Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

türkiyede ilk gazeteci kimdir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Türkiyede Hayvancılık, Türkiyede Hayvancılığın Coğrafi Dagılışı, türkiyede hayvancılık hak ilk kadın gazeteci kimdir, ilk bayan
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 3      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  türkiyede ilk gazeteci

  Sponsorlu Bağlantılar










 2. Sponsorlu Bağlantılar




  TÜRKİYE`DE İLK GAZETECİLİK Abdullah Çağrı ELGÜN


  Memlekette ilk gazete çıkarma hakkından yararlananlar azınlıklar olmuştur. Oysaki Tanzimat`ın ilanı ile kanun ve nizamların bu gazetelerde yayım lanması ve bunları, halka duyurmak müsadesi verilmişti.
  Bu durumdan ise sadece azınlıklar yararlanmakta ve kendi dillerinde birçok gazete ve dergiler neşretmekte, kendi memleketlerinde yapamadıkları serbestlikte yayınlar yapabilmekteydiler. Oysa Müslüman-Türk topluluğundan hiç kimse bu konuya el atmamıştı.
  Türkiye`de ilk gazete, 1824 yılında Fransızca olarak yayınlanan COURRİER DE SMYRNEEN(Samim) İZMİRLİ adında gazetedir. Bu gazeteyi Charles TRİCON adında biri çıkarmaktadır.İki sahip değiştiren gazete LE SPECTATEUR ORİENTAL(Doğu Gözcüsü) adını alır.1827 yılında bu gazete kapanmışsa da Alexandre BLACGUE adında bir kişi tarafından yeniden İZMİR POSTASI adı ile HAFTALIK GAZETE olarak çıkmağa başlar.
  1831`de II.Mahmut tarafından Alexsandre BLACGUE`e LE MONİTEUR OTTOMON(Osmanlı Habercisi) isimli gazeteyi çıkarma görevi verildi. YARI RESMİ BİR GAZETE olacak olan bu gazete, Türkiye`nin haklı davalarını içeride ve dışarıda savunarak uzun müddet yayın hayatına devam etti.
  II.Mahmut bu gazeteden sonra aynı sene(1831), Türkiye`nin haklı davalarını içeride ve dışarıda duyurabilmek için, (1831)TAKVİM-İ VAKÂYİ`nin SARAY TARAFINDAN çıkarılmasını emretti.
  İlk Türkçe gazete 11 Kasım 1831 yılında SARAY TARAFINDAN çıkarılan TAKVİM-İ VAKÂYİ`dir.Bu gazetenin DİLİ A⁄IR, YAZILARIYSA İMZASIZ olarak yayınlanmakatadır.Bu gazetede makâleler, çeviriler ve haberler yayınlanıyordu. 1920`de isim değiştirerek Ceride-i Resmiye; 1922`de de Resmi Ceride adını alan gazete; 1928`den beri RESMİ GAZETE adı ile yayınlanan bugünkü gazetemizidir.
  1840 yılında İngiliz CHURCİLE (Corçil)`in çıkardığı YARI RESMİ gazetemiz, CERİDE-İ HAVADİS`tir.Bu gazetenin dili sade, yazıları ise imzalı olarak çıkmaktadır.Bize Avrupa`nın durumu hakkında bilgiler verir.1 Ağustos 1840 Ceride-i Havadis`i William Churcill ölünce 1864 `te oğlu Alfred Churchill gazeteyi devam ettirir.
  1840 yılında, CERİDE-İ HAVADİS`te "Avrupa Risalesi" adlı bir kitap neşreden Mustafa Sami Efendi ilk Türk Gazetecisidir.Takvim-i Vakâyi`de de siyasî hadiseler hakkında çeşitli yazılar neşretmiş ve Batı Medeniyeti hayranı bir insandır.
  1850 yılında çıkan VAKÂYI TIBBİYE, mesleki nitelikte bir gazetedir.Tıp vakalarını anlatır.
  21 Ekim 1860`ta fiinasi`nin Agah Efendi ile birlikte çıkardığı TERCÜMAN-I AHVÂL, ilk BA⁄IMSIZ ve ÖZEL GAZETEdir. Bu gazete çıktığında azınlıkların Türkiye`de yayınladıkları onüç gazete vardı. Tercüman-ı Ahvâl haftada iki defa, üç ve daha sonra da haftada beş gün çıktı.
  27 Haziran 1862`de fiinasi tek başına TASFİR-İ EFKÂR`ı çıkarır.Haftada iki defa çıkan bu gazeteyi 1865`te Namık Kemal alır ve iki yıl kadar sürdürür.1867`de bu gazete Recâî-zade Mahmut Ekrem`e geçer.

  TÜRKİYE`de GAZETE ile GETİRİLEN YENİLİKLER

  1 . Dil ve anlatımda süsten uzaklaşmaya gayret edildi.
  2 . Kısa cümlelerle halkın anlayabileceği şekilde yazılmaya gayret edildi.
  3. Cümle sonlarına ilk olarak nokta kondu.
  4. Avrupa`nın durumu ve yenilikleri anlatılıp tanıtıldı.
  5. Gazetede tartışma, eleştiri, makâle, tiyatro ve çeviri anlamında yenilikler getirildi.

  SONUÇ OLARAK:

  (Yurt İçinde Çıkartılan Gazeteler)

  1824 Smyrneen(İzmirli) Fransızca olarak Charles Tricon çıkartıyor. İki sahip değiştirerek
  1824 Le Spectateur Oriental(Doğu Gözcüsü) adını alıyor.1827`de kapanıyor.
  1827`de İzmir Postası, Alexandre Blacgue
  1831`de Le Moniteur Ottomon(Osmanlı Habercisi) Alexandre Blacgue (Alaksandr Blek)`e görev veriliyor.
  1831`de Takvim-i Vakâyi , Saray tarafından çıkartılıyor.
  1840 Ceride-i Havadis-İngiliz Chorcile
  1850 Vakâyı Tıbbiye
  1860 Tercüman-ı Ahvâl, fiinâsi-Agâh Efendi.
  1862 Tasfir- i Efkâr- fiinâsi.
  1865 Tasfir- i Efkâr (iki yıl kadar) Namık Kemâl.
  1867 Tasfir- i Efkâr Recâî-zâde Mahmut Ekrem
  1867 Muhbir- Ali Suavi
  "1824-1824-1827-1831-1831-1840-1850-1860-1862-1865-1867-1867"

  (Yurt Dışında Çıkartılan Gazeteler)

  1868 Hürriyet,Londra,Cenevre.Ziya Paşa-Namık Kemâl
  1869 İttihat-Paris, Mehmet Bey
  1869 Ulum-Paris, Ali Suavi
  1870 İnkılâp-Cenevre, Mehmet Bey-Hüseyin Vasfi Paşa
  1872 Devir. Ahmet Mithat Efendi.
  1872 Hadika, Ebu Ziya Tevfik
  1873 Sıraç, Ebu Ziya Tevfik
  1876 Sabah fiemsettin Sami.
  1878 Tercüman-ı Hakikat-Ahmet Mithat
  1878 Tercüman-ı fiark- fiemsettin Sami
  1894 İkdam- Ahmet Cevdet

  DERGİLER

  1850 Mecmuay-ı Askeriye
  1850 Mecmuay-ı Fünûn Münüf Paşa
  1862 Mir`at-Mustafa Refik
  1864 Ceride-i Askeriye
  1865 Takvim-i Ticaret
  1869 Mümeyyiz
  1871-72-Çeşitli Mizah Dergileri
  1874 Tiyatro

  KAYNAKLAR:
  1)Abdullah Çağrı ELGÜN, "Türk Dili”, (Genişletilmiş İkinci Baskı) Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2001;
  2)Abdullah Çağrı ELGÜN, "Edebî Sanatlar”, (Laçin Yayın Dağıtım, Kayseri 2000);



 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş