Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Solvent - Solvent Nedir - Solvent Hakkında Endüstride hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme ve temizlik vb. işlemlerde solvent kullanılır. Halojenli ve halojensiz olmak

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Solvent - Solvent Nedir - Solvent Hakkında

  Sponsorlu Bağlantılar
  Solvent - Solvent Nedir - Solvent Hakkında
  Endüstride hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme ve temizlik vb. işlemlerde solvent
  kullanılır. Halojenli ve halojensiz olmak üzere ikiye ayrılan solventler, içerdikleri kimyasal maddelerin
  özelliklerine göre tehlikeli madde ve kullanım sonucunda da tehlikeli atık özelliği gösterirler.
  Halojensiz solventler, alifatik ve aromatik hidrokarbon bileşimleridir. Halojenli solventlere ise örnek
  olarak , metilklorit, etiklorit, etilenklorit, trikiloretanol, kloroform, kloretan bileşikleri, klorlanmış
  benzinler ve klorlanmış fenol verilebilir.
  Solvent içeren ürünler nelerdir?
  Temizleme ve yağ giderme maddeleri
  Boya çıkarıcılar
  Boya, vernik, cila ve reçineler
  Yapıştırıcılar
  Mürekkep ve mürekkep çıkarıcılar
  Pestisitler
  Kozmetikler
  Solventlerin yarattığı tehlikeler nelerdir?
  Solventler içerdikleri maddelere göre insan sağlığını farklı şekilde etkileyebilir. Solventlere maruz
  kalındığında, kaza olma ihtimali artabilir. Sürekli olarak bazı solventlere maruz kalındığında ise,
  kişilerin sağlığı üzerinde uzun süreli etkiler oluşabilir. Örneğin deri iltihabı oluşumu gibi. Sağlık
  üzerinde diğer muhtemel etkileri de maruz kalınan solventin özelliğine göre değişir. Çalıştığınız
  ortamda,
  Solventlerin buhar ve gazlarını solunuyorsanız,
  Solventler cilt ile temas edip, absorblanarak içeri alınıyorsa,
  Sıvı solventler yutuluyorsa,
  bunlara bağlı olarak çeşitli etkiler görülebilir.
  Örneğin,
  Endüstride, oldukça yaygın olarak kullanılan organik solventlerle cilt temas ettiğinde egzema
  oluşur.
  Halojenli solventlerden bazıları, beyin, böbrek ve karaciğerde zarara neden oabilir.
  Metilpentanon gibi bazı solventler, düşük konsantrasyonlarda bile gözde ve burunda tahrişe ve baş
  ağrısına neden olur.
  Ayrıca, solventlerin birçoğu yanıcı, uçucu, kolay buharlaşıp ortama zehirli veya patlayıcı gaz
  karışımları verebilen özelliğe sahiptir. Bazı solventlerin kanserojenik, ekotoksik, mutajenik ve
  uyuşturucu etkileri olabilir. Bunun dışında solventler su için zehirlidir Özellikle halojen içeren
  solventler, yanmaları sonucunda dioksin ve furan gibi zehirli gazlar oluşturur.
  Solvent üreticisinin yükümlülükleri:
  Solvent içeren ürünler 11.7.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
  Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındadır. Bu yönetmelik hem solvent üreticisi hem de
  kullanıcılar için yükümlülükler içermektedir.
  Solvent üreticisi;
  “Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamınca Güvenlik Bilgi Formunu
  hazırlayarak alıcı, kullanıcı ve depolayıcıyı ilgilendirmekle yükümlüdür. Güvenlik Bilgi Formlarının
  profesyonel kullanıcılar ile tehlikeli kimyasalları depolayanlara iletilmesi zorunludur. Alıcının
  bilgilendirilmesinden üretici , ithalatçı ve dağıtıcı müteselsilen sorumludur.
  Güvenlik Bilgi Formları, madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanımı, bileşim/içindekiler
  hakkında bilgi, tehlikelerin tanıtımı, ilk yardım tedbirleri, kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler,
  kullanma ve depolama, maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma, fiziksel ve kimyasal özellikler,
  kararlılık ve reaktivite, toksikolojik bilgi, ekolojik bilgi, bertaraf bilgileri, taşımacılık bilgisi, mevzuat
  bilgisi ve diğer bilgiler olmak üzere 16 başlığı içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
  Solventler, yönetmelik hükümlerine uygun olarak etiketlenmelidir. Etiket, üretici bilgileri,
  kimyasalın adı ve kapalı formülü, ürünün ticari adı, amaçlanan kullanım alanı ve içeriğine giren
  maddelerin tehlike sembolleri, risk ve güvenlik kodları, kimyasal tanımı ve etkin madde yüzdesi ve
  diğer katkı maddeleri ve en azından bunların grup tanımlarını içerecek şekilde etiketlenmelidir.
  Solventler, normal depolama ve taşıma koşullarında, sızma, kaçak, dökülme, bulaşma vb. yollarla
  ambalaj dışına çıkmaları önlenecek şekilde ambalajlanmalıdır.Ambalajın şekli ve etiketleri, genel
  görünüm ve kapsamları açısından, gıda maddelerinin ambalajları ile aynı ve karıştırılabilir benzerlikte
  seçilmemelidir.
  Solventler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin kötü
  amaçlı veya sorumsuz kişilerin eline geçmemesi ve amaç dışı kullanılmaması için gerekli önlemler
  alınmalıdır.
  Solvent kullanıcısı;
  Üretici veya satıcıdan Güvenlik Bilgi Formunu temin etmelidir.
  Ürün etiketi ve Güvenlik Bilgi Formunda yer alan depolama, taşıma, kullanma talimatlarını
  uygulamalıdır.
  Solvent içeren maddeleri kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
  ! İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak gerekli kişisel koruyucu donanım ve kıyafetleri
  kullanın.
  ! Halojen içeren solventli maddelerden kaçının.
  ! Solventlerinizi tasarruflu olarak kullanın.
  ! Solvent içermeyen su bazlı ürünlerin kullanımını tercih edin.
  ! Her bir işlem için ayrı solvent yerine çok amaçlı bir solventin kullanılmasını tercih edin.
  ! Solventleri ya da solvent içeren ürünleri sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
  ! Bu maddeleri kullanırken, etiketlerin üzerindeki tehlike bilgilerine ve güvenlik önerilerine dikkat
  edin.
  ! Solvent ve solvent içeren maddeleri hiçbir zaman kanalizasyona atmayın.
  ! Solvent veya solvent içeren herhangi bir ürün ile cilt temasından kaçının ve gereken yerlerde
  koruyucu giysiler kullanın.
  ! Cildinizden boya, yağ vb. maddelerin giderilmesi için kesinlikle solvent kullanmayın.
  ! İş sırasında solvent kullanırken yemeyin ve sigara içmeyin. Ayrıca çalıştıktan sonra, yemeden ve
  içmeden önce ellerinizi iyice yıkayın.
  ! Toksik gaz oluşturabilen klorlu solvent bu-harı içerebilecek olan alanlarda sigara içmeyin, kaynak
  yapmayın, ateşle yaklaşmayın ve çıplak ateş kullanmayın.
  ! Solventleri kapalı konteynırlarda saklayın ve solvent atıkları için sızdırmaz konteynırlar
  kullanın.konteynerlerin altına sızma ve dökülmeyi önleyici tablalar yerleştirin.
  ! Kapalı alanlarda, gerekmedikçe ve uygun havalandırma olmadıkça solvent içeren maddeler
  kullanmayın ve bu alanlarda gerektiğin-de uygun maskeler kullanımını sağlayın.
  Solvent ve solvent içeren atıklar ne yapılmalıdır?
  Solventler kullanım ömrünü doldurduğunda atık haline gelmektedir. Belli bir bölümü buharlaşarak
  ortam havasına karışmakta ve havalandırma ve proses bacaları sayesinde atmosfere hava emisyonları
  şeklinde verilirken belli bir bölümü de ortam havasına karışır. Ortam havasındaki solvent gerekli
  ölçümler yapılarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı”na uygun işyeri ortam havasını sağlayacak
  önlemler alınmalıdır. Çalışanlara gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmalıdır. Bacadan atılan
  emisyonlar da “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde verilen sınır
  değerleri ve koşullarını sağlamalıdır.
  Atık haline gelen solventler, içerdiği maddenin özelliği itibariyle “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
  Yönetmeliği”ne göre tehlikeli atık olarak adlandırılır ve yönetmelik hükümlerine göre tehlikeli atıklar;
  Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisanslı veya geçici lisans almış solvent geri kazanım tesislerinde
  işlenmelidir. Ayrıca bu tesislere nakliyesi Valiliklerden lisans almış nakliye araçları ile yapılmalıdır.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Unıcef nedir, unicefin görevi, unicefin amacı,unicef hakkında bilgi, unicef hakkında bilgi
 3. PRP Hakkında - Kan Pulcukları Hakkında - Kanı Durduran Serum Nedir
 4. Fotosel nedir, Photocell nedir? Fotoselin kullanım alanları Fotosel hakkında bilgi
 5. Emo Nedir, Emoculuk nedir, Nasıl emo olunur, Emo hakkında bilgi
 6. Emoların Özellikleri - Kimdir Emolar - Emo nedir - emo hakkında - emonun açılımı nedir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş