Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

cümle türleri konu anlatımı lazım Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Harita Nedir, Ölçek Çeşitleri, Ölçeklerine Göre Haritalar, Cografya Harita Bilgisi Konu An Çokgen Çeşitleri Ve
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı

  CÜMLE ÇEŞİTLERİ


  Konu Anlatımı ve Testler

  Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler gösterir. İşte bu özelliklere göre cümleler değişik gruplar altında incelenir. Bu grupları biz dörde ayırabiliriz.

  A. Yüklemlerine Göre Cümleler
  B. Öğe Dizilişlerine Göre Cümleler
  C. Anlamlarına Göre Cümleler
  D. Yapılarına Göre Cümleler

  A – YÜKLEMLERİNE GÖRE CÜMLELER

  Buna “yükleminin türüne göre” de denilebilir. Çünkü cümleyi yüklemine göre incelerken yüklemi oluşturan sözcüklerin türüne bakılır.

  1. Fiil Cümlesi

  Yüklem durumunda bulunan söz, çekimlenmiş bir fiilse, cümle fiil cümlesidir.
  “Soğuk günler artık geride kaldı.”
  cümlesinde “kaldı” yüklemdir. Bu yüklem “kalmak” fiilinin bilinen geçmiş zamanda çekimlenmesiyle oluştuğundan, cümle, yüklemine göre fiil cümlesi olur.

  2. İsim Cümlesi

  Yüklem çekimli bir fiil değilse, ister isimden ister edattan isterse fiilimsiden oluşsun isim cümlesi sayılır. Yani adına aldanıp sadece ismin yüklem olduğu cümleler olarak anlamamak lazım bunu.

  “Bu roman, yazarın okuduğum ilk kitabıydı.”

  cümlesinde yüklem “kitabıydı” sözü üzerine kuruludur ve “kitap” ismi “idi” ekfiilini alarak yüklem olmuştur. Elbette yüklem bu cümlede “yazarın okuduğum ilk kitabıydı” şeklinde bir isim ve sıfat tamlamasından oluşan söz öbeğidir.

  B – ÖĞE DİZİLİŞİNE GÖRE CÜMLELER

  Türkçe’de cümleyi oluşturan öğeler belli bir mantık dizilişine göre sıralanır. Hatta tamlamayı oluşturan sözcüklerin bile bir sıraya göre dizilmesi gerekir.
  Bu dizilişlerde en önemli unsur yüklemdir. Çünkü dilimizde yüklemin daima sonda bulunması gerekir. İşte öğelerin bu sıralanışına göre, cümleler iki grupta incelenir.

  1. Kurallı Cümle

  Yüklemi sonda bulunan, yani öğelerin Türkçe’nin kurallarına göre sıralandığı cümlelerdir.

  “Buralarda eskiden çok güzel evler vardı.”

  cümlesinde “vardı” yüklemi sonda bulunduğu için cümle kurallıdır.

  2. Devrik Cümle

  Yüklemi sonda bulunmayan cümlelerdir.

  “Bu kitabı iki yıl önce okumuştum ben.”

  cümlesinde yüklem “okumuştum” öğesidir. Ondan sonra “ben” öznesi geldiğinden yüklem sonda değildir. Öyleyse cümle devriktir.
  Bazı cümlelerde ise cümlenin temel öğesi olan yüklemin bulunmadığı görülür. Gerçi “öğe dizilişine göre” dendiğinde sadece kurallı, devrik anlaşılır, ancak yüklemin bulunmaması da cümlede öğe dizilişini etkiler. Yüklemin bulunmadığı cümlelere ise eksiltili cümle denir.

  Eksiltili Cümle

  Yüklemi bulunmayan cümlelerdir. Yargının ne olduğu okuyucunun yorumuna bırakılır.

  Örneğin;
  “Karşımızda geniş ve yemyeşil bir ova… Onun tam ortasında küçük ama çok güzel bir göl…”

  cümlelerinde yüklem yoktur. Üç noktalar yüklemin eksik olduğunu gösterir. Ancak biz cümlede “vardı, görünüyordu, bulunuyordu” gibi bir yargının verilmek istendiğini anlıyoruz. Öyleyse bu cümleler eksiltili cümlelerdir.

  C – ANLAMINA GÖRE CÜMLELER

  Elbette her cümlenin bir anlamı vardır. Ancak cümleler bu anlamı değişik yapılarla bildirir. Bazen bir yargıyı haber verir. Bazen anlamı, soruyla bildirir. Bazense bir duyguyu aktararak ifade eder. İşte bu bildirme şekillerine göre cümleyi üç grupta inceliyoruz.

  1. Haber Cümlesi

  Bir yargıyı olumlu ya da olumsuz biçimde aktaran cümlelerdir. Bir eylemin yapıldığını, yapılabileceğini, bir varlığın bulunduğunu ifade eden cümleler olumlu, tersini ifade edenler olumsuzdur. Olumlu cümlelerde mantıkça istenen bir durumun bulunması gerekir.
  Aşağıdaki yüklemleri inceleyerek bunu açıklayalım.

  Olumlu Olumsuz
  geldi gelmedi
  koşmalı koşmamalı
  var yok
  paralı parasız
  güzel güzel değil

  Görüldüğü gibi olumlu yüklemler “-ma, -me” olumsuzluk ekiyle, “değil” olumsuzluk edatıyla, “-sız” gibi olumsuz anlam veren eklerle olumsuz hale getirilebiliyor.
  Bazı cümlelerde ise yapıca yukarıdaki olumsuzluklar bulunduğu halde cümle anlamca olumlu olabilir. Bu, çoğu kez iki olumsuzluğun bir arada bulunduğu yargılarda görülür.

  Örneğin;

  “Aslında o seni tanımıyor değildi.”

  cümlesinde “tanımıyor değil” yükleminde iki olumsuzluk vardır ve bunlar yüklemin “tanıyor” şeklinde olumlu bir yargı vermesini sağlamışlardır.
  Bazı cümlelerde ise olumsuzluk, soru yoluyla sağlanır.
  “Ben onu unutabilir miyim hiç?”
  cümlesinde yüklem olumlu olduğu halde cümlenin anlamı soru yoluyla olumsuz hale getirilmiştir.
  Bazı cümlelerde olumsuzluk bağlaçlarla sağlanır.

  “Ne konuyu biliyor ne soruyu soruyor.”

  cümlelerinde ne… ne…. bağlacı,

  “Sanki o seni seviyor da.”

  cümlesinde “sanki” bağlacı cümleye olumsuz anlam katmıştır.

  2. Soru Cümlesi

  Cevap almak amacıyla hazırlanan cümlelerdir. Bunlar değişik soru sözcükleriyle sağlanır.

  “Siz de bizimle gelir misiniz?”
  “Sana bu ceketi kim almıştı?”
  “Ne zaman bizi ziyaret edeceksiniz?”

  cümleleri birer soru cümlesidir.
  Soru cümlelerinde de olumluluk-olumsuzluk olabilir. Bunu yüklemin yapıca olumlu ya da olumsuz olması belirler.

  Örneğin;

  “Bu olayı o da biliyor mu?”

  cümlesinde yüklem olumlu olduğundan cümle olumlu soru cümlesidir.

  “Dünkü davete o da gelmedi mi?”


  cümlesi yüklemi olumsuz olduğu için, olumsuz soru cümlesidir.

  3. Ünlem Cümlesi

  Yargıyı bir duygu aktararak ortaya koyan cümlelerdir. Çoğu zaman kızgınlık, sevinme, alınma, heyecan gibi bir duygu aktarır ya da seslenme bildirir.

  “Ne güzel bir kitap bu!”
  “Hey, bana baksana sen!”

  cümleleri ünlem cümlesidir.
  Bunların dışında bazı kaynaklarda istek cümlesi, şart cümlesi, emir cümlesi, gereklilik cümlesi gibi anlamına göre cümleler de verilmiştir. Ancak bu, cümlenin yapısıyla ilgili olmayan sadece anlama bağlı özelliktir. Eğer bunu göz önüne alırsak, her cümleye bir ad bulmak gerekebilir.

  “Konuşabilirsin ama biraz alçak sesle.”
  cümlesi şart,
  “Şimdi bir soğuk su olsa da içsek.”
  cümlesi istek,
  “Yarına kadar bu ödevler bitecek.”
  cümlesi emir,
  “Bugünün işini yarına bırakmamalısın.”

  cümlesi gereklilik anlamı veren cümlelerdir.

  D – YAPILARINA GÖRE CÜMLELER

  Her cümle bir yargı bildirir. Ancak bazı cümlelerde birden fazla yargı bildiren unsur bulunur. Bunlar bazen iki ayrı yüklemle, bazen yan cümleciklerle sağlanır. Cümlenin yapısına geçmeden önce yapıyı belirleyen temel ve yan cümleleri görelim.

  Temel Cümle

  Bir cümlenin yüklemi temel cümledir. Cümlenin bildirmek istediği asıl yargı da bu cümleyle verilir. Diğer öğeler temel cümleyi açıklayan tamamlayıcı öğelerdir.

  Örneğin;

  “Akşama geleceğim.”

  cümlesinde “geleceğim” yüklemi temel öğe, “akşama” sözü de onun tamamlayıcı öğesidir.

  Yan Cümle

  Tam bir yargı bildirmeyen, temel cümlenin bir öğesi durumunda bulunan ve kendi içinde değişik tamamlayıcı öğeler de alabilen söz öbeğidir.
  Yan cümleler iki şekilde yapılabilir: Fiilimsilerle ve çekimli fiillerle.

  • Fiilimsilerle yapılanlar:

  Cümle içinde temel cümlenin bir öğesi olan ya da bir öğenin tamamlayıcısı olan fiilimsiler yan cümlecik yapar.

  Örneğin;

  “Öğretmen sınıfa girince herkes ayağa kalktı.”

  cümlesinde “ayağa kalktı” yüklemdir. “Ne zaman ayağa kalktı?” sorusuna “Öğretmen sınıfa girince” cevabı geliyor. Cümlede zarf tümleci olan bu öğe “girince” bağfiili üzerine kuruludur. Görüldüğü gibi fiilimsi, bir öğe durumundadır. Öyleyse zarf tümleci bir yan cümleciktir.

  “Bana fotoğrafını gönderen okuruma teşekkür ederim.”

  cümlesinde ise “teşekkür ederim” yüklemdir. “Kime teşekkür ederim?” sorusuna “Bana fotoğrafını gönderen okuruma” dolaylı tümleci cevap verir. Cümlede “gönderen” sıfat-fiilini görüyoruz. Bu söz “okur” isminin sıfatı durumundadır. Yani dolaylı tümlecin tamamlayıcı öğesidir. Tamamladığı öğeyle birlikte yan cümle yapmış ve dolaylı tümleç görevini üstlenmiştir.

  “Karadeniz’de denize fazla açılmak tehlikelidir.”
  “Davetime gelmeyişine çok üzüldüm.”
  “Onunla nerede buluşacağınızı biliyor musunuz?”
  “Babasını görmeden okuluna gitmezdi.”
  “Kapıyı açar açmaz karşımda onu gördüm.”

  cümlelerinde altı çizili söz öbekleri fiilimsiyle yapılan yan cümleciklerdir.

  • Çekimli Fiillerle yapılanlar :

  Fiilin yüklem olabilmesi için çekimli olması gerektiğini söylemiştik. Ancak her çekimli fiil yüklem olmaz, bazen cümlenin tamamlayıcı öğesi olur. İşte bu durumda, yani çekimli bir fiilin bir öğe olduğu durumda, bu fiil yan cümlecik olur.

  Örneğin;

  “O da gelirse gideriz.”

  cümlesinde “gideriz” yüklemdir; “O da gelirse” zarf tümlecidir. Bu tümleci oluşturan “gelirse” sözü “gelmek” fiilinin geniş zamanının şartıyla çekimlenmiştir. Görüldüğü gibi çekimli bir fiil temel cümlenin öğesi durumundadır ve yan cümlecik oluşturmuştur.

  “O bana, ben de geleceğim, dedi.”

  cümlesinde ise “dedi” yüklemdir; “ben de geleceğim” sözü ise nesnedir. Bu öğe aynı zamanda “geleceğim” sözünün çekimli olmasından dolayı bir cümle özelliği de gösteriyor. Bu yüzden nesne görevindeki bu cümle, bir yan cümlecik oluşturmuştur.

  Şimdi cümleleri yapılarına göre inceleyerek konuyu daha da pekiştirelim.

  1. Basit Cümle

  İçinde yan cümlecik bulunmayan cümlelerdir. Bu cümleler tek bir yargı bildirir.
  “Bu sıcakta evde oturulur mu?”

  cümlesi basit bir cümledir. Çünkü “oturulur mu” yükleminden başka yargı bildiren öğe yoktur. Yan cümlecik kullanılmayan bir cümle basit demektir.
  Basit cümle demek, kısa cümle demek değildir.

  “Bahçenin ana kapısından, üstü başı perişan, zavallı bir adam, elinde eski, yırtık bir torbayla içeriye girdi.”

  cümlesi uzun bir cümledir. Ancak tek bir yargı bildirdiğinden, yani içinde yan cümlecik bulunmadığından basittir.


  “Kalabalıktan biri yavaşça kürsüye doğru ilerledi.”
  “İri iri şeftalileri büyük bir zevkle dalından kopardı.”
  “Sözlerime içten içe gülüyorlardı.”

  cümleleri yapısına göre basit cümlelerdir.

  2. Bileşik Cümle

  Tek bir yüklemi olan ve içinde yan cümlecik bulunan cümlelerdir. Yan cümlenin özelliğine ve yükleme bağlanışına göre değişik gruplara ayrılır.

  a. Girişik Cümle

  Yan cümleciğin fiilimsi olduğu cümlelerdir.

  “Çocukların sağlıklı büyümesi için gayret gösterilmeli.”

  cümlesinde “gayret gösterilmeli” yüklemdir. Diğer söz öbeği zarf tümlecidir. Bu tümleç içindeki “büyümesi” isim-fiili yan cümle yapmıştır. Fiilimsi hangi öğe içindeyse, görevi o öğeyle özdeştir. Bu cümlede zarf tümleci içinde olduğundan kendisi de zarf tümlecidir.

  “Çiçekleri koparan çocukları sonunda yakaladım.”

  cümlesinde “yakaladım” yüklemdir. “Çiçekleri koparan çocukları” nesnedir. Nesne içindeki “koparan” sıfat-fiili yan cümlecik yapmış, yan cümleciğin görevi de nesnedir.

  “Kimsenin kalbini kırmadan görevini yaptı.”

  cümlesinde “yaptı” yüklem, “kimsenin kalbini kırmadan” zarf tümlecidir.

  “Kırmadan” fiilimsi olduğundan yan cümleciktir.

  Bazen yan cümlecik yüklemin içinde de olabilir.

  “Kimsenin bilmediği, ıssız güzel bir yerdi.”

  cümlesi bir sıfat tamlaması olduğundan, olduğu gibi yüklemdir. Yüklem içindeki “bilmediği” sıfat-fiili sıfat görevindedir. Yani yüklemin temel unsuru olan “yer” isminin tamamlayıcı öğesi olduğundan yan cümleciktir.
  Bazı cümlelerde ise fiilimsi yüklem görevindedir.

  “Romancının görevi okuyucuyu aydınlatmaktır.”

  cümlesinde “aydınlatmaktır” fiilimsisi, temel cümleyi oluşturduğundan cümlede yan cümlecik yoktur. Cümle basit bir cümledir.

  b. Şart Cümlesi

  Temel cümleye şart koşan bir yan cümlecikten oluşan cümlelerdir.
  Yan cümle daima -se, -sa şart kipiyle çekimlenir.


  “Bir kişi daha olursa kadroyu tamamlıyoruz.”

  cümlesinde “tamamlıyoruz” yüklemdir. “Bir kişi daha olursa ” öğesi ise şart bildiren yan cümleciktir.

  “Sınava iyi hazırlanmışsa, onu mutlaka kazanır.”

  cümlesinde “kazanır” yüklemdir, “sınava iyi hazırlanmışsa” öğesi ise temel cümleye şart koşan bir yan cümleciktir.
  Şart anlamı veren her cümle yapıca şart cümlesi değildir.

  “Yarın gelmek üzere şimdi dağılabilirsiniz.”

  cümlesinde şart anlamı olmasına rağmen cümle yapısına göre şart cümlesi değildir. “Gelmek” sözü fiilimsi olduğundan cümle girişik bileşik cümledir.

  c. İlgi Cümlesi

  Çekimlenmiş bir fiilden oluşan yan cümleciğin, temel cümleye “ki” bağlacıyla bağlandığı cümlelerdir. Temel cümle çoğu zaman “ki” den önceki öğedir.

  “Anladım ki o da beni seviyormuş.”

  cümlesinde “anladım” yüklemdir. “Neyi anladım?” diye sorarsak “o da beni seviyormuş” sözü gelir; bu nesnedir. Aslında bir cümle olabilen söz öbeği nesne görevinde kullanıldığı için yan cümlecik oluşturmuştur. Yükleme “ki” bağlacıyla bağlandığı için cümle ilgi bileşik cümlesidir.

  d. İç İçe Bileşik Cümle

  Cümle içinde bulunan başka bir cümlenin yüklemin bir öğesi durumunda bulunduğu ya da bir öğenin tamamlayıcısı olduğu cümlelerdir.

  “İçeriye girerken duyduğum, dışarıda bekle, sözü beni korkuttu.”

  cümlesinde “korkuttu” yüklemdir. “Korkutan ne?” sorusuna “dışarıda bekle, sözü” cevap veriyor. Özne olan bu öğenin içinde bulunan “dışarıda bekle” söz öbeği aslında bir cümle olabilir; çünkü “bekle”, çekimlenmiş bir fiildir. Cümle olabilecekken temel cümlenin öğesi durumunda bulunan bu öğe, bir yan cümleciktir.
  Cümlenin yüklemine göre gösterdiği durum da çoğu zaman yapıyla birlikte adlandırılır.

  Örneğin;

  “Bu konuyu iyi bilmek çok önemlidir.”

  cümlesi yüklem isim soylu olduğu için isim cümlesi, “bilmek” yan cümleciğinden dolayı bileşik cümledir. İkisini birden ifade edecek olursak, cümle bileşik isim cümlesidir.

  3. Sıralı – Bağlı Cümle

  En az iki yüklemi bulunan cümlelerdir.

  Örneğin;

  “Kalktı, gitti.”

  cümlesinde “kalktı” ve “gitti” yüklemleri birbirinin öğesi durumunda bulunmayan ayrı yüklemlerdir ve sıralı cümle oluşturmuşlardır.
  Eğer yüklemler birbirlerine bir bağlaçla bağlanmışlarsa buna bağlı cümle denir.

  “Aradım, fakat evde yoktun.”

  cümlesinde “aradım” cümlesiyle “evde yoktun” cümlesi birbirine “fakat” bağlacıyla bağlanmıştır. Dolayısıyla bağlı cümle oluşturmuştur.

  “Seni çağırdım, çünkü sana bir haberim var.”
  “Mademki sen de gelecektin, niçin bana haber vermedin
  “Ne konuyu biliyorsun ne de öğrenmeye çalışıyorsun.”

  cümleleri değişik bağlaçlarla bağlanan bağlı cümlelerdir.
  Sıralı cümlelerde yüklemlerin ortak öğesi bulunabilir. Bu tür cümlelerebağımlı sıralı cümle denir.

  Örneğin;

  “Öğrenciler kitaplarını aldılar, çantalarına koydular.”

  cümlesinde “aldılar” birinci cümlenin yüklemidir. “Öğrenciler” özne,

  “kitaplarını” nesnedir. İkinci cümlenin yüklemi “koydular” dır. Bu cümlenin de öznesi “öğrenciler”; nesnesi “kitaplarını”dır. Görüldüğü gibi hem “aldılar” hem “koydular” yüklemlerinin özneleri ve nesneleri ortaktır. Bu nedenle cümle bağımlı sıralı cümledir.
  Sıralı cümlede yüklemlerin hiçbir ortak öğesi yoksa cümle “bağımsız sıralı cümle” adını alır.

  “Çocuklar bahçede oynuyordu; anneleri onları bekliyordu.”

  cümlesinde “oynuyordu” ve “bekliyordu” yüklemlerinin hiçbir ortak öğesinin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla cümle bağımsız sıralı cümledir.


  CÜMLE ÇEŞİTLERİ TEST – 1

  1. Aşağıdakilerden hangisi bir eylem cümlesi değildir?
  A) Tek eğlencem, kitap okumaktı.
  B) Her sayfa onu dakikalarca oyalar.
  C) Kitaba karşı ilgisi iyice arttı.
  D) Davranışlarınız hoşuma giderdi.
  E) Herkes erkenden işi bıraktı.


  2. Aşağıdaki dizelerden hangisi, yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
  B) Yeşil pencerenden bir gül at bana
  C) Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı
  O) Seslemdeki her nağmede hâlâ sesin var
  E) Gönlüm, yaz olduğunda Bebek bahçesindedir


  3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerinin dizilişine göre "Öldük, ölümden bir şeyler umarak" dizesi ile özdeştir?
  A) Güneşin batmak istemediği besbelli.
  B) Neler vâdetmiyor akar suyun sesi.
  C) Vefasız sandığımız turnalar döndü.
  D) Çiçek açmış ağaçlar ne güzeldi.
  E) Ben, dünyadan habersiz bir çocuğum.


  4. Aşağıdakilerden hangisinde eksiltin bir cümle vardır?
  A) insanı bazen kendi yalnızlığı çağırır.
  B) Öfkeleri, ümitleri, susuşları diner bir gün.
  C) insan, sevgisiz kalabilir mi hiç?
  D) Bütün doğaya hakim olan sessiz bir çığlık.
  E) Hüzünleri, sevdaları, hayalleri vardır onun.


  5. Aşağıdaki dizelerin hangisi, yüklemi bakımından "En sevdiği mevsim ilkbahardı." cümlesi ite özdeştir?
  A) Gözlerinden göğüme sayısız yıldızlar akar
  B) Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi
  C) Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
  D) Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın
  E) Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma


  6. Aşağıdakilerin hangisi, öğelerinin dizilişi yönüyle farklıdır?
  A) Bir gönül yangınıdır günlerini karartan.
  B) Islak bir yosun gibidir ay ışığı aynada.
  C) Ay, odaya düşürdü solgun yaprağını.
  D) Işık dalgalarıyla yıkanıyor kıyılar.
  E) Bu güzellikler, bu sevinçler hep bizim.


  7. Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir isim cümlesidir?
  A) Yollar, her zaman olduğu gibi yine tenhaydı.
  B) Günlerce sürer bu bitmeyen yolculuk.
  C) Şarkısını dinleyeceksin serin esen rüzgârların.
  D) Yıldızlar gökyüzünde şimşek gibi savrulur.
  E) Fıstıkların sesidir dallarda (pıtırdayarak açılan.


  8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?
  A) Kaldırımlarda boy boy insan gölgeleri kımıldar.
  B) Kızgın güneş altında uyuyan bir denize benzersin.
  C) Gürül gürül akan çeşme başında biz yine susuzuz.
  D) Bir gün ne gökyüzü para eder, ne deniz kenarı.
  E) Benim de tabutumu taşıyacak üç beş dost bulunur.


  9. Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?
  A) Senin güzelliğin cihanda, bir saltanatın güzelliğiydi.
  B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
  C) Bugün her zamankinden daha sevinçliyim.
  D) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık.
  E) Sabaha doğru hava birden soğumuştu
  .


  10. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
  A) Birer ikişer güverteye çıktı yolcular.
  B) Akşam olunca duydu yalnızlık acısını.
  C) Onu bu kadar öfkeli görmemişti ailesi.
  D)Tahmin edemeyeceğin kadar azdı çocuğun parası.
  E) Hastaneye gelir gelmez ameliyathaneye alındı.


  Yanıt Anahtarı : 1-A 2-B 3-B 4-D 5-D 6-E 7-A 8-C 9-E 10-D 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş