benem KURAN benem
  *** ***
  Gördüm diyen değil, gören
  Bildim diyen değil, bilen
  Bilen O'dur, gösteren O,
  Aşka esir olan benem
  *** ***
  Deli oldum adım Yunus
  Aşk oldu bana kılavuz
  Hazrete değin yalınız
  Yüz sürüyü varan benem


  BU ZAMANDA MÜSLÜMANLAR

  Müslümanlar zamane yatlı oldu
  Helal yenmez, haram kıymetli oldu
  Fakirler miskinlikten çekti elin
  Gönüller yıkıben heybetli oldu
  *** ***
  Peygamber yerine geçen hocalar
  Bu halkın başına zahmetli oldu
  Yunus gel aşık isen tevbe eyle
  Nasuh'a tevbe ucu kutlu oldu
  *** ***
  Nasuh tevbesi : Bir daha bozmamak üzere edilen tevbe


  AŞIKLAR ÖLMEZ

  Ya rab bu ne derttir derman bulunmaz
  Benim garip gönlüm aşktan usanmaz
  Aşık ki cana kaldı aşık olmaz
  Canın terketmeyen, ma'şukun bulmaz
  *** ***
  Aşk pazarıdır bu canlar satılır
  Satarım canımı kimseler almaz
  Aşık, bir kişidir, Bu dünya malın
  Ahiret korkusun bir pula saymaz
  *** ***
  Bu dünya ol ahiretten içeri
  Aşıkın yeri var kimseler bilmez
  Yunus öldü diye sela verirler
  Ölen hayvan imiş, AŞIKLAR ÖLMEZ
  *** ***
  GÖNÜL CALABIN TAHTI

  Miskinlikte buldular, kimde erlik var ise
  Merdivenden ittiler, yüksekten bakar ise
  Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar
  Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise
  *** ***
  Ak sakallı pir hoca, bilemez hali nice
  Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise
  Sağır işitmez sözü, gece sanar gündüzü
  Kördür münkirin gözü, alem münevver ise
  *** ***
  Gönül Calabın tahtı, CALAP gönüle baktı
  İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise
  Sen sana ne sanırsan ayrugada onu san
  Dört kitabın manası budur eğer var ise
  *** ***
  Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş
  Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise
  Yunus yoldan azuban, yüksek yerde durmasın
  Sinle sırat görmeye, sevdiği didar ise
  *** ***
  Dem-be-dem : Zaman zaman
  Münevver : Bilgili, aydın
  Calap : ALLAH
  Pir koca : İhtiyar
  Bedbaht : Talihsiz
  Sin : Mezar
  Sırat : Cennet yolu
  Didar : Allaha kavusma, hakkın yüzü


  KİME GÖNÜL VERİR İSEM

  Kime gönül verir isem, benim ile yar olmadı
  Halim bilip derdim sorup bana vefadar olmadı
  Haktan meğer takdir idi, Aşık oldu gönlüm sana
  Hiç kimseler bencileyin, aşka giriftar olmadı
  *** ***
  İbrahime Nemrud odunu, aşktır gülistan eden
  Aşktan nazar ericeğiz, gülzar oldu nar olmadı
  Aşkta kahırlar çok olur, Aşıklara gayret gerek
  Yunus aşık oldun ise, aşıklarda ar olmadı
  *** ***
  Giriftar : Tutkun olmak, tutulmak
  Gülistan,gülzar : Gül bahcesi
  Nar : Ateş
  Ar : Utanma


  AŞK VER BANA

  İlahi bir aşk ver bana, kandalığım bilmeyeyim
  Yavı kılayım ben beni, isteyiben bulmayayım
  Al gider benden benliği, doldur içime şenliği
  Diriliğimde öldür beni, varıp orda ölmeyeyim
  *** ***
  Bülbül olup öteyim, dost bahçesinde yatayım
  Gül oluben açılayım, ayruk dahi solmayayım
  Aşkdır derdin dermanı, aşk yoluna koydum canı
  Yunus Emre eydur bunu, bir dem aşksız olmayayım.
  *** ***
  Kanda : Nerede
  Yavı kılmak: Kaybetmek
  Ayruk : Artık, baska
  Eydur : Söylemek
  Dem : An,vakit


  AŞK

  işitin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk
  Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk
  Akilleri şaşırır deryalara düşürür
  Kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk
  *** ***
  Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden ala değil
  Aşksız adem hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil


  SUFİYİM HALK iÇiNDE

  Sufiyim halk içinde, tesbih elimden gitmez
  Dilim marifet söyler gönlüm hiç kabul etmez
  Söylerim marifeti, saluslanırım katı
  Miskinliğe dönmeye gönlümden kibir gitmez
  *** ***
  Görenler elim öper, tac u hırkaya bakar
  Söyle sanırlar beni, zerrece günah etmez
  Dışımda ibadetim sohbetim hoş taatım
  İç pazara gelince bin yıllık ayyar etmez
  *** ***
  Dışım derviş içim boş, dilim tatlı sözüm hoş
  Amma ettiğim işi dinin değişen etmez
  Yunus eksikliğini Allah'ına arz eyle
  Onun keremi çoktur sen ettiğin o etmez
  *** ***
  Saluslanmak : Hilekarlık, düzenbazlık.


  DERVİŞLİK DEDİKLERİ

  Dervişlik dedikleri hırka ile tac degil
  Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil
  Durmuş marifet söyler, erene Yunus Emrem
  Yol eriyle yoldadır, yolsuza yoldaş değil


  HİC BİR KİŞİ BİLMEZ BİZİ

  Hiç bir kişi bilmez bizi, biz ne işin içindeyiz
  Ne hırsımız baydır bizim, ne nefsimiz içindeyiz
  Bir kimsenin devletine, ta'nediben biz gülmeyiz
  Ne munkiriz alimlere, ne tersanın Hacındayız
  Yunus eydur hey sultanım, özge şahım vardır benim
  Ko dünya altın gümüşün, ne bakır-u tacındayız
  *** ***
  Bay : Zengin
  Ta'netmek : Yermek, kınamak
  Özge : Başka
  Tersa: Hıristiyan
  Munkir : İnkar eden


  ERENLER YOLU

  Canım erenler yolu inceden ince imiş
  Süleymana yol kesen şol bir karınca imiş
  Eydürler idi bana aşık avare olur,
  Geldi başıma gördüm, ol söz yerince imiş
  *** ***
  Dört kitabın manisin okudum hasıl ettim
  Aşka gelicek gördüm, bir uzun hece imiş
  İki kişi söyleşir Yunus'u görsem diye
  Biri eydur ben gördüm bir AŞIK koca imiş


  AB-I HAYAT

  Ab-I hayatın çeşmesi aşıkların visalidir
  Sohbeti aşk ile eder, susamışları yakmaya
  Aşk mı derim ben ona Tanrının uçmağın seve
  Uçmak hod bir tuzaktır eblehler canın tutmağa
  *** ***
  Aşık olan miskin olur
  Hak yoluna teslim olur
  Her ne dersen boyun tutar
  Çare yok gönül yıkmaya
  *** ***
  Ab-ı hayat : Ölümsüzlük suyu. Ledun ilmi, Hakka kavuşma.
  Visal : Kavuşma
  Uçmak : Cennet
  Hod : Kendi.
  Ebleh : Budala
  Miskin: Benliği terketmiş
  Boyun tutmak: Teslim olmak


  İŞİTİN EY YARENLER

  İşitin ey yarenler
  Aşk bir güneşe benzer
  Aşk olmayan gönül
  Misal-i taşa benzer
  *** ***
  Taş gönülde ne biter
  Dilinde agu tüter
  Nice yumusak söylese
  Sözü savaşa benzer
  *** ***
  Geç Yunus endişeden
  Gerekse bu bişeden
  Ere aşk gerek evvel
  Ondan dervişe benzer
  *** ***
  Yaren : Dost
  Agu : Zehir
  Bişe : Orman


  SENSİN KERİM

  Sensin kerim sensin rahim, Allah sana sundum elim
  Senden artuk yoktur emim, Allah sana sundum elim
  Ecel geldi vade erdi, Bu ömrüm kadehi doldu
  Kimdir ki içmeden kaldı, Allah sana sundum elim
  *** ***
  Gözlerim göğe süzüldü, canım göğüsten üzüldü
  Dilim tetiği bozuldu, Allah sana sundum elim
  Geldim salacam sarılır, Dört yana sela verilir
  El namazıma derilir, Allah sana sundum elim
  *** ***
  Cun cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar
  Hep koyubeni kaçtılar, Allah sana sundum elim
  Yunus tap uzattın sözü, Allah'ına tutgil yüzü
  Didardan ayırma bizi, Allah sana sundum elim
  *** ***
  Emim : İlacım
  Salaca: Tabut taşıyan tahta
  Sela : Ölüm haberinin duyurulması
  Şeşmek: Çıkarmak
  Tap : Yeter, kafi
  Didar : Allahın cemali, yüzü 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş