Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

bir metinde kelimelerin yapı bakımından incelenmesi Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın bir metin üzerinde kelimelerin yapı bakımından incelenmesi 2 sayfalık herhangi bir metinde fiil çatılarının
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 37      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  bir metinde kelimelerin yapı bakımından incelenmesi

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  “VİRE” HİKÂYESİ ÜZERİNE METİN DİLBİLİMSEL BİR İNCELEME*
  Doç. Dr. Engin Yılmaz**
  Araş. Gör. Nadira Jahiç***
  Ø. GİRİŞ: Bilindiği gibi geleneksel dilbilim, özellikle yapısal dilbilimi, cümleyi en üst düzeydeki dil
  birimi olarak kabul etmektedir. Oysa, 1960’lı yılların sonunda gelişmeye başlayan Metin Dilbilimi
  (texte linguistice), yazılı metinlerin kuruluşunda cümle ötesi dilsel yapılardaki ilişkilerin
  incelenmesine yönelmiştir1. Biçimsel bir dilbilim çözümlemesini cümlenin ötesine taşıyan ilk
  araştırmacılardan biri olan Roland Harveg, metin düzeyinin “sözün aşama aşama ulaşabileceği en üst
  düzey” olduğunu ve metnin kuruluşunda başlıca işlevin “zamirler” tarafından yürütüldüğünü ileri
  sürmektedir2.
  Metin, soldan sağa birbirine eklenen ardışık cümlelerden oluşmaktadır. Ancak, burada
  cevaplanması gereken soru şudur? Nasıl oluyor da metni alımlayan, metni çözen (çözmesi istenen)
  okur bu cümleler dizisinden metnin konusunu kavrayabiliyor, metni oluşturan ögeleri tespit edebiliyor
  ve daha da önemlisi metinden bir mesaj çıkarabiliyor? En gelişmiş bildirişim dizgesi olan insan dilinin
  en üst düzeydeki birimi metin, cümlelerin/sözcelerin basit, rastgele, ardışık olarak sıralanması ile
  oluş(turul)muş bir yapı değildir. Metin, cümleler/sözceler arası çeşitli düzeylerdeki ilişkilerle
  oluşturulmuş bağdaşık, tutarlı bir dilsel birimdir. Metin, “bütünlük” ve “birlik” arz eden,
  anlaşılabilen, yorumlanabilen ve metinsel/sosyal/kültürel bağlam içerisinde belli çıkarımlar
  yapılabilen, belli mesajlar içeren dilsel bir bütünlüktür.
  Yazınsal bir anlatı metninin yorumlanmasında sorumluluk yazar-okur ikilisi tarafından birlikte
  paylaşılmaktadır. Esasen yazınsal anlatı metinleri, estetik değeri olan kurmaca metinlerdir.Yazınsal
  anlatı metinleri, yazarla metin çözücü arasında bir iletişim oluşturan, birlikte paylaşılan “ortak söylem
  alanları” olarak da değerlendirilebilir. Modern yazınsal anlatı metinlerinde; yazar salt metin üretici,
  okur ise salt metin tüketici konumunda değildir. Yazar, bilinçli olarak okuru metnin
  okunması/anlaşılması/yorumlanması aşamalarında etkin kılmayı amaçlamakta, okurun dikkatini çeşitli
  dilsel imkanlarla (dil kullanımları ile) harekete geçirmek istemekte, okura bir nevi yardımcı yazarlık
  misyonu/rolü yüklemektedir. Bu çerçevede yazar, okuru anlatı boyunca -metinsel bağlam ve genel
  bağlam içinde- sürekli olarak düşünmeye, anlamaya, yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya,
  hatırlamaya, onaylamaya veya reddetmeye, karşılaştırma yapmaya ve akıl yürütmeye teşvik
  etmektedir3. Yazar ve okur arasındaki ilişki/iletişim/etkileşim şuna benzetilebilir: Yazar, âdeta bir
  bulmacanın sorularını hazırlar. Soruların cevabını ise hem yazar, hem okur birlikte arar. Metni yazar
  hazırlar ve düzenler. Okur-yazar ikilisi el ele vererek metni anlamlandırır, metni yorumlar. Bu, bir
  süreçtir.
  Bu incelemede; Ömer Seyfettin’in yazdığı ve konusunu tarihten alan “Vire”**** adlı hikâye,
  bağdaşıklık görünümlerini yansıtan küçük yapısı (microstructure) ve tutarlılık görünümlerini yansıtan
  büyük yapısı (macrostructure) Metin Dilbiliminin ilkeleri ve yaklaşımları ışığında ele alınarak ortaya
  konmaya çalışılmıştır. İncelemede; cümleler arasındaki biçimsel ve anlamsal bağıntılar tespit edilerek
  hikâyenin metinsellik ölçütlerinin (metnin bağdaşıklık ve tutarlılık görünümlerinin) somut olarak
  ortaya konulması amaçlanmış ve eş zamanlı (synchronic) bir yöntem izlenmiştir.
  1. METNİN TEMATİK YAPISI
  * Bu inceleme, Marmara Üniversitesi’nin düzenlediği “V. Uluslar arası Dil, Yazın, Deyişbilim
  Sempozyumu”nda (İstanbul, 24-25 Haziran 2005) sunulan aynı adlı bildirinin yeniden gözden geçirilerek makale
  hâline dönüştürülmüş şeklidir.
  ** Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
  *** Tuzla Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi
  1 Akşit Göktürk, Okuma Uğraşı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 24
  2 Akşit Göktürk, a.g.e., s. 24
  3 YILMAZ, Engin, TURANOVİÇ, Mirsad, “Türk Yazınında Metinsel Odaklama Örnekleri: Bir Motif, Üç Eser”,
  Kongre Bildirileri, c. I, s. 189-208 (SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Böl. II. Uluslar arası
  Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, Adapazarı, 07-08 Eylül 2006), s. 208
  **** “Vire”, Yeni Mecmua, c. I, nr. 14, 11 Ekim 1917, s. 275-278 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş