Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Tarih b oyun ca Türklerde meslek e din dirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumlar nelerdir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Tarih boyunca
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 13      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumlar nelerdir ?

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Eskiden Türklerde Meslek Edindirme


  Osmanlı Devleti''nde temel eğitim kurumları medreselerdi. Medreselerde hem nakli bilimler hem de pozitif bilimler bir arada okutulmaktaydı. Osmanlı Devleti''nde ilk medrese Orhan Bey zamanında İznik''te açıldı. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul’da açılan "Sahn-ı Seman" ve Kanuni döneminde İstanbul’da açılan "Süleymaniye" medreseleri çağlarının en ileri eğitim kurumlarıydı.

  Enderun:Yönetici kadronun yetiştirildiği saray eğitim kuru*mudur. Önceleri sadece devşirme kökenliler alınırken son*raki dönemlerde Müslümanlar da kabul edilmiştir.

  Kalem eğitimi:Küttap (bürokrat) yetiştirmek üzere usta-çırak ilişkisi içinde dairelerde verilen eğitim kurumudur.

  Dergâh eğitimi:Tasavvuf erbabının yetiştiği eğitim kuru*mudur.

  Medreselerde dini ve pozitif bilimler birlikte okutulmuş ancak bu kurumlar zamanla bozulmuştur. Osmanlı medreseleri*nin bozulmasında,

  * Pozitif bilimlere yeterince önem verilmemesi,
  * Eğitim kadrolarını oluşturan ilmiye mensuplarının hak etmeden terfi ettirilmesi,
  * Bazı müderrislerin rüşvet ve iltimasla atanması,
  * Medrese mezunlarının memuriyet dışında herhangi bir sahaya sevk edilmemesi,
  * Softa denilen medrese öğrencilerinin iş bulamayıp, celali isyanlarına katılması gibi nedenler etkili olmuştur.

  BATI TARZINDA AÇILAN OKULLAR

  18. yy.''dan itibaren batılı tarzda eğitim veren askeri ve sivil okullar açılmaya başlanmıştır. Önce askeri alanda Batı''nın üstünlüğü kabul edildiği için askeri okullar açılmıştır. Batı tarzında eğitim yapan ilk askeri okul I. Mahmut döneminde açılan "Hendesehane (Mühendishane)"dir (1734).

  Askeri Eğitim Kurumlar

  * Hendesehane (Kara Mühendishanesi) (1734): I. Mah*mut döneminde 1734''te ordunun subay ihtiyacını karşı*lamak amacıyla kurulmuştur. Batı tarzında eğitim veren ilk askeri okuldur. Yeniçerilerin karşıçıkması ile bir süre sonra kapatılmıştır.
  * Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn (Deniz Mühendis*hanesi) (1773): Osmanlı deniz kuvvetlerinin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla III. Mustafa dö*neminde 1773''te açılmıştır. Deniz mühendishanesi gü*nümüzdeki İstanbul Teknik Üniversitesi''nin temelini oluşturur.
  * Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Kara Mühendis*hanesi) (1795): III. Selim döneminde 1795''te açılmıştır. Osmanlı ordusunun subay ihtiyacını karşılamak ama*cıyla kurulmuştur.
  * Mekteb-i Harbiye (1834): II. Mahmut döneminde 1834''te açılmıştır. Yeniçeri Ocağı''nın kaldırılmasından sonra yeni kurulan ordunun subay ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Kara Harp Okulu''nun temelini oluşturur.
  * Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (İlk Tıp Fakültesi): II. Mahmut döneminde 1827''de kurulmuştur. Osmanlı tari*hinde kurulan ilk tıp fakültesidir.
  * Mızıka-yı Hümayun: II. Mahmut Döneminde Mehterha*nenin kapatılmasından sonra kurulmuştur.

  Askeri Liseler (İdadiler)

  * İstanbul Kuleli (1845) Askeri İdadisi (Lisesi)
  * Bursa Işıklar (1845) Askeri İdadisi
  * İzmir Maltepe (1845) Askeri İdadisi
  * Erkan-ı Harbiye Mektebi (1845) (Kurmay Subay Okulu): Osmanlı ordusunun kurmay subay ihtiyacını karşılamak amacıyla padişah Abdülmecit döneminde 1845''te kurulmuştur.
  * Askeri Baytar (Veteriner) Mektebi (1839): Padişah Abdülmecit döneminde 1842''de açılmıştır.
  * Jandarma Mektebi (1909): Jandarmanın subay ihtiya*cını karşılamak amacıyla 1909''da kurulmuştur.

  Sivil Kurumlar

  * Darül Muallimin (1848) (Öğretmen Okulu): Abdülme*cit döneminde 1848''de kurulan Osmanlı Devleti''nin ilk öğretmen okuludur.
  * Mekteb-i Mülkiye (1859) (Siyasal Bilgiler Okulu): Padişah Abdülmecit döneminde 1859''da devletin mülki yönetici ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Günümüzdeki Siyasal Bilgiler Fakültesinin temelini oluş*turur
  * Lisan Mektebi (1864): Padişah Abdülaziz döneminde 1864''te devlet görevlilerinin yabancı dil öğrenmeleri amacıyla kurulmuştur.
  * Mekteb-i Hukuk-ıŞahane (1878) (Hukuk Mektebi): II. Abdülhamit döneminde 1878''de devletin hâkim ihti*yacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.
  * Mekteb-i Sanayi-i Nefise (1881) (Güzel Sanatlar Okulu): 1882''de II. Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey tarafından güzel sanatlar eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi''nin temelini oluşturur.
  * Darüşşafaka (1865): Padişah Abdülaziz döneminde 1865''te yoksul, öksüz ve yetim çocukların eğitimi ama*cıyla kurulmuştur. Günümüzde aynı adla eğitime devam etmektedir.
  * Islahhane (1860): Mithat Paşa tarafından sanayi ala*nında teknik eleman yetiştirmek amacıyla açılmıştır.
  * Kaptan Mektebi (1870): Padişah Abdülaziz döneminde 1870''te kaptan yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
  * Darülfünun Şahane (1900) (İlk Üniversite): Tanzimat Döneminden itibaren Osmanlı Devleti''nde bir üniversi*tenin kurulması için çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla 1870''te açılan Darülfünun bir süre sonra kapatıldı. 1900 yılında Darülfünun-ıŞahane adıyla yeniden açıldı. Os*manlı Devleti''nde kurulan ilk üniversite olarak bilinen Darülfünun 1933''te yapılan üniversite reformu ile kapa*tılarak yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş