Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Yüksek Lisans için gereken şartlar Yüksek Lisans için gerekli şartlar nelerdir? Yüksek Lisans için gerekli şartları aşağıdaki soruları inceleyerek öğrenebilirsiniz. 1- Yüksek Lisans için gerekli

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Yüksek Lisans için gerekli şartlar nelerdir?

  Sponsorlu Bağlantılar
  Yüksek Lisans için gereken şartlar

  Yüksek Lisans için gerekli şartlar nelerdir?


  Yüksek Lisans için gerekli şartları aşağıdaki soruları inceleyerek öğrenebilirsiniz.


  1- Yüksek Lisans için gerekli şartlar nelerdir?  ALES ≥ 55 puan ve  KÜYADİM (Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Öğretim Merkezi) sınav notu ≥ 50 puan ya da  KPDS, ÜDS, TOEFL sınav notu ≥ 50 puan  2- Yüksek Lisansa kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?  ALES puanının %50'si + Lisans mezuniyet notunun%20'si + Mülakat sonucunun %30'u ≥ 55 puan ve  Mülakat sonucu ≥ 50 puan  3- Mülakat sınavında alınan puan toplam puanı nasıl etkiler?  Yüksek Lisansa girerken mülakat sınavından en az 50 puan almak şarttır. 50 puanın altında not alan öğrenci başarısız sayılır.  4-Yüksek Lisans sınavını kazanamadım. Özel Öğrenci olabilir miyim?  Yüksek Lisans sınavını kazanamayan öğrenciler, Enstitü tarafından ilan edilen süre içinde Anabilim dallarına müracaat ederek Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.  5- Özel öğrenci olmak için sınava girmek gerekli midir?  Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz ve asgari bir not aranmaz.  6- Özel öğrenci olunca öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim?  Özel öğrenci olarak ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. (Öğrenci kimliği, Kütüphaneden kitap almak gibi). Ancak asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin koşullarına uymak zorundadırlar.  7- Özel öğrenci iken aldığım dersler asıl öğrenci olunca sayılır mı?  Özel öğrenci iken alınan derslerden başarılan dersler alındıktan sonra (dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla), devam etmekte olduğu programda alınması gereken asgari kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışmanı ile Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir.  8-Doktora'ya başvuruda gerekli şartlar nelerdir?  ALES ≥ 55 puan ve  KÜYADİM (Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Öğretim Merkezi) sınav notu ≥ 50 puan ya da  KPDS, ÜDS, TOEFL ≥ 50 puan  9- Doktora'ya kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?  ALES puanının %60'ı+Y.lisans not ortalamasının%10'u+Mülakat sonucunun %30'u ≥ 60 puan  ve  Mülakat sonucu ≥ 50 puan  10- Mülakat sınavında alınan puan toplam puanı nasıl etkiler?  Doktora'ya girerken mülakat sınavından en az 50 puan almak şarttır. 50 puan altında not alan öğrenci başarısız sayılır.  11- KPDS, ÜDS, TOEFL ve KÜYADİM puanları kaç yıl süre ile geçerlidir?  KPDS, ÜDS ve TOEFL'dan alınan puanlar süresiz geçerlidir.  KÜYADİM tarafından yapılan sınav 2 yıl geçerlidir.  12- Lisansüstü programı sınavına başvuru sırasında hangi belgeler gereklidir?  Adaylar lisansüstü programı sınavına başvuru sırasında; (belirtilen başvuru süresi içerisinde)  Yüksek Lisansa başvuranlar Lisans diploması, ALES (SAY) sonuç belgesi, yabancı dil belgesi ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri getirirler.  Doktoraya başvuranlar Yüksek Lisans diploması, ALES sonuç belgesi, yabancı dil belgesi, not çizelgesi ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri getirirler.  13- Lisansüstü eğitimde ALES'ten nasıl muaf olunur?  Uluslararası geçerliliği olan ‘Graduate Record Examination (GRE)' sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam en az 950 puan ve analitik yazım (analytical writing) bölümünden en az 3.5 puan alan adaylar ile ‘Graduate Management Admission Test (GMAT)' sınavından en az 550 puan alan adaylar ALES'ten muaf olabilirler. Söz konusu puanların ALES karşılığı Kırıkkale Üniversitesi Enstitülerinin ortak önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenir.  14- Lisansüstü programlara başvuru sırasında yabancı dil sınavından nasıl muaf olunur?  Lisans ve/veya Yüksek Lisans öğrenimini tamamını yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan almış olanlar,  Son iki yıl içerisinde KÜYADİM (Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Öğretim Merkezi) tarafından yapılan sınavda en az 50 puan alanlar,  KPDS, ÜDS ve benzeri uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınan ve Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu ile eşdeğer sayılan puanları alanlar,  yabancı dil sınavından muaf sayılırlar.  15- Lisansüstü programı ders döneminde iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı bir yarıyıl yenilemedim. Bu durum beni nasıl etkiler?  Senato tarafından haklı ve geçerli nedeni olmadan kaydını bir yarıyıl yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Bu durumda geçen süre azami eğitim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.  16- Lisansüstü programı tez döneminde iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı bir yarıyıl yenilemedim. Bu durum beni nasıl etkiler?  Senato tarafından haklı ve geçerli nedeni olmadan kaydını tez döneminde bir yarıyıl yenilemeyen öğrenciler danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumda geçen süre azami eğitim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.  17- Lisansüstü programı kayıtlı iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı iki yarıyıl yenilemedim. Bu durumda ne olur?  İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silinir.  18- Lisansüstü programlara devam şartı var mıdır?  Öğrencilerin sınava girebilmeleri için teorik derslerin %70'ine, uygulamaların %80'ine devam etmeleri gerekir.  19- Yüksek Lisans ve Doktorada bir dersten aldığım not nasıl hasaplanır?  Yüksek Lisans ve Doktorada bir dersten alınan not hesaplanırken ara sınavın %40'ı ve dönem sonu sınavının %60'ı toplanır.  20- Yüksek Lisans ve Doktorada ders geçme notu nedir?  Lisansüstü programlarda geçme notu 100 üzerinden; Yüksek Lisansta en az 70 ve Doktorada en az 75 puandır.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Bir Çizimin Harita Olabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir
 3. Kılınacak bir namazın geçerli olması için gerekli şartlar neler
 4. Nohut tohumlarının çimlenmesi için gerekli şartlar nelerdir
 5. hayvancılık yapmak için gerekli olan şartlar nelerdir
 6. Modern tarımın yapılabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş