Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Sahip Olduğumuz Hak ve Hürriyetlerimiz Nelerdir Bulabilir misiniz? Hak ve Hürriyetlerimizi Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli Hak ve Hürriyetlerimizin Sınırlılıkları Nelerdir? Temel Hak ve Hürriyetler İnsan
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Hak ve hürriyetlerimizi kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

  Sponsorlu Bağlantılar
  Sahip Olduğumuz Hak ve Hürriyetlerimiz Nelerdir Bulabilir misiniz?

  Hak ve Hürriyetlerimizi Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli

  Hak ve Hürriyetlerimizin Sınırlılıkları Nelerdir?  Temel Hak ve Hürriyetler  İnsan haklarının pozitif hukuk tarafından tanınmış ve düzenlenmiş kısmıdır  Kişi Hakları  “kişi hakkı ve hürriyeti” veya “ferdi hak ve hürriyetler” Anayasamızın ikinci kısmının ikinci bölümünde (m.17-40) düzenlenen “kişinin dokunulmazlığı” (m.17), “zorla çalıştırma yasağı” (m.18), “kişi hürriyeti” (m.19), “özel hayatın gizliliği” (m.20), “konut dokunulmazlığı” (m.21), gibi temel hak ve hürriyetler, niteliğindedir. Buna göre, Anayasanın ikinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenen temel hak ve hürriyetleri incelerken “kişi hakları” terimi kullanılabilir.  Ancak bu terim, bu bölüm dışında düzenlenen temel hak ve hürriyetler için kullanılamaz. Yani, “kişi hakları” terimi sosyal hakları, siyasî hakları içermemektedir.  Siyasi Haklar  Türk vatandaşlığı md.66, seçme,seçilme,siyasi faaliyette bulunma hakkı, parti kurma,partilere girme, partilerden çıkma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, dilekçe hakkı  İnsan Hakları  Bu alandaki en kapsamlı kavramdır. “İnsan hakları”, ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu haklardan yararlanmak bakımından vatandaş ve yabancı arasında fark yoktur  Vatandaş Hakları  Bu hakları yabancılar değil, sadece vatandaşlar kullanabilir. Örneğin seçme ve seçilme hakkı, kamu hizmetine girme hakkı gibi siyasal haklar birer “vatandaş hakları” niteliğindedir.

  Sahip Olduğumuz Haklarımız Nelerdir?  Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar.  Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklar ve hürriyetlerden istifade etme, hakkına sahiptir.  Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.  Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.  Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.  Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.  Kanun önünde herkes eşittir.  Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.  Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.  Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.  Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.  Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez.  Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. İnterneti Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz
 3. Evimizdeki İletişim Araçlarını Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz
 4. Enerji Kaynaklarını Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz
 5. Yağmurlu Havada Araç Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 6. Doğum kontrol hapı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş