Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

elektronik atıklar yönetmeliği hakkında bilgi verirmisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Apartman Gürültü Yönetmeliği elektronik atıkların kontrolü yönetmeliği Tehlikeli atıklar listesi Elektronik atıklar nelerdir Elektronik

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Elektronik atıklar yönetmeliği

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK


  KAPSAM

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ek-1A’da verilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 10 nolu sınıflara dahil olan elektrikli ve elektronik eşyalar ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerini kapsar.
  (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce piyasaya sunulmuş olan ürünler için üretilen servis amaçlı yedek parçalar ile yalnızca ulusal güvenliğin korunmasına yönelik veya askeri amaçlı kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş ürünler, bu Yönetmelik kapsamına girmez.
  (3) Elektrikli ve elektronik eşyalarda kullanılan pil ve akümülatörler, 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine tabidir.


  GENEL İLKELER

  MADDE 5 – (1) Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin ilkeler şunlardır:
  a) İthal veya imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eşyalarda kurşun (Pb), cıva (Hg), artı altı değerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) bulunması yasaktır.
  b) Ek-2’de yer alan uygulamalar, (a) bendi hükmünden muaftır.
  c) Teknik ve ekonomik yapılabilirlik esas olmak üzere, uluslararası gelişmelere bağlı olarak üreticiler, elektrikli ve elektronik eşyaların üretim, ürün temini, ürün geliştirme, AR-GE ve tasarım faaliyetlerinde bu Yönetmelik kapsamındaki zararlı maddelerin kullanımından kaçınmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmaların sonuçları her yıl Bakanlıkça değerlendirilir.


  ÜRETİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  MADDE 7 – (1) Üreticiler;
  a) Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eşyalarda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uymakla,
  b) Piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterleri sağladığını gösteren bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya sunuluşundan itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmekle,
  c) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Ek-3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak Bakanlığa vermekle,
  ç) İthal edilecek elektrikli ve elektronik eşyalar için 8 inci maddeye uymakla,
  d) Ürün bilgisi açıklamalarında "EEE Yönetmeliğine Uygundur." ibaresine yer vermekle
  yükümlüdür.
  (2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan üretici tarafından piyasaya sürülen ürünler üzerinde aynı bendin (1) numaralı alt bendinde tanımlanan üreticinin de markasının bulunması durumunda, ürünlerin üreticisi olarak (1) numaralı alt bentte yer alan kişi veya kuruluşlar sorumludur.
  (3) Herhangi bir finansman anlaşması dahilinde finans sağlayan kişi veya kuruluşlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen üretici tanımı koşullarını sağlamadıkları sürece üretici olarak değerlendirilmezler.
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş