Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

mikroorganizmaların taksonomisi hakkıında yazı bilgi lazım Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın mikroorganizmaların yararları ve zararları nedir mikroorganizmaların üretildiği ortamlar nedir mikroorganizmaların taksonomisi mikroorganizmaların yaşam şartları
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  mikroorganizmaların taksonomisi nedir

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Mikroorganizma Taksonomisi

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bu derlemede amacım forumda veya güncel dergilerdeki tanım karmaşasına naçizane bir çözüm getirmektir. Vurgulamak istediğim şey algler (mavi-yeşil algler de dahil olmak üzere) bakteri değildir, veya fermente şeker ile karbondioksit üretimi yönteminde kullanılan mayaya (Saccharomyces cerevisiae) bakteri denilmesi son derece yanlıştır. Mavi-yeşil algler hücre tipleri nedeniyle bakterilerle aynı grupta anılmaktadırlar ancak oluşturdukları simbiyoz nedeni ile olsa bile bakteri diye adlandırılmaları katiyen yanlıştır.
  Derlemede özet olarak alglere yer verdim zira sadece algler için yaklaşık 80 sayfalık yer gerekli ve bilgi kirliliği yaratmak istemem. Yardımcı olabilirsem ne mutlu …

  MİKROORGANİZMALAR, TAKSONOMİK BAZI ÖZELLİKLERİ

  Mikroorganizma tanımı söz konusu canlıların boyutları ile ilgilidir. İnsan gözü 0.1 mm’den küçük nesneleri tanımlayamamaktadır. 0.1-1mm arasında büyüklüğe sahip nesneler görülebilmekte ancak detaylı olarak incelenebilmeleri için yardımcı aletler gerekmektedir. Bu verilere göre kabaca mikrobiyolojinin konusunun 1’mm’den küçük canlılar olduğu söylenebilir.

  Çok geniş bir taksonomik dağılım gösteren mikroorganizmaların ana grupları;

  1. Bazı metazoonlar (çok hücreli canlılar)
  2. Protozoonlar (tek hücreli hayvanlar)
  3. Algler
  4. Funguslar
  5. Bakteriler
  6. Virüslerdir.

  Protozoonlar, algler, Funguslar ve bakteriler “Protista” alemi altında sınıflandırılmaktadırlar. Ayrıca bitkiler, tek hücreli ve çok hücreli hayvanlar, algler ve fungusların sahip olduğu karmaşık hücre tipi ökaryot, bakteriler ile mavi-yeşil alglerin sahip olduğu daha basit hücre tipi ise prokaryot hücre olarak adlandırılmaktadır.


  ALGLER

  Tohumsuz bitkilerin çok geniş bir grubu olan algler; klorofilli tek hücreli veya çok hücreli, çok hücreli oldukları takdirde vücutları kök, gövde, yaprak gibi kısımlara farklılaşmamış canlılardır. Söz konusu farklılaşmamış vücut yapılarına TALLUS denilir. Bazı alg gruplarında tallus oldukça gelişmiş yapıda olmasına rağmen gerçek doku görülmez. Alglerin üreme organları daima tek hücrelidir.

  Alg grubuna giren bazı canlılar fotosentez yeteneğine sahip olmamalarına rağmen, fotosentetik formlarına çok benzemelerinden dolayı alg olarak sınıflandırılırlar.

  ALGLERİN YAŞAMA ORTAMLARI

  Algler kumlu çöl bölgeleri ve daimi olarak kar ve buzla kaplı bölgeler dışında her yerde bol olarak bulunurlar. Çöl bölgeleri ve karlı, buzlu, bölgelerin kendine has alg florası (KARYOFLORA) bulunmaktadır.

  Alglerin esas yaşama ortamları tatlı sular ve denizlerdir. Bazı algler hem tatlı hem de tuzlu sularda bulunabildikleri halde bazı algler sadece tatlı bazıları ise sadece tuzlu sularda yaşarlar. Sıcak kaynak sularında yaşayan algler de mevcuttur.

  Göl, gölcül, akarsu ve denizlerde ışığın ulaşabildiği derinliklere kadar olan bölgelerde, çoğunlukla su yüzeyi ve yüzeye yakın derinliklerde dalga hareketleri ile dolanan, bazıları hareketli olmakla beraber, genellikle pasif hareketli çoğunluğu mikroskobik alglerden meydana gelmiş topluluğa “BİTKİSEL PLANKTON” veya “FİTOPLANKTON” denir.

  Tatlı ve tuzlu suların kıyıdan ışığın geçebildiği derinliklere kadar olan zeminlerde yaşayan alg toplulukları “BENTİK ALGLER” olarak tanımlanır. Bentik algler zemin sedimanı üzerinde serbest olarak bulunuyorlarsa “EPİPELLİK ALGLER” adını alırlar.Eğer Bentik algler su içinde bulunan bitkilerin, kayalar ve taşların üzerinde herhangi bir şekilde bağlı topluluklar oluşturuyorsa “BAĞIMLI ALGLER” adını alırlar. Bağımlı algler bitkilerin üzerinde bulunuyorsa “EPİFİTK ALGLER”, taş ve kaylar üzerinde bulunuyorsa “EPİLİTİK ALGLER”, hayvanlar üzerinde bulunuyorsa “EPİZOİK ALGLER” adını alırlar. Ayrıca kum tanecikleri üzerinde bağımlı yaşayan alglere de “EPİSAMMİK ALGLER” denmektedir. Alglerden bazılarına hayvan (Endozoik) ve bitki (Endofitik) vücutları içinde de rastlanmaktadır.

  ALGLERİN SINIFLANDIRILMASI

  Alglerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan kriterler;

  1. Plastidlerindeki boyar maddeler (pigmentler)
  2. Fotosentez sonucu oluşturdukları ürünler
  3. Hareketli üreme hücrelerinin kamçıları
  4. Hücre çeperi yapısı ve kimyasal özellikleri
  5. Gerçek çekirdeğin varlığı veya yokluğu
  6. Hayat devreleri, üremeleri, üreme organları ve yolları


  Algler çok çeşitli şekillerde sınıflandırılmışlardır. Hangi alg grubunun daha evvel meydana geldiğine karar vermek çok zordur. Mavi-yeşil algler hücre yapıları ve kolonilerinin organizasyonu bakımlarından en ilkel olmakla beraber ilk gelişen algler olduklarına dair delil göstermemektedirler.

  Divizyo: CYANOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler)

  Bu grupta yer alan organizmalar klorofilli organizmaların en eskileri olarak bilinmektedirler. Morfolojik olarak basit olmalarına rağmen yüksek bir fizyolojileri ve karışık bir metabolizmaları yüzünden biyolojik olarak ilginç, ekonomik bakımdan önemli alglerdir.

  Büyük bir kısmı tatlı sularda ve rutubetli yerlerde, bir temsilcileri denizlerde, tuzlu bataklıklarda ve acı sularda yaşarlar. İçlerinde plankton olanları bulunduğu gibi epifit olanları, bitki dokularının interselüler boşluklarında kısmen parazit yaşayanları, simbiyoz olanları, kaplıcalarda sıcaklığı 70-80°C’ye varan sularda yaşayanları, -19°C’ye günlerce dayanabilenleri bulunmaktadır.

  Mavi-yeşil algler ya tek hücre, ya da koloni halinde bulunurlar. Bazı üyeleri ipliksidir. Hücre çeperleri selüloz veya pektinden olup dış tarafı müsilaj ile kaplıdır. Plazmaları dışta renkli kromoplazma içte renksiz sentroplazmaya ayrılır.

  Eşeysel üreme gözlemlenememiştir. Üreme vejetatif yollarla olup, tek hücrelerde doğrudan doğruya bölünmeyle, ipliksi olanlarda ise sporlarla ya da tüm ipliğin birkaç hücreli parçalara ayrılmasıyla olur.

  Cyanophyta divizyosu yaklaşık 150 cins ve 2000 tür içermektedir. Bunların büyük bölümü önceden de bahsedildiği gibi tatlı sularda yaşamaktadırlar. Mavi-yeşil algler genellikle durgun veya ağır akışlı sularda fitoplanktonda bulunmaktadırlar. Ilıman göllerde uygun koşullarda yoğun topluluklar oluştururlar ve bazı türlerin (Aphanizomenon spp., Anabaena spp., Microcystis aeroginosa) salgıladıkları toksinlerle bu suyu içen canlılarda çeşitli hastalıklara veya ölümlere neden olurlar.

  Kaynaklar:

  1. Tohumsuz Bitkiler Ders Notu, Basılmamış, Prof. Dr. Olcay Obalı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2004, Ankara

  2. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği Laboratuarı Ders Notu, Basılmamış, Dr. Atilla Yıldız, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2004 Ankara

  3. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları Ders Kitabı Genişletilmiş 2. Baskı, Anakara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2000 Ankara 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş