Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Demokrasi ve insan hakları ile ilgili sorular eklermisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Demokrasi ve insan hakları ile ilgili bulmaca Demokrasi ve insan hakları ile
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 9      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Demokrasi ve insan hakları ile ilgili sorular

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Demokrasi ve İnsan Hakları soruları..


  1.Saltanat ve Halifelik sırasıyla hangi tarihlerde kaldırılmıştır?
  A)3 mart 1924, 1 kasım 1922
  B)3 mart 1924 , 5 şubat 1937
  C)1 kasım 1922, 3 mart 1924
  D)1 kasım 1922 ,3 mart 1926
  E)5 şubat 1937, 3 mart 1924
  2.’Türkiye Devletinin dini islamdır’ ibaresi kaç yılında anayasadan çıkarılmıştır?
  A)1924 B)1922 C)1923 D)1926 E)1928
  3.Yürütme organında kimler bulunur?
  A)TBMM , Bakanlar Kurulu
  B)Cumhurbaşkanı, Başbakan
  C)Cumhurbaşkanı, Bakanlar kurulu
  D)Başbakan ,Banklar Kurulu
  E)Hükümet
  4.Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama görevlerinden değildir?
  A)Anayasanın uygulanmasını sağlamak
  B)Veto etme hakkı
  C)TBMM’yi toplantıya çağırmak
  D)Referanduma karar vermek
  E)Yasa ve yasa gücünde kararname çıkarmak
  5.Dünyada ilk demokrasi hareketleri nerede görülür?
  A)M.S. 4. ve 5. yy.da Atina’da
  B)M.Ö. 6.yy İzmir,Efes,Milet
  C)M:Ö: 1.yy ve 3.yy Roma’da
  D)M:S: 3.yy Paris’te
  E)M:Ö: 4. ve 5. yy Atina’da
  6.Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağa damgasını vuran düşünce adamlarından değildir?
  A)J.Locke
  B)T.Hobbes
  C)Aquninolu Thomas
  D)J.J. Rousseau
  E)I. Kant
  7.Aşağıdakilerden hangisi millet vekili olma şartlarından değildir.?
  A)25 yaşını doldurmak
  B)En az ilkokul mezunu olmak.
  C)Askerlik hizmetini yapmış olmak
  D)Rüşvet, dolandırıcılık gibi cezalardan hüküm giymemiş olmak
  E) 30 yaşını doldurmuş olmak
  8) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partinin özelliklerinden değildir?
  A)Daha önce izin almadan kurulurlar
  B)Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler
  C)Sınıf ve zümre diktatörlüğünü savunmazlar
  D)Devlet yeterli düzeyde ve hakça mali yardım eder.
  E)Muhalefet olduklarında sorumlulukları yoktur.
  9)Siyasal partileri kapatma hakkı kime aittir?
  A)Muhalefetin anayasa mahkemesine açacağı dava ile
  B)Yargıtay cumhuriyet başsavcısının anayasa mahkemesine açacağı dava ile
  C)TBMM nin anayasa mahkemesine açacağı dava ile
  D)Başbakanın anayasa mahkemesine açacağı dava ile
  E)Yargıtay savcısının anayasa mahkemesine açacağı dava ile
  10)Türkiye Cumhuriyetinin ilk Anayasası hangisidir?
  A)1924 B) 1839 C)1923 D)1921 E)1876
  11)Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesinin yer alan tüm haklar anayasamıza ne zaman dahil edilmiştir?
  A)1909 B)1923 C)1924 D)1921 E)1922
  12)Demokrasiyi yaşatan ilkeler aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
  A)Çoğulculuk ve katılım
  B)Hukukun üstünlüğü
  C)İllegal hareketler
  D)Siyasal partiler
  E)Seçimler ve temsil
  13)’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ifadesi nerede yer bulmuştur.?
  A)Amasya genelgesinde
  B)1921 Anayasasında
  C)Erzurum Kongresinde
  D)Sivas kongresinde
  E)1924 Anayasasında
  14)Aşağıda verilen tarih ve olaylardan hangisi doğrudur.?
  A)1947 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  B)1778 Virginnia Hakları Bildirgesi
  C)10 Aralık 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  D)1688 İngiliz Hakları Bildirgesi
  E)1777 Virginnia Hakları Bildirgesi
  15)Aşağıdakilerden hangisi AB üyesi değildir.?
  A)Makedonya
  B)Lüksenburg
  C)İsveç
  D)İsviçre
  E)Malta
  16)Çevre için mücadele eden sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir.?
  A)Uluslar arası Kızıl haç Komitesi
  B)TEMA
  C)TŞOF
  D)Grenpeac
  E)ANGİAD
  17)AGİT’e bağlı kurumlardan hangisi aşağıda yanlış verilmiştir.?
  A)Hür seçimler Bürosu
  B)Danışma Komitesi
  C)Çatışma Önleme Merkezi
  D)Konsey
  E)İşkenceye Karşı Komite
  18)Aşağıdaki ülkelerden hangisi BM üyesi değildir.?
  A)Cibuti B)Doğu Timor C)Madagaskar D)Polonya E)KKTC
  19)Kyoto Protokolünü imzalamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ABD B)Almanya C)Türkiye D)Hollanda E)Şili
  20-)Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi ile çelişir?
  A-)Halk egemenliği B-)Tek partili seçim C-)Çok partili seçim D-)Parlamento E)Anayasa
  21-)Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşa karşı görevlerinden biridir?
  A-)Temel hak ve hürriyetleri korumak
  B-)Vergi vermek
  C-)Kanunlara uymak
  D-)Barış antlaşması imzalamak
  E-) Hiçbiri
  22-)Aşağıdakilerden hangisi seçimle belirlenmez?
  A)Başbakan B)Milletvekili C)Muhtar
  D)Kaymakam E)TBMM Başkanı
  23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?
  A) Başkenti Ankara dır C) Dini İslam dır B) Dili Türkçedir D) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir E)Marşı İstiklal Marşıdır
  24-Aşağıdakilerin hangisi Temel İnsan Haklarından biri değildir?
  A)Yaşama Hakkı*
  B)Kişi Dokunulmazlığı
  C)Eğitim Hakkı* * *
  D)Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı
  E)İşkence Yasağı
  25-I. Dünya Savaşında aşağıdaki insan haklarından en çok hangisi ihlal edilmiştir?
  A)Yaşama Hakkı B)Eğitim Hakkı
  C)Dilekçe Hakkı D)Seçme Seçilme Hakkı
  E)Özel hayatı hakkı
  26. -Dilekçeye en geç kaç gün içinde cevap yazılmalıdır?
  A)1 B)7 C)3 D)60 E)15
  27.Yasama yetkisi hangi kuruma aittir?
  A)Başbakan B)Mahkemeler
  C)TBMM D)Anayasa Mahkemesi E)Halk
  28. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarının özelliklerinden biri değildir?
  A)Doğuştan sahip olunan özelliklerdir
  B)İnsan hakları verilmez, tanınır
  C)Dokunulmaz,vazgeçilmez,devredilmez haklardır
  D)İnsan hakları gelişmiş ülkelerde geçerlidir
  E)Hepsi
  29. Aşağıdakilerden hangisi Anayasalarımızın kabul edildiği tarihlerinden biri değildir?
  A) 1924 B) 1948 C) 1961 D) 1982 E)1921
  30. Haksızlığa uğrayan bir kişi ilk iş olarak ne yapmalıdır?
  A)Gösteri Yapmak B)Miting Yapmak
  C)Grev Yapmak D)Dilekçe Yazmak E)Ses çıkarmamalı
  31. Belediye ve Muhtarlık kuruluşlarına seçilme yaşı kaçtır?
  A)20 B)25 C)30 D)35 E)40
  32. Cumhurbaşkanı seçilme yaşı kaçtır?
  A)25 B)30 C)35 D)40 E)45
  33. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarının özelliklerinden biri değildir?
  A)Her insan için geçerlidir
  B)Evrenseldir
  C)Doğuştan sahip olunan özelliklerdir
  D)İnsan isterse bu haklardan vazgeçebilir
  E)Devredilemez
  34. Hukukla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Hukuk kuralları anayasaya uymak zorundadır
  B)Yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesi için cumhurbaşkanının onayı yeterlidir
  C)Hukuk uyulması gereken kurallardır
  D)Hukuk kurallarının denetimini Anayasa Mahkemesi yapar
  E)Kurallara uyulmaz ise ceza verilir
  35. Siyasi partilerin tüzük ve programlarıyla ilgi bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz
  B)İş adamları siyasi partilere üye olabilir
  C)Suç işlenmesini özendiremezler
  D)Sivil ve asker kamu görevlileri siyasi partilere girebilir
  E) Daha önce izin almadan kurulurlar
  36. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir?
  A)10 Aralık 1948 B)10 Mart 1948
  C)10 Aralık 1968 C)10 Mart 1968 D) 10 Kasım 1946
  37. Aşağıdakilerden hangisi Yaşama Hakkı ihlali olarak değerlendirilemez?
  A)Ötenazi B)Kürtaj C)Organ Nakli D)İdam
  E)İşkence
  38. Aşağıdakilerden hangisi insanlık dışı muamele olarak kabul edilemez?
  A) Kişilerin kafasına torba geçirmek
  B) 20-30 saat arası kişiyi zorla ayakta tutmak
  C) Kişilere TÜBİTAK sorusu sorarak saatlerce düşündürmek
  D)Kişinin tedavi olmasına mani olmakE)İzinsiz organını almak
  39. Vatandaşlar kaç yaşında seçme hakkına sahip olur?
  A)16 B)20 C)22 D)18 E)24
  40. Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?
  A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E)20
 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş