Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Ehliyet Sınavı Kuralları TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı 2006 MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Ehliyet Sınavı Kuralları

  Sponsorlu Bağlantılar
  Ehliyet Sınavı Kuralları

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
  Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
  2006
  MOTORLU TAŞITLAR
  SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI
  KILAVUZU
  ( SÜRÜCÜ KURSU )

  Bu kılavuz; “Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümleri, “Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği"
  “Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarındaki Uygulamalar ile Sınav Kurulları
  ve Sınav Esasları” doğrultusunda hazırlanmış, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 20/12/2005 tarih
  ve 17888 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.


  Adresimiz:
  a) Sınavla ilgili herhangi bir konuda danışma için:
  Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
  Halkla İlişkiler Birimi 06500-Teknikokullar/ANKARA
  b) Sınavla ilgili bu kılavuzda yer almayan konularda adaylarca
  gönderilecek her türlü dilekçe ve kurumlarca gönderilecek genel veya özel nitelikli yazılar için:Millî Eğitim Bakanlığı-Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
  Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı
  06500-Teknikokullar/ANKARA
  DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe
  girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması hâlinde
  değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir
  ve kamuoyuna duyurulur .
  1. MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI
  Merkezi sitemle yapılacak olan Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı 2006 yılı
  içerisinde aşağıda belirtilen tarihlerde 6 kez tüm il merkezlerinde yapılacaktır.
  Aday sayısının beklenenden fazla olması halinde yeni sınav merkezleri belirlenebilecektir.
  2.BAŞVURU İLE İLGİLİ ESASLAR
  2.1. BAŞVURULAR NEREYE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
  Sürücü belgesi almak isteyen adaylar, gerekli belgelerini tamamlayarak Motorlu
  Taşıtlar Sürücü Kurslarına kayıt olacaklardır. Bu kurslarda teorik eğitimlerini
  tamamlayan adaylar kurs tarafından istenen
  belgeler ile banka dekontunu kurs müdürlüğüne,
  süresi içerisinde teslim ederek sınav başvurusunu yapmış olacaklardır.
  Aday Takip Programından alınacak başvuru formu çıktısı, aday ve kurs müdürlüğü
  tarafından kontrol edilerek imzalanacak bir kopyası adaya, bir kopyası banka dekontları
  ve başvuru bilgilerini içeren disketle birlikte Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek,
  bir nüshası da kurs müdürlüğünde dosyalanacaktır. Adaylar bu belgeyi sınav sonuçlanıncaya
  kadar muhafaza edecektir.
  Adaylar, başvuru esnasında düzenlenen “Sınav Giriş Belgesi”ni sınav hakları bitinceye kadar kullanacaklardır.
  2.2. BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADAY TAKİP PROGRAMINA GİRİLMESİNDEN KİM SORUMLU OLACAKTIR?
  Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarına kayıtlı olup, eğitimlerini ve belgelerini tamamlayan
  kursiyerlerinin bilgilerini “Sınav Uygulama Plânı”na uygun olarak “Aday Takip Programı”na
  girilmesinden ve ilgili birimlere ulaştırılmasından Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Yöneticileri sorumludurlar.
  2.3. BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?
  Aday,
  a.Teorik eğitimini tamamlamamışsa,
  b. Banka alındı makbuzu eksikse ve süresi içerisinde yatırmamışsa,
  c. Banka dekontundaki bilgiler yanlış veya eksikse,
  d. Sürücü belgesi alma şartlarını taşımıyorsa,
  e. Sürücü kursu tarafından aday bilgileri süresi içerisinde Merkeze bildirilmemişse,
  başvurusu geçersiz sayılır.
  2.3. SINAV ÜCRETİ
  Adaylar sınav ücreti olarak 35 YTL ödeyecektir. Ayrıca başvuru ücreti vb. herhangi
  bir ücret ödemeyeceklerdir.
  Adaylar 25 YTL Sınav ücretini; T.C. Ziraat Bankası Şubelerine veya Türkiye Vakıflar
  Bankası T.A.O. Şubelerine yatıracaklardır. (Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Şubelerince ve
  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Şubelerince Kurumsal Tahsilat programı aracılığı ile tahsil edilecektir.)
  Banka dekontunda adayın adı soyadı, T.C. Kimlik No ve sınavın adı bulunacaktır.
  Adaylar, banka alındı makbuzunu son başvuru tarihinden önce kurs müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
  Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen,
  sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarı
  sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan veya
  çeşitli sebeplerle birden fazla sınav ücreti
  yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
  2.4. ADAY BAŞVURMA PROGRAMINA ADAY BİLGİLERİ NASIL GİRİLECEKTİR?
  adresinde yer alan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Aday Takip
  Programında aday bilgi girişlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Kurs yetkilisi bu
  açıklamalar doğrultusunda adayların bilgilerini girecektir.
  Aday başvuru formunun hatalı ve eksik doldurulmasından; aday,
  bilgi girişi yapan kurs yetkilisi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğünde
  oluşturulan ön inceleme komisyonu sorumludur.
  2.5. KURS MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
  a) Veriliş tarihleri 10 yıldan fazla olan, yıpranmış ve soğuk damgası olmayan nüfus
  cüzdanlarını yeniletmeden sınava alınmayacaklarını adaylara duyurmak.
  b) Kurslarına kayıtlı olan adaylardan sınava gireceklerin bilgilerini, doğru olarak
  sisteme kayıt etmek ve belirtilen süre içerisinde liste ve disket
  ortamında ilgili makama teslim etmek.
  c) Sınava girecek adayların bilgilerinin yer aldığı listeyi bütün adayların
  göreceği bir yerde ilan etmek ve millî eğitim müdürlüklerine gönderilmeden
  evvel adaylar tarafından kontrol edilmesini sağlamak ve bilgilerinde herhangi
  bir eksiklik veya yanlışlık olanların bilgilerini düzeltmek ve
  düzeltilmiş şekli ile aday takip programına aktarmak.
  d) Aday takip programına adaylara ait bilgiler tek tek girilecek,
  aday ve kurs müdürlüğü tarafından çıktısı kontrol edilerek imzalanacak
  bir kopyasını adaya, bir kopyasını da banka dekontları ve başvuru bilgilerini
  içeren disketle birlikte İl/ilçe millî eğitim müdürlüğüne göndermek, bir nüshasını da dosyalamak.
  e) Sınava girecek adayların sınav ücretlerini süresi içerisinde
  bankaya yatırmalarını sağlamak ve dekont
  numaralarını aday takip programına işlemek.
  f) Sınava girecek olan adaylar için sınav yerlerini belirten
  “Sınav Giriş Yeri Bildirim Belgesi” düzenlemek ve sınav
  tarihinden bir hafta önce adaylara teslim etmek.
  Sınava girecek adaylara sınava girerken yanlarında karalama kağıdı,
  ders notu, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. araçlar götürmemelerini;
  sınav esnasında bu araçlardan herhangi biri yanlarında olanların,
  sınav kurallarına uymadıklarından dolayı
  sınavlarının geçersiz sayılacağını imza karşılığı duyurmak
  a) Sınavın başlama saatinden sonra hiçbir adayın sınava
  alınmayacağını bu nedenle sınav saatinden en az yarım saat
  önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini duyurmak.
  b) Aday takip programında örneği verilen, sınava girecek her aday
  için fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” hazırlamak ve fotoğraflı kısmını
  PVC veya selofan bantla pres kaplama yapmak ve adayların bu sınav
  giriş kartını sınav hakları bitinceye kadar kullanmalarını sağlamak.
  (Fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş olacaktır.)
  c) Sınav giriş kartının fotoğraflı kısmının
  (PVC veya selofan bantla pres kaplamadan sonra)
  il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince soğuk damga ile
  okunaklı bir şekilde mühürlenmesini sağlamak.
  d) Adayların sınav esnasında soğuk damgalı fotoğraflı
  sınava giriş kartı ile birlikte nüfus cüzdanlarını yanlarında
  bulundurmalarını hatırlatmak. Bu belgelerden herhangi birinin soğuk damgasız
  olması halinde sınav giremeyeceklerini duyurmak.
  e) Sınav sonuçlarını adaylara duyurmak.
  2.6. ÖN İNCELEME KOMİSYONLARININ YAPACAĞI İŞLER
  2.6.1. Ön inceleme komisyonunda görevlendirilen personel,
  kursiyerin dosyasını incelerken aşağıdaki hususlara dikkat edecektir.
  Sınava giriş şartlarını taşımayan adayların
  sınav başvurusunu kabul etmeyeceklerdir.
  a) T.C. kimlik numaralarının doğru yazılıp yazılmadığı,
  b) Kimlik bilgilerinin (Adı Soyadı, Baba Adı, Doğum Tarihi v.b.) doğru olup olmadığı,
  c) Adayın aldığı eğitimle sınavına gireceği sertifika türünün uyup uymadığı,
  d) Sertifika türlerinin doğru yazılıp yazılmadığı,
  e) Adayların kaçıncı sınav hakkını kullandığı,
  f) Sınav ücretinin zamanında yatırılıp yatırılmadığı,
  g) Adayların ilgili mevzuattaki kurallara göre kursa devam edip etmediği,
  h) Teorik derslerin eğitimlerini sınav tarihinden önce tamamladığı,
  i) Sınava giriş belgelerindeki fotoğrafın üzerinin PVC
  veya selofan bantla kaplandığı ve soğuk damgayla
  okunaklı bir şekilde mühürlendiği,
  j) Sınava gireceği derslerin doğru yazılıp yazılmadığı,
  k) Sınava gireceklere ait aday listesi ile kurum kayıtlarının uyumlu olup olmadığı,
  l) Aday Takip Programından alınan başvuru formu çıktısı
  adaylara imzalatılıp onaylanmış ve listelere eklendiği,
  m) Sınava girmesi gerekirken bilgisi gelmeyen aday olup olmadığı,
  n) Sınava girecek adaylara sınav kılavuzunun dağıtıldığına
  dair imza çizelgesinin olup olmadığı,
  o) 2918 sayılı kanunun 41. maddesine göre adayın
  sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınan belgesinin olup olmadığı,
  p) Girecekleri sertifika türüne uygun adayın sağlık kurulu raporlarının eksiksiz olduğu,
  q) Adayların başka bir kursta kayıtlı olup olmadıkları,
  hususları kontrol edilecektir.
  Bu hususlardan eksik olanların başvuru süresi içerisinde
  tamamlanması kurs müdürlüğünden istenecek,
  tamamlanmadığı takdirde aday listesinden çıkarılacaktır.
  Ancak; son dönem kursa devam eden adaylar Sağlık Kurulu
  Raporu ile Sabıka kaydı belgesini sınav tarihinden bir gün
  öncesine kadar devam ettikleri kursa teslim etmek zorundadırlar.
  2.6.2. Başvurusunu zamanında yaptığı halde sürücü kurs
  müdürlüklerince sınava girecekler arasında ismi bildirilmeyen
  adayların durumları ön inceleme komisyonlarınca incelenecek
  Valilik kanalıyla merkezimize bildirilecektir.
  2.6.3. Yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda ekte örneği bulunan
  “Ön İnceleme Komisyon Tutanağı”nı dolduracak, tutanaktaki hususlar
  haricinde bildirilmesi gereken durumlar için rapor hazırlanacaktır.
  2.6.4. Ön İnceleme Komisyon Tutanağı ile eklerini, sınava girecek
  adayların onaylanmış listelerini ve disketini ilgili
  makama süresi içerisinde teslim edecektir.
  2.6.5. Sınav yerlerinin ilanından sonra, sınav yerleri
  çıkmayan adayların durumunu incelemek ve sonuçtan
  Bölge Sınav Yürütme Kurulunu bilgilendirecektir.
  2.7. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLER
  Kurs Müdürlüklerince ilk defa sınava girecek adaylar ile daha önceki
  sınavlarda başarısız olmuş ve sınava tekrar girecek adayların,
  aday takip programına girilen ve süresi içerisinde teslim edilen
  liste ve disketlerinin ön inceleme komisyonlarınca incelenip
  onaylanmasından sonra, bilgileri birleştirerek il millî eğitim
  müdürlüğüne süresi içerisinde teslim etmek.
  2.7. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLER
  İl merkezindeki kurs müdürlüklerince ilk defa sınava girecek
  adaylar ile daha önceki sınavlarda başarısız olmuş ve sınava
  tekrar girecek adayların, aday takip programına girilen ve süresi
  içerisinde teslim edilen liste ve disketleri ile ilçe millî eğitim
  müdürlüklerinden gönderilen liste ve disketleri ile ön inceleme
  komisyon raporlarının merkez ön inceleme komisyonlarınca
  incelenip onaylanmasından sonra, bilgileri birleştirerek
  ehliyetsinav@meb.gov.tr adresine süresi içerisinde göndermek.
  2.8. SINAVA GİRİŞ BELGESİ
  Motorlu taşıt sürücü kursları aday takip programında örneği
  bulunan ve fotoğraf bölümü PVC veya selofan bantla pres
  kaplanmış ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince soğuk
  damga ile mühürlenmiş belgedir.
  Bu belgeyi aday, sınav hakları bitinceye kadar kullanacaktır.
  Sınava giriş yerlerinin bu belgede olması gerekmez.
  Her sınav döneminde adayların sınav yerlerini kolay bulmaları ve
  öğrenmeleri açısından kimlik yerine geçmeyen, sınav yerini
  gösteren ayrı bir belge, aday takip programından çıkarılabilir.
  3. SINAVLA İLGİLİ ESASLAR
  3.1. ADAYLARIN SINAVA GİRECEĞİ MERKEZLER NASIL BELİRLENECEKTİR?
  Motorlu taşıtlar sürücü adayları sınavı 81 il merkezinde yapılmakta olup,
  adaylar kayıtlı oldukları kursların il merkezlerindeki sınav yapılacak
  binalara bilgisayar ortamında rasgele yerleştirilecektir
  3.2. SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEKTİR?
  Adayların sınava gireceği; sınav merkezi, bina ve salon
  bilgileri sınavdan bir hafta önce adresinde yayınlanacaktır.
  Adaylar bu adresten T.C. kimlik numaralarını veya ad ve soyadı
  girerek sınava giriş yerlerini öğrenebilecektir.
  Ayrıca, adaylar kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinden de sınav
  yerlerini öğrenebileceklerdir. Kurs müdürlüklerince adaylara sınav
  giriş yeri bildirim belgeleri düzenlenecek ve adaylara sınavdan önce dağıtılacaktır.
  Adaylar sınavdan en az bir gün önce sınava gireceği binayı ve salonu göreceklerdir.
  3.3. ADAYLAR SINAVA GIRERKEN YANLARINDA NELER BULUNDURACAKLARDIR?
  a. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı,
  pasaport veya sürücü belgesinden birini (Her ikisi de soğuk damgalı olacak)
  (Kurumların kimlik kartları, sigorta kartı, evlenme cüzdanı v.b. kimlikler kabul edilmez)
  b. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,
  c. Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi,
  3.4. ADAYLAR HANGİ DERSLERDEN SINAVA GİRECEKLERDİR?
  3.4.1. İlk defa sınava girecek adaylar;
  ● A1 – A2, B, C, D, E, F, G sertifika türlerinde;
  İlk Yardım Bilgisi, Trafik ve Çevre Bilgisi ile Motor ve Araç Tekniği Bilgisinden,
  ● H sertifika türünde;
  İlk Yardım Bilgisi ile Trafik ve Çevre Bilgisinden,
  3.4.2. Sertifika Farkı için;
  Mevzuatında belirtilen derslerden sınava gireceklerdir.
  3.4.3. Daha önce sınava giren ve başarısız olan adaylar;
  başarısız oldukları derslerden sınava gireceklerdir.
  3.5. SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK VE NE KADAR SÜRE VERİLECEKTİR?
  Sertifika türlerine göre sınavda sorulacak soru adedi ve
  sınav süresi aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

  Sertifika
  Türüİlkyardım
  BilgisiTrafik ve
  Çevre BilgisiMotor ve
  Araç TekniğiToplam
  Soru SayısıSınav
  SüresiA1 - A230402090120 DakikaB305040120180 DakikaC - D - E305040120180 DakikaF - G304030100130 DakikaH3050-80100 Dakika
  3.7 ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR
  Test kitapçığınızı kontrol ederek; eksik veya baskı hatası var ise salon
  görevlilerinden değiştirilmesini isteyiniz.
  Cevap kağıdı üzerine yapacağınız işaretlemeleri sadece kurşun kalemle yapınız.
  Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı gibi bilgilerin
  size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Bilgilerinizde hata varsa salon
  görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyiniz.
  Adınıza düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız
  kullanılamayacak şekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kağıdına,
  kimliğinizle ilgili bilgileri ve sertifika türünü salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.
  Yanınızda; karalama kâğıdı, ders notları, telsiz, çağrı cihazı,cep telefonu, radyo vb.
  araçları getirmeyiniz. Bu araçlarla sınava alınmayacağınız gibi bu araçların
  sınav anında yanınızda bulunduğunun tespiti halinde sınav kurallarını ihlal
  ettiğinizden dolayı sınavınız geçersiz sayılacaktır.
  Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız.
  Cevap kâğıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız.
  Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
  Cevap kağıdında bulunan “bu bölüme dokunmayınız”
  bölümüne hiçbir şekilde işaretleme yapmayınız.
  Cevapladığınız derse ait sütunda ilgili soru numarasını bulup uygun seçeneği kodlayınız.
  Her sürücü belgesi türünün Y ve Z olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır.
  (Gerektiğinde kitapçık türü 4’e (dörde) çıkarılabilecektir.)
  Cevap kağıdında kodlanmış olan kitapçık türü ile size verilen kitapçık
  türünün aynı olup olmadığını kontrol ediniz, aynı değilse salon görevlilerinden
  kitapçığınızın değiştirilmesini isteyiniz. Cevaplarınızı,
  test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi,
  yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdındaki ilgili
  bölümü bularak işaretleyiniz.
  Hangi dersin sorularını cevaplandırıyorsanız,
  cevap kağıdında bu derse ait sütunun altındaki soru numarasını bularak,
  size göre doğru olan seçeneği kodlayınız.
  Yanlış kodlamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
  Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının ön kapağında bulunmaktadır.
  Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır.
  Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
  Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
  Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek,
  yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
  Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz.
  Başkasının kâğıdına bakmayınız.
  Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından,
  ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
  Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır.
  Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
  Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını ve test kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız.
  Bunları salon görevlilerine teslim ederek, salon aday yoklama
  listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız.
  Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır.
  Her soru için 4 farklı seçenek verilmiş olup,
  bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır.
  Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak
  cevap kâğıdına işaretlemekten ibarettir.
  Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması,
  cevap kâğıdında ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan
  karalanıp doldurulması gerekmektedir.
  Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise,
  o soruya verilen cevap yanlış sayılır.
  Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış
  konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir.
  Cevap kâğıdını okuyan optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de
  okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini
  kabul ederek cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir.
  Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve kaliteli bir
  silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir.
  Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar,
  cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.
  Örnek: Trafik ve Çevre Bilgisi Testi. Yerleşim yerleri içindeki yollarda,
  aksine bir işaret bulunmadıkça otomobiller için
  azamî hız saatte kaç kilometredir? A)80 B) 70 C) 55 D)50
  Bu sorunun doğru cevabı “D”seçeneğinde bulunduğundan,
  cevap kâğıdında Trafik ve Çevre Bilgisi Testi sütununda
  2 numaralı soruya ayrılan satırda, içinde “D” harfi bulunan kutucuk dışarıya
  taşırılmadan karalanacaktır. SINAV ESNASINDA VE SINAV SONUNDA NELER TESLİM EDİLECEKTİR?
  Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı,
  (pasaport veya sürücü belgesi) ve sınav yeri belgesini
  sınav süresince sıranın üzerinde bulunduracaklardır.
  Salon görevlileri adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır.
  Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını
  mutlaka salon görevlilerine teslim edecek ve
  salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır.
  Adaylar,isterlerse salon görevlilerinin sınav evrakını,
  güvenlik torbasına koymalarını ve ağzını yapıştırmalarını izleyebilirler.
  Salon görevlileri, cevap kâğıtları, test kitapçıklarını sıraların üzerine
  bırakılmasını isteyebilirler.
  Bu durum, adayın cevap kâğıdının sıranın üzerinden yere düşüp unutulmasına
  sebep olabilir. Bu nedenle adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını doğrudan, salon gör
  evlilerine teslim edeceklerdir. Her salona ait sınav evrakı,
  salon görevlilerince toplanarak güvenlik poşetine konulup
  kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilir.
  Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen güvenlik
  poşetlerini ait oldukları özel kutulara koyarak seri
  numaralı kilitler ile kapatır ve görevli kuryelere tutanakla teslim eder.
  SINAV HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?
  Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları
  Daire Başkanlığında her salona ait sınav evrakı
  paketi tek tek açılır, içinden çıkan belgeler
  tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir.
  Cevap kâğıdı ve soru kitapçığı eksik çıkan adayın
  sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca;kopya alma veya
  verme girişiminde bulunan,kendine ait olmayan cevap
  kâğıdı kullanan,cevaplarını soru kitapçığına
  işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan,
  sınav kurallarına uymadığı tespit edilen,soru kitapçığını ve/
  veya cevap kağıdını teslim etmeyen,adayların sınavı geçersiz sayılır
  Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla
  sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde
  ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenir,
  il sınav yürütme kurulunca yedek salonda sınava girmesi
  uygun olanların haricindekilerin sınavı geçersiz sayılır.
  3.11.ADAYLARCA İŞARETLENEN CEVAP
  KÂĞITLARI ÜZERİNDE NE GİBİ İNCELEMELER YAPILIR?
  Sınava giren adayların test sorularına verdikleri cevapların
  dağılımları ve aldıkları puanlar bilgi işlem yöntemleri
  ile incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilecek
  bulgular değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya
  çekildiği sonucuna varılması durumunda, kopya eylemine
  karıştığı belirlenen adayların cevapları iptal edilecektir.
  Bu incelemede ayrıca istatistiksel yöntemler kullanılarak
  test puanlarının geçerliliği araştırılacak, geçerli
  bulunmayan puanlar iptal edilecektir.
  Bu nedenle adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları,
  kendilerine kopya vermek isteyenleri engellemeleri
  ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek
  için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği
  şekilde tutmaları ve birbirlerinin sırtını görecek şekilde oturmaları gerekmektedir.
  3.12. SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
  Bu sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve
  eksiksiz olarak girilmiş olması ve başvuru işleminin
  zamanında yapılmış olması gerekmektedir.
  Adayların sınavla ilgili her türlü yazışmalarda adını,
  soyadını, aday numarasını ve açık adresini yazmaları
  gerekmektedir. Bu bilgilerden herhangi
  birinin eksik olması halinde dilekçeleri işleme konulmayacaktır.
  4. DEĞERLENDİRME
  Adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu
  tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
  Adayların derslere göre sorulara verdikleri
  doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
  Tespit edilen doğru sayıları dikkate alınarak her bir ders için 100 üzerinden puanlar hesaplanır.
  5. SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
  Sınav sonuçları, "http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
  Adaylar, bu adrese girerek Motorlu Taşıt Sürücü Adayları
  Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan,
  TC. kimlik numarasını veya adını soyadını girerek öğrenebileceklerdir.
  Ayrıca, kurs müdürlükleri, bu sayfadan, kurum kodunu
  girerek kurumundan sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve adaylara tebliğ edeceklerdir.
  6. SINAV SONUÇLARI ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
  Motorlu Taşıt Sürücü Adayları sınav sonuçlarının
  internetten ilân edildiği tarihten itibaren nedenini
  belirtmek suretiyle sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyebilirler.
  Sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar sınav sonuçlarının
  internetten ilân edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuracaklardır.
  İtiraz başvurusunun süresinde olup olmadığının hesaplanmasında
  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak biriminin
  tarih damgası esas alınacaktır. İnceleme istekleri
  ivedilikle karara bağlanacaktır. İnceleme isteğinde
  bulunan adaylar 10 YTL. sınav inceleme ücretini,
  T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesindeki Eğitim
  Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin
  5495218-5001 no’lu hesabına yatıracaklar ve dekontu dilekçelerine ekleyeceklerdir.
  Sınav Merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya
  fotokopisi, yargı organları dışında, aday dahil
  hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. 12 Şubat 2018 Ehliyet Sınavı
 3. Ehliyet nasıl bulundu, Ehliyet ne zaman icat edildi, Ehliyeti ilk kim icat etti, Ehliyet h
 4. Ehliyet Sınıfları, Ehliyet Sınıflandırması
 5. Sürücü Adayları için Ehliyet Dersleri ve Bilgileri, ehliyet almak isteyen sürücü adayların
 6. Yeni Müracaat Ehliyet İşlemleri, Yabancı Ehliyet İşlemleri, Kayıp ehliyet çıkarma, Ehliyet
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş