Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Kredi kartı senelik ödemelerine itiraz edilebiliyor mu? Örnekli Kredi kartı senelik ödemelerine itiraz edilebiliyor mu? Kredi Kartı ilk kart bedeli iade dilekçesi Bankaya Örnek 1

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Kredi kartı senelik ödemelerine itiraz edilebiliyor mu? Örnekli

  Sponsorlu Bağlantılar
  Kredi kartı senelik ödemelerine itiraz edilebiliyor mu? Örnekli

  Kredi kartı senelik ödemelerine itiraz edilebiliyor mu?

  Kredi Kartı ilk kart bedeli iade dilekçesi Bankaya Örnek 1
  ………………………………………… BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
  Bankanızın ……………………tarihinden beri ……………………………… no’lu kredi kartı kullanıcısıyım. Bankanız tarafından hiçbir hizmet karşılığı olmaksızın, kredi kartı aidat bedeli olarak …… YTL hesap dökümüme yansıtılmakta ve şahsımdan tahsil edilmektedir.
  Kredi Kart ücreti adı altında para kesilmesinin hukuki mesnetsizliği;
  * 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesine ve 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesine göre bankanızın almış olduğu bu kart ücreti, herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından ve de söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış, özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle içeriğine etki edilemeyip; müzakere edilemediğinden haksız bir şarttır.Ayrıca 5464 sayılı yasanın 44. maddesinde yapılan atfa binaen, uyuşmazlıkların Tüketici Hakem Heyeti`nde ve/veya Tüketici Mahkemesi`nde çözümleneceği hüküm altına alınmıştır,denilmektedir.
  Konu ile ilgili emsal karar:
  * Kocaeli Tüketici Mahkemesi’nin 04/10/2006 tarih ve 2006/368 Karar nolu kararı
  * Bu konudaki Kocaeli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti`nin haksız alınan ücretin iadesi yönündeki kararı onaylaması emsal teşkil etmektedir.
  Her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Bu sebeple haksız bir şart içeren sözleşmeler geçersizdir.
  Yukarıda açıklanan nedenlerle hakkaniyet ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde bankanız tarafından şahsıma ait hesaptan kesilerek tahsil edilen ……. YTL kart bedelinin ve daha önce yine aynı nedenle kesilmiş olan geçmiş dönemlere ait kart bedellerinin, diğer haklarım saklı kalmak kaydı ile, en geç 7(yedi) gün içerisinde tarafıma iade edilmesini; bundan sonra da bahse konu kart ücretinin alınmamasını, aksi takdirde hakkınızda Tüketici Hakem Heyeti`ne iade için müracaatta bulunulması ve her türlü yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.
  Tarih :
  Ad-Soyad :
  İmza :
  Adres :
  E-mail :
  Tel :


  ----------------------------------------------------------------------------------

  Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi Bankaya Örnek 2 Tarih :
  ……………………. Bankası Genel Müdürlüğü’ne
  KONU: Kredi kartı yıllık ücreti hakkında.
  Bankanızın ……….. no’ lu kart hamiliyim.
  Son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan YTL tutarlı kredi kartı yıllık ücreti talebiniz haksız olup ekteki Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.
  Talep edilen YTL’ yi kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.
  Ad ve Soyadı
  İmza:
  Adres.

  ----------------------------------------------------------------------------------


  DİKKAT!
  Lütfen ekteki dilekçeyi İADELİ-TAHHÜTLÜ postaya veriniz. Yanıt almadığınız veya olumsuz yanıt aldığınızda posta belgesi ve ekteki dilekçeyle bizzat Kaymakamlığınıza başvurunuz.
  UNUTMAYINIZ ! EN ÖNEMLİ TEPKİ, SİZİN TALEPLERİNİZE UYMAYAN MAL VE HİZMET SUNANLARLA TÜM İLİŞKİLERİNİZİ KESMEKTİR:
  Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi Kaymakamlığa Örnek3
  ………………Kaymakamlığı
  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına
  Başvuran :
  Karşı taraf :
  Konu : Kredi kartı yıllık ücretinin iadesi hk.
  Olay : No’lu kredi kartı sahibiyim. Kredi kartımdan yıllık kart aidatı olarak YTL.olarak kesilmiştir. Kredi kartı slipi ektedir.
  Dayanak : Karşı taraf ile aramızda tanzim edilmiş bir kredi kartı sözleşmesi imzalanmış, ancak bir kopyası elime verilmemiş ve bu nedenle okunamamıştır. Sözleşme şartlarından olan üyelik ücretinden bilgim yoktur.
  * 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. Maddesi gereğince bu sözleşme:
  - Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
  - Sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
  * 42-10-B/980 sayılı yazısıyla BDDK, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesinin (4) numaralı fıkrası “Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon ve masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz.” Hükmünü amirdir.
  - Sözleşmede karşı taraf ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm de 4077 sayılı yasanın 6.maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır.
  - Kredi kartı yıllık aidatları 3 YTL ve 50 YTL arasında değişmektedir. Genel Hukuk ilkeleri gereği Banka lehine fahiş uygulama olarak görülen bu ücretin taraflar arasında “AŞIRI FAYDALANMA” ya neden olduğu açıktır ve geçersizdir.
  * Anayasanın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesi gereğince “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar” hükmüne göre; Tokat, Zile TSHH’ ce 08/02/2007 tarih ve 2007/5 sayılı karar ve T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65, Karar 2006/368 no’ lu kesinleşen kararları KURULAN BÜTÜN KURUM VE KURULUŞLARI KAPSADIĞI VE BAĞLADIĞI İÇİN verilen kararlar, iade kararı isteyen bütün tüketiciler için uygulanmalı, kurum ve kuruluşlar muhataplarına farklı işlem yapmamalıdırlar.
  Bu nedenlerle tahsil edilmiş bulunan YTL’ nin, tarafıma iade edilmesine karar verilmesini dilerim.
  Ad ve Soyadı
  İmza :
  ADRES .
  EKLER : Hesap ekstresi
  Karşı tarafa gönderilen iadeli- taahhütlü yazı ve alındı belgesi.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kredi Kartı Borcu Olana Zekat Verilir Mi
 3. Kredi kartı senelik ödemelerine itiraz edilebiliyor mu?
 4. Kredi Kartı İptal Dilekçesi
 5. TSHH Kredi Kartı Aidatı İade Dilekçesi
 6. Cep Telefonu kredi kartı oldu, işte özellikleri
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş