Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıflar T.c. Inkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1. ünite ölçme Ve Değerlendirme Cevapları 1881'den 1919'a Mustafa Kemal Ölçme ve Değerlendirme A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1.
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 12      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  11. Sınıflar T.c. Inkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1. ünite ölçme Ve Değerlendirme Cevapları

  Sponsorlu Bağlantılar
  11. Sınıflar T.c. Inkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1. ünite ölçme Ve Değerlendirme Cevapları


  1881'den 1919'a Mustafa Kemal
  Ölçme ve Değerlendirme
  A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
  1. XIX. yüzyılda Selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz.

  Selanik, birçok farklı dinde ve ırkta insanı barındıran, Osmanlı Devleti'nin çok büyük olmamakla birlikte küçük de olmayan bir vilayetidir. Orada meşrutiyet yandaşlarının sayısı bir miktar daha fazladır.

  2. Mustafa Kemal'in ilköğrenimini aldığı Şemsi Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan farkları nelerdir?

  Şemsi Efendi'nin okulunun diğer mahalle mekteplerinden daha farklı olmasının iki sebebi vardır. Birincisi; öğretilen dersler daha çok pozitif bilimleri kapsar. İkincisi; öğretim şekli daha modern tarzdadır (bkz. teneffüsler).

  3. Mustafa Kemal'in fikirlerinden etkilendiği yerli ve yabancı yazarların adları nelerdir?

  Namık Kemal başta olmak üzere, o dönemdeki vatan sevgisini anlatan okunması yasak birçokkitabın yazarından ilham alıyor.

  4. Mustafa Kemal'in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan savaşlar hangileridir?

  Trablusgarp Savaşı'nda da bir miktar tanınsa da, en çok ün yaptığı savaş Çanakkale Savaşı'dır.

  5. Mustafa Kemal'in liderlik özelliği hakkında bilgi veriniz.

  Mustafa Kemal, kararlı ve verdiği emrin yapılmasını isteyen üstün vasıflı bir liderlik sıfatına sahipti.

  6. Atatürk'ün ileri görüşlülüğüne bir örnek vererek açıklayınız.

  Suriye Halep'te olan olayda, o tepeye çıkmanın önemini önceden görüp hissederek ilerigörüşlü olduğunu kanıtlamıştır.

  7. Mustafa Kemal'in ordu - siyaset ilişkisi hakkındaki görüşleri nelerdir?

  Ordu ve siyasetin her zaman ayrı kalması gerektiğini düşündüğünden dolayı İttihat ve Terakki Cemiyeti ile de arası bozulmuştur.

  8. Mustafa Kemal'in Harp Akademisinde okuduğu yıllarda İstanbul'daki siyasi durum hakkında bilgi veriniz?

  İstanbul'da padişahlık bulunmakla beraber meşrutiyet yandaşları da çoğunluktadır.

  9. Mustafa Kemal'in sizi etkileyen en önemli özelliği nedir ? Nedenini belirtiniz.

  İleri görüşlü olması. Birçok savaşta ilerigörüşlülüğü ile savaşın kaderini değiştirmiştir.

  10. Mustafa Kemal'in başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin nedenleri nelerdir?

  Kararlı olması. Mustafa Kemal en başından beri askerlikte yükseleceğini kafasına koymuştu.

  B. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
  Kocacık, Milliyetçilik, Trablusgarp, Liderlik Özelliği, Vatan ve Hürriyet, İleri görüşlülüğü, Fransız, İngiliz, Albay, Türkçülük, Muş ve Bitlis, 31 Mart, Tümgeneral, İttihat ve Terakki,
  Batıcılık
  1. Mustafa Kemal'in dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV - XV. yüzyıllarda Anadolu'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık yörüklerindendir.
  2. Mustafa Kemal Meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart Vakası'nda Hareket Ordusu kurmay başkanı olarak görev almıştır.
  3. Mustafa Kemal Fransız İhtilali'nin ortaya çıkarttığı milliyetçilik fikrinden etkilenmiştir.
  4. Mustafa Kemal'in ilk askerî başarısı Trablusgarp Savaşı'dır.
  5. Olayların sebeplerini iyi tahlil edip sonucu önceden söylemesi onun ileri görüşlülüğünün bir sonucudur.
  6. Mustafa Kemal Batıcılık ve Türkçülük fikirlerinden etkilenmiştir.
  7. Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyetini Şam'daki görevi esnasında kurmuştur.
  8. Mustafa Kemal Suriye Cephesi'nde İngilizlere karşı başarılı savunma savaşları yapmıştır.
  9. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı esnasında albaylığa terfi etmiştir.
  10. Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınmasını sağlamıştır.


  C. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına "D" yanlış olanlara "Y" yazınız.
  1. (Y) Mustafa Kemal'i askerlik mesleğine ailesi yönlendirmiştir.
  2. (Y) Mustafa Kemal I.Dünya Savaşı'nda Romanya Cephesi'nde ordu komutanı olarak görev almıştır.
  3. (D) Mustafa Kemal Manastır Askerî İdadisinde tanıştığı Ömer Naci sayesinde edebiyata ilgi
  duymaya başlamıştır.
  4. (Y) Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Trablusgarp'tır.
  5. (Y) Mustafa Kemal Suriye Cephesi'nde başarılı taarruz savaşları yapmıştır.
  6. (Y) Mustafa Kemal Sofya Ataşemiliterliği sırasında 31 Mart Olayı gerçekleşmiştir.
  7. (D) Mustafa Kemal 1917'de Veliaht Vahdettin'le Almanya'ya seyahat ederek cephe
  incelemesine katılmıştır.
  8. (D) Mustafa Kemal Kafkas Cephesi'nde Ruslara karşı mücadelesinde Bitlis ve Muş'u işgalden kurtarmıştır.
  9. (Y) Mustafa Kemal "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini Çanakkale Savaşı'nda vermiştir.
  10. (D) Mustafa Kemal, Harp Akademisini kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirmiştir.
  Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

  1. Mustafa Kemal'in Ömer Naci ile tanışması ve Namık Kemal'in eserlerini ilk defa okumaya başlaması aşağıda eğitim aldığı hangi okulda gerçekleşmiştir?
  A) Şemsi Efendi Okulu
  B) Manastır Askerî İdadisi
  C) Mülkiye Rüştiyesi
  D) Selanik Askerî Rüştiyesi
  E) Harp Akademisi

  2. Mustafa Kemal'in Türk milletinin beklediği ses dediği, eserlerindeki vatan sevgisi ve hürriyet fikirlerinden etkilendiği yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mehmet Akif Ersoy
  B) J.J Rousseau
  C) Namık Kemal
  D) Şinasi
  E) Abdullah Cevdet

  3. Mustafa Kemal, aşağıda verilen cephelerden ve savaşlardan hangisinde bulunmamıştır?
  A) Makedonya Cephesi
  B) Suriye Cephesi
  C) Kafkas Cephesi
  D) Filistin Cephesi
  E) Trablusgarp Savaşı

  4. Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki Cemiyeti kongresinde "Ordu mensupları İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti hâlinde, milletin sinesinde kök salsın. Ordu da asıl işi olan yurt savunması ile uğraşsın. Dolayısıyla siyasete atılmak isteyen subaylar ordudan ayrılıp cemiyete mal olsunlar. Bundan sonra, subayların siyasi örgütlere girmelerini engelleyecek hukuki önlemler alınsın." demiştir.
  Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ordu mensupları İttihat ve Terakki Cemiyetinden ayrılmalıdır.
  B) İttihat ve Terakki Cemiyeti partileşmelidir.
  C) Ordunun asıl işi yurt savunmasını gerçekleştirmektir.
  D) Subaylar siyasi örgütlere girmelidir.
  E) Siyaset yapmak isteyenler ordudan ayrılmalıdır.

  5. I. HarpAkademisi
  II. SelanikAskerî Rüştiyesi
  III. ManastırAskerî İdadisi
  IV. Harp Okulu
  Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I - III - II - IV B) IV - III - II - I C) II - III - IV - I
  D) II - III - I - IV E) II - IV- III - I

  6. Aşağıda verilen hangi savaşta elde ettiği başarılar Mustafa Kemal'in Anadolu'da daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştır?
  A) Trablusgarp Savaşı
  B) Çanakkale Savaşı
  C) Balkan Savaşları
  D) Kurtuluş Savaşı
  E) Kafkas Cephesi

  7. I. Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı.
  II. Manastır'da 3. Ordu'ya atandı.
  III. Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı.
  IV. Halep'e7. Ordu Komutanı olarak atandı.
  Yukarıda verilen Mustafa Kemal'in görev yerlerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) IV - II - III - I
  B) II - III - IV - I
  C) II - I - III - IV
  D) II - I - IV - III
  E) I - II - III - IV

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Değerlerimiz Tema Sonu Ve Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları
 3. Atatürk Teması Ölçme Ve Değerlendirme Cevapları
 4. Sizce Türkiye Cumhuriyeti Inkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Bizlere Neler Kazandırır
 5. T.c inkılap tarihi ve atatürkçülük bulmaca soruları
 6. 11.sınıf inkılap tarihi kitabındaki sayfa 16 ve 17 deki ölçme ve değerlendirme sorularının
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş