Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

trafik fahri müfettişi nasıl olunur Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Trafik Kurallarına Uyulmaması İle Trafik Kazaları Arasında Nasıl Bir İlişki Olabilir Trafik Kazaları İle Trafik

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  trafik fahri müfettişi nasıl olunur

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI


   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
   En az kırk yaşında olmak,
   En az yüksekokul mezunu olmak,
   En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
   Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
   Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
   Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
   Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.  Gerekli Belgeler


   İki adet vesikalık fotoğraf,
   İkametgah
   Sabıka kaydı belgesi
   Sürücü belgesi
   Öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.

  Başvuru Yeri
   İkametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.
   Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğine yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte müracaat etmeleri yeterlidir.
   Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği
   Tel: 0 (342) 2301830 - 5966
  Başvuru Şekli


   Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
   İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

  MÜRACAATLARI KABUL EDİLEN FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN


  EĞİTİMİ


  Madde 8-Müfettişlerin eğitimi;
  Yüksek Kurul tarafından müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar.
  Hazırlıkları tamamlanmış eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmez.
  Müfettişlerin Görev ve Yetkileri
  Madde 9- (24.11.1999-23886) Müfettişler;
  a) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak EK-3’teki tutanağı düzenledikten sonra, bir hafta içerisinde en yakın trafik birimine teslim ederler.
  b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.
  c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.
  d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.
  e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.
  Sorumluluk
  Madde 10- Görevini kötüye kullandığı tespit edilen ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bunların yargılanmaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.  Müfettişlik Görevinin Sona Erdirilmesi


  Madde 11- Müfettişlik görevi aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir.
  a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler.
  b) Ayrıma isteğinde bulunanlar.
  c) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince mahkemeye sevki yapılanlar.
  d) Müfettişlik kimliğini, kendilerine muafiyet kazandırmak amacıyla kullananlar.
  e) Yetkilerini, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenler.
  f) Trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.
  g) Herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler. (15.11.1997-23171)
  h) mülga (27.11.2001-24596)
  Görevin sona erdirilmesi işlemleri, belgeyi tanzim eden valiliklerce yapılır ve Bakanlığa bildirilir.  Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler  Madde 13-Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre müfettişlerce tanzim edilerek tescil kuruluşlarına iletilen tutanaklar hakkında, Trafik Kanununun 116 ncı ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

  Kaynak : gaziantep.pol.tr/birimdetayoku.aspx?Bid=45&masaadi=TrafikDenetleme
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş