Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üzerine , Büyük Millet Meclisi saltanatın kaldırılmasına karar verdi. 10 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e girişi. 11
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Cevap: Mustafa Kemal Atatürk KRONOLOJİ Atatürk Köşesi

  Sponsorlu Bağlantılar
  10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üzerine, Büyük Millet Meclisi saltanatın kaldırılmasına karar verdi.
  10 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e girişi.

  11 Eylül 1922 Bursa'nın kurtuluşu.

  12 Eylül 1922 Akdeniz İngiliz Filosu Başkomutanı Amiral Brock, Ankara'nın İngilizlerle savaş halinde olup olmadığını, Gazi Mustafa Kemal'e mektupla sordu. (Gazi Mustafa Kemal, 13 Eylül'de yanıt vererek, iki hükümetin siyasal ilişkiler kurabileceğini bildirdi.)
  13 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in ulusa bildirisi. (Ulusu kutlarken, İzmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordunun selamını bildirdi.)
  14 Eylül 1922 Mustafa Kemal'e "İzmir hemşehriliği" payesi verildi.

  15 Eylül 1922 Ayvalık ve bazı kasabalar işgalden kurtarıldı.

  15 Eylül 1922 İngiliz kabinesi aldığı kararla, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, tarafsız bölgeye saldırmaması için bildiride bulunmayı ve bir konferans toplanmasını öngördü.

  17 Ağustos 1922 Türk birlikleri Bandırma'ya girdi.

  18 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, İstanbul ve Boğazlardaki tarafsız bölgelerin tarafsızlığına uyulması konusunda Ankara Hükümetine nota verdi.

  18 Eylül 1922 Erdek ve Biga Yunan işgalinden kurtarıldı.

  19 Eylül 1922 Başkomutan, General Pelle ile İzmir'de görüştü.

  19 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan'lar Çanakkale'nin Anadolu yakasını boşaltılar.

  20 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale'den çekildi.

  23 Eylül 1922 İtilaf Devletleri'nin zaferden sonra ilk notaları.

  24 Eylül 1922 Damat Ferid yurt dışına kaçtı.

  24 Eylül 1922 Türk kuvvetleri Çanakkale'de "tarafsız bölge" ye girdi.

  27 Eylül 1922 General Harington, Gazi Mustafa Kemal'e, İstanbul'daki Yunan donanmasının uzaklaştırıldığını bildirdi.

  27 Eylül 1922 Yunanistan'da ihtilal. Kral Konstantin tahtı bıraktı.

  28 Eylül 1922 Franklin Bouillon'un güvence vermesi üzerine, Türk ordularının Boğazlara yönelen hareketi durduruldu.

  29 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal , İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül notasına yanıt vererek, Mudanya Konferansı'nın kabul edildiğini, İsmet (İnönü) Paşa'nın delege olarak atandığını bildirdi.

  30 Eylül 1922 İsmet Paşa, Mudanya Konferansı delegesi olarak Mudanya'ya hareket etti.

  1-2 Ekim 1922 Franklin Bouillon, Müttefik fevkalade komiserleriyle toplantı yaptı.

  3 - 11 Ekim 1922 Mudanya Konferansı.

  4 Ekim 1922 İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül notasına, T.B.M.M. Hükümeti geniş yanıtını verdi.

  5 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine önerilmiş olan Ankara hemşehriliğini kabul etti.

  5 Ekim 1922 Fethi Bey Dahiliye vekili oldu.

  7 Ekim 1922 Paris Kararları.

  9 Ekim 1922 Fransız ve İtalyan delegeleri, İsmet Paşa ile özel bir görüşme yaptılar.

  10 Ekim 1922 İsmet Paşa'ya antlaşma imzalamada yetki verildi.

  10 Ekim 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın, Franklin Bouillon'a gönderdiği karşılık mesajı.

  11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.

  14 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması, Yunan Hükümeti tarafından kabul edildi.

  15 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması yürürlüğe girdi.

  15 Ekim 1922 Yunanlılar Doğu Trakya'yı boşaltmaya başladı.

  16 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal Bursa'ya gitti.

  19 Ekim 1922 Trakya'yı teslim almakla görevlendirilen Refet (Bele), İstanbul'a geldi.

  19 Ekim 1922 İngiltere Başbakanı Lloyd George iktidardan düştü. 23 Ekim'de Bonar Law kabinesi kuruldu.

  23 Ekim 1922 Doğu Trakya'nın devir teslim tarihleri saptandı.

  26 Ekim 1922 İsmet Paşa Hariciye vekilliğine getirildi.

  26 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine "fahri müderrislik" veren İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi'ne teşekkür etti.

  27 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, Bursa'da öğretmenlere bir konuşma yaptı.

  27 Ekim 1922 İsmet Paşa, Batı Cephesi komutanlığından ayrıldı.

  27 Ekim 1922 Fevzi (Çakmak) Paşa, Batı Cephesi komutanlığına atandı.

  28 Ekim 1922 İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak Konferans için Ankara ve İstanbul Hükümetlerinden delege gönderilmesini istediler. (Ankara Hükümeti 29 Ekim'de, öneriyi kabul ettiğini bildirdi.)
  30 Ekim 1922 "Osmanlı İmparatorluğu'nun İnkıraz Bulup Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Teşekkül Ettiğine Dair Heyet-i Umumiye" kararı.

  30 Ekim 1922 İstanbul'da son Heyet-i Vükela toplantısı yapıldı. (Askeri tıp öğrencileriyle ilgili bir karar alınmıştır.)
  31 Ekim 1922 Doğu Trakya, Türk Jandarma ve sivil memurlarına teslim edilmeye başlandı. Çorlu, Silivri teslim edildi.

  1 Kasım 1922 Türk Jandarma birlikleri, Çanakkale Boğazı bölgesinde ve diğer yerlerde yeni durumlarını aldılar.

  1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı.

  4 Kasım 1922 İstanbul'da Tevfik Paşa kabinesinin istifasıyla son Osmanlı Hükümeti de ortadan kalktı. İstanbul Ankara Hükümetinin denetimine girdi.

  4 Kasım 1922 Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi "Takvimi Vekayi"nin son sayısı çıktı.

  4 Kasım 1922 İsmet (İnönü) Paşa, Saltanatın kaldırıldığını İtilaf Devletlerine bildirdi.

  5 Kasım 1922 Refet (Bele), İstanbul'da nezaretlere, her türlü çalışmaları kesmeleri buyruğunu verdi. İstanbul Hükümeti böylelikle sona erdi.

  5 Kasım 1922 Lozan'a gidecek heyet, Ankara'dan ayrıldı.

  6 Kasım 1922 T.B.M.M.'nce kabul edilen kanunlar, İstanbul ve Trakya'da uygulanmaya başlandı.

  9 Kasım 1922 Lozan'a gidecek heyet İstanbul'dan ayrıldı.

  10 Kasım 1922 Kırklareli'nin işgalden kurtuluşu.

  10 Kasım 1922 VI. Mehmet Vahidettin'in son selamlık töreni yapıldı.

  11 Kasım 1922 Türk Heyeti Lozan'a vardı.

  16 Kasım 1922 Son Padişah Vahidettin, İşgal Orduları Başkomutanı Harrington'a yazıyla başvurarak, İstanbul'da hayatını tehlikede gördüğünü ve İngiltere'ye sığınmak isteğini bildirdi.

  17 Kasım 1922 Vahidettin, İngiliz savaş gemisi Malaya ile İstanbul'dan kaçtı.

  18 Kasım 1922 Vahidettin, T.B.M.M.'nce Halifelikten düşürüldü.

  18 Kasım 1922 Abdülmecid Efendi Halife seçildi.

  20 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın başlaması.

  21 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın ilk oturumu yapıldı.

  25 Kasım 1922 Edirne işgalden kurtuldu.

  26 Kasım 1922 Çanakkale işgalden kurtuldu.

  28 Kasım 1922 "Sened-i Hakanilerin Balasına Mevzu Tuğra Yerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi" Nam-ı Alisinin İkamesi ve Sened-i Mezkure İzafe olunan "Hakani" Kaydının Ref'i ile "Milli" Sıfat-ı Mübeccelinin Vaz'ı Hakkında Kararname" yayınlandı.

  28 Kasım 1922 Yunanistan'da, yenilgiye neden olan kabine üyleri ile Başkomutan Hacıanesti, idama mahkum edildi.

  30 Kasım 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması uyarınca, Doğu Trakya'nın teslim işlemleri tamamlandı.

  2 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal T.B.M.M.'nde, üç milletvekilinin, seçim kanununun değiştirilmesi yolunda verdikleri önerge üzerinde konuştu.

  6 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanlığından istifa etti.

  6 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal , Ankara'da Hakimiyeti Milliye, Öğüt, Yenigün muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.

  13 Aralık 1922 Ali Fuat Paşa, T.B.M.M. İkinci başkanı seçildi.

  16 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, Hükümetin İstanbul temsilcisi oldu.

  22 Aralık 1922 Lozan Konferansı'nın kesilmesi ihtimaline karşı, Başkomutan orduya hazırlık emri verdi.


  Paylaş Facebook Twitter Google

 2. 1923 Yılı


  14 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de öldü
  . Karşıyaka'ya gömüldü.
  14 - 20 Şubat 1923 Mustafa Kemal, Batı Anadolu gezisine çıktı.

  16 - 17 Ocak Mustafa Kemal, İzmit'de gazetecilere konuştu.

  27 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in İzmir'e gidişi.

  29 Ocak 1923 Mustafa Kemal Paşa, Lâtife Hanım'la evlendi. (5 Ağustos 1925'te ayrılmıştır.)
  30 Ocak 1923 Lausanne'de, "Sivil Mevkufinin İadesiyle Harb Esirlerinin Mübadelesine Dair Türk-Yunan İtilafnamesi" imzalandı.

  4 Şubat 1923 Lozan Konferansı, önemli noktalardaki uyuşmazlıklar sebebiyle kesildi. (ara verildi)
  7 Şubat 1923 Mustafa Kemal'in minberden halka hitap edişi.

  16 Şubat 1923 Lozan Heyeti, İstanbul'a döndü.

  17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.

  17 Şubat 1923 İzmir'de "Türkiye İktisat Kongresi" toplandı.

  19 Şubat 1923 Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile birlikte Ankara'ya gitti.

  24 Şubat 1923 İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi lağvedilerek, yerine Ankara'daki Emniyet Umumiye Müdürlüğü'ne bağlı ve İl Teşkilatları düzeyinde İstanbul Polis Müdürlüğü kuruldu.

  27 Şubat 1923 T.B.M.M.'nde Lozan Konferansı üzerinde gizli oturumda görüşmeler yapıldı. (6 Mart'da görüşmeler yapıldı. Ankara Hükümetinin karşı barış önerileri, İtilaf Devletleri temsilcilerine 8 Mart'ta verildi)
  28 Şubat 1923 Mustafa Kemal'e "İstanbul hemşehriliği" payesi verildi.

  1 Mart 1923 Ali Fuat Paşa yeniden, TBMM ikinci başkanı oldu.

  2 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde Latin Harflerinin kabulü için verilen önerge, Kongre başkanı Kazım Karabekir tarafından reddedildi.

  4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi sona erdi.

  15 Mart 1923 Mustafa Kemal, Adana'yı ziyaret etti.

  17 Mart 1923 Mustafa Kemal, Adana'dan Mersin ve Tarsus'a geçti.

  20 Mart 1923 Mustafa Kemal, Konya'da halka seslendi.

  21 Mart 1923 Gazi Mustafa Kemal , Konya'da Hilaliahmer (Kızılay) Kadınlar Şubesi'nde yaptığı konuşmada, kadın haklarına değindi.

  22 Mart 1923 Mustafa Kemal Konya'da, Mevlâna Türbesi'ni ziyaret etti.

  27 Mart 1923 Milletvekili Ali Şükrü Bey öldürüldü.

  31 Mart 1923 İtilaf Devletleri, Lozan'a yeniden delege istediler.

  31 Mart 1923 "Mahkum Askeri ve Sivil Üzera Hakkında Aff-ı Umumi ilanına Dair Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

  1 Nisan 1923 Topal Osman, Ankara'nın Seyranbağları'ndaki evinde yaralı olarak ele geçirildi.

  1 Nisan 1923 T.B.M.M., seçimin yenilenmesi için karar aldı.

  8 Nisan 1923 Gazi Mustafa Kemal "Dokuz Umde" 'yi yayınladı. (Seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkeler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti adına yayınladı.)
  9 Nisan 1923 Doğu Anadolu demiryolunun yapımı karşılığında bazı imtiyazların verildiği "Chester Projesi" T.B.M.M. tarafından onaylandı.( Ancak bu proje uygulamadan kaldırıldı.)
  16 Nisan 1923 Birinci T.B.M.M. çalışmaları sona erdi.

  21 Nisan 1923 İsmet Paşa başkanlığındaki heyet Lozan'a vardı.

  23 Nisan 1923 Lozan Konferansı'nın ikinci evresi başladı.

  30 Mayıs 1923 Antakya - İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.

  26 Haziran 1923 General Harington, Abdülmecid Efendi'yi ziyaret etti.

  28 Haziran 1923 Gazi Mustafa Kemal, kendine "Müderrislik Şahadetnamesi" gönderen İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'ne teşekkür telgrafı yolladı.

  10 Temmuz 1923 Fener Kilisesi Patriği Meletios, Yunanistan'a kaçtı.

  12 Temmuz 1923 Polonya ile ticaret antlaşması imzalandı.

  19 Temmuz 1923 Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü'ye Lozan Konferansı konusunda telgraf gönderdi.

 3. 23 Temmuz 1923 Türkiye-Polonya dostluk antlaşması imzalandı.
  24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması, imzalandı.

  29 Temmuz 1923 Batı Cephesi karargâhı Ankara'ya taşındı.

  4 Ağustos 1923 Rauf Bey başbakanlıktan ayrıldı.

  5 Ağustos 1923 Genelkurmay Başkanlığı, barış, konuş ve kuruluş planını uygulamaya başladı.

  6 Ağustos 1923 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Mausanne'de suçluların geri verilmesi ve başka konularda sözleşmeler imzalandı. (Görüşmeler 29 Haziran'da başlamıştı.)
  10 Ağustos 1923 İsmet Paşa Lozan'dan döndü.

  11 Ağustos 1923 T.B.M.M.'nin ikinci dönemi başladı.

  13 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal, Halk Partisi'ni kurdu.

  13 Ağustos 1923 Mustafa Kemal ikinci kez T.B.M.M. Başkanlığına seçildi.

  14 Ağustos 1923 Fethi Bey yeni bir Hükümet kurdu.

  18 Ağustos 1923 İzmir'den de seçilmiş olan Gazi Mustafa Kemal, Ankara milletvekilliğini kabul etti.

  23 Ağustos 1923 Lozan Antlaşması'nı T.B.M.M. onayladı.

  1 Eylül 1923 Batı Cephesi karargâhı kaldırıldı.

  9 Eylül 1923 Halk Fırkası kuruldu.

  15 Eylül 1923 Karaağaç Yunanlılardan alındı.

  20 Eylül 1923 İstanbul'da , kapütilasyonların öngördüğü yabancı devletlere ait postaneler kapatıldı.

  21 Eylül 1923 Bozcaada Yunanlılardan alındı.

  22 Eylül 1923 İmroz Yunanlılardan alındı.

  25 Eylül 1923 Milli sınırlar dışında kalmış ve Milli Mücadele'ye katılmamış olanlara yapılacak işlemleri belirten 347 sayılı kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

  27 Eylül 1923 Harb Okulu, İstanbul'da Harbiye'deki binasına taşındı.

  2 Ekim 1923 İtilaf Devletlerinin son birlikleri İstanbul'dan ayrıldı.

  4 Ekim 1923 Anadolu Müstakil Türk Ortodoksları lideri Papa Eftim, Milli Hükümeti destekleyen beyannamesini yayınladı.

  4 Ekim 1923 İstanbul'da sansür kaldırıldı.

  6 Ekim 1923 Şükrü Naili (Gökberk) Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi.

  6 Ekim 1923 İngilizler Çanakkale'den ayrıldı.

  13 Ekim 1923 Ankara'yı "Hükümet Merkezi" yapan kanun kabul edildi.

  13 Ekim 1923 T.B.M.M.'nde "Mübadele İmar ve İskan Vekaleti İhdasına Dair Kanun" kabul edildi.

  24 Ekim 1923 T.B.M.M.'nde (362 sayılı) "12 Rebiülevvel Gecesiyle Gününün Milli Bayram Addine Dair Kanun" kabul edildi. (27.5.1935 günlü, 2739 sayılı, ulusal bayramlarla ilgili kanun'la kaldırılmıştır.)
  27 Ekim 1923 Fethi (Okyar) Bey Hükümeti istifa etti.

  29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa gizli oyla oybirliği ile Cumhurbaşkanı seçildi.

  30 Ekim 1923 Cumhuriyet'in İlk Hükümetini, Başvekil sanı ile İsmet (İnönü) kurdu.

  31 Ekim 1923 Seferberliğin 1 Kasım 1923 tarihinde kaldırılmasına ilişkin Kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi. (Seferberlik 3 Ağustos 1914'de ilan edilmişti).

  1 Kasım 1923 Fethi (Okyar) Bey T.B.M.M. Başkanlığına seçildi.

  14 Kasım 1923 Temyiz'in (Yargıtay) Ankara'ya taşınmasını öngören kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.

  19 Kasım 1923 Gazi Mustafa Kemal, Halk Fırkası başkanlığına vekalet etmesini bir yazı ile İsmet (İnönü)'den istedi.

  20 Kasım 1923 Halk Fırkası "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" örgütlerini kendi içinde topladı.

  24 Kasım 1923 Hindistan'daki İsmaillerin başkanı Ağa Han ve Emir Ali, İsmet (İnönü) Paşa'ya Hilafet konusunda yazılar yazdılar.

  10 Aralık 1923 Türkiye-Arnavutluk arasında dostluk antlaşması imzalandı. (Ankara)
  15 Aralık 1923 Türkiye-Macaristan dostluk antlaşması imzalandı. (İstanbul)
  26 Aralık 1923 "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.'nde kabul edildi. 4. 1924 Yılı


  1 Ocak 1924 Gazi Mustafa Kemal İzmir'e gitti
  .
  2 Ocak 1924 T.B.M.M.'nde "Hafta Tatili Hakkında Kanun" kabul edildi. (O güne değin hafta tatili zorunluluğu yoktu.)
  2 Ocak 1924 İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde gazeteciler beraat etti.

  28 Ocak 1924 Türkiye-Avusturya dostluk, ticaret ve ikamet antlaşmaları imzalandı. (İstanbul)
  7 Şubat 1924 T.B.M.M.'nde, Milli Mücadelede şehit olan gönüllü ve subayların ailelerine maaş bağlanmasına ilişkin kanun kabul edildi.

  13 Şubat 1924 İstanbul İstiklal Mahkemesi'nin mahkum ettiği gazetecilerin affı T.B.M.M.'nde kabul edildi.

  15 - 22 Şubat 1924 İzmir'de harp oyunları yapıldı. (Bu günlerde, Hilafetin kaldırılması için karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet (İnönü) bu konuda görüştüler.)
  29 Şubat 1924 Halife Abdülmecit için İstanbul'da son Cuma selamlığı töreni yapıldı.

  1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal, T.B.M.M.'nin açış konuşmasında, öğretimin birleştirilmesi ve ordunun siyasetten ayrılmasının gereğine işaret etti.

  1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal Kastamonu'da, Şapka ve Kıyafet Devrimini başlattı.

  2 Mart 1924 C.H.P. Grubu toplantısında, ertesi gün alınacak kararlar üzerinde görüşüldü.

  3 Mart 1924 Hilafet kaldırıldı.

  3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, eğitimde birlik sağlandı.

  3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf Vekaletleri kaldırıldı. (laik devlete doğru ilk adım)
  3 Mart 1924 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti kaldırıldı. (Genelkurmay Başkanlığı, hükümet ve siyaset dışına çıktı)
  5 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.

  8 Mart 1924 T.B.M.M. Birinci dönem üyelerine İstiklal Madalyası verilmesi yolunda karar aldı.

  13 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu" kabul edildi.

  18 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Köy Kanunu" kabul edildi.

  30 Mart 1924 Mehmet Rıfat (Börekçi), Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.

  1 Nisan 1924 Ergani Bakır madeninin devletçe işletilmesi konusunda Kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.

  8 Nisan 1924 "Mehakim-i Şer'iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun" ile dinsel mahkemeler kaldırılarak mahkemeler birleştirildi. Kanun, Mayıs başında yürürlüğe girdi.

  13 Nisan 1924 Mithat, Mahmut Şevket, Talat Paşalar, Reşit Hikmet Bey ve başkalarının ailelerine vatan hizmetinden dolayı maaş bağlanması konusunda kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

 5. 16 Nisan 1924 T.B.M.M'i "Aff-ı Umumi Kanunu" ile, Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanlara yardım edenleri bağışladı.
  20 Nisan 1924 Yeni Anayasa kabul edildi.

  21 Nisan 1924 T.B.M.M.'nde "İstanbul Darülfünunu'nun Şahsiyet-i Hükmiyesi Hakkında Kanun" kabul edildi.

  22 Nisan 1924 T.B.M.M.'nde "Anadolu Demiryollarının Mübayaasına ve Müdüriyet-i Umumiyesinin Teşkiline ve Vezaifine Dair Kanun" kabul edildi. (Bu Kanun'la, Devlet Demiryolları kurulmuş oldu.)
  23 Nisan 1924 Ankara'da toplanan kurultay ile Türk Ocakları yeniden kuruldu. (İlk kuruluş, 25 Mart 1912. 1931'de kapatılmış, yerlerine Halkevleri açılmıştı.1949'da yeniden kurulmuştur.)
  4 Mayıs 1924 Genç Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün özel çabaları ve büyük özveriler sonucunda Paris Olimpiyatlarına katıldı.

  19 Mayıs 1924 Türk-İran sınırı konusunda Türkiye - İngiltere görüşmeleri İstanbul'da başladı. (5 Haziran'a değin sürmüş, antlaşmaya varılamamış, konu Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür.)
  1 Haziran 1924 Milli Mücadele aleyhinde çalışmaları nedeniyle, Lozan Antlaşması'na bağlı genel af beyannamesinin dışında bırakılan 150 kişinin yurt dışına çıkarılması konusunda Bakanlar Kurulu karar verdi.

  6 Haziran 1924 İstanbul'da Papa Eftim (Erenerol)'in girişimi ile Türk Ortodoksları Panaiya kilisesinde kongre yaptılar ve "Müstakil İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi"ni kurarak başına Papa Eftim'i getirdiler.

  8 Ağustos 1924 Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

  22 Ağustos 1924 Kadınlarımızın yargıçlığa atanmak istemeleri.

  25 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'da Muallimler Birliği Kongresi üyelerine verilen çayda: "Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebileri; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" dedi.

  26 Ağustos 1924 Türkiye İş Bankası kuruldu.

  30 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ikinci yıl dönümünde, Dumlupınar'da yapılan törendeki uzun konuşmasının sonunda, gençlere seslenerek : "Ey yükselen yeni nesil;
  İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu ila ve idame edecek sizsiniz" dedi.

  30 Ağustos 1924 Dumlupınar'da Meçhul Asker anıtının temeli atıldı.

  1 Aylül 1924 Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu.

  22 Eylül 1924 Gazi Mustafa Kemal Samsun'da, İstiklal Ticaret Mektebi'nde öğretmenlerle yaptığı konuşmada: "Dünyada her şey için medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir" dedi.

  25 Ekim 1924 Ziya Gökalp öldü.

  26 Ekim 1924 Komutanların siyaseti seçmeleri nedeniyle bunalım doğdu.

  29 Ekim 1924 T.B.M.M. bugün CENTO'nun bulunduğu ikinci binasında Cumhuriyetin yıldönümünü kutladı.

  1 Kasım 1924 T.B.M.M. toplantı yıllarına Kasım'da başladı.

  10 Kasım 1924 Halk Fırkası, "Cumhuriyet Halk Fırkası" adını aldı.

  17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

  21 Kasım 1924 İsmet (İnönü) Paşa, Başbakanlıktan çekildi. (22 Kasım'da Fethi (Okyar) Bey Başbakan oldu. 2 Mart 1925'e değin Başbakanlıkta kaldı.)
  26 Kasım 1924 Kazım (Özalp) Paşa T.B.M.M. Başkanı oldu. (1 Mart 1935'e değin)
  20 Aralık 1924 "Kırkkilse İsminin Kırklareli'ye Çevrilmesi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

  29 Aralık 1924 T.B.M.M.'nde "Bahriye Vekaleti Teşkili Hakkında Kanun" kabul edildi. 6. 1925 Yılı


  1 Ocak 1925 Gazi Mustafa Kemal Konya'ya doğru yola çıktı
  .
  3 Ocak 1925 Türkiye-Letonya dostluk antlaşması (Varşova) yapıldı.

  11 Ocak 1925 Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci İnönü Zaferi'nin Dördüncü Yıldönümü dolayısıyla Konya'da bir konuşma yaptı ve bu zaferin inkılâp tarihimizin bir sayfası olduğunu belirtti.

  11 - 15 Şubat 1925 Doğu'da Şeyh Sait ayaklanması başladı.

  14 Şubat 1925 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa öldü. (T.B.M.M.'nde Ali Fuat (Cebesoy) ile vuruşması sonucu)
  16 Şubat 1925 Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti adı ile) kuruldu.

  17 Şubat 1925 Âşar kaldırıldı.

  25 Şubat 1925 Dinin siyasete alet edilmemesi hakkındaki kanunun kabul edildi.

  26 Şubat 1925 Fransız şirketince yönetilen Tütün Rejisi'nin 1 Mart'ta kaldırılmasına ilişkin "Tütün İdare-i Muvakkatesi ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

  2 Mart 1925 Fethi (Okyar) kabinesi istifa etti. İsmet (İnönü) 3 Mart'ta Hükümeti kurdu. (Bu olay da Şeyh Sait Ayaklanmasına bağlıdır)
  4 Mart 1925 Takrir-i Sükun (huzur ve güveni sağlama, anarşiyi önleme) Kanunu TBMM de kabul edildi.

  8 Mart 1925 Adliye vekillerinden Prof. Seyit (Bey) öldü.

  9 Mart 1925 6 Mart'ta Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan dört gazeteden sonra bugün iki gazete daha kapatıldı.

  5 Nisan 1925 Şeker Fabrikalarının kurulması ile ilgili kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

  17 Nisan 1925 Ankara-Yahşihan demiryolu işletmeye açıldı. (20 Kasım : Yahşiyan - Yerköy demiryolu işletmeye açıldı)
  19 Nisan 1925 "Cumhuriyet'in İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel (Ekim) Gününün Milli Bayram Addi Hakkında Kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

  19 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Ticaret Sanayi ve Maadin Bankası Kanunu" kabul edildi.

  22 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu" kabul edildi.

  22 Nisan 1925 T.B.M.M.'nde "Kadastro Kanunu" kabul edildi.

  5 Mayıs 1925 Ankara'da Gazi Orman Çiftliğinin kurulması için işe başlandı.

  5 Mayıs 1925 Yunanistan'daki Ermeni komitecilerinin Gazi Mustafa Kemal'i öldürmekle görevlendirdikleri Manok Manükyan Ankara'da idam edildi.

  3 Haziran 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.

  29 Haziran 1925 Şeyh Sait ile 46 adamı Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nce bir gün önce idama mahkum edildi; bugün asıldı.

  23 Ağustos 1925 İstanbul'da Sarayburnu'nda Mustafa Kemal'in ilk heykeli dikildi.

  23 Ağustos - 1 Eylül 1925 Gazi Mustafa Kemal şapka ve tekkeler konusunda bir geziye çıktı..

  27 Ağustos 1925 Mustafa Kemal Paşa şapka ile İnebolu Türkocağına geldi. (Kastamonu seyahati boyunca, kıyafet inkılabı ile ilgili konuşmaları.)
  1 Eylül 1925 Ankara'da Birinci Türk Tıp Kongresi toplandı.

  2 Eylül 1925 Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.

  2 Eylül 1925 Sivas'ta gericiler şapka ve tekkeler konusunda ayaklandı. (İstiklal Mahkemesi'nce cezalandırıldılar)
  4 Eylül 1925 İstanbul'da bir baloda Türk Kadınları ilk kez güzellik yarışmasına katıldı.

  13 Eylül 1925 Gazi Mustafa Kemal, Elazığ İstiklal Mahkemesinde yargılanan gazetecileri bağışladı.

  1 Ekim 1925 Bursa dokuma fabrikası, Gazi Mustafa Kemal'in konuşmasıyla açıldı.

  11 Ekim 1925 "İcra Vekilleri Heyet-i Celilesinin 2626 Numaralı ve 11 Teşrinievvel 1341 Tarihli Kararnamesi yayınlandı: Resmi Merasimde Giyilecek Elbise ve Teferruatı Hakkında Talimatname" (Frak, silindir v.b.)
  14 Ekim 1925 Gazi Mustafa Kemal, İzmir Erkek Muallim Mektebi'nde yaptığı konuşmada : "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak muallimlerdir" dedi.

  5 Kasım 1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı.

  14 Kasım 1925 Gazi Mustafa Kemal'in Mütareke sıralarında Şişli'de oturduğu eve bir plaka kondu.

  22 Kasım 1925 İstanbul Darülfünunu'na İnkılap tarihi kürsüsü konulması ve bir inkılap müzesi kurulması konusunda Edebiyat Fakültesi meclisinde karar alındı.

  23 Kasım 1925 Şuray-ı Devlet (Danıştay) yeniden kuruldu.

  25 Kasım 1925 Şapka Kanunu çıktı.

  30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun yürülüğe girdi.

  8 Aralık 1925 Maarif Vekaleti "Türk Birliğini Parçalamaya Çalışan Cereyanlar" üzerine bildiri yayınladı. (Kürt, Laz, Çerkez, Kürdistan, Lazistan adlarının kullanılmaması, bu konularda mücadele edilmesi)
  9 Aralık 1925 T.B.M.M.'nde "Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun" kabul edildi.

  17 Ararlık 1925 Türk - Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması ve bağlı üç protokol Paris'te imzalandı. (S.S.C.B. bu antlaşmayı 7 Kasım 1945'te bozdu.)
  26 Aralık 1925 Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında Kanun kabul edildi. 7. 1926 Yılı

  30 Ocak 1926 Türkiye - Şili dostluk antlaşması imzalandı.
  11 Şubat 1926 İstanbul'da Mahmut (Soydan) "Milliyet" gazetesini çıkarmaya başladı. (Bugünkü "Milliyet" değildir. 1935'te "Tan" adı ile yayınını sürdürmüştür. Bugünkü "Milliyet" 3 Mayıs 1950'de çıktı.)
  17 Şubat 1926 Medeni Kanunu'nun Kabulü (Kadının medeni haklara kavuşması, çok evliliğin yasaklanması, hukuk düzeninin çağdaşlaştırılması)
  1 Mart 1926 Yeni "Türk Ceza Kanunu" kabul edildi.
  3 Mart 1926 T.B.M.M.'de "Hakimler Kanunu" kabul edildi.
  14 Mart 1926 Gazi Mustafa Kemal'in anıları, Ankara'da "Hakimiyeti Milliye" İstanbul'da "Milliyet" gazetesinde yayımlanmaya başlandı.
  17 Mart 1926 T.B.M.M.'de "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" kabul edildi.
  22 Mart 1926 "Memurin Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.
  24 Mart 1926 Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun T.B.M.M.'de kabul edildi.
  1 Nisan 1926 T.B.M.M.'de "Zafer Bayramı Kanunu" ile 30 Ağustos günü bayram olarak kabul edildi.
  10 Nisan 1926 "İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun" T.B.M.M.'de kabul edildi.
  22 Nisan 1926 "Borçlar Kanunu" T.B.M.M.'de kabul edildi.
  23 Nisan 1926 Samsun - Kavak Demiryolu işletmeye açıldı.
  7 Mayıs 1926 Gazi Mustafa Kemal yurt gezisine çıktı.
  13 Mayıs 1926 T.B.M.M'de "Sıtma Mücadelesi Kanunu" kabul edildi.
  22 Mayıs 1926 T.B.M.M'de "Emlak ve Eytam Bankası Kanunu" kabul edildi.
  26 Mayıs 1926 "Mücadele-i Milliye'ye İştirak Etmeyen Memurin Hakkında Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.
  28 Mayıs 1926 Ödemiş'te, İlk Kurşun Anıtı açıldı.
  31 Mayıs 1926 T.B.M.M'de "İskan Kanunu" kabul edildi.
  2 Haziran 1926 T.B.M.M'de Genel Nüfus Sayımı konulu kanun kabul edildi.
  5 Haziran 1926 İngiltere
  1928 Yılı


  1928 Amsterdam Olimpiyatları başladı
  . (İlk dördüncülüğümüzün alınması. Tayyar Yalaz)
  8 Ocak 1928 Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt) Ankara Türk Ocağı'nda Latin Harfleri konusunda konuştu.

  16 Ocak 1928 T.B.M.M'I, Ticaret ve Zıraat vekaletlerinin, İktisat vekaleti olarak birleştirilmesini sağlayan kanunu kabul etti.

  29 Ocak 1928 Hristiyanlık propagandası ile öğrencilere zararlı olan Bursa Amerikan Kız Koleji Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı.

  31 Ocak 1928 Türk Maarif Cemiyeti (Türkiye Eğitim Derneği) kuruldu.

  3 Şubat 1928 Hutbe İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı.

  10 Nisan 1928 Anayasa'nın dinle ilgili maddeleri kaldırıldı.

  16 Nisan 1928 İlk Divan-ı Ali Kararı alındı. Eski Bahriye Vekili İhsan (Topçu) ile Dr. Fikret Divan-ı Ali mahkum oldular.

  19 Mayıs 1928 T.B.M.M'de "Yüksek Mühendis Mektebi Kanunu" kabul edildi.

  20 Mayıs 1928 Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda Türk Harfleri hakkındaki nutkunu söyledi.

  20 Mayıs 1928 Afgan Kralı Amanullah Han ile Kraliçe İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.

  22 Mayıs 1928 Türkiye - Afganistan dostluk ve işbirliği antlaşması yapıldı.

  23 Mayıs 1928 T.B.M.M'de "Damga Resmi Kanunu" kabul edildi.

  24 Mayıs 1928 Latin asıllı Türk rakamları kabul edildi.

  28 Mayıs 1928 Millet Mekteplerinin açılması kanunu kabul edildi. Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.

  4 Haziran 1928 Gazi Mustafa Kemal İstanbul'a geldi.

  13 Haziran 1928 Düyunu Umumiye (Dış Genel Borçlar) hakkında Paris'te, ilgililerle bir anlaşma yapıldı.

  8 Ağustos 1928 Hakkı Şinasi Paşa İstanbul'da Taksim Anıtı'nı açtı.

  11 Ağustos 1928 Dolmabahçe'de alfabe dersi verildi.

  25 Ağustos 1928 Ankara'da toplanan dördüncü Muallimler Birliği Kongresi'nde öğretmenler, yeni Türk Harfleri'ni öğretecekleri konusunda ant içtiler.

  2 Eylül 1928 Kütahya - Tavşanlı Demiryolu işletmeye açıldı.

  21 Eylül 1928 Gazi Mustafa Kemal, başvekalete gönderdiği yazıda Türk Harfleri'nin kolaylıkla uygulanması konusunda direktif verdi.

  29 Eylül 1928 Yeni Türk Harfleri Marşı yayımlandı.

  1 Kasım 1928 Türk Harfleri'nin kabulü. (Latin asıllı)
  31 Aralık 1928 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları ile Haydarpaşa Limanının satın alınmasına ilişkin antlaşma T.B.M.M'de bir kanunla onaylandı. 8. 1930 Yılı  30 Ocak 1930 Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti (Ulusal Ekonomi ve Araştırma Kurumu) kuruldu
  .
  1 Şubat 1930 Kayseri - Şarkışla Demiryolu işletmeye açıldı. (30 Ağustos'ta : Ankara - Kayseri - Sivas Demiryolunu İsmet (İnönü) Sivas'ta açtı.)
  1 Şubat 1930 T.B.M.M. 'nde "İstatistik Umum Müdürlüğünün Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Kanun" kabul edildi. (1962'de Devlet İstatistik Enstitüsü'ne dönüştürülmüştür.)
  20 Şubat 1930 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.

  31 Mart 1930 Afet (İnan) Hanım, partiye yazılan ilk kadın üye oldu.

  3 Nisan 1930 Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını da tanıyan "Belediye Kanunu" T.B.M.M'nde kabul edildi.

  24 Nisan 1930 T.B.M.M'nde "Umumi Hıfzısıhha Kanunu" kabul edildi.

  29 Nisan 1930 İlk Türk Kadın Yargıçlar (Nezahet (Güreli), Beyhan Hanım) Asliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

  22 Mayıs 1930 Gazi Mustafa Kemal'e T.B.M.M'nce altın bir alfabe levhası sunuldu. (Bu Levha, Anıt - Kabir müzesindedir.)
  22 Mayıs 1930 T.B.M.M'de "Askeri Ceza Kanunu" kabul edildi.

  9 Haziran 1930 T.B.M.M'de "Tütün İnhisarı Kanunu" kabul edildi.

  11 Haziran 1930 T.B.M.M'de "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu" kabul edildi.

  20 Haziran 1930 İran sınırını geçen eşkiyanın dürtüsü ile Ziylan bucağında gericilik hareketi başladı. (1930 Doğu Ayaklanması)
  18 Temmuz 1930 Ankara Etnoğrafya Müzesi halka açıldı.

  12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. (Lideri Fethi (Okyar) Gericilerin Fırka'ya sızması sonucu, Fırka 17 Kasım'da kendi kendini feshetti.)
  17 Eylül 1930 Türkiye - Lituanya Dostluk Antlaşması Moskova'da imzalandı.

  29 Eylül 1930 Adana'da "Ahali Cumhuriyet Fırkası" kuruldu. (Abdülkadir Kemali Öğütçü 29 Eylül'de, Edirne'de "Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Fırkası'nın kurulmasına izin verilmedi)
  27 Ekim 1930 Yunan Başbakanı Venizelos Ankara'da Atatürk'ü ziyaret etti.

  17 Kasım 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshetti.

  23 Aralık 1930 Menemen'de İnkılaplar aleyhine ayaklanma çıktı. Öğretmen yedeksubay Kubilay şehit edildi.

  1931 Yılı  15 Mart 1931 Gölbaşı - Malatya Demiryolu işletmeye açıldı
  .
  16 Mart 1931 İlk kadın Operatör Dr. Suat, Haseki Nisa Hastanesi'nde sınav vererek uzmanlık belgesi aldı.

  23 Mart 1931 "Türkiye'de İlk Tahsillerini Mektepte Yapacak Türk Vatandaşı Çocukların Türk Mekteplerine Girmelerine Dair, 23 Eylül 1911 Tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu'na Müzeyyel Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.

  26 Mart 1931 Ölçüler Kanunu kabul edildi.

  10 Nisan 1931 Ankara'da Türk Ocakları Fevkalade Kurultayı toplandı. Türk Ocakları'nın lağvını kabul etti. (1949'da yeniden kuruldu.)
  12 Nisan 1931 Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. (Türk Tarih Kurumu)
  20 Nisan 1931 C.H.F. Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal imzası ile yayınlanan seçim bildirisinde "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi de yer aldı.

  4 Mayıs 1931 Irak Kralı Emir Faysal Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyaret etti.

  4 Mayıs 1931 T.B.M.M''nin VI. Dönem Fevkalade toplantısında Gazi Mustafa Kemal üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.

  10 - 18 Mayıs 1931 C.H.F.'nın Üçüncü büyük kurultayı toplandı.

  1 Haziran 1931 Mudanya - Bursa demiryolu Hükümetçe satınalındı.

  19 Temmuz 1931 Mustafa Kemal Paşa Ankara'da Türk Tarih Kurumu toplantısına başkanlık etti.

  25 Temmuz 1931 T.B.M.M'de "Matbuat Kanunu" kabul edildi.

  26 Ekim 1931 Gazi Mustafa Kemal, İkinci Balkan Konferansı'nın son toplantı gününde üyelerle konuşmasında şunları söyledi : "İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak gayr-ı insani ve son derece teesüfe şayan bir sistemdir."
  29 Aralık 1931 T.B.M.M'de "Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti İhdasına dair Kanun" kabul edildi.

  29 Aralık 1931 T.B.M.M'de "Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi. 9. 1932 Yılı


  1932 Polis Teşkilat Kanunu kabul edildi
  .
  30 Ocak 1932 Gazi Mustafa Kemal İstanbul'a geldi.

  15 Ocak 1932 Samsun'da Atatürk Anıtı açıldı.

  17 Ocak 1932 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Derviş Paşa öldü.

  22 Ocak 1932 İstanbul'da Yerebatan Camisinde ilk kez Türkçe Kur'an, Hafız Yaşar (Okur) tarafından okundu. (İstanbul'da ilk Türkçe hutbe : 3 Şubat 1928 )
  28 Ocak 1932 Balkan Konferansı İstanbul'da açıldı. (31 Ocak'ta kapandı)
  1 Şubat 1932 Malatya - Fırat Demiryolu işletmeye açıldı.

  19 Şubat 1932 Halkevleri kuruldu.

  1 Mayıs 1932 Ankara'da Milli Sanayi Sergisi açıldı.

  22 Mayıs 1932 Adana Ağır Ceza Mahkemesi, Ağrı Dağı bölgesindeki ayaklanmaya katılanlardan 34 kişiyi idama mahkum etti.

  12 Haziran 1932 Gazi Mustafa Kemal, Hicaz Genel Valisi Emir Faysal'ı Ankara'da kabul etti.

  2 Temmuz 1932 Ankara Halkevi'nde birinci Türk Tarih Konferansı toplandı.

  12 Temmuz 1932 Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kuruldu. (Türk Dil Kurumu)
  12 Temmuz 1932 Yugoslavya Kralı Aleksandre Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyaret etti.

  18 Temmuz 1932 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İstanbul Müftülüğü'ne yazılan özel - 636 sayılı yazı ile ezan ve kametin birkaç ay içinde Türkçe okunacağı bildirildi. (16 Haziran 1950'de, D.P. İktidarı, TCK'nın ilgili maddesinde değişiklik yaparak ezanın Arapça okunmasına olanak verdi)
  18 Temmuz 1932 Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu.

  27 Temmuz 1932 İzmir'de Gazi Mustafa Kemal'in heykeli, İsmet (İnönü)'nün konuşması ile açıldı.

  30 Temmuz 1932 Türkiye parasızlıktan dolayı Amerika'da yapılan Olimpiyatlara katılamadı.

  31 Temmuz 1932 Türkiye Güzellik Karliçesi Keriman Halis (Atatürk'ün verdiği ad : Ece) Belçika'da yapılan yarışmada Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi.

  27 Eylül 1932 Gazi Mustafa Kemal, General Mac Arthur'la görüştü.

  13 Kasım 1932 Dr. Müfide Kazım ilk kadın Hükümet Tabibi oldu.

  3 Aralık 1932 Türk Dil Kurumu ilk başkanı Samih Rıfat öldü.

  12 Aralık 1932 Adile Ayda ilk kadın Dışişleri memuru seçildi.

  1933 Yılı  15 Ocak 1933 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'dan Eskişehir'e yola çıktı
  .
  16 Ocak 1933 Kurtuluş Savaşı Dışişleri Bakanlarından Bekir Sami öldü.

  3 Şubat 1933 İstanbul - Ankara arasında ilk uçak seferi denemesi yapıldı.

  7 Şubat 1933 İstanbul'da camilerde ezan ve kametin Türkçe olarak okunmaya başlanması.

  25 Şubat 1933 İstanbul'da yüksek öğrenim gençliği; şirket memurlarından birinin Türkçe konuşmasına Fransız müdürün kızması üzerine, Vagon - Lit binası önünde gösteri yaptı.

  15 Nisan 1933 Samsun - Çarşamba Demiryolu işletmeye açıldı.

  20 Nisan 1933 İstanbul'da yüksek öğrenim gençliği, Razgrad'da BulgarlarınTürk mezarlığını yıkmaları üzerine (17 Nisan) İstanbul'daki Bulgar mezarlığına çelenk koyarak gösteri yaptı.

  22 Nisan 1933 Türkiye Cumhuriyeti ile, Osmanlı Düyunu Umumiyesi hamilleri (alacaklılar) arasında, Paris'te borçların saptanması ve ödeme şekli hakkında anlaşma imzalandı.

  31 Mayıs 1933 T.B.M.M'de "İstanbul Darülfünunu'nun Ilgasına ve Maarif Vekaletince Yeni Bir Üniversite Kurulmasına Dair Kanun" kabul edildi. (İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos'da açıldı; 18 Kasım'da derslere başlandı. 31 Mayıs Darülfünun'un kaldırıldığı gündür)
  3 Haziran 1933 Sümerbank'ın kurulmasını öngören Kanun T.B.M.M'de kabul edildi.

  8 Haziran 1933 Halk Bankası'nın kurulmasını öngören Kanun T.B.M.M'de kabul edildi.

  10 Haziran 1933 "Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu" T.B.M.M'de kabul edildi. (Açılış : 30.10.1933. Enstitü, 30 Haziran 1948 günlü "Üniversiteler Kanununa ek kanun"la Ziraat ve Veteriner Fakülteleri olarak Ankara Üniversitesi'ne bağlandı.

  11 Haziran 1933 "Cumhuriyet İlanının Onuncu Yıldönümü Kutlama Kanunu" T.B.M.M'de kabul edildi.

  11 Haziran 1933 T.B.M.M'de "Belediyeler Bankası Kanunu" kabul edildi.

  12 Haziran 1933 İzmir Rıhtım Şirketi'nin satın alınması ile ilgili Kanun T.B.M.M'de kabul edildi. (Sözleşme 3 Ekim 1932'de parafe edilmişti)
  12 Haziran 1933 "Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Kanun-ı Medeni'nin 452. Maddesine Göre Olan Tasarruflarının Mahfuz Hisseler Hakkındaki Hükümden Müstesna Olduğuna Dair Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.

  20 Haziran 1933 Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitede bir İnkılâp Enstitüsü açılması hakkında karar aldı.

  27 Temmuz 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe'de eski Afgan Kralı Amanullah'la görüştü.

  14 Eylül 1933 Ankara'da Türkiye - Yunanistan dostluk antlaşması imzalandı.

  26 Eylül 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe'de Venizelos'u kabul etti.

  4 Ekim 1933 Türk İnkılap Enstitüsü'nde ilk İnkılap dersi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet (Bayur) tarafından verildi.

  4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe'de Yugoslavya Kralı I. Aleksandr ile Kraliçeyi kabul etti.

  4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet'in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söyledi.

  26 Ekim 1933 Türk kadınlarına Köy İhtiyar Heyetlerine seçme ve seçilme hakkı tanındı.

  26 Ekim 1933 T.B.M.M'de "Af Kanunu" kabul edildi.

  29 Ekim 1933 Cumhuriyet'in Onuncu Yılı kutlandı.

  4 Kasım 1933 Mustafa Kemal Paşa'nın Selanik'te doğduğu ev müze haline getirildi.

  18 Kasım 1933 Yeni İstanbul Üniversitesi açıldı.

  1 Aralık 1933 İktisat Vekaleti'nin hazırladığı, T.C. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Başbakanlığa sunuldu.

  5 Aralık 1933 Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.

  27 Aralık 1933 T.B.M.M, Şehit Kubilay'ın annesine maaş bağlayan kanunu kabul etti. 10. 1934 Yılı


  1934 Polis Vazife Selahiyet Kanunu kabul edildi
  .
  1 Şubat 1934 Gazi Mustafa Kemal Kırşehir'e geldi.

  9 Şubat 1934 Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya arasında Balkan Antantı imzalandı.

  4 Mart 1934 İstanbul Üniversitesi'nde Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğretime başladı.

  6 Mart 1934 Eski Milli Eğitim Bakanlarından Dr. Reşit Galip öldü.

  20 Mart 1934 Başvekil İsmet (İnönü) Paşa Ankara Halkevi'nde devrim tarihi dersi verdi.

  4 Nisan 1934 Ankara'da Türkiye - Çin dostluk antlaşması imzalandı.

  15 Nisan 1934 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kemalettin Sami Paşa öldü.

  27 Nisan 1934 Menemen-Bandırma-Manisa Demiryolu satınalındı. (27 Mayıs: Basmane - Afyon Demiryolu satınalındı; 30 Haziran : Demiryolu Elazığ'a ulaştı).

  3 Mayıs 1934 Kayseri uçak fabrikasında yapılan ilk uçaklardan biri Ankara'ya uçtu.

  14 Haziran 1934 T.B.M.M'de "İskan Kanunu" kabul edildi.

  16 Haziran 1934 İran Şehinşahı Rıza Pehlevi Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyaret etti.

  21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu kabul edildi.

  2 Temmuz 1934 "Basma, Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu" yürürlüğe girdi.

  13 Ağustos 1934 Bakırköy bez fabrikası açıldı.

  18 Ağustos 1934 Dolmabahçe Sarayı'nda İkinci Türk Dil Kurultayı toplandı.

  30 Eylül 1934 Keçiborlu'da Kükürt, Isparta'da Gülyağı Fabrikaları açıldı.

  3 Ekim 1934 İsveç Veliahtı Prens Gustav Adolf, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal tarafından kabul edildi.

  19 Ekim 1934 Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

  1 Kasım 1934 Ankara Kızılay'da Güven Anıtı açıldı.

  20 Kasım 1934 Konya Ereğlisi Bez Fabrikası açıldı.

  24 Kasım 1934 Mustafa Kemal Paşa'ya ATATÜRK soyadı verilmesi hakkındaki kanunun kabul edildi.

  24 Kasım 1934 Ayasofya Camisinin müze olması, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edildi.

  26 Kasım 1934 Efendi, Bey ve Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına dair kanunun kabulü.

  26 Kasım 1934 İsmet Paşa "İnönü" soyadını aldı.

  3 Aralık 1934 Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun kabul edildi.

  5 Aralık 1934 Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verildiğine dair kanunun kabul edildi.

  1935 Yılı  1 Ocak 1935 İstanbul Ruhtım Şirketi Devletçe satın alındı
  .
  2 Şubat 1935 Ayasofya Müzesi halka açıldı.

  18 Şubat 1935 "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname" yayınlandı.

  1 Mart 1935 Atatürk dördüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.

  1 Mart 1935 İlk kadın milletvekillerinin katıldığı beşinci dönem T.B.M.M çalışmalarına başladı.

  1 Mart 1935 Kayseri'de Atatürk Heykeli açıldı.

  9 Nisan 1935 2/2295 sayılı kararname ile ordudaki rütbe adlarının yeni karşılıkları (bugünkü adları) saptandı.

  18 Nisan 1935 İstanbul'da Milletlerarası Kadınlar Kongresi toplandı.

  27 Mayıs 1935 T.B.M.M'de "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kabul edildi.

  2 Haziran 1935 Eski Milli Eğitim Bakanlarından, büyükelçi Vasıf Çınar öldü.

  14 Haziran 1935 "Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.

  14 Haziran 1935 T.B.M.M'de "Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun" kabul edildi.

  14 Haziran 1935 T.B.M.M'de "Etibank Kanunu" kabul edildi.

  14 Haziran 1935 T.B.M.M'de "Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.

  5 Ağustos 1935 Fevzi Paşa - Ergani Demiryolu işletmeye açıldı.

  16 Eylül 1935 Kayseri bez fabrikası açıldı.

  13 Ekim 1935 Türkiye Mason Locaları, İçişleri Bakanlığınca kapatıldı.

  21 Ekim 1935 Çerkez Ethem ve kardeşlerinin Atatürk'e hazırladığı suikast üzerine İstanbul Üniversitesinde gençlik, protesto mitingi yaptı.

  23 Kasım 1935 Çalışmalarına son veren İstanbul Haliç Şirketinin işletmesi Belediyeye geçti.

  29 Kasım 1935 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.


  1936 Yılı  9 Ocak 1936 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Atatürk tarafından açıldı
  .
  20 Ocak 1936 Ankara'da toplanan Endüstri Kongresinde İkinci Beş Yıllık Sanayi Planının esasları kabul edildi.

  25 Ocak 1936 İstanbul'da Vapurculuk Şirketi ile yapılan sözleşme, bütün kabotajın Denizyolları İdaresine geçmesini sağladı.

  6 Şubat 1936 Beyaz Olimpiyatlarda ilk kez Türk Bayrağı dalgalandı. (Garmisch Parten - Kirchen Olimpiyatları).

  21 Şubat 1936 İzmir Havagazı şirketi satın alındı.

  24 Mart 1936 Afyon Zafer Anıtı açıldı.

  25 Mart 1936 Afyon - Karakuyu, Bozanönü - Isparta Demiryolları işletmeye açıldı.

  9 Nisan 1936 İstanbul Telefon Şirketi satın alındı.

  6 Mayıs 1936 Ankara'da Devlet Konservatuarı kuruldu.

  29 Mayıs 1936 Türk Bayrağı Kanunu kabul edildi.

  1 Haziran 1936 T.B.M.M'de "Bankalar Kanunu" kabul edildi.

  8 Haziran 1936 Sosyal Haklar ve Sosyal Güvenlik açısından ilk önemli adım olan "İş Kanunu" kabul edildi
  20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Boğazlar tamamen Türk hakimiyetine geçti. Türk askerleri "gayri askeri" adı verilen bölgelere girdi.

  11 Ağustos 1936 Berlin Olimpiyatları ile Türkiye Cumhuriyeti ilk altın madalyalarını kazandı ; Mersinli Ahmet Kireççi ve Yaşar Erkan. Ayrıca ilk bayan sporcularımız olan Suat Fetgeri Aşeni ile Halet Çambel Olimpiyatlara katıldı.

  24 Ağustos 1936 Üçüncü Türk Dil Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.

  1 Eylül 1936 Atatürk, Devletçilik görüşünü açıkladı.

  4 Eylül 1936 Atatürk, çiftliklerini Devlete, bir kısım gayrimenkullerinide
  Ankara Belediyesi'ne bağışladı.

  4 - 6 Eylül 1936 İngiltere Kralı VIII. Edward İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti.

  26 Ekim 1936 Kurtuluş Savaşı komutanlarından General Şükrü Naili Gökberk öldü.

  1 Kasım 1936 Atatürk Toprak Kanunu üzerindeki düşüncelerini açıkladı.

  3 Kasım 1936 Ankara'da Çubuk Barajı açıldı.

  6 Kasım 1936 İzmit'de birinci Kağıt ve Karton Fabrikası açıldı.

  28 Kasım 1936 Ereğli Kömür Şirketi'nin Hükümetçe satın alınma sözleşmesi imzalandı.

  29 Kasım 1936 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Devrim Tarihi dersleri başladı.

  10 Aralık 1936 Zonguldak'ta Türk Antrasit Fabrikası törenle açıldı.

  27 Aralık 1936 "İstiklal Marşı" şairi Mehmet Akif Ersoy öldü. 11. 1937 Yılı


  1 Ocak 1937 Şark Demiryolları (Sirkeci - Edirne) satın alındı
  .
  27 Ocak 1937 Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında, Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.

  4 Şubat 1937 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi açıldı.

  5 Şubat 1937 Altı ok, Anayasa'ya girdi. (T.B.M.M'de görüşülerek, kabul edilen "Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun" la altı ilke de Anayasa'ya alındı. Malatya milletvekili İsmet İnönü ve altı arkadaşının önerdiği değişiklik, ikinci maddeyi şu biçime soktu : "Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır.")
  8 Şubat 1937 T.B.M.M'de "Orman Kanunu" kabul edildi.

  13 Şubat 1937 Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev Selanik Belediyesi'nce satın alınarak Atatürk'ün buyruğuna verildi.

  28 Şubat 1937 Metoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

  3 Nisan 1937 Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının temel atma töreni yapıldı.

  7 Nisan 1937 Türkiye - Mısır dostluk, ikamet ve tabiiyet antlaşması yapıldı.

  15 Nisan 1937 Selaların kaldırıldığı, diyanet işleri reisliğinin, yazısı ile valiliklere bildirildi.

  23 Nisan 1937 İstanbul Yedek Subay Okulu'nda (Harbiye) Atatürk Anıtı açıldı.

  4 Haziran 1937 T.B.M.M'de "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu" kabul edildi.

  9 Haziran 1937 T.B.M.M'de "Ankara'da Bir Tıp Fakültesi Tesisi Hakkındaki Kanun" kabul edildi.

  11 Haziran 1937 Atatürk, Trabzon'dan, Hükümete "Bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını" bildirmesi.

  14 Haziran 1937 Hatay'ın Bağımsızlık Antlaşması Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.

  15 Haziran 1937 İş Kanunu yürürlüğe girdi.

  17 Haziran 1937 "Kadıköy Su Şirketi"nin satın alınmasına dair sözleşme imzalandı.

  1 Temmuz 1937 Fevzi Paşa - Meydanıekbez, Toprakkale - İskenderun Demiryolu satın alındı.

  8 Temmuz 1937 Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Tahran'da Sâ'dâbat Paktı imzalandı.

  12 Eylül 1937 Tunceli'de olay çıkaran Seyit Rıza ve arkadaşları teslim oldu.

  20 Eylül 1937 İkinci Türk Tarih Kurultayı Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.

  20 Eylül 1937 Atatürk, Türkiye'nin ilk resim galerisini Dolmabahçe'de açtı.

  9 Ekim 1937 Nazilli Basma Fabrikası Atatürk tarafından açıldı.

  25 Ekim 1937 İnönü Başbakalıktan çekildi. Celal Bayar Başbakanlık görevini devraldı.

  28-30 Ekim 1937 Atatürk Ankara'da son defa Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.

  27 Aralık 1937 T.B.M.M'de "Denizbank Kanunu" kabul edildi.

  1938 Yılı  14 Ocak 1938 Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında aktedilen "Sadabat Paktı" T
  .B.M.M'de onaylandı.
  22 Ocak 1938 Atatürk İzmit üzerinden Derince'ye geçti.

  24 Ocak 1938 İzmir Telefon İşletmesi Hükümetçe satın alındı.

  1 Şubat 1938 Atatürk'ün hazır bulunduğu törenle Gemlik Suniipek Fabrikası açıldı.

  2 Şubat 1938 Bursa Merinos Fabrikası Atatürk tarafından açıldı.

  13 Mart 1938 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cevat Çobanlı öldü.

  30 Mart 1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Atatürk'ün hastalığı hakkında ilk resmi bildiriyi yayınladı.

  11 Nisan 1938 Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi satın alındı.

  19 Mayıs 1938 Atatürk son defa 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi ve Hatay sorunu ile ilgili olarak -rahatsızlığına rağmen- Güney gezisine çıktı.

  20 - 24 Mayıs 1938 Atatürk Hatay Sorunu nedeniyle Mersin dolaylarına gitti.

  21 Mayıs 1938 Atatürk Mersin'de askeri geçit törenini izledi.

  23 Mayıs 1938 İstanbul Elektrik Şirketi satın alındı. 24 Mayıs 1938 Atatürk'ün Adana'da askeri geçit törenini izlemesi.

  1 Haziran 1938 Devletçe satın alınan Savarona Yatı İstanbul'a geldi.

  16 Haziran 1938 Kadın Havacımız Sabiha Gökçen tek başına uçakla Balkan turnesine çıktı.

  19 Haziran 1938 Romanya Kralı II. Carol, Atatürk'ü İstanbul'da ziyaret etti.

  20 Haziran 1938 T.B.M.M'de kabul edilen "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 2739 Sayılı Kanuna Ek Kanun" ile 19 Mayıs günü "Gençlik ve Spor Bayramı" kabul edildi.

  24 Haziran 1938 T.B.M.M, "Toprak Mahsulleri Ofisi Kurulması Hakkında Kanun"u kabul etti.

  28 Haziran 1938 T.B.M.M, "Cemiyetler Kanunu"nu kabul etti.

  3-4 Temmuz 1938 Türkiye ve Fransa, Hatay'da eşit sayıda asker bulundurmaları konusunda anlaşma yaptı. Birlikler 4 Temmuz'da Hatay'a girdi.

  5 Temmuz 1938 Türk birliklerinin tümü Hatay'daki konuş yerlerine geldi.

  24 Ağustos 1938 Demiryolu Kemah'a ulaştı.

  29 Ağustos 1938 Askeri Mahkeme, Nazım Hikmet (Ran) ve başkalarını mahkum etti.

  2 Eylül 1938 Hatay Millet Meclisi açıldı ve Devlet Başkanlığı'na Tayfur Sökmen seçildi.

  5 Eylül 1938 Atatürk vasiyetnamesini yazdırdı.(Açılış: 28 Kasım 1938 )
  5 Eylül 1938 Atatürk'ün hastalık durumu hakkında, günlük resmi tebliğlerin yayımına başlandı. 17 Ekim 1938 Atatürk, ilk defa komaya girdi.

  28 Ekim 1938 Ankara Radyosu yayına başladı.

  29 Ekim 1938 Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri, vapurla Dolmabahçe önünden geçerken hep bir ağızdan İstiklal Marşını söyleyerek Atatürk'ü selamladılar.

  29 Ekim 1938 Cumhuriyet'in 15 nci Yıldönümü dolayısıyla Atatürk'ün Türk ordusuna mesajı.

  1 Kasım 1938 Başbakan Celal Bayar, T.B.M.M açış konuşmasını yaptı.

  8 Kasım 1938 Atatürk'ün hastalığının ağırlaştığını bildiren raporlar yeniden yayımlanmaya başlandı.

  10 Kasım 1938 Atatürk maddi hayata gözlerini kapadı. 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş