Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Mülkiyetin Tespiti Mülkiyetin Tespiti DiLekçesi T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi E:2002/4679 K:2003/252 T:03.02.2003 DAVA : Tespit dayalari hakkında hukukumuzda bir duzenleme yoktur. Bu bosluk Yargıtay

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Mülkiyetin Tespiti

  Sponsorlu Bağlantılar
  Mülkiyetin Tespiti
  Mülkiyetin Tespiti DiLekçesi


  T.C.

  YARGITAY

  7. Hukuk Dairesi  E:2002/4679

  K:2003/252

  T:03.02.2003  DAVA : Tespit dayalari hakkında hukukumuzda bir duzenleme yoktur. Bu bosluk Yargıtay kararları ile doldurulmaktadır. Hukuki yararın dava şartlarından olduğu kabul edilmektedir.

  Mülkiyetin tesbiti istemiyle açılan davada mahkemece verilen karar davalı tarafından incelenmesi istenilmekle temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hâkiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

  KARAR : Davacı Ali, davalı Gülaçtı ile evli olduklarını, müşterek çocuklarının bulunmadığını, evlilik süresince davalı eşinin geçici işlerde ve ev işlerinde çalıştığını, bilahare kendisi tarafından isteğe bağlı sigorta yaptırılarak emekli olmasının sağlandığını, davacının kendisi ise sürekli çalıştığını, 1990-1993 yılları arasında Rusya'da çalıştığını, tarafların 1980'li yıllarda tapu kaydı İstanbul Belediyesine ait Sarıyer P. Mahallesinde Geçici 13. Sk. 24 numarada 2 adet gecekondu yaptıklarını, davacı adına vergiye kayıtlı olduğunu, 2981 ve 3290 Sayılı Yasalar uyarınca tapu tahsis belgesi için eşi olması nedeniyle davalının müracaat ettiğini, sit alanında kaldığından verilen tapu tahsis belgelerinin iptal edildiğini, Rusya'da çalıştığı dönemde yine tapu kaydı İstanbul Belediyesine ait aynı yer 22 numarada 2 katlı betonarme binayı ve bitişik gecekonduyu yaptıklarını, vergi kaydının davacı Rusya'da olduğundan davalı adına olduğunu, davalının malın tümünü eski eşinden olma çocuklarına bırakmak amacıyla boşanma davası açtığını ve bu arada evin kilitlerini değiştirerek müşterek eve girmesini ve kiracılardan birini çıkartarak kendisinin oturmasını da engellediğini öne sürerek 3 adet gecekondunun ve betonarme binanın taraflarca müştereken yapıldığının ve davacı ve davalının 1/2'şer hisse ile malik olduklarının tesbitini istemiştir. Davalı ise davacının gecekonduların yapımına hiç katkısı olmadığını, kendi birikim ve geliriyle yaptırıldığını savunmuştur. Mahkemece davanın kabulüne, dava konusu Sarıyer P. Mahallesi, Balabandere mevkii 983 ada 1 parsel üzerinde bulunan, bilirkişi raporunda A, B, C harfleriyle belirtilen menkul hükmünde bulunan gecekonduların davacı Ali ile davalı Gülaçtı tarafından müştereken yapıldığının tesbiti ile mülkiyetlerinin davacı ve davalıya yarı yarıya (sahip) ait olduklarının tesbitine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  Dava belediyeye ait olan taşınmaz üzerine yapılan muhtesatın aidiyetinin tesbitine ilişkindir. Tarafların karı-koca oldukları, aralarında boşanma davası bulunduğu, gecekondu niteliğindeki binaların evlilik birliği içerisinde yapıldığı, toplanıp değerlendirilen delillerle belirlenmiştir. Mahkemece yapılan yargılama sonucu her ne kadar gecekonduların taraflarca birlikte yapıldığı, 1/2'şer oranında pay sahibi bulundukları kabul edilerek 1/2 mülkiyetinin davacıya, 1/2 mülkiyetinin de davalıya ait olduğunun tesbitine karar verilmiş ise de, kural olarak taraflardan birinin evlilik birliği içerisinde edinilen maldaki katkısını parasal olarak açacağı bir eda davası ile istemesi gerekirken, belli kanuni istisnalar dışında tesbit davasıyla istemesi hukuken mümkün değildir. Dolayısı ile davacının bu davayı açmakta hukuki yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken az yukarıda açıklandığı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ : Bu nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 3.2.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Meyve ağaçları değer tespiti nasıl yapılır
 3. Babalığın tespiti için Babalık davası dilekçe örneği (Nafaka ve Tazminat istemli)
 4. Mülkiyetin Tespiti DiLekçesi
 5. Kooperatif Üyeliğinin Tespiti
 6. Paylaş Facebook Twitter Google


 7. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş