Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Acil servis hemşiresinin görevleri nelerdir bilgi verirmisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın 112 acil servis ile ilgili sloganlar İnsanların Acil Servis Numaralarını Gereksiz Yere Aramamaları

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Acil servis hemşiresinin görevleri

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Görev, Yetki ve Sorumluluklar Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

  1.Hemşirelik bakımı:

  a) Hastanın acil servise kabulünü sağlar.
  b) Hastaların monitörizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arteriyel kan basıncı) sağlar. Bu parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime bildirir.
  c) Hastaların hızlı fiziksel değerlendirmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçlarını kaydeder, normalden sapmaları hekime bildirir.
  ç) Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler.
  d) Yatışına karar verilen hastaların ve ameliyata alınacak hastaların kurum içi transfer prosedürüne göre naklini gerçekleştirir.
  e) Periferik IV kateter takar ve kateter pansumanlarını yapar, oksijen ve buhar tedavisini uygular, trakeal aspirasyon yapar; gerekirse endotrakeal tüp, trakeostomi, kolostomi, gastrostomi bakımı verir; nazogastrik tüp takar, gastrik lavaj uygular; rektal tüp uygular, lavman yapar; perine bakımı verir, prezervatif sonda/üriner kateter takar ve kateter bakımı verir; sıcak ve soğuk uygulama yapar; göğüs tüplerini ve diğer drenaj sistemlerini kontrol eder, drenaj torbalarını değiştirir; yaptığı işlemleri gözlemleri ile birlikte kaydeder.
  f) İnfüzyon ve transfüzyon işlemlerini kurum politika ve talimatları doğrultusunda başlatır, izler ve kaydeder.
  g) Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını sağlar.
  ğ) Hastaya uygun pozisyon verir, gereken sıklıkta pozisyonunu değiştirir ve mobilizasyonunu sağlar.
  h) Sıvı-elektrolit dengesine yönelik mevcut ve olası sorunları dikkate alarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir. Aldığı-çıkardığı sıvı takibini yapar ve kaydeder.
  ı) Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir.
  i) “Pace maker”li hastayı izler ve gerekli bakımı uygular.
  j) Acil servis hastaları ve hasta yakınları ile terapötik iletişim kurar, onların psikososyal problemlerine uygun hemşirelik bakımı verir.
  k) Acil servis infeksiyonlarının gelişmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alır ve alınmasını sağlar (el yıkama, eldiven, izolasyon, maske, gömlek vb).
  l) Yaşamı sona eren hastayı ilgili talimatlar doğrultusunda hazırlar, morga transferini sağlar ve yakınlarına destek olur.
  2.Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılım:
  a) Hekim tarafından gerçekleştirilen invaziv girişimlere katılır; hemşirelik işlevlerini yerine getirir.
  b) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.
  c) Acil durumlarda hekimle iş birliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder.
  ç) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan ve idrar örneklerini toplar, laboratuvara gönderir, sonuçlarını takip eder, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.
  d) Hastaya uygulanacak radyolojik tetkikler için hastayı hazırlar, ilgili birime transferini organize eder, gerekli durumlarda transfere eşlik eder.

  Kaynak: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Nisan 2018

 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 4. 1.POZİSYON ADI: Acil Servis Hemşiresi
  2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
  3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Hastayla ilgili olan tüm yardımcı sağlık
  personelleri
  4.GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR:
  4.1.Görev acil ünitesindeki hemşire hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.
  4.2.Mevcut duruma odaklı, uygun fiziksel muayeneyi yapar/kayıt eder.
  4.3.Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler.
  4.4.İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapar, acil girişimde bulunur.
  4.5.Hekimin olmadığı durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunur.
  4.6.Hastaya, yaralıya hemşirelik süreci ve standartlar doğrultusunda acil bakım hizmeti verir.
  4.7.Mesleğin getirdiği ahlaki unsurlar çerçevesinde, bireysellik ve bütünlüğün zarar görmemesi
  ilkesi ile yaklaşımda bulunur.
  4.8.Eğitim ve iyileştirme hizmetlerine önem verir.
  4.9.Yaşam bulgularını ölçer ve değerlendirir.
  4.10.Hastanın esas şikâyeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi alır ve kayıt eder.
  4.11.Hasta bakım planı hazırlar.
  4.12.Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi verir.
  4.13.Aileden bir kişinin ortama zarar vermeyecek şekilde hastasını görmesini sağlar.
  4.14.Yapılan tüm işleri kayıt eder.
  4.15.Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası sorunları önler.
  4.16.Bilgi ve uzmanlık sağlayacak deneyimleri edinme amacı ile hizmet içi eğitim planlama ve
  uygulaması sağlar.

  5.GEREKLİ NİTELİK:
  5.1. Hizmet içi eğitim yada oryantasyon eğitimi almış olmak.
  5.2.Tercihen lisans mezunu olmak.
  5.3. Acil Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.
  5.4.En az 2 yıl yoğun bakım deneyimi olmak.
  VEKÂLET: Acil Servis Hemşirelerinden birine verilir.


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş