Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Minerallerin kristal sistem leri hakkında bilgi lazım bana Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Minerallerin kristal yapıları Minerallerin kristal şekilleri 2018 Kristal Süs Eşyaları Kristal mağara,
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 4      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Minerallerin kristal sistemleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  “Şekil” terimi, kristallerin dış görünüşlerini göstermek için kullanılır. Bir şekil bir grup kristal yüzeyi ile oluşur. Bu yüzeyler simetri elemanlarına göre aynı bağıntıya sahiptirler. Böyle mineraller aynı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Çünkü aynı atom ve aynı atomik düzene sahiptirler. Basit bir kristal şekli, kristal eksenlerine göre aynı özellikleri gösteren yüzeylerden oluşur. Mesela, kübik sistemdeki bir oktaedr, kristal eksenlerinin üçünü de aynı uzaklıkta kesen 8 tane piramit yüzeyinden meydana gelir. Yine aynı sistemdeki bir küp, birbirine benzeyen 6 yüzeyden oluşur. Bu küp yüzeyleri eksenlerden ikisine paralel, birisine ise diktir.

  Herhangi bir kristalin şekli, o kristalin büyüme ortamı şartlarına bağlıdır. Bu sebep, benzer kristal yüzeyleri, farklı kristallerde, farklı büyüme şekilleri gösterirler. Örnek olarak; Şekil de görülen kübik sisteme ait bir pirit kristalinde farklı büyüme gösteren yüzeyler görülmektedir. Burada (1 0 0) yüzeyi ve (2 1 0) yüzeyinde oluşan pirit kristal şeklinde kübik sistemdeki 4 dönümlü simetri ekseni yerine 2 dönümlü simetri ekseni almıştır.

  Her kristal sınıfında kristallografik eksenleri farklı uzunlukta kesen yüzeylerden meydana gelen bir şekil vardır. Buna “genel şekil” denir. Diğerleri ise özel şekillerdir. Mesela ortorombik (rombusal) (rombusal), monoklinik ve triklinik sistemlerde (1 1 1) indisi genel bir şekildir. Çünkü eksen uzunlukları farklıdır.

  Kristal şekilleri genelde, şeklin diğer şekiller ile birleşmesine göre iki grupta incelenir;

  a. Basit şekiller:
  Küp, prizma, piramit vb şekiller basit şekillerdir. Yani ait olduğu kristal sistemine ait tek bir şekil içeren şekillerdir.
  b. Bileşik şekiller: Birden fazla basit şekil yüzeyini içeren şekillere de “bileşik şekiller” denir. Bu şekillerden; bir hacmi tek başına kapatamayan ve ancak diğer şekiller ile birleşerek, birleşik şekil halinde bulunan şekillere “açık şekiller”, denir. Bir hacim parçasını kapayabilen ve dolayısı ile tek başına bulunabilen şekillere “kapalı şekiller” adı verilir.  Şekil–1: Basit Şekiller

  Kristallerin Dış Şekilleri (Yüzeyleri)

  Kristaller düzenli ve belirli bir iç yapıya sahip oldukları için dış şekillerinde de belirli bir düzen görülür. Kristaller; birim hücrelerin üç boyutta tekrarlanmasıyla meydana geldiği düşünülürse, kristal yüzeyleri, hem birim hücreleri şekillerine hem de oluştukları ortama bağlı olarak gelişirler. Doğada iyi kristallere çatlak ve boşluklarda rastlanır. Kayaçlar ve cevherler içinde kristaller, simetri veren dış yüzeyler oluşamadan diğer kristaller ile karşılaşırlar ve katılaşırlar.

  Ortamda ısı, basınç, eriyik cinsi ve büyüme hızı gibi dış etkenlerin tesirleri vardır. Belirli bir düzen izleyerek meydana gelen bu yığışımlar düzenli bir şekil meydana getirirler. Mesela küp şekilli birim hücreler her yönde aynı hızda gelişirlerse yine küp şekilli dış şekiller meydana gelir. Büyüme hızı farklı olduğu bir konumda birim hücreler aynı olmasına rağmen farklı dış şekiller meydana çıkar. Mesela Oktaedr gibi. Bir kristalin yüzeyleri kristalin iç yapısına bağlı olarak sınırlıdır.

  Bir galen (PbS) kristali, darbe ile dilinimlere ayrılırsa, her zaman daha küçük küpler elde edilir. Bir kalsit (CaCO3) de daha küçük romboedrlere bölünür. Bu işleme devam edersek daha da küçüklerini elde ederiz. Bu işlemi fikren yürütürsek, bunun bir sınırı olacak ve bu en küçük bir küp ve bir romboedr de elde edilecektir. Bu en küçük küp ve romboedrleri yan yana ve üst üste dizersek, kırmadan evvelki ilk kristalin elde edilmesi gerekir. Buna Haüy teoremi adı verilir.

  Kristal oluşurken herhangi bir nedenle, bir miktar küçük küp düzenli bir şekilde her üç eksen boyunca oluşamazsa, yine küplerden oluşmuş fakat dış yüzeyi üçgen olan bir yüzey elde edilir. Bu yüzey merdiven gibi küp yüzeylidir. Ancak küpler çok ufak olduğu için düzlem gibi görünmektedir.


  Şekil–2: Kristallerin Dış Yüzeyleri

  Kristal Yüzeyleri Ve Okunması

  Eksenlerin hepsi tarafından kesilen yüzeylere “oktaedr” adı verilir. Bir eksene paralel giden yüzeylere “prizma”, ikisine paralel olup bir eksenle kesilen yüzeylere de “bazis” adı verilir.

  Kristalin bir yüzeyini okumak ve işaretlerini doğru olarak yazmak için eksen sırasına (a:b:c) uymak gereklidir. Elimize aldığımız bir kristal şeklinde; bizden karşıya giden birinci; sağdan sola giden ikinci; yukarıdan aşağı giden ise üçüncü eksendir.

  Bizden taraf, sağ taraf ve üst taraf eksen parçaları pozitif (+), aksi yönlerdeki eksen parçaları de negatif (-) dir. Dört ekseni olan Hekzagonal sisteminde karşımıza gelen ekseni 1. kabul edersek bu pozitif olarak alırız, sola doğru ikinci negatif şeklinde devam eder. Eksenlerin karşı tarafları aksi işaret taşırlar.

  Küp yüzeyleri bir eksen tarafından kesilirken diğer ikisine paralel gitmektedir. Bir küpün sağ yüzeyinin işareti Weiss’e göre ¥ a: a: ¥ a, Miller’e göre ise; 0: 1: 0 olarak yazılır. Burada yüzey yalnız ikinci eksenin pozitif parçası ile kesilmiş diğer ikisine ise paralel gitmiştir. Küpün sol taraftaki yüzeyi ise; ¥ a: -a: ¥ a veya 0: 1: 0 olarak gösterilir ki; bu yüzeyin ikinci eksenin negatif parçası ile kesildiği ve diğerlerine paralel gittiği anlaşılır.

  Oktaedr şeklinin ise; bize göre sağ üst yüzeyinin işareti Weiss indisine göre a: a: a, Miller indisine göre ise 1: 1: 1 olarak yazılır. Bu durum yüzeyin her üç eksenin pozitif parçaları tarafından ve eşit uzaklıkta kesildiğini göstermektedir. Aynı şeklin sağ alt yüzeyinin işareti Weiss’e göre a: a: -a, Miller’e göre 1: 1:-1 olarak gösterilir ki, bu durumda yüzey bir ve ikinci eksenlerin pozitif parçaları, üçüncü eksenin ise negatif parçası tarafından kesilmiş olduğu anlaşılır.

  Kübik Sistem

  Kübik sistemde, a, b, c eksenleri birbirine dik olup boyları birbirine eşittir. Bu eksenler arasındaki (a, b, g) açıları da birbirine eşit olup 90° dir.
  Tipik şekli küpdür. Bu sistemde kristallenen minerallere örnek olarak galen (PbS), pirit (FeS2), fluorit (CaF2) verilebilir.  Şekil–3:
  Kübik Sistemde Basit Şekiller

  Kübik sistemde kristal şekilleri

  Bu sisteme dahil bütün şekiller, birbirine eşit ve birbirini 90 derecelik açı ile kesen üç kristal ekseninden oluşmuştur. Eksenlerin parametre oranları a: a: a dır. Kübik sistemin şekilleri kendine özel isimlendirilir. Bu şekiller şunlardır:

  A4 Küp – A3 Oktaedr – A2 Romboid Dodakaedr


  Şekil–4: Kübik Sistemde Eksenler Tarafından Kesilen Yüzeyler Ve Şekiller

  A. Kübik Sistemin Holoedri Sınıfı Şekilleri: 3A4 4A6/3 6A2 C 3P4 6P2 4/m 32/m

  Bu sınıftaki şekillerde 9 simetri düzlemi vardır. Bunun 3 tanesi kristal eksenlerine paralel olup esas simetri düzlemlerini teşkil ederler. Diğer 6 sı ise tali simetri düzlemleridir. Bunlardan başka 4 tane 3 sayılı, 3 tane 4 sayılı ve 6 tane 2 sayılı simetri eksenleri ile simetri merkezi vardır. Bu sınıftaki şekillerin yüzeyleri 1, 2 ve 3 eksen tarafından kesilebilir.


  1. Yüzeyleri 1 eksen tarafından kesilen şekil küptür.
  2. Yüzeyleri 2 eksen tarafından kesilen şekiller; Tetrakisheksaedr, rombikdodekaedr
  3. Yüzeyleri 3 eksen tarafından kesilen şekiller; Oktaedr, triakisoktaedr,
   hekzakisoktaedr, ikositetraedr  A.1. Küp: Kenarları eşit 6 dörtgen, birbirini 90 derece ile kesen 12 kenar ve 8 köşe ile çevrilidir. İki kristal eksenine paralel olan yüzeyleri üçüncü eksen tarafından kesilir. Bu yüzeyin işareti a: ¥ a: ¥ a olarak gösterilir. (Şekil 64)  Şekil–5: Kübik Sistemde Kristal Şekilleri.


  A.2. Tetrakisheksaedr (Küp piramidi): 24 üçgenle çevrili bir şekildir. 36 kenarı olup, 12 tanesi uzun, 24 tanesi kısadır. Uzun olanlar küpün kenarına eşittir. Kısa olanlar ise dörder olarak küp yüzeylerinde birleşirler. Yüzeyler eksenleri farklı yerlerde keser. işareti a: ma: ¥ adır.

  A.3 Rombikdodekaedr:
  12 eşkenar dörtgen yani rombüs ile çevrili bir şekildir. 24 kenarı olup, bu kenarların 6 tanesi 4 yüzeyli, 8 tanesi 3 yüzeyli köşelerde birleşirler. Her yüzey kristal eksenlerinden iki tanesini aynı uzaklıkta keser ve üçüncüsüne paralel gider. Eksenler dört yüzeyin birleştiği noktalardan geçer. İşareti a : a : ¥ a dır.

  A.4. Oktaedr:
  Kenarları eşit olan 8 üçgenden meydana gelmiş bir şekildir. Birbirine eşit 12 kenarı ve 6 tane de 4 yüzeyli köşesi olup, eksenler bu köşelerden geçer. İşareti Weiss’e görea : a : a , Miller’e göre ise; (111) dir.

  A.5. Triakisoktaedr (Piramitli oktaedr):
  24 eşit üçgenle çevrili olan bu şeklin 36 kenarı olup, bunların 12 si uzundur. Geri kalan 24 kenardan üçü oktaedr yüzeyleri üzerinde birleşirler. Eksenler 8 yüzeyin birleştiği 6 köşeyi birbirine bağlar.


  Şekil–6: Kübik Sistemde Kristal Şekilleri.


  A.6. Heksakisoktaedr: 48 üçgenden meydana gelen bir şekil olup bu nedenle 48 yüzeyli denir. 72 kenarı, (24 ü uzun, 24 ü orta ve 24 ü kısa) , 26 tane köşesi (6 tanesi 8 yüzeyli,8 tanesi 6 yüzeyli, 12 si 4 yüzeyli) ve üç cins açısı vardır. Kristal eksenleri 8 yüzeyli köşelerinden geçer. Her yüzey üç ekseni ayrı ayrı uzaklıkta kestiklerinden, işaretleri a : ma : na olarak gösterilir.

  A.7. İkositetraedr (Trapezoedr):
  Bu şekil 24 deltoid tarafından çevrilmiştir. Üç çeşit köşeye sahiptir. Bunlardan bir kısmı üç, bir kısmı dört yüzeyli ve sivri, bir kısmı da dört yüzeyli ve kütcedir. Kristal eksenleri dört eşit kenarın kesiştiği köşelerden geçerler. İşareti a : ma : naolarak gösterilir.

  B. Kübik Sistemin Hemiedri Sınıfı Şekilleri:


  Bir kristal sisteminde simetri elemanları holoedri sınıfdaki simetri elemanlarından farklı yani daha az olursa bu sınıflara genel olarak “hemiedri” adı verilir. Kübik sisteminde; Tetraedr, Pentagonodekaedr ve Plajiedrik hemiedri sınıfları vardır.

  B.1. Tetraedr (Eğri yüzeyli) sınıfı:

  3A4/2 4A3 6P2

  1. Tetraedr:
  Oktaedrin hemiedrisidir. Oktaedr yüzeylerin yarısının yok olmasıyla diğer yüzeylerin büyümesi sonucu oluşur. Şekil eşit kenarlı dört üçgen tarafından çevrilmiş olup, dört tane üç yüzeyli köşesi vardır. Eksenleri karşılıklı kenar ortalarını birbirine bağlar. Pozitif özellikdeki tetraedrin işareti +1/2 ( a : a : a ) olarak, negatif tetraedrin işareti ise -1/2 ( a : a : a ) olarak gösterilir.

  2. Triyakistetraedr (piramitli tetraedr):
  İkositetraedrin hemiedrisi olan şekil, iki kenarı eşit oniki üçgen tarafından çevrilmiştir. Bu şekil tetraedrlerin yüzeyleri üzerinde, köşeleri birleştiren noktaların dışarı itilmesi ile meydana gelir. Üçgenler altı uzun ve oniki kısa kenarda birleşirler. Sekiz köşenin dördü altı ve dördü de üç kenarlıdır. Eksenler karşılıklı uzun kenarların ortalarından geçerler. İşareti ± 1/2 (a : a : a) olarak gösterilir.

  Şekil–7: Kübik Sistemin Hemiedri Şekilleri

  3. Hekzakistetraedr:
  Hekzakisoktaedrin hemiedrisi olup 24 üçgen tarafından çevrilmiştir. 36 kenarlı olup, bunların 12 şer tanesi orta, uzun ve kısa olarak bulunur. 14 köşesi vardır. Altısı 4 yüzeyli, dördü 6 yüzeyli sivrice ve dördü de 6 yüzeyli kütcedir. Eksenler 4 yüzeyli köşelerden geçerler. İşaretleri ± 1/2 (a:ma:na) dır.

  Şekil–8: Çeşitli Tetraedr Kombinasyonları.

  4. Deltoid dodekaedr:
  Triakisoktaedrin hemiedrisi olan şekil 12 deltoid tarafından çevrilmiştir. 24 kenarı vardır. Bunlardan 12 si uzun, 12 si kısadır. Üç çeşit köşesi vardır. Altısı 4 yüzeyli, dördü üç yüzeyli ve sivrice, dördü de üç yüzeyli ve kütcedir. Eksenleri 4 yüzeyli köşeleri birleştirir. İşaretleri ± 1/2 ( a : a : ma ) dır.

  B.2. Pentagondodekaedr (paralel yüzeyli) sınıfı: 3A2 4A3

  Bu sınıfda, tam yüzeyli şekillerin yüzeylerinin yarısının ortadan kalkması ile hemiedri şekilleri oluşur. Bu hemiedri şekillerinde esas simetri düzlemleri önemlerini korudukları halde, tali simetri düzlemleri bu önemlerini koruyamaz ve kaybederler. Başlıca şekilleri şunlardır:pentagondodekaedr, diyakisdodekaedr.

  1. Pentagondodekaedr:
  Tetrakishekzaedrin (küp piramid) hemiedrisidir. Şekil 12 beş köşeli yüzeyler tarafından çevrilmiştir. İki kısım kenarı vardır. Bunların altısı uzun olup küpün kenarlarına paraleldir. 24 ü kısa olup 5 köşeli yüzeylerin eşit kenarlarıdır. Eksenler uzunca kenarların ortasından geçer. İşareti ± 1/2(a:ma:¥ a) dır.

  2. Diyakisdodekaedr:
  Hekzakisoktaedrin hemiedrisi olan şekil, 24 trapez tarafından çevrilmiştir. 48 kenarı vardır. 12 si uzun, 12 si kısa, 24 ü ise orta uzunluktadır. 26 köşeden 6 sı 4 yüzeyli ve eşit kenarlı, 12 si 4 yüzeyli fakat eşit olmayan kenarlı, 8 i de 3 yüzeylidir. Eksenleri 4 yüzeyli ve eşit kenarlı köşelerden geçer. İşareti ± 1/2 ( a : ma : na ) dır.

  C. Kübik Sistemde Bileşik Şekiller

  Buraya kadarki şekillerin hepsi de aynı yüzeyler tarafından çevrildiği için basit şekillerdi. Aynı sınıftan olan çeşitli basit şekillerin (değişik yüzey çeşitlerinin) bir kristalde toplanması ile“Bileşik Şekiller” oluşurlar. Kübik minerallerin çoğunluğu birçok basit şeklin birleşmesiyle meydana gelen bileşik şekiller meydana getirirler.

  Bileşik şekillerden yüzeyleri en çok olanı esas şekil olarak alınır. Diğerlerinin bu esas şeklin kenar veya köşelerini kestiği kabul edilir. Şekil 70 A’da küp ile oktaedrin meydana getirdiği şekil görülmektedir. Burada esas şekil oktaedr olup bunun köşeleri küp yüzeyleri tarafından kesilmiştir. Şekil 70 B’de yine küp ile oktaedrin meydana getirdiği bir bileşik şekil görülmektedir. Burada ise diğerinin tersi olarak, esas şekil küpdür. Küpün köşeleri oktaedr tarafından kesilmiştir. Her iki şekilde yüzeyler küp için (100), oktaedr içinse (111) olarak yazılır. Şekil 70 C’de ise küp ile oktaedrin dengeli olarak meydana getirdiği bileşik bir şekil görülmektedir.

  Şekil–9: Kübik Sistemde Bileşik Şekiller.

  Şekil–10: Kübik Sistemde Bazı Bileşik Şekiller.Gröna genellikle trapezoedr ve dodekaedr bileşik şeklinde kristallenir. Pirit küp, oktaedr, pentagon dodekaedr veya bileşik küp +pentagon dodekaedr, oktaedr + pentagon dodekaedr şekillerinde kristalleşir. Bazen oktaedr + pentagon dodekaedr bileşiğinde oktaedrin yüzeyleri daha gelişmiş olur ve şekil 71 D deki durumu alır.

  3. Tetragonal Sistem
  Tetragonal sistemde, a ve b eksenleri birbirine eşit boyda fakat c ekseni bunlardan daha uzundur. Aynı zamanda c ekseni a ve b ye diktir. Bu eksenler arasındaki a, b, g açıları ise yine birbirine eşit olup 90° dir. Tipik şekli kare tabanlı dik prizmadır. Bu sistemde kristallenen minerallere örnek olarak; kasiterit (SnO2), şeelit (CaWO4), kalkopirit (Cu Fe S2), rutil (TiO2) verilebilir.  Şekil–11: Tetragonal Sistem


  Hegzagonal Sistem  Bu sistemde a1,a2, a3 olmak üzere 3 yatay ve bir de c dikey ekseni vardır. Bu dört eksenden a1, a2, a3 birbirine eşit boyda c ekseni ise bunlardan daha uzun boydadır ve diğer eksenlere dikey durumdadır. a1, a2, a3 pozitif eksenleri arasında 120° lik bir açı varken bunlarla c ekseni arasındaki açı 90° dir.Tipik şekli altıgen tabanlı dik prizmadır. Bu sistemde kristalleşen minerallere örnek olarak grafit(C), kuvars (SiO2), molibdenit(MoS2)
  verilebilir.
  Şekil–12: Hekzagonal Sistem 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. Hekzagonal Sistem, Hekzagonal sistemde kristal şekilleri

  Bu sistem birbiri ile aynı düzlemde kesişen, aynı değerde ve aynı uzunlukta üç yanal eksenle, bunlara dikey olan dördüncü bir eksen ile temsil olunur. Yanal eksenler 60 şar derece, dikey eksen ise 90 derecedir. Dikey eksene esas eksen veya c ekseni denir. Bu eksen mikroskopik bakımdan önemlidir çünkü bu doğrultuda geçen ışık tek olarak kırılır. Bu sistemde temel prizmada 2 altıgen (0001) ve (000`1) ve altı dikdörtgenden oluşmaktadır.Elimize aldığımız şekilde üç eksene yatay durum verilir. Bu eksenlerden karşımıza geleni 1. kabul edilir. Bu durumda bizden tarafı pozitif değer taşır. Sıra ile sola doğru gidilirse 2. eksen negatif ve 3. eksen pozitif olarak değer taşır. Bunların karşı tarafları da aksi değerdedir. Esas eksen, bunlara eşit olmayan (uzun veya kısa olabilir) C ekseni de dikey olarak yer alır.  1.sınıf piramid 2.sınıf piramid


  Şekil–13: Hekzagonal Sistemde Eksenler.


  A. Hekzagonal Sistemin Holoedri Sınıfı Şekilleri:

  A6 3A2 3A2 C P6 3P2 3P’2

  Bu sınıftaki şekillerde 7 simetri düzlemi vardır. Bunlardan birisi yatay, altısı dikey yani c eksenine paralel durumdadır ve birbirleri ile 30 ar derecelik açılarla kesişirler. Bunlardan başka simetri merkezi ile 6 tane 2 sayılı ve yatay durumda, 1 tane de 6 sayılı dikey durumda olan simetri ekseni vardır. Holoedri sınıfındaki şekiller şunlardır:Birinci sınıf piramitler (Protopiramidler), İkinci sınıf piramitler (Döteropiramidler), Dihekzagonal bipiramid (Diheksaedr), Dihekzagonal prizma, Hekzagonal bazis

  Sivri piramid işareti a : ¥ a : -a: mC
  Küt piramid işareti a : ¥ a : -a : 1/mC dir.

  A.2. Döteropiramidler:
  Hekzagonal proto piramidleri 30 derecelik bir açı ile c ekseni etrafında döndürmekle oluşurlar. Yan eksenler yan kenar ortalarına isabet eder. Yani eksenler kenar ortalarından geçer. Her yüzey c ekseninden başka yan eksenlerden birisini basit bir uzaklıkta, diğer ikisini de bunun iki misli bir uzaklıkta keser ki bu sebepten eksen oranları 2a : a : 2a : cşeklinde gösterilir.

  Sivri piramid 2a : a : 2a : mc
  Küt piramid 2a : a : 2a :1/mc şeklinde gösterilir.
  Şekil–14: Hekzagonal Proto ve Dötero Piramitler.

  A.3. Dihekzagonal bipiramit (Dihekzaedr):
  Kenarları birbirine eşit olmayan 24 tane üçgenden meydana gelmiştir. 12 tane uzun ve keskin, 12 tane kısa ve küt kutup kenarı, 12 tane birbirine eşit orta kenarı, 2 tane dik eksen ucunda kutup köşesi, 6 tane küt, 6 tane de sivrice orta köşesi vardır. Yatay eksenleri sivrice olan orta köşelerden geçerler. C ekseninden başka diğer eksenler her yüzeyi farklı uzaklıkta keserler. En küçük parametre a, en büyük parametre na olarak alınırsa, parametre oranları: n/n-1a: a: na: mc şeklinde gösterilir.

  Buraya kadarki holoedrik şekiller kapalı şekiller idi. Bu piramidlerdeki c ekseni sonsuz olursa (yani m katsayısı ¥ olursa) açık şekiller adı verilen üç çeşit prizma meydana gelir. Bunlar; Protoprizma, Döteroprizma, Dihekzagonal prizma ve Hekzagonal bazis’tir.

  A.4. Protoprizma:
  Bu şekil proto piramitlerden meydana gelir. Dikey yani c eksenine paralel 6 yüzey tarafından çevrilmiştir. Yan eksenler karşılıklı dik kenarların ortalarından geçer. Eksen oranları (işaretleri): a : ¥ a: -a : ¥ c veya (1010) olarak gösterilir.

  A.5. Döteroprizma:
  Bu şekil döteropiramitlerden meydana gelir. Şekil birinci durumlu prizmaya şekil itibariyle benzer ancak eksenler c ekseni çevresinde 30 derece döndürülmüştür. Bu şekilde eksenler yüzey ortasından geçer. İşareti 2a:2a:-a:¥ c olarak veya {1120} olarak gösterilir.

  A.6. Dihekzagonal prizma:
  Dihekzagonal bipiramidlerden meydana gelir. Dikey olan c eksenine paralel 12 yüzey tarafından çevrilmiştir. Eksenleri bir aşırı olarak dikey kenarların ortalarından geçer. Yüzeyleri yatay eksenleri farklı uzunlukta keserler. İşareti a: ma: -na: ¥ cdir.

  A.7. Hekzagonal bazis (Bazal pinakoid):
  Birbirine paralel iki yüzeyden meydana gelmiştir.

  Ortorombik (Rombusal) Sistem

  Üç kristallografik eksen; a, b, c, birbirinden farklı boylarda aralarındaki açılar a, b, g birbirine eşit olup 90° dir. Tipik şekli dik dikdörtgen prizmadır. Kibrit kutusu şeklindedir. Bu sistemde kristallenen minerallere örnek olarak; aragonit (CaCO3), kükürt (S), barit (BaSO4) verilebilir.
  Şekil-15: Ortrrombik (Rombusal) Sistem

  Monoklinik (Monoklinal) Sistem

  Birbirinden farklı boylarda (a, b, c) 3 eksen vardır. a ekseni ile dik durumda c ekseni arasındaki açı 90° den büyük, diğer bir deyimle a ekseni öne doğru eğiktir. Diğer a ve g açıları ise 90° dir. Bu sistemde b ekseninin uzunluğu birim olarak alınır ve diğer eksenler b eksenine göre ifade edilir.

  Monoklinik kristallerde b ekseni a ve c ekseninden geçer, simetri düzlemiyle belirlenir. Bu düzleme diktir. a ve c eksenlerin doğrultuları ise kristal dilimine ve şekline göre seçilir.

  Bu sistemde kristallenen minerallere; realgar(As2S2), jips (CaSO4.2H2O), volframit ((Fe Mn)WO4), boraks (Na2B4O7.10H2O) örnek olarak
  verilebilir.Tipik şekli dikdörtgen tabanlı eğik prizmadır (Paralel kenar prizmadır).
  Şekil–16: Monoklinik Sistem

  Triklinik (Triklinal) Sistem

  a, b, c kristallografik eksenleri birbirinden farklı boylarda ve aralarındaki a, b, g açılarıda yine birbirlerinden ve 90° den farklıdır. Tipik şekli paralel kenar tabanlı eğik prizmadır. Bu sistemde kristallenen minerallerden; Üleksit (NaCaB5O9.8H2O), disten (Al2O SiO4) örnek olarak verilebilir.
  Şekil–17: Triklinik Sistem


  Kaynak : http://www.kimyaders.com/?p=465


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş