Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Şehir İsimleri Nerden Geliyor , Şehir isim leri ve anlamları nelerdir Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Şehir İsimleri Nerden Geliyor? İşgal Altındaki Şehir Kitap Özeti
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 4      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Şehir İsimleri Nerden Geliyor,Şehir isimleri ve anlamları

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Şehirlerimizin Anlamları
  Yaşadığımız,gördüğümüz ya da duyduğumuz illerin anlamları nelerdir sizce?Gelin bir bakalım...
  Trabzon
  "Trapezus" sözcüğünden gelir. Anlamı dörtköşe'dir.

  Tunceli

  Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiştir. Yani tunçülkesi demektir.

  Sakarya

  Adını sınırları içinden geçen Sakarya nehrinden alır

  Samsun

  Eski adı "Amisos"dur. Samsun ismi bu kelimenin halk arasından değiştirilmesidir.

  Sivas

  Adının nereden geldiği konusunda her hangi bir kayda rastlanmamıştır.

  Siirt

  Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anlamına geldiği söylenir. Diğer bir ravayete göre ise Sert kelimesinin bozulmuş şeklidir.

  Rize

  Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır.

  Ordu

  Eski adı "Kotyora"dır. Halk tarafından bu isim değişikliğe uğramıştır.

  Niğde

  İlkçağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından bu şehre isimlerini vermişler. Arap kaynakları şehre "Nekide veya Nikde" demişlerdir. Halk ise şehre Niğde adını vermiştir.

  Nevşehir

  Onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı "Muşkara" idi. Daha sonra Nevşehirli Damat İbrahim Paşa köyünü geliştirdi ve yeni şehir anlamında Nevşehir adını verdi.

  Malatya

  Hititler döneminde buranın adı "Meliddu"dur. Halk tarafından Malatya olarak değişmiştir.

  Manisa

  Yunanca Magnesya'dan gelmiştir. Türkler burayı alınca Manisa olarak şehrin ismini değiştirdiler.

  Mardin

  Mardin adı Süryanice'de Marde'den geldiği rivayet edilir. Romalılar "Maride" Araplar ise "Mardin" adını vermişlerdir. Diğer bir rivayet göre ise Kürtçedeki Mer-din yani erkek, yiğit -görmek kelimesinden geldiği söylenmiştir.

  Muğla

  Eski adı "Mobolla"'dır. Türkler buraya daha sonra Muğla demişlerdir.

  Muş
  Bir rivayete göre süryanice'deki suyu bol anlamına glene Muşa'dan diğer bir rivayete göre ise Şehrin kurucusu "Muşet'den gelmiştir

  Karaman
  İlk ismi Laranda'dır. Selçuklu ve Osmanlılarda ki ismi Larende idi. Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya daha sonra Karaman adı verildi.

  Kahramanmaraş
  Asıl adı Markasi'dir. Halk dilinde Maraş olarak değişmiştir. Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı şehirlerini kahramanca savunduklarından meclis tarafından ll Şubat 1922'de kahraman ünvanı verildi.

  Kars
  MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından dolayı şehre kars adı verilmiştir. Kars kelimesinin anlamı ise deve ya da koyun yününden yapılan elbise veya şal kuşağı anlamına gelir.

  Kastamonu
  Şehrin eski adı "Tumana"dır. Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir kavim yerleşti. İşte Kastamonu Gas ve Tuman'ın birleşmesinden meydana gelmiştir.

  Kayseri
  Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler. Yani İmparator şehri anlamına gelir. Daha sonra Kayseri olarak halk arasında yayıldı

  Kırşehir
  Kır ve Şehir kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.

  Kocaeli
  Orhan gazi döneminde bu bölgeyi feth eden Akçakoca isimli komutandan dolayı buraya Kocaeli denildi.

  Konya
  İsa'dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden St. Paul burayı ziyaret etti ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti. Bu nedenle Hıristiyanlar ona, "İsa'nın tasviri" anlamına gelen "ikonyum" adını verdiler. Abbasiler burayı alınca "Kuniye'ye" çevirdiler. Türkler bu ismi Konya olarak değiştirdi.

  Kütahya
  Frigler buraya "Katyasiyum veya Katiation" adını vermişlerdir. Daha sonra yöre halkı buraya Kütahya demiştir

  İstanbul
  MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir.
  Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla "Antion" olarak anıldı.
  Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını verdi. Şehre "Konstantin veya Konstanpolis" adı verildi. Araplar "Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis" demişlerdir. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan "Stin-polis" deyimi kullanıldı. İşte İstanbul bu "Stin-Polis" şehrinden türetildi.
  Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında "İslambol" adını verdiler. Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi.

  İzmir
  Şehrin asıl adı "Smyrna"dır. İzmir kelimesi smyrna'nın halk arasındaki kullanış şeklidir. Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs Kralı Kinyras'ın kızı Smyra'dan alır ve tanrıça Artemis İzmirli'dir. Kimi kaynaklara göre de, İzmir şehrini ilk kuran Hititler değil, Amazonlar'dır. (Hititler de buraya Navlühun adını vermişlerdir.

  Gaziantep
  Şehrin eski adı Ayıntab'dır. Kelime anlamı, pınarın gözü demektir. Halk bunu Antep olarak değiştirmiştir. Halk Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı başarılı bir savaş verince 6 Şubat 1921'de çıkartılan bir yasayla Gazi ünvanı verildi.

  Gümüşhane
  Burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan, bu şehre Gümüşhane denilmiştir

  Edirne
  Romalılar döneminde imparator Hadrianus tarafından kurulduğu için şehir "Hadrianopolis" dını alır. Hadrianus'un şehri anlamına gelen bu sözcük, sonradan değşimlere uğrayarak Edirne halini aldı.

  Elazığ
  1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu.1862 yılında buraya o sıradaki padişah Abdülaziz'in onuruna "Mamuretülaziz" adı verildi. Bu ismi uzun bulan halk onu Elaziz olarak kısalttı. 1937 yılında Elazığ'a çevrildi.

  Erzincan
  Erzincan ovasından adını alır. Ezirgan diye halk tarafından söylenir. Buranın eski adı Eriza'dır.

  Erzurum
  Ardı Rum kelimesinden gelir. Yani Rum toprağı demektir. Diğer bir rivayete göre de Selçuklular buraya Erzen-Rum demişlerdir. Erzen darı demektir. Şehir o zamanlar bir tahıl ambarı olarak kullanılmıştır.

  Eskişehir
  Eski adı Doylaion'dur. 1080 yılında Türkler burayı ele geçirdi. 1175 yılında burasını Bizans geri aldı. Kılıçarslan bu şehri daha sonra geri alınca, ona "Bizim eski Şehrimiz" anlamına gelen Eski Şehir adını verdi.

  Diyarbakır
  Bakır ülkesi anlamına gelmektedir. Bu ismin kaynağı Diyar-ı Bekir'dir. Bekir'in memleketi anlamına gelir. Bunun nedeni de Bekir b. Va'il adlı Arap göçebe boyunun buraya yrleşmiş olmasından kaynaklanır. Diyarbakır'ın eski adı Amid veya Amed'dir. Gelen veya bizim anlamına gelir. Dede Korkut kitabında Amid'e Hamid de denilmiştir.

  Denizli
  Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İl eski Türkçe'de ülke, memleket anlamına gelir. Yani deniz memleketi denilir.Bir diğer rivayete göre de kelimenin aslı domuz-ili'dir. Bu da bölgede domuz çokluğundan kaynaklanmaktadır.

  Çanakkale
  Marmara ve Ege denizlerini birleştiren Boğaz'daki şehir ve kasabaların en büyüğü ve il merkezidir. Boğazın doğu kıyısında ve en dar yerinde kurulmuştur. Burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır. Bugünkü ismini buradan alır.

  Çankırı
  İlkçağda "Gangra" kalesinin eteğinde kuruldu. İsmini Gangra kalesinden alan Çankırı'ya yakın zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu.

  Çorum
  Rivayete göre Çoğurum kelimesinden türetilmiştir. Bu da bölgede zamanında Rumların çoğunluğu oluşturmasından kaynaklanmaktadır.

  BURSA
  Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias'ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl)

  BURDUR
  Eski adı Askaniya'dır. İsmini yanında kurulmuş olduğu Burdur gölünden alır.

  BOLU
  Önceleri Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı verildi. Türkler burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp sadece polis dediler. Daha sonra bu da halk dilinde değişerek Bolu oldu.

  BİTLİS
  Kimi tarihçilere göre, "Bageş" ya da "Pagiş" sözcüklerinden türemiştir. Kimilerine göre de Büyük İskender'in komutanı "Lis" ya da "Badlis" burada bir kale kurmuş. Bitlis sözcüğü bu komutanın isminden kaynaklanıyormuş.

  BİNGÖL
  Buradaki bir çok göllerden dolayı bu isim kendisine verildi.

  BİLECİK
  Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı. Osman bey burayı alınca bu adı Bilecik olarak adını verdi.

  BAYBURT
  Eldeki kaynaklara göre kasabanın ortaçağdaki adı "Paypert" ya da "Pepert" idi. Bayburt adı buradan gelmektedir.

  BALIKESİR

  Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio'dan türediği sanılmaktadır. Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çok anlamına gelir. Çünkü Kesir Arapça'da çok anlamına gelmektedir

  AĞRI
  İsmi sınırları içindeki "Ararat" dağından alır. Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı.(Nuh Tufanı) Nuh peygamber bütün canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat - Ağrı) dağına kondu. Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı.

  AKSARAY
  Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese, kümbetler ve büyük ve beyaz bir saray yaptırdı. Şelir "Aksaray" adını işte bu beyaz saraydan aldı.

  AMASYA
  Amasya şehrini tarihçi Strabon'a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen "Amasesia" ismini verdi.

  AYDIN
  İlk olarak Argoslar tarafından kuruldu. Anadolu beylerinden Aydınoğlu Mehmet bey'den aldı. Aydın, Mehmet beyin babasının ismidir.

  ARTVİN
  İskitler tarafından kuruldu. Artvin sözü iskitçe'dir.

  ANTALYA
  ll.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu. Şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü.

  ANKARA
  İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "Üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da Koruk anlamına gelen"Aguirada'dan türemiştir.
  Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; "Kıvrıntı",, anlamına gelen ankaba'dan veya Latince'den çengel anlamına gelen uncus'dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi anlamına gelir." Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.

  ANTAKYA
  MÖ 300 yıllarında Makedonya Kralı Seleukoz bu yörede Antakya'yı kurdu ve şehre babasının ismi olan Antiokhia adını verdi. Zamanla büyüyen kent, başkent halini aldı.

  AFYONKARAHİSAR
  Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer. "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri" Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirlmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.

  ADAPAZARIBu ilimize Adapazarlılar kasaca Ada der. Çünkü Sakarya ve Çark suyu arasında yer alan şehir, tıpkı bir adayı andırır. "Pazar sözüne gelince: Burası onyedinci yüzyılda yörenin Pazar yeriydi. İşte, Adapazarı bu iki sözcüğün "Ada" ve "Pazar" sözcüklerinin birleşmesinden oluştu. Adapazarı, Sakarya ilimizin merkezidir 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. Van


  Van'ı Asur kraliçesi Semiramis kurdu. Bundan dolayı şehre
  "Şahmirankent" adı
  verildi. Daha sonra Persler döneminde buraya Van adında bir vali
  geldi ve
  şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi.


  Uşak


  Çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. Bazı
  rivayetlere göre ise
  uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği
  söylenmiştir.


  Urfa


  Eski adı "Orhoe veya Orhai"dir. Dah sonra Araplar tarafından "R"ya
  çevrilmiştir. Bir diğer rivayete göre ise Kürtçeden gelmekte olup
  R yani
  güneş demektir. Şehir Babil hükümdarı Ramis-Nemrut tarafından
  kuruldu.


  Tekirdağ


  Adını, kıyı boyunca uzanan Tekirdağlarından almıştır.


  Tokat


  Eski adı "Komana Pontika"idi. Tokat adının Pontika adının halk
  arasından
  değişmiş şeklidir.


  Trabzon


  "Trapezus" sözcüğünden gelir. Anlamı dörtköşe'dir.


  Tunceli


  Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli
  adı
  verilmiştir. Yani tunçülkesi demektir.


  Sakarya


  Adını sınırları içinden geçen Sakarya nehrinden alır


  Samsun


  Eski adı "Amisos"dur. Samsun ismi bu kelimenin halk arasından
  değiştirilmesidir.


  Sivas


  Adının nereden geldiği konusunda her hangi bir kayda
  rastlanmamıştır.


  Siirt


  Siirt adının Keldani aslından geldiği ve şehir anl..... geldiği
  söylenir.
  Diğer bir ravayete göre ise Sert kelimesinin bozulmuş şeklidir.


  Rize


  Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır.


  Ordu


  Eski adı "Kotyora"dır. Halk tarafından bu isim değişikliğe
  uğramıştır.


  Niğde


  İlkçağda bölgede Nagdoslular adlı bir kavim yaşadığından bu
  şehre isimlerini
  vermişler. Arap kaynakları şehre "Nekide veya Nikde" demişlerdir.
  Halk ise
  şehre Niğde adını vermiştir.


  Nevşehir


  Onsekizinci yüzyıla kadar şehir bir köydü ve adı "Muşkara" idi.
  Daha sonra
  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa köyünü geliştirdi ve yeni şehir
  anlamında
  Nevşehir adını verdi.


  Malatya


  Hititler döneminde buranın adı "Meliddu"dur. Halk tarafından
  Malatya olarak
  değişmiştir.


  Manisa


  Yunanca Magnesya'dan gelmiştir. Türkler burayı alınca Manisa olarak
  şehrin
  ismini değiştirdiler.


  Mardin


  Mardin adı Süryanice'de Marde'den geldiği rivayet edilir. Romalılar
  "Maride"
  Araplar ise "Mardin" adını vermişlerdir. Diğer bir rivayet göre
  ise
  kürtçedeki Mer-din yani erkek, yiğit -görmek kelimesinden
  geldiği
  söylenmiştir.


  Muğla


  Eski adı "Mobolla"'dır. Türkler buraya daha sonra Muğla
  demişlerdir.


  Muş


  Bir rivayete göre süryanice'deki suyu bol anl..... glene Muşa'dan
  diğer bir
  rivayete göre ise Şehrin kurucusu "Muşet'den gelmiştir


  Karaman


  İlk ismi Laranda'dır. Selçuklu ve Osmanlılarda ki ismi Larende idi.

  Karamanoğullarının başkenti olduğundan buraya daha sonra Karaman
  adı
  verildi.


  Kahramanmaraş


  Asıl adı Markasi'dir. Halk dilinde Maraş olarak değişmiştir.
  Kurtuluş
  savaşında Fransızlara karşı şehirlerini kahramanca
  savunduklarından meclis
  tarafından ll Şubat 1922'de kahraman ünvanı verildi.


  Kars


  MÖ: 130-127 yılında buraya yerleşen Karsak oymağından dolayı
  şehre kars adı
  verilmiştir. Kars kelimesinin anlamı ise deve ya da koyun yününden
  yapılan
  elbise veya şal kuşağı anl..... gelir.


  Kastamonu


  Şehrin eski adı "Tumana"dır. Buraya daha sonra Gas-Gas isimli bir
  kavim
  yerleşti. İşte Kastamonu Gas ve Tuman'ın birleşmesinden meydana
  gelmiştir.


  Kayseri


  Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını
  verdiler. Yani
  İmparator şehri anl..... gelir. Daha sonra Kayseri olarak halk
  arasında
  yayıldı


  Kırşehir


  Kır ve Şehir kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur.


  Kocaeli


  Orhan gazi döneminde bu bölgeyi feth eden Akçakoca isimli komutandan
  dolayı
  buraya Kocaeli denildi.


  Konya


  İsa'dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden St.
  Paul burayı
  ziyaret etti ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişti. Bu
  nedenle
  Hıristiyanlar ona, "İsa'nın tasviri" anl..... gelen "ikonyum"
  adını
  verdiler. Abbasiler burayı alınca "Kuniye'ye" çevirdiler. Türkler
  bu ismi
  Konya olarak değiştirdi.


  Kütahya


  Frigler buraya "Katyasiyum veya Katiation" adını vermişlerdir. Daha
  sonra
  yöre halkı buraya Kütahya demiştir


  İstanbul


  MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulduğundan bu
  şehre
  kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiştir.
  Roma imparatoro Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi
  babasının
  adıyla "Antion" olarak anıldı.
  Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi
  adını
  verdi. Şehre "Konstantin veya Konstanpolis" adı verildi. Araplar
  "Kostantiniye, Romalılar Konstantinopolis" demişlerdir. Daha sonra bu
  ismin
  kısaltılmış şekli olan "Stin-polis" deyimi kullanıldı. İşte
  İstanbul bu
  "Stin-Polis" şehrinden türetildi.
  Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamında "İslambol"
  adını verdiler.
  Fakat daha sonra İstanbul olarak değiştirildi.


  İzmir


  Şehrin asıl adı "Smyrna"dır. İzmir kelimesi smyrna'nın halk
  arasındaki
  kullanış şeklidir. Homeros destanlarında bu kent ismini Kıbrıs
  Kralı
  Kinyras'ın kızı Smyra'dan alır ve tanrıça Artemis İzmirli'dir.
  Kimi
  kaynaklara göre de, İzmir şehrini ilk kuran Hititler değil,
  Amazonlar'dır.
  (Hititler de buraya Navlühun adını vermişlerdir.


  Gaziantep


  Şehrin eski adı Ayıntab'dır. Kelime anlamı, pınarın gözü
  demektir. Halk bunu
  Antep olarak değiştirmiştir. Halk Kurtuluş savaşında Fransızlara
  karşı
  başarılı bir savaş verince 6 Şubat 1921'de çıkartılan bir
  yasayla Gazi
  ünvanı verildi.


  Gümüşhane


  Burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan, bu şehre
  Gümüşhane
  denilmiştir


  Edirne


  Romalılar döneminde imparator Hadrianus tarafından kurulduğu için
  şehir
  "Hadrianopolis" dını alır. Hadrianus'un şehri anl..... gelen bu
  sözcük,
  sonradan değşimlere uğrayarak Edirne halini aldı.


  Elazığ


  1834 yılında Mezra denilen yerde kuruldu.1862 yılında buraya o
  sıradaki
  padişah Abdülaziz'in onuruna "Mamuretülaziz" adı verildi. Bu ismi
  uzun bulan
  halk onu Elaziz olarak kısalttı. 1937 yılında Elazığ'a çevrildi.  Elazığ


  Erzincan ovasından adını alır. Ezirgan diye halk tarafından
  söylenir.
  Buranın eski adı Eriza'dır.


  Erzurum


  Ardı Rum kelimesinden gelir. Yani Rum toprağı demektir. Diğer bir
  rivayete
  göre de Selçuklular buraya Erzen-Rum demişlerdir. Erzen darı
  demektir. Şehir
  o zamanlar bir tahıl ambarı olarak kullanılmıştır.


  Eskişehir


  Eski adı Doylaion'dur. 1080 yılında Türkler burayı ele geçirdi.
  1175 yılında
  burasını Bizans geri aldı. Kılıçarslan bu şehri daha sonra geri
  alınca, ona
  "Bizim eski Şehrimiz" anl..... gelen Eski Şehir adını verdi.


  Diyarbakır


  Bakır ülkesi anl..... gelmektedir. Bu ismin kaynağı Diyar-ı
  Bekir'dir.
  Bekir'in memleketi anl..... gelir. Bunun nedeni de Bekir b. Va'il
  adlı Arap
  göçebe boyunun buraya yrleşmiş olmasından kaynaklanır.
  Diyarbakır'ın eski
  adı Amid veya Amed'dir. Gelen veya bizim anl..... gelir. Dede Korkut
  kitabında Amid'e Hamid de denilmiştir.


  Denizli


  Deniz-ili kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İl eski
  Türkçe'de ülke,
  memleket anl..... gelir. Yani deniz memleketi denilir.Bir diğer
  rivayete
  göre de kelimenin aslı domuz-ili'dir. Bu da bölgede domuz
  çokluğundan
  kaynaklanmaktadır.


  Çanakkale


  Marmara ve Ege denizlerini birleştiren Boğaz'daki şehir ve
  kasabaların en
  büyüğü ve il merkezidir. Boğazın doğu kıyısında ve en dar
  yerinde
  kurulmuştur. Burada denizini şekli tıpkı bir çanağı andırır.
  Bugünkü ismini
  buradan alır.


  Çankırı


  İlkçağda "Gangra" kalesinin eteğinde kuruldu. İsmini Gangra
  kalesinden alan
  Çankırı'ya yakın zamana kadar Çangırı ve Çenğiri deniliyordu.


  Çorum


  Rivayete göre Çoğurum kelimesinden türetilmiştir. Bu da bölgede
  zamanında
  Rumların çoğunluğu oluşturmasından kaynaklanmaktadır.


  BURSA


  Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu
  Bitinya
  kralı Prusias'ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl)


  BURDUR


  Eski adı Askaniya'dır. İsmini yanında kurulmuş olduğu Burdur
  gölünden alır.


  BOLU


  Önceleri Bithynion Romalılar döneminde ise Claudiopolis adı
  verildi. Türkler
  burayı alınca Claudiopolis sözcüğünü kısaltıp sadece polis
  dediler. Daha
  sonra bu da halk dilinde değişerek Bolu oldu.


  BİTLİS


  Kimi tarihçilere göre, "Bageş" ya da "Pagiş" sözcüklerinden
  türemiştir.
  Kimilerine göre de Büyük İskender'in komutanı "Lis" ya da "Badlis"
  burada
  bir kale kurmuş. Bitlis sözcüğü bu komutanın isminden
  kaynaklanıyormuş.


  BİNGÖL


  Buradaki bir çok göllerden dolayı bu isim kendisine verildi.


  BİLECİK


  Bizanslılar döneminde burada Bilekoma adlı bir kale vardı. Osman
  bey burayı
  alınca bu adı Bilecik olarak adını verdi.


  BAYBURT


  Eldeki kaynaklara göre kasabanın ortaçağdaki adı "Paypert" ya da
  "Pepert"
  idi. Bayburt adı buradan gelmektedir.


  BALIKESİR


  Şehrin adının eski hisar anl..... gelen Paleokastio'dan türediği
  sanılmaktadır. Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı
  çok
  anl..... gelir. Çünkü Kesir Arapça'da çok anl..... gelmektedir


  AĞRI


  İsmi sınırları içindeki "Ararat" dağından alır. Çok eski
  çağlarda yeryüzü
  korkunç bir su baskınınına uğradı.(Nuh Tufanı) Nuh peygamber
  bütün
  canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslam
  kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat -
  Ağrı) dağına
  kondu. Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı.


  AKSARAY


  Selçuklu Sultanı İzzettin Kılıçarslan, şehirde cami, medrese,
  kümbetler ve
  büyük ve beyaz bir saray yaptırdı. Şelir "Aksaray" adını işte
  bu beyaz
  saraydan aldı.


  AMASYA


  Amasya şehrini tarihçi Strabon'a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve
  ona
  Amasis kenti anl..... gelen "Amasesia" ismini verdi.


  AYDIN


  İlk olarak Argoslar tarafından kuruldu. Anadolu beylerinden
  Aydınoğlu Mehmet
  bey'den aldı. Aydın, Mehmet beyin babasının ismidir.


  ARTVİN


  İskitler tarafından kuruldu. Artvin sözü iskitçe'dir.


  ANTALYA


  MÖ ll.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu.
  Şehir
  önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. Daha
  sonra bu
  isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü.


  ANKARA


  İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine
  göre
  Ankara sözü Farsça "Üzüm" anl..... gelen Engür'den, ya da
  Yunanca'da Koruk
  anl..... gelen"Aguirada'dan türemiştir.
  Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anl..... gelen Ank ya
  da
  Sankskritçe de; "Kıvrıntı",, anl..... gelen ankaba'dan veya
  Latince'den
  çengel anl..... gelen uncus'dan türediği ileri sürülmektedir.
  Frig dilinde
  Ank "engebeli, karışık arazi anl..... gelir." Şehrin diğer
  isimleri; Ankyra,
  Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora,
  Ancora ve
  son olarak Ankara şeklini almıştır.


  ANTAKYA


  MÖ 300 yıllarında Makedonya Kralı Seleukoz bu yörede Antakya'yı
  kurdu ve
  şehre babasının ismi olan Antiokhia adını verdi. Zamanla büyüyen
  kent,
  başkent halini aldı.


  AFYONKARAHİSAR


  Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer. "Hisarın
  bedenleri çevirin
  gidenleri" Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık
  yinelenmesi
  nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun
  süren bir
  kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anl..... gelir.
  Acılarla
  elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale

  kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirlmeye
  başlayınca,
  Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar"
  adını
  aldı.


  ADAPAZARI


  Bu ilimize Adapazarlılar kasaca Ada der. Çünkü Sakarya ve Çark
  suyu arasında
  yer alan şehir, tıpkı bir adayı andırır. "Pazar sözüne gelince:
  Burası
  onyedinci yüzyılda yörenin Pazar yeriydi. İşte, Adapazarı bu iki
  sözcüğün
  "Ada" ve "Pazar" sözcüklerinin birleşmesinden oluştu. Adapazarı,
  Sakarya

  ilimizin merkezidir.


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş