Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

okulun sorumluluğu nelerdir ve bir okul nasıl olmalıdır Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Yaşadığınız Mahalleye Yeni Bir Ortaokul Açıldı Bu Okulun Açılışı Mahallede Yaşayan İnsanla

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  okulun sorumluluğu nelerdir ve bir okul nasıl olmalıdır

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  İnsanlığın doğuşundan beri gereksinimlere göre farklı kurumlar oluşturulmuştur. Toplum halinde yaşayan bireylerin gereksinimleri farklı olarak gelişmiştir. Bireyler kendilerini yönetecek şef, başkan, muhtar, reis seçmişler ya da atamışlardır. Sistemlere göre yöneticiler padişah, kral olmuştur. Sonraları bakan, başbakan olmuştur. Sağlık gereksinimleri için hastahaneler, haberleşme için postahaneler yapmışlardır. Her bir kurumun bağlı olduğu sağlık bakanlığı, ulaştırma bakanlığı oluşturulmuştur. 10. Yüzyıldan sonra da ülkeler eğitim sistemlerini kurmaya başlamışlardır.
  Bireyin eğitiminden sorumlu ve bu amaçla oluşturulmuş kurumlara "Ecole" adı verilmiştir. Bu sözcük değiştirilerek, Türkçe'de okul adını almıştır. Okullar da zamanla ilk, orta, yüksek gibi bir takım . kademelere ayrılmıştır. Bu kademeler de ortaeğitimde, genel ve mesleki olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  Yüksekeğitim, alanlara göre çeşitlenmiştir.

  Okul, iyi ve mutlu bir toplum yaratmak için oluşturulmuştur. Bilimsel gelişmelere göre işlevi de değişmiştir. Okul, toplumun aynasıdır. Bir ülkede okul-lara bakarak toplum hakkında fikirler edinilebilir.

  Bireyler okullarda eğitilir ve gerekli davranışları kazanırdı. 15. Yüzyıldan itibaren ülkeler eğitim sistemlerini oluşturmaya başladı. Bilginin artması nedeniyle bireylere kazandırılacak farklı davranışlar için okullar genel ve meslek okulları olarak çeşitlendi. Üst düzeyde bilgi verilme-si gereği duyulunca okullara, "Yüksekokul", "Enstitü", "Akademi" ve "Üniversite" adlı kurumlar eklenmiştir. Okul toplumun bir parçasıdır. Okul ve toplum karşılıklı konulmuş iki ayna gibidir.


  Sosyal görevi çocuğa kültürü aşılamaktır. Okul bu görevini yaparken kültürü hem korur, hem geliştirir. Politik görevi yetiştirdiği kuşağın toplumdaki devlet sistemine bağlılık göstermesini, liderlik yeteneği olan öğrencilerin seçilmesini eğitilmesini gerçekleştirmektir. Ekonomik görevi ise ekonominin beyin gücü ve insan gücü gereksinmesini karşılamaktır. Okullar toplumun bir parçasıdır; ayrı düşünülemez. Okullar, toplumun, tarihin ve uygarlıkların aşamalarına göre değişirler, gelişirler. Her uygarlık okullarını kurar, karşıtı olarak her okul yeni uygarlıklar yaratır. Çağımızda bilgi patlaması ve iletişimin gelişmesi okulların işlevi konusunda tartışmalara neden olmaktadır. Okulun rolü yüklenmektedir. Her kurum gibi okul da günün gereksinimlerini karşılamadığı zaman yenilenme sorunlarıyla uğraşmaktadır.


  Eğitimin amaç ve süreçlerinin çeşitlenmesi, eğitime olan ilginin ve isteğin artması, eğitim mesleğinde daha çok uzmanlaşılması okulun yeni işlevleridir. Bilgi patlaması sonucu bireyin öğrenmesi gereken bilgi ve becerilerde artış oldu. Okulların tüm bilgileri vermesi olanaksızdır. Bu nedenle okul "ne öğretelim?" sorusuna yanıt aramaktadır. Bir kısım eğitimci, bilginin yapısal özelliği ve düzenlemesi öğretilmeli derken, bir kısım eğitimci de temel eğitim dışında bilginin nerede bulunacağı, nasıl öğrenileceğinin öğretilmesini savunmaktadır. Ülkemizde hangi bilginin gerekli, hangi bilginin gereksiz olduğu konusunda objektif ölçütler geliştirilemediğinden öğrencilere her tür bilgi bilinçsizce yerilmektedir. Okulun yeni bir toplum yaratma işlevi de vardır. Cumhuriyet sonrası ülkemizde Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşma amacını güden bir toplumda okul (eğitim) bir lokomatif olarak görülmüştür. Atatürk, eğitimde yenileşmeyi ulusal birliğin ve laik toplumun temeli olarak görmüştür. Modernleşmenin ve uygarlığın etkili aracı olarak eğitime Önem vermiştir. Yaptığı tüm düzenlemeler yeni bir anlayışın ürünüdür. Bu anlayış, Türk Milletinde düşünce ve davranış yenilenmesini amaçlamıştır. Tüm karşı çıkmalara ve sorunlara rağmen Atatürkçü eğitim okul aracılığıyla gerçekleşebilmiştir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş